Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Toàn bộ văn bản
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon549/BC-UBND17/12/2014Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ
Attachment Icon528/BC-UBND10/12/2014Kết quả thi hành án hành chính năm 2014
Attachment Icon516/BC-UBND5/12/2014Thực trạng tổ chức và quản lý đối với Tổng Công ty nhà nước
Attachment Icon515/BC-UBND5/12/2014Tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2020
Attachment Icon512/BC-UBND5/12/2014Kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon492/BC-UBND18/11/2014Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2014
Attachment Icon485/BC-UBND14/11/2014Kết quả xúc tiến đầu tư tại Singapore
Attachment Icon477/BC-UBND6/11/2014Về tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (từ ngày 01/10/2014 đến ngày 15/10/2014)
Attachment Icon471/BC-UBND31/10/2014tình hình thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ
Attachment Icon557/BC-UBND20/10/2014Tổng kết, đánh giá 05 năm thực hiện Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon445/BC-UBND20/10/2014Đánh giá kết quả thực hiện chính sách cấp báo, tạp chí cho vùng dân tốc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 2472/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 và Quyết định số 1977/QDD-TTg ngày 30/10/2013
Attachment Icon444/BC-UBND17/10/2014Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon427/BC-UBND16/10/2014Sở kết 05 năm (2010-2015) đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 1956/QDD-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon426/BC-UBND16/10/2014Tổng kết, đánh giá công tác xây dựng và quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon407/BC-UBND10/10/2014Báo cáo một số kết quả công tác (từ ngày 06/10/2014 đến ngày 10/10/2014)
Attachment Icon402/BC-UBND7/10/2014Tổng kết, đánh giá công tác giao, cho thuê đất gắn với giao rừng, cho thuê rừng, giao khoán rừng và đất lâm nghiệp
Attachment Icon399/BC-UBND3/10/2014Báo cáo một số kết quả công tác (Từ ngày 29/9/2014 đến ngày 03/10/2014)
Attachment Icon398/BC-UBND3/10/2014Đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn sử dụng vốn ngân sách Trung ương của Dự án khởi công mới: Dự án đầu tư xây dựng Công trình đường tỉnh lộ 5 vào Trung tâm xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ
Attachment Icon392/BC-UBND30/9/2014V/v thực hiện Nghị định và Thông tư về Công báo
Attachment Icon243/BC-VPUB29/9/2014Kết quả thực hiện công tác dân tộc 9 tháng năm 2014
Attachment Icon381/BC-UBND24/9/2014Báo cáo đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương Dự án khởi công mới
Attachment Icon474/BC-UBND17/9/2014Tổng kết 15 năm thi hành Luật Báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon377/BC-UBND17/9/2014Tình hình thực hiện chính sách xã hội giai đoạn 2010-2013 trên địa bàn Hà Tĩnh, theo Nghị quyết số 39-NQ/Tv ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ
Attachment Icon368/BC-UBND12/9/2014Báo cáo một số kết quả công tác (từ ngày 08/9/2014 đến ngày 12/9/2014)
Attachment Icon357/BC-UBND5/9/2014Báo cáo đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách TU cho dự án khởi công mới
Attachment Icon356/BC-UBND5/9/2014Báo cáo đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách TU cho dự án khởi công mới
Attachment Icon355/BC-UBND5/9/2014Tổng kết công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2014
Attachment Icon351/BC-UBND4/9/2014Kết quả triển khai thực hiện xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon396/BC-UBND3/9/2014Quản lý, sử dụng vốn đầu tư hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn - Dự án 2 thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .