Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Toàn bộ văn bản
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon351/BC-UBND4/8/2015Báo cáo đề nghị tẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương cho Dự án khởi công mới
Attachment Icon345/BC-UBND31/7/2015Tình hình thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Attachment Icon344/BC-UBND30/7/2015Kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực thuế, hải quan
Attachment Icon343/BC-UBND29/7/2015Tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Thương mại 2005
Attachment Icon340/BC-UBND29/7/2015Tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2011-2015 và định hướng Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon334/BC-UBND22/7/2015Đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn sử dụng vốn ngân sách Trung ương của Dự án khởi công mới: Dự án xây dựng công trình đường huyện lộ 19 đoạn qua xã Đức An, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon330/BC-UBND21/7/2015V/v kết quả xúc tiến đầu tư tại Cộng hòa Liên bang Đức
Attachment Icon325/BC-UBND15/7/2015Đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngâm sách Trung ương cho Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi Rào Trẻn, Sông Cầu Sông - Sông Già, Hói Trộ huyện Thạch Hà
Attachment Icon320/BC-UBND9/7/2015Kết quả thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2015 vè kế hoạch triển khai trong thời gian tới
Attachment Icon318/BC-UBND8/7/2015Tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
Attachment Icon314/BC-UBND7/7/2015Tình hình, kết quả thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2015
Attachment Icon291/BC-UBND30/6/2015Sơ kết công tác cải cách hành chính tại tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn I (2011 - 2015) và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn II (2016 - 2020)
Attachment Icon285/BC-UBND29/6/2015Hiện trạng môi trường tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015
Attachment Icon281/BC-UBND26/6/2015Báo cáo một số kết quả công tác tuần (từ ngày 20/6/2015 đến 26/6/2015)
Attachment Icon277/BC-UBND26/6/2015Kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh
Attachment Icon275/BC-UBND26/6/2015Báo cáo đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương cho dự án khởi công mới
Attachment Icon273/BC-UBND26/6/2015Tình hình triển khai thực hiện Dự án: "Phát triển cơ sở hạ tầng vùng duyên hải" (ICDP) hợp phần tại Hà Tĩnh
Attachment Icon274/BC-UBND25/6/2015Báo cáo đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương cho dự án khởi công mới
Attachment Icon270/BC-UBND25/6/2015Đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam, Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất, phân phối sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon265/BC-UBND22/6/2015Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2015 của Chính phủ
Attachment Icon261/BC-UBND19/6/2015V/v tự kiểm tra van bản QPPL về thuế, hải quan
Attachment Icon257/BC-UBND19/6/2015Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 30/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Attachment Icon256/BC-UBND19/6/2015Tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
Attachment Icon255/BC-UBND17/6/2015Báo cáo dân tộc 6 tháng đầu năm 2015
Attachment Icon247/BC-UBND10/6/2015V/v kết quả công tác tư pháp sáu tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2015
Attachment Icon243/BC-UBND8/6/2015Báo cáo giải trình về việc ban hành quy định tạm thời về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang sinh con vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình
Attachment Icon33/BC-BCĐ8/6/2015Công tác phòng, chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
Attachment Icon232/BC-UBND2/6/2015Tổng kết thi hành luật quản lý nợ công năm 2009
Attachment Icon227/BC-UBND29/5/2015Báo cáo đánh giá tình hình thi hành các Nghị định Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .