Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Toàn bộ văn bản
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon445/BC-UBND20/10/2014Đánh giá kết quả thực hiện chính sách cấp báo, tạp chí cho vùng dân tốc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 2472/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 và Quyết định số 1977/QDD-TTg ngày 30/10/2013
Attachment Icon444/BC-UBND17/10/2014Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon427/BC-UBND16/10/2014Sở kết 05 năm (2010-2015) đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 1956/QDD-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon426/BC-UBND16/10/2014Tổng kết, đánh giá công tác xây dựng và quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon407/BC-UBND10/10/2014Báo cáo một số kết quả công tác (từ ngày 06/10/2014 đến ngày 10/10/2014)
Attachment Icon402/BC-UBND7/10/2014Tổng kết, đánh giá công tác giao, cho thuê đất gắn với giao rừng, cho thuê rừng, giao khoán rừng và đất lâm nghiệp
Attachment Icon399/BC-UBND3/10/2014Báo cáo một số kết quả công tác (Từ ngày 29/9/2014 đến ngày 03/10/2014)
Attachment Icon398/BC-UBND3/10/2014Đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn sử dụng vốn ngân sách Trung ương của Dự án khởi công mới: Dự án đầu tư xây dựng Công trình đường tỉnh lộ 5 vào Trung tâm xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ
Attachment Icon392/BC-UBND30/9/2014V/v thực hiện Nghị định và Thông tư về Công báo
Attachment Icon243/BC-VPUB29/9/2014Kết quả thực hiện công tác dân tộc 9 tháng năm 2014
Attachment Icon381/BC-UBND24/9/2014Báo cáo đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương Dự án khởi công mới
Attachment Icon474/BC-UBND17/9/2014Tổng kết 15 năm thi hành Luật Báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon377/BC-UBND17/9/2014Tình hình thực hiện chính sách xã hội giai đoạn 2010-2013 trên địa bàn Hà Tĩnh, theo Nghị quyết số 39-NQ/Tv ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ
Attachment Icon368/BC-UBND12/9/2014Báo cáo một số kết quả công tác (từ ngày 08/9/2014 đến ngày 12/9/2014)
Attachment Icon357/BC-UBND5/9/2014Báo cáo đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách TU cho dự án khởi công mới
Attachment Icon356/BC-UBND5/9/2014Báo cáo đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách TU cho dự án khởi công mới
Attachment Icon355/BC-UBND5/9/2014Tổng kết công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2014
Attachment Icon351/BC-UBND4/9/2014Kết quả triển khai thực hiện xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon396/BC-UBND3/9/2014Quản lý, sử dụng vốn đầu tư hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn - Dự án 2 thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len
Attachment Icon346/BC-UBND29/8/2014Báo cáo về một số kết quả công tác (từ 25/8/2014 đến 29/8/2014)
Attachment Icon343/BC-UBND26/8/2014Tình hình thực hiện dự án Bồi thường GPMB hỗ trợ và tái định cư Dự án trọng điểm quốc gia “Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương” tại Khu kinh tế Vũng Áng, dự án Cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng và dự án Khu nhà ở công nhân Khu kinh tế Vũng Áng
Attachment Icon341/BC-UBND25/8/2014Đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương cho dự án khởi công mới
Attachment Icon329/BC-UBND13/8/2014V/v Tổng kết công tác chứng thực
Attachment Icon325/BC-UBND11/8/2014Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup
Attachment Icon323/BC-UBND8/8/2014Đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 6 tháng đầu năm 2014 và xây dựng kế hoạch năm 2015
Attachment Icon322/BC-UBND8/8/2014Về kết quả kiểm tra đánh giá an toàn đập của các hồ thuỷ điện, thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon319/BC-UBND6/8/2014Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Giao thông đường bộ 2008
Attachment Icon318/BC-UBND5/8/2014Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng từ ngày 01/8/2013 đến 31/7/2014
Attachment Icon317/BC-UBND5/8/2014Kết quả 03 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .