Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Toàn bộ văn bản
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon628/BC-UBND13/11/2015V/v tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 và nhiệm vụ giải pháp đến năm 2020
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon72/BC-BCĐPCGDXMC23/11/2015Kết quả thực hiện Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 tỉnh Hà Tĩnh năm 2015
Attachment Icon649/BC-UBND19/11/2015Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015
Attachment Icon296/BC-VPUB9/11/2015Đánh giá việc nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh
Attachment Icon292/BC-VPUB4/11/2015Đáng giá nâng cao chất lượng, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo với UBND tỉnh và Bộ ngành Trung ương
Attachment Icon589/BC-UBND29/10/2015Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015
Attachment Icon65/BC-BCĐ23/10/2015Kết quả 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Attachment Icon548/BC-UBND22/10/2015Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010 - 2020
Attachment Icon285/BC-VPUB22/10/2015Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 3713
Attachment Icon524/BC-UBND15/10/2015Tình hình, kết quả triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
Attachment Icon63/BC-BCĐTHADS13/10/2015Két quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2015
Attachment Icon485/BC-UBND6/10/2015Tình hình thực hiện Thông tư Liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài Chính và Thanh tra Chính phủ
Attachment Icon455/BC-UBND28/9/2015Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị ố 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 và 03 năm thực hiện Quết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012, Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon429/BC-UBND11/9/2015Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon429/BC-UBND11/9/2015Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon423/BC-UBND10/9/2015Tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Attachment Icon411/BC-UBND1/9/2015Kết quả rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon410/BC-UBND1/9/2015Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015
Attachment Icon392/BC-UBND21/8/2015Công tác phòng, chống tham nhũng từ ngày 01/8/2014/31/7/2015
Attachment Icon374/BC-UBND14/8/2015Sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NỘI DUNG-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Attachment Icon366/BC-UBND10/8/2015Tình hình thi hành pháp luật về Tiếp công dân
Attachment Icon365/BC-UBND10/8/2015Tình hình tổ chức, hoạt động của UBND các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đến nay và nhiệm vụ trong thời gian tới
Attachment Icon364/BC-UBND7/8/2015Tình hình thực hiện chính sách và pháp luật về phân bổ, sử dụng NSNN cho phát triển một số sự nghiệp kinh tế giai đoạn 2011 - 2015
Attachment Icon360/BC-UBND7/8/2015Đề nghị thẩm định nguồn vốn và nguồn vốn ngân sách Trung ương cho Dự án khởi công mới dự án kè chống sạt lở bờ hữu sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Đức Đồng - Đức Lạc, huyện Đức Thọ
Attachment Icon358/BC-UBND7/8/2015Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND về phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon356/BC-UBND5/8/2015Tổng kết cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon354/BC-UBND4/8/2015Tổng kết các chính sách dân tộc năm 2011-2015
Attachment Icon351/BC-UBND4/8/2015Báo cáo đề nghị tẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương cho Dự án khởi công mới

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .