Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Toàn bộ văn bản
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon78/BC-UBND22/2/2015Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 (báo cáo đến ngày 22/02/2015)
Attachment Icon68/BC-UBND12/2/2015Tình hình thực hiện dự án thuộc Chương trình SP-RCC năm 2014
Attachment Icon65/BC-UBND11/2/2015Kết quả thực hiện nội dung Biên bản Hội nghị Cấp cao lần thứ XVIII của 09 tỉnh 03 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan có sử dụng đường 8 và đường 12
Attachment Icon43/BC-UBND30/1/2015Kết quả 05 năm xây dựng và phát triển giao thông nông thôn (2010-2014)
Attachment Icon41/BC-UBND29/1/2015kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2015 nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2015
Attachment Icon37/BC-UBND29/1/2015Thực trạng kinh tế, văn hóa, xã hội và các nhiệm vụ chủ yếu hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dân tộc ít người giai đoạn 2016-2025
Attachment Icon26/BC-UBND22/1/2015Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản năm 2014 và kết quả thực hiện Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Attachment Icon22/BC-UBND20/1/2015Tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
Attachment Icon20/BC-UBND20/1/2015Tình hình và kết quả thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án, tổ chức hội
Attachment Icon1/BC-UBND7/1/2015Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ
Attachment Icon578/BC-UBND31/12/2014Tình hình đầu tư xây dựng trung tâm cụm xã và đề xuất nhu cầu đầu tư giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon560/BC-UBND24/12/2014Tổng kết công tác dân tộc năm 2014
Attachment Icon554/BC-UBND19/12/2014 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ
Attachment Icon549/BC-UBND17/12/2014Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ
Attachment Icon528/BC-UBND10/12/2014Kết quả thi hành án hành chính năm 2014
Attachment Icon516/BC-UBND5/12/2014Thực trạng tổ chức và quản lý đối với Tổng Công ty nhà nước
Attachment Icon515/BC-UBND5/12/2014Tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2020
Attachment Icon512/BC-UBND5/12/2014Kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon492/BC-UBND18/11/2014Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2014
Attachment Icon485/BC-UBND14/11/2014Kết quả xúc tiến đầu tư tại Singapore
Attachment Icon477/BC-UBND6/11/2014Về tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (từ ngày 01/10/2014 đến ngày 15/10/2014)
Attachment Icon471/BC-UBND31/10/2014tình hình thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ
Attachment Icon557/BC-UBND20/10/2014Tổng kết, đánh giá 05 năm thực hiện Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon445/BC-UBND20/10/2014Đánh giá kết quả thực hiện chính sách cấp báo, tạp chí cho vùng dân tốc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 2472/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 và Quyết định số 1977/QDD-TTg ngày 30/10/2013
Attachment Icon444/BC-UBND17/10/2014Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon427/BC-UBND16/10/2014Sở kết 05 năm (2010-2015) đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 1956/QDD-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon426/BC-UBND16/10/2014Tổng kết, đánh giá công tác xây dựng và quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon407/BC-UBND10/10/2014Báo cáo một số kết quả công tác (từ ngày 06/10/2014 đến ngày 10/10/2014)
Attachment Icon402/BC-UBND7/10/2014Tổng kết, đánh giá công tác giao, cho thuê đất gắn với giao rừng, cho thuê rừng, giao khoán rừng và đất lâm nghiệp

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .