Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Toàn bộ văn bản
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon285/BC-UBND29/6/2015Hiện trạng môi trường tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015
Attachment Icon281/BC-UBND26/6/2015Báo cáo một số kết quả công tác tuần (từ ngày 20/6/2015 đến 26/6/2015)
Attachment Icon277/BC-UBND26/6/2015Kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh
Attachment Icon275/BC-UBND26/6/2015Báo cáo đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương cho dự án khởi công mới
Attachment Icon274/BC-UBND25/6/2015Báo cáo đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương cho dự án khởi công mới
Attachment Icon265/BC-UBND22/6/2015Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2015 của Chính phủ
Attachment Icon261/BC-UBND19/6/2015V/v tự kiểm tra van bản QPPL về thuế, hải quan
Attachment Icon257/BC-UBND19/6/2015Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 30/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Attachment Icon256/BC-UBND19/6/2015Tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
Attachment Icon255/BC-UBND17/6/2015Báo cáo dân tộc 6 tháng đầu năm 2015
Attachment Icon247/BC-UBND10/6/2015V/v kết quả công tác tư pháp sáu tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2015
Attachment Icon243/BC-UBND8/6/2015Báo cáo giải trình về việc ban hành quy định tạm thời về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang sinh con vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình
Attachment Icon33/BC-BCĐ8/6/2015Công tác phòng, chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
Attachment Icon232/BC-UBND2/6/2015Tổng kết thi hành luật quản lý nợ công năm 2009
Attachment Icon227/BC-UBND29/5/2015Báo cáo đánh giá tình hình thi hành các Nghị định Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường
Attachment Icon223/BC-UBND27/5/2015Việc giải quyết khó khăn trong sản xuất và đời sống của ngư dân
Attachment Icon218/BC-UBND26/5/2015Thông tin về doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý
Attachment Icon209/BC-UBND25/5/2015Báo cáo đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương cho Dự án khởi công mới
Attachment Icon200/BC-UBND15/5/2015Báo cáo đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương cho dự án khởi công mới
Attachment Icon199/BC-UBND15/5/2015Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở tại đô thị
Attachment Icon193/BC-UBND8/5/2015Đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn sử dụng vôn ngân sách Trung ương của Dự án khởi công mới: Dự án đầu tư xây dựng Công trình Đường giao thông biên giới xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn
Attachment Icon185/BC-UBND6/5/2015Báo cáo đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương cho dự án củng cố, nâng cấp tuyến đê biển, Đê cửa sông kết hợp giao thông dọc theo bờ biển huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon179/BC-UBND4/5/2015Tổng kết 5 năm triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển Thương mại điện tử giai đoạn 2011 - 2015
Attachment Icon173/BC-UBND27/4/2015Đánh giá và đề xuất hướng triển khai thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt Đề án phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015, định hướng đến 2020
Attachment Icon160/BC-UBND17/4/2015Kết quả thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vềgiải quyết khó khăn cho người dân tái định cư khi Nhà nước thu hồi đấtđể xây dựng các công trình thủy điện
Attachment Icon153/BC-UBND15/4/2015Kết quả tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Attachment Icon136/BC-UBND3/4/2015Công tác thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 10/11/2013 của Quốc hội và nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18/2/2014 của Chính phủ về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác Công trình thủy điện
Attachment Icon128/BC-UBND30/3/2015Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
Attachment Icon115/BC-UBND20/3/2015Tình hình, kết quả thực hiện Kết luận số 25-KL/TW ngày 02/8/2012 của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ chủ yếu theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .