Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Toàn bộ văn bản
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon161/BC-UBND10/6/2016Tình hình đầu tư xây dựng dự án, vận hành khai thác công trình thủy điện năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon71/BC-VP13/5/2016Công tác dân tộc giai đoạn 2010-2015
Attachment Icon128/BC-UBND10/5/2016Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon71/BC-UBND18/3/2016Đề nghị thẩm tra nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP
Attachment Icon66/BC-UBND16/3/2016Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015
Attachment Icon80/BC-UBND20/12/2015Báo cáo Tổng kết các hoạt động Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du Danh nhân văn hóa thế giới (1765-2015)
Attachment Icon725/BC-UBND17/12/2015Kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới
Attachment Icon724/BC-UBND15/12/2015Báo cáo tình hình 03 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa XI) và Nghị quyết 46/NQ-CP của Chính phủ
Attachment Icon723/BC-UBND14/12/2015Tổng kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Attachment Icon718/BC-UBND11/12/2015Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015
Attachment Icon314/BC-UBND8/12/2015V/v Tông kết công tác dân tộc năm 2015
Attachment Icon686/BC-UBND2/12/2015Kết quả thực hiện các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất đã được HĐND tỉnh chấp thuận tại Nghị quyết số 116/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 và Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 17/7/2015
Attachment Icon676/BC-UBND2/12/2015Sơ kết tình hình và kết quả thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án, tổ chức hội
Attachment Icon72/BC-BCĐPCGDXMC23/11/2015Kết quả thực hiện Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 tỉnh Hà Tĩnh năm 2015
Attachment Icon649/BC-UBND19/11/2015Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015
Attachment Icon628/BC-UBND13/11/2015V/v tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 và nhiệm vụ giải pháp đến năm 2020
Attachment Icon296/BC-VPUB9/11/2015Đánh giá việc nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh
Attachment Icon292/BC-VPUB4/11/2015Đáng giá nâng cao chất lượng, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo với UBND tỉnh và Bộ ngành Trung ương
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon182/BC-UBND21/6/2016Tình hình triển khai Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ
Attachment Icon167/BC-UBND14/6/2016Các nội dung chính của Đề án XHH huy động nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2018
Attachment Icon157/BC-UBND9/6/2016Kết quả công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016
Attachment Icon148/BC-UBND6/6/2016Tình hình, kết quả thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa
Attachment Icon145/BC-UBND3/6/2016Quản lý, sử dụng vốn đầu tư hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn - Dự án 2 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len
Attachment Icon129/BC-UBND12/5/2016Đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ
Attachment Icon122/BC-UBND26/4/2016Tình hình cá chết dọc bờ biển tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon107/BC-UBND15/4/2016V/v Tổng kết tổ chức hoạt động của UBND các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đến nay và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới
Attachment Icon62/KH-UBND10/3/2016V/v tổ chức triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, giai đoạn 2016 - 2019
Attachment Icon61/BC-UBND10/3/2016V/v kết quả rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2015

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .