Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Toàn bộ văn bản
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon200/BC-UBND15/5/2015Báo cáo đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương cho dự án khởi công mới
Attachment Icon199/BC-UBND15/5/2015Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở tại đô thị
Attachment Icon193/BC-UBND8/5/2015Đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn sử dụng vôn ngân sách Trung ương của Dự án khởi công mới: Dự án đầu tư xây dựng Công trình Đường giao thông biên giới xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn
Attachment Icon185/BC-UBND6/5/2015Báo cáo đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương cho dự án củng cố, nâng cấp tuyến đê biển, Đê cửa sông kết hợp giao thông dọc theo bờ biển huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon179/BC-UBND4/5/2015Tổng kết 5 năm triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển Thương mại điện tử giai đoạn 2011 - 2015
Attachment Icon173/BC-UBND27/4/2015Đánh giá và đề xuất hướng triển khai thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt Đề án phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015, định hướng đến 2020
Attachment Icon160/BC-UBND17/4/2015Kết quả thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vềgiải quyết khó khăn cho người dân tái định cư khi Nhà nước thu hồi đấtđể xây dựng các công trình thủy điện
Attachment Icon153/BC-UBND15/4/2015Kết quả tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Attachment Icon136/BC-UBND3/4/2015Công tác thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 10/11/2013 của Quốc hội và nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18/2/2014 của Chính phủ về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác Công trình thủy điện
Attachment Icon128/BC-UBND30/3/2015Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
Attachment Icon115/BC-UBND20/3/2015Tình hình, kết quả thực hiện Kết luận số 25-KL/TW ngày 02/8/2012 của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ chủ yếu theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon114/BC-UBND20/3/2015Tổng kết một năm thi hành Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ
Attachment Icon112/BC-UBND20/3/2015Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất tại các nông trường, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014
Attachment Icon105/BC-UBND20/3/2015Báo cáo nội dung họp ban chỉ đạo triển khai một số Dự án lớn, trong tâm của tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon100/BC-UBND18/3/2015Tình hình, kết quả thực hiện công tác phát huy người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Attachment Icon99/BC-UBND17/3/2015Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2014trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon94/BC-UBND16/3/2015kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính
Attachment Icon92/BC-UBND12/3/2015Tình hình, kết quả thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính chính thức năm 2014
Attachment Icon78/BC-UBND22/2/2015Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 (báo cáo đến ngày 22/02/2015)
Attachment Icon68/BC-UBND12/2/2015Tình hình thực hiện dự án thuộc Chương trình SP-RCC năm 2014
Attachment Icon65/BC-UBND11/2/2015Kết quả thực hiện nội dung Biên bản Hội nghị Cấp cao lần thứ XVIII của 09 tỉnh 03 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan có sử dụng đường 8 và đường 12
Attachment Icon43/BC-UBND30/1/2015Kết quả 05 năm xây dựng và phát triển giao thông nông thôn (2010-2014)
Attachment Icon41/BC-UBND29/1/2015kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2015 nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2015
Attachment Icon37/BC-UBND29/1/2015Thực trạng kinh tế, văn hóa, xã hội và các nhiệm vụ chủ yếu hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dân tộc ít người giai đoạn 2016-2025
Attachment Icon26/BC-UBND22/1/2015Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản năm 2014 và kết quả thực hiện Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Attachment Icon22/BC-UBND20/1/2015Tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
Attachment Icon20/BC-UBND20/1/2015Tình hình và kết quả thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án, tổ chức hội
Attachment Icon1/BC-UBND7/1/2015Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ
Attachment Icon578/BC-UBND31/12/2014Tình hình đầu tư xây dựng trung tâm cụm xã và đề xuất nhu cầu đầu tư giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Hà Tĩnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .