Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Toàn bộ văn bản
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon80/BC-UBND20/12/2015Báo cáo Tổng kết các hoạt động Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du Danh nhân văn hóa thế giới (1765-2015)
Attachment Icon725/BC-UBND17/12/2015Kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới
Attachment Icon724/BC-UBND15/12/2015Báo cáo tình hình 03 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa XI) và Nghị quyết 46/NQ-CP của Chính phủ
Attachment Icon723/BC-UBND14/12/2015Tổng kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Attachment Icon718/BC-UBND11/12/2015Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015
Attachment Icon314/BC-UBND8/12/2015V/v Tông kết công tác dân tộc năm 2015
Attachment Icon686/BC-UBND2/12/2015Kết quả thực hiện các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất đã được HĐND tỉnh chấp thuận tại Nghị quyết số 116/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 và Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 17/7/2015
Attachment Icon676/BC-UBND2/12/2015Sơ kết tình hình và kết quả thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án, tổ chức hội
Attachment Icon72/BC-BCĐPCGDXMC23/11/2015Kết quả thực hiện Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 tỉnh Hà Tĩnh năm 2015
Attachment Icon649/BC-UBND19/11/2015Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015
Attachment Icon628/BC-UBND13/11/2015V/v tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 và nhiệm vụ giải pháp đến năm 2020
Attachment Icon296/BC-VPUB9/11/2015Đánh giá việc nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh
Attachment Icon292/BC-VPUB4/11/2015Đáng giá nâng cao chất lượng, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo với UBND tỉnh và Bộ ngành Trung ương
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon1/BC-UBND13/1/2016V/v tổng kết công tác phòng chống, HIV/AIDS và phòng chống, tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016
Attachment Icon1/BC-UBND5/1/2016Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2015 và Kế hoạch năm 2016
Attachment Icon589/BC-UBND29/10/2015Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015
Attachment Icon65/BC-BCĐ23/10/2015Kết quả 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Attachment Icon548/BC-UBND22/10/2015Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010 - 2020
Attachment Icon285/BC-VPUB22/10/2015Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 3713
Attachment Icon524/BC-UBND15/10/2015Tình hình, kết quả triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
Attachment Icon63/BC-BCĐTHADS13/10/2015Két quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2015
Attachment Icon485/BC-UBND6/10/2015Tình hình thực hiện Thông tư Liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài Chính và Thanh tra Chính phủ
Attachment Icon455/BC-UBND28/9/2015Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị ố 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 và 03 năm thực hiện Quết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012, Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon429/BC-UBND11/9/2015Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon429/BC-UBND11/9/2015Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon423/BC-UBND10/9/2015Tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Attachment Icon411/BC-UBND1/9/2015Kết quả rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon410/BC-UBND1/9/2015Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .