Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Toàn bộ văn bản
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon392/BC-UBND21/8/2015Công tác phòng, chống tham nhũng từ ngày 01/8/2014/31/7/2015
Attachment Icon374/BC-UBND14/8/2015Sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NỘI DUNG-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Attachment Icon366/BC-UBND10/8/2015Tình hình thi hành pháp luật về Tiếp công dân
Attachment Icon365/BC-UBND10/8/2015Tình hình tổ chức, hoạt động của UBND các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đến nay và nhiệm vụ trong thời gian tới
Attachment Icon364/BC-UBND7/8/2015Tình hình thực hiện chính sách và pháp luật về phân bổ, sử dụng NSNN cho phát triển một số sự nghiệp kinh tế giai đoạn 2011 - 2015
Attachment Icon360/BC-UBND7/8/2015Đề nghị thẩm định nguồn vốn và nguồn vốn ngân sách Trung ương cho Dự án khởi công mới dự án kè chống sạt lở bờ hữu sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Đức Đồng - Đức Lạc, huyện Đức Thọ
Attachment Icon358/BC-UBND7/8/2015Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND về phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon356/BC-UBND5/8/2015Tổng kết cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon354/BC-UBND4/8/2015Tổng kết các chính sách dân tộc năm 2011-2015
Attachment Icon351/BC-UBND4/8/2015Báo cáo đề nghị tẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương cho Dự án khởi công mới
Attachment Icon345/BC-UBND31/7/2015Tình hình thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Attachment Icon344/BC-UBND30/7/2015Kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực thuế, hải quan
Attachment Icon343/BC-UBND29/7/2015Tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Thương mại 2005
Attachment Icon340/BC-UBND29/7/2015Tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2011-2015 và định hướng Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon334/BC-UBND22/7/2015Đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn sử dụng vốn ngân sách Trung ương của Dự án khởi công mới: Dự án xây dựng công trình đường huyện lộ 19 đoạn qua xã Đức An, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon330/BC-UBND21/7/2015V/v kết quả xúc tiến đầu tư tại Cộng hòa Liên bang Đức
Attachment Icon325/BC-UBND15/7/2015Đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngâm sách Trung ương cho Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi Rào Trẻn, Sông Cầu Sông - Sông Già, Hói Trộ huyện Thạch Hà
Attachment Icon320/BC-UBND9/7/2015Kết quả thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2015 vè kế hoạch triển khai trong thời gian tới
Attachment Icon318/BC-UBND8/7/2015Tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
Attachment Icon314/BC-UBND7/7/2015Tình hình, kết quả thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2015
Attachment Icon291/BC-UBND30/6/2015Sơ kết công tác cải cách hành chính tại tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn I (2011 - 2015) và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn II (2016 - 2020)
Attachment Icon285/BC-UBND29/6/2015Hiện trạng môi trường tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015
Attachment Icon281/BC-UBND26/6/2015Báo cáo một số kết quả công tác tuần (từ ngày 20/6/2015 đến 26/6/2015)
Attachment Icon277/BC-UBND26/6/2015Kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh
Attachment Icon275/BC-UBND26/6/2015Báo cáo đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương cho dự án khởi công mới
Attachment Icon273/BC-UBND26/6/2015Tình hình triển khai thực hiện Dự án: "Phát triển cơ sở hạ tầng vùng duyên hải" (ICDP) hợp phần tại Hà Tĩnh
Attachment Icon274/BC-UBND25/6/2015Báo cáo đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương cho dự án khởi công mới
Attachment Icon270/BC-UBND25/6/2015Đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam, Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất, phân phối sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon265/BC-UBND22/6/2015Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2015 của Chính phủ

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .