Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Toàn bộ văn bản
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon238/BC-UBND29/7/2016Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Đê điều
Attachment Icon234/BC-UBND27/7/2016Sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 - 2020
Attachment Icon161/BC-UBND10/6/2016Tình hình đầu tư xây dựng dự án, vận hành khai thác công trình thủy điện năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon71/BC-VP13/5/2016Công tác dân tộc giai đoạn 2010-2015
Attachment Icon128/BC-UBND10/5/2016Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon71/BC-UBND18/3/2016Đề nghị thẩm tra nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP
Attachment Icon66/BC-UBND16/3/2016Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015
Attachment Icon80/BC-UBND20/12/2015Báo cáo Tổng kết các hoạt động Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du Danh nhân văn hóa thế giới (1765-2015)
Attachment Icon725/BC-UBND17/12/2015Kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới
Attachment Icon724/BC-UBND15/12/2015Báo cáo tình hình 03 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa XI) và Nghị quyết 46/NQ-CP của Chính phủ
Attachment Icon723/BC-UBND14/12/2015Tổng kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Attachment Icon718/BC-UBND11/12/2015Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015
Attachment Icon314/BC-UBND8/12/2015V/v Tông kết công tác dân tộc năm 2015
Attachment Icon686/BC-UBND2/12/2015Kết quả thực hiện các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất đã được HĐND tỉnh chấp thuận tại Nghị quyết số 116/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 và Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 17/7/2015
Attachment Icon676/BC-UBND2/12/2015Sơ kết tình hình và kết quả thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án, tổ chức hội
Attachment Icon72/BC-BCĐPCGDXMC23/11/2015Kết quả thực hiện Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 tỉnh Hà Tĩnh năm 2015
Attachment Icon649/BC-UBND19/11/2015Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015
Attachment Icon628/BC-UBND13/11/2015V/v tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 và nhiệm vụ giải pháp đến năm 2020
Attachment Icon296/BC-VPUB9/11/2015Đánh giá việc nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh
Attachment Icon292/BC-VPUB4/11/2015Đáng giá nâng cao chất lượng, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo với UBND tỉnh và Bộ ngành Trung ương
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon261/BC-UBND17/8/2016Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016
Attachment Icon254/BC-UBND12/8/2016V/v tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2011 đến 31/12/2015
Attachment Icon251/BC-UBND10/8/2016Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng
Attachment Icon224/BC-UBND25/7/2016Tình hình, kết quả 01 năm thực hiện hỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
Attachment Icon223/BC-UBND25/7/2016V/v sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 và đề xuất nhóm thủ tục hành chính cần đơn giản hóa năm 2017
Attachment Icon217/BC-UBND18/7/2016Kết quả 01 năm triển khai Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
Attachment Icon216/BC-UBND15/7/2016Nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu hỗ trợ đầu tư ệ thống y tế địa phương giai đoạn 2016-2020, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon203/BC-UBND5/7/2016Tổng kết Tháng hành động vì trẻ em năm 2016

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .