Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Toàn bộ văn bản
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for Kết luậnKết luận
Attachment Icon464/KL-UBND20/11/2012Việc quản lý, sử dụng đất của 30 tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon450/kL-UBND5/11/2012Thanh tra thực hiện nghị đinh số 119/2004/NĐ-Cp ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng tại tổng Công ty Khoáng sản và Thương Mại Hà Tĩnh
Attachment Icon412/KL-UBND3/10/2012Kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản
Attachment Icon311/KL-UBND2/8/2012Công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB khi Nhà nứơc thu hồi đất, rừng của Công ty Cở phần Nông Lâm sản Hà Tĩnh giao cho các tổ chức khai thác mỏ vật liệu xây dựng
Attachment Icon18/KL-UBND20/1/2012Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc A
Hide details for LuậtLuật
Attachment Icon67/2011/QH1229/3/2011LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Attachment Icon66/2011/QH12 29/3/2011LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI
Attachment Icon65/2011/QH1229/3/2011LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
Attachment Icon64/2010/QH1224/11/2010LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
Attachment Icon63/2010/QH1224/11/2010LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀUCỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Hide details for Lịch công tácLịch công tác
Attachment Icon5/Lịch-CT30/4/2015Chương trình công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh tháng 5 năm 2015
Attachment Icon4/Lịch - CT31/3/2015Chương trình công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh tháng 4 năm 2015
Attachment Icon2/Lịch-UBND29/1/2015Chương trình công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Attachment Icon1/Lịch-CT30/12/2014Chương trình công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Attachment Icon11/Lịch-UBND30/10/2014Chương trình công tác tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon10/Lịch-CT30/9/2014Chương trình công tác tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh
Attachment Icon9/LCT29/8/2014Chương trình công tác tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon8/Lịch-CT31/7/2014Chương trình công tác tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh
Attachment Icon7/Lịch-CT30/6/2014Chương trình công tác tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh
Attachment Icon6/Lịch-CT31/5/2014Chương trình công tác tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh
Attachment Icon5/Lịch-CT29/4/2014Chương trình công tác tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh
Attachment Icon2/Lịch-CT27/2/2014Chương trình công tác tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh
Attachment Icon1/Lịch-CT31/12/2013Chương trình công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh
Attachment Icon12/Lich-CT30/11/2013Chương trình công tác tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon11/Lịch-CT31/10/2013Chương trình công tác tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon10/Lich-CT29/9/2013Chương trình công tác tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon9/Lịch-CT29/8/2013Chương trình công tác tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon8/Lịch-CT30/7/2013Chương trình công tác tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon7/Lịch-CT28/6/2013Chương trình công tác tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon6/Lịch-CT31/5/2013Chương trình công tác tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon5/Lịch-CT26/4/2013Chương trình công tác tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon4/Lịch- CT29/3/2013Chương trình công tác tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3/Lich-CT28/2/2013Chương trình công tác tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon2/Lịch-CT30/1/2013Chương trình công tác tháng 02 năm 2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon1/Lịch-CT27/12/2012Chương trình công tác tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon12/Lịch-CT29/11/2012Chương trình công tác tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon11/Lich-CT30/10/2012Chương trình công tác tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon10/Lịch-CT30/9/2012Chương trình công tác tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon9/Lịch-CT30/8/2012Chương trình công tác tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon8/Lịch-CT30/7/2012Chương trình công tác tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon7/Lịch-CT28/6/2012Chương trình công tác tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon6/Lịch -CT31/5/2012Chương trình công tác tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon5/Lịch -CT27/4/2012Chương trình công tác tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon4/Lịch -CT29/3/2012Chương trình công tác tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3/Lịch -CT28/2/2012Chương trình công tác tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2/Lịch -CT31/1/2012Chương trình công tác tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1/Lịch -CT30/12/2011Chương trình công tác tháng 01 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Hide details for Nghị quyếtNghị quyết
Attachment Icon24/SY-UBND11/3/2015Nghị quyết phiên họp tổng kết công tác năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 của Quỹ BTĐB Trung ương
Attachment Icon108/NQ-HĐND16/7/2014Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon107/NQ-HĐND16/7/2014Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon106/NQ-HĐND16/7/2014Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon105/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon104/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon103/NQ-HĐND16/7/2014Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon102/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon101/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon100/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon99/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành viên Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon98/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon97/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon96/NQ-HĐND16/7/2014Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon95/NQ-HĐND16/7/2014Về miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon94/2014/NQ-HĐND16/7/2014Về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon93/2014/NQ-HĐND16/7/2014Về việc quy định chế độ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon92/2014/NQ-HĐND16/7/2014Về việc bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020 tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon91/2014/NQ-HĐND16/7/2014Về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh đến năm 2020
Attachment Icon90/2014/NQ-HĐND16/7/2014Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới
Attachment Icon89/2014/NQ-HĐND16/7/2014Về việc quy định danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2014-2015
Attachment Icon88/2014/NQ-HĐND16/7/2014Quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon87/2014/NQ-HĐND16/7/2014Về việc quy định định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2014 - 2015
Attachment Icon86/2014/NQ-HĐND16/7/2014Về việc quy định bổ sung giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon85/2014/NQ-HĐND16/7/2014V/v sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon84/2014/NQ-HĐND16/7/2014Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014
Attachment Icon83/NQ-HĐND18/12/2013V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon82/NQ-HĐND18/12/2013V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon81/NQ-HĐND18/12/2013V/v miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon80/NQ-HĐND18/12/2013V/v miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon79/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v Chương trình xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề và Chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014
Attachment Icon78/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014 - 2020
Attachment Icon78/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014-2020
Attachment Icon77/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
Attachment Icon76/NQ-HĐND18/12/2013V/v điều chỉnh địa giới hành chính các xã liên quan Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon75/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v đạt tên bổ sung một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon73/2013/NQ-HĐND18/12/2013Phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon72/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ % phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết sô 136/2010/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV
Attachment Icon71/2013/NQ-HĐND18/12/2013ban hành một số cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin tập trung tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon70/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v cho thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục được hưởng một số cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Attachment Icon69/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v thông qua kế hoạch biên chế công chức, viên chức hợp đồng lao động nhà nước năm 2014
Attachment Icon68/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v thông qua Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon67/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon66/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2014
Attachment Icon65/2013/NQ-HĐND18/12/2013Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2012
Attachment Icon64/2013/NQ-HĐND18/12/2013Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
Attachment Icon63/NQ-HĐND13/7/2013Về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon62/NQ-HĐND13/7/2013V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon61/NQ-HĐND13/7/2013Về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
Attachment Icon60/NQ-HĐND13/7/2013V/v miễn nhiệm thành viên ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon59/NQ-HĐND13/7/2013V/v miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon58/NQ-HĐND13/7/2013V/v miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon57/2013/NQ-HĐND13/7/2013V/v bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon56/2013/NQ-HĐND13/7/2013Về Đề án "bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"
Attachment Icon55/2013/NQ-HĐND13/7/2013Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020
Attachment Icon54/2013/NQ-HĐND13/7/2013Hoàn thành đo vẽ bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon53/2013/NQ-HĐND13/7/2013Phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon52/2013/NQ-HĐND13/7/2013Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013
Attachment Icon47/2012/NQ-HĐND20/12/2012V/v thông qua Đề án "Một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2013-2020"
Attachment Icon46/2012/NQ-HĐND20/12/2012V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 115/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 của HĐND tỉnh
Attachment Icon45/2012/NQ-HĐND20/12/2012V/v thông qua chủ trương hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2015
Attachment Icon44/2012/NQ-HĐND20/12/2012V/v bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon43/2012/NQ-HĐND20/12/2012V/v quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã được nộp vào ngân sách Nhà nước
Attachment Icon42/2012/NQ-HĐND20/12/2012Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2013
Attachment Icon41/2012/NQ-HĐND20/12/2012Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2011
Attachment Icon39/NQ-HĐND28/9/2012V/v miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon38/2012/NQ-HĐND24/8/2012V/v tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động kỳ họp của HĐND tỉnh
Attachment Icon37/2012/NQ-HĐND19/7/2012V/v quy định bổ sung, điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và một số loại phí áp dụng trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon36/2012/NQ-HĐND19/7/2012V/v quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao
Attachment Icon35/2012/NQ-HĐND19/7/2012V/v quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon34/2012/NQ-HĐND19/7/2012V/v hỗ trợ ngân sách nhà nước cho Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
Attachment Icon33/2012/NQ-HĐND19/7/2012V/v thông qua Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020
Attachment Icon32/2012/NQ-HĐND19/7/2012V/v thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon31/2012/NQ-HĐND19/7/2012V/v thông qua Đề án quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Attachment Icon30/2012/NQ-HĐND19/7/2012Về nhiệm vụ KTXH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2012
Attachment Icon23/2012/NQ-HĐND13/7/2012V/v phê chuẩn quy hoạch mạng lưới trường Mầm non và Phổ thông huyện Hương sơn đến năm 2020
Attachment Icon21/2012/NQ-HĐND13/7/2012Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch KTXH, QP-An 6 tháng cuối năm 2012
Attachment Icon20/2012/NQ-HĐND13/7/2012V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2011
Attachment Icon28/2012/NQ-HĐND12/7/2012Về nhiệm vụ phát triển KTXH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2012
Attachment Icon29/2011/NQ-HĐND16/12/2011Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon28/2011/NQ-HĐND16/12/2011Về Chương trình xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề và Chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2012
Attachment Icon27/2011/NQ-HĐND16/12/2011Về chủ trương vận động lập Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon26/2011/NQ-HĐND16/12/2011Phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính,đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án và tổ chức Hội
Attachment Icon25/2011/NQ-HĐND16/12/2011Về phê duyệt kế hoạch tổng biên chế năm 2012
Attachment Icon24/2011/NQ-HĐND16/12/2011Bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon23/2011/NQ-HĐND16/12/2011Về việc phê chuẩn Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon22/2011/NQ-HĐND16/12/2011Về việc phê duyệt Đề án Phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2012-2020 tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon21/2011/NQ-HĐND16/12/2011Phê chuẩn cơ chế, chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân đến năm 2015 và những năm tiếp theo
Attachment Icon20/2011/NQ-HĐND16/12/2011Phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo
Attachment Icon19/2011/NQ-HĐND16/12/2011Về việc cho thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục được hưởng một số cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết số 82/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Attachment Icon18/2011/NQ-HĐND16/12/2011Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2010
Attachment Icon17/2011/NQ-HĐND16/12/2011Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2012
Attachment Icon16/2011/NQ-HĐND16/12/2011Về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012
Attachment Icon15/2011/NQ-HDND22/6/2011Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 2011-2015
Attachment Icon14/2011/NQ-HĐND22/6/2011V/v Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon12/2011/NQ-HĐND22/6/2011Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2011
Attachment Icon11/2011/NQ-HĐND22/6/2011Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp HĐND tỉnh
Attachment Icon10/2011/NQ-HĐND22/6/2011Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh
Attachment Icon9/2011/NQ-HĐND 22/6/2011Về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon8/2011/NQ-HĐND 22/6/2011V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng Ban, Phó trưởng Ban và các thành viên khác của các ban HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon7/2011/NQ-HĐND 22/6/2011Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon6/2011/NQ-HĐND22/6/2011Về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon5/2011/NQ-HĐND22/6/2011Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon4/2011/NQ-HĐND 22/6/2011Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon3/2011/NQ-HĐND 22/6/2011Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon2/2011/NQ-HĐND 22/6/2011Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon1/2011/NQ-HĐND22/6/2011Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh của các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon4/2010/NQ-HĐND30/6/2010Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2010
Attachment Icon3/2010/NQ-HĐND30/6/2010Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2009
Attachment Icon2/2010/NQ-HĐND30/6/2010Về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế -Xã hội, Quốc phòng-An ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010
Attachment Icon118/2009/NQ-HĐND12/12/2009Về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội nhân dân tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2004-2011
Attachment Icon113/2009/NQ-HĐND12/12/2009Về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang công lập, dân lập, tư thục
Attachment Icon113/2009/NQ-HĐND12/12/2009Về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi loại hình
trường mầm non bán công sang công lập, dân lập, tư thục
Attachment Icon108/2009/NQ-HĐND12/12/2009Về phân bổ Dự toán thu, chi ngân sách
và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2010
Attachment Icon107/2009/NQ-HĐND12/12/2009Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010
Attachment Icon40/2009/NQ-HĐND17/7/2009Về việc thông qua phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015
và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu (2007-2010) của 2 thị trấn (Thị trấn Phố Châu và Thị trấn Tây Sơn
Attachment Icon39/2009/NQ-HĐND17/7/2009Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2008
Attachment Icon38/2009/NQ-HĐND17/7/2009Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2009
Attachment Icon65/2009/NQ-HĐND15/7/2009Về việc phê chuẩn quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu (2007 - 2010) của Thị trấn Xuân An
Attachment Icon64/2009/NQ-HĐND15/7/2009Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2009
Attachment Icon63/2009/NQ-HĐND15/7/2009Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2008
Attachment Icon73/2009/NQ-HĐND3/7/2009Về phát triển kinh tế trang trại đến năm 2015 và các năm tiếp theo
Attachment Icon72/2009/NQ-HĐND3/7/2009Về quy hoạch phát triển giao thông nông thôn và phân cấp quản lý đường giao thông trên địa bàn từ nay đến năm 2015
Attachment Icon71/2009/NQ-HĐND3/7/2009Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch
Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2009
Attachment Icon106/2009/NQ-HĐND25/6/2009Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Khoá XV, nhiệm kỳ 2004-2011
Attachment Icon105/2009/NQ-HĐND25/6/2009Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh
Khoá XV, nhiệm kỳ 2004-2011
Attachment Icon104/2009/NQ-HĐND25/6/2009Về việc miễn nhiệm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011
Attachment Icon103/2009/NQ-HĐND25/6/2009Về việc miễn nhiệm Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
khóa XV, nhiệm kỳ 2004-2011
Attachment Icon102/2009/NQ-HĐND25/6/2009Về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh
khóa XV, nhiệm kỳ 2004-2011
Attachment Icon101/2009/NQ-HĐND25/6/2009NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh
khóa XV, nhiệm kỳ 2004-2011
Attachment Icon59/2009/NQ-HĐND23/6/2009Về việc phê chuẩn đề án chuyển đổi
trường THPT Bán công sang loại hình trường THPT công lập
Attachment Icon58/2009/NQ-HĐND23/6/2009Về việc chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp
giai đoạn II năm 2009 và những năm tiếp theo
Attachment Icon57/2009/NQ-HĐND23/6/2009Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008
Attachment Icon56/2009/NQ-HĐND23/6/2009Về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2009
Attachment Icon1/2009/NQ-HĐND2/1/2009Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009
Attachment Icon55/2008/NQ-HĐND19/12/2008Về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2009
Attachment Icon54/2008/ NQ-HĐND19/12/2008Phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009
Attachment Icon53/2008/NQ-HĐND19/12/2008Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2009
Attachment Icon97/2008/NQ-HĐND10/12/2008Về việc quy định bổ sung một số loại phí, lệ phí; tỷ lệ điều tiết ngân sách và phụ cấp cho giáo viên mầm non ngoài biên chế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon96/2008/NQ-HĐND 10/12/2008Về việc phê chuẩn Đề án đào tạo, sử dụng
nguồn nhân lực lao động kỹ thuật giai đoạn 2009-2015
Attachment Icon95/2008/NQ -HĐND 10/12/2008Về việc đặt tên đường phố thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon94/2008/NQ-HĐND10/12/2008ề việc thông qua quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng
tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2008 – 2020
Attachment Icon93/2008/NQ-HĐND10/12/2008Về Chương trình xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề
và Chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2009
Attachment Icon92/2008/NQ-HĐND10/12/2008Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007
Attachment Icon91/2008/NQ-HĐND10/12/2008Về việc phê duyệt kế hoạch tổng biên chế năm 2009
Attachment Icon90/2008/NQ-HĐND10/12/2008Về việc phê chuẩn giá các loại đất trên địa bàn
tỉnh Hà Tĩnh năm 2009
Attachment Icon88/2008/NQ-HĐND10/12/2008Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009
Attachment Icon87/2008/NQ-HĐND23/7/2008Về việc phê chuẩn Đề án Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020
Attachment Icon86/2008/NQ-HĐND23/7/2008Về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon85/2008/NQ-HĐND23/7/2008Về việc phê duyệt kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục
phổ thông tỉnh Hà Tĩnh năm học 2008-2009
Attachment Icon84/2008/NQ-HĐND23/7/2008Về việc thành lập các phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh và điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã thuộc huyện Hương Khê để mở rộng thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon83/2008/NQ-HĐND23/7/2008Về việc phê chuẩn Đề án chuyển đổi các trường THPT bán công, dân lập sang loại hình trường THPT công lập, tư thục
Attachment Icon82/2008/NQ-HĐND23/7/2008Về ban hành cơ chế tài chính đặc thù đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon81/2008/NQ-HĐND23/7/2008Về thực quy định mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng
bảo vệ dân phố tại thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon80/2008/NQ-HĐND23/7/2008Về thực quy định bổ sung, sửa đổi một số loại phí, lệ phí, học phí; giá thu một phần viện phí Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm y tế xã, phường, thị trấn và chính sách huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon79/2008/NQ-HĐND23/7/2008Về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008
Hide details for Nghị quyết Nghị quyết
Attachment Icon48/2012/NQ-HĐND20/12/2012V/v phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2013
Hide details for Nghị quyết QPPLNghị quyết QPPL
Attachment Icon50/2012/NQ-HĐND20/12/2012Về Chương trình xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề và Chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2013
Attachment Icon49/2012/NQ-HĐND20/12/2012V/v phê duyệt bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon41/2012/NQ-HĐND20/12/2012Về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013
Attachment Icon40/2012/NQ-HĐND20/12/2012Về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013
Hide details for Nghị địnhNghị định
Attachment Icon33/SY-UBND7/5/2015 Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
Attachment Icon22/SY-UBND11/3/2015 Nghị ĐỊnh Quy định chi tiết và biện pháp ban hành một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa
Attachment Icon69/SY-UBND19/6/2014Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Attachment Icon70/SY-UBND18/6/2014Quy định về thu tiền sử dụng đất
Attachment Icon29/SY-UBND10/4/2012Quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
Attachment Icon22/SY-UBND14/3/2012Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
Hide details for Phương ánPhương án
Attachment Icon37/PA-BCH26/4/2012Phương án tổ chức, chỉ huy và điều động lực lượng ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra của tỉnh Hà Tĩnh năm 2012
Hide details for Quyết địnhQuyết định
Attachment Icon1968/QĐ-UBND22/5/2015V/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2011 - 2016
Attachment Icon1943/QĐ-UBND22/5/2015V/v phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
Attachment Icon1940/QĐ-UBND22/5/2015V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án"Đầu tư mở rộng nghĩa trang Làng Nghe, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh"
Attachment Icon1936/QĐ-UBND22/5/2015V/v phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuậtCông trình: Cải tạo điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông đoạn Km18+700 ÷ Km19+800 tuyến đường tỉnh ĐT.548, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1935/QĐ-UBND22/5/2015V/v Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật Công trình: Sửa chữa mặt đường đoạn Km0+00 ÷ Km2+00 tuyến đường tỉnh ĐT.546 huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1934/QĐ-UBND22/5/2015V/v phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật Công trình: Sửa chữa mặt đường, gia cố lề đoạn Km12+400 ÷ Km18+800 tuyến đường tỉnh ĐT.547 huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1933/QĐ-UBND22/5/2015V/v phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật Công trình: Sửa chữa mặt đường đoạn Km0+00 ÷ Km2+500 tuyến đường tỉnh ĐT.547 huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1932/QĐ-UBND22/5/2015V/v Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật Công trình: Sơn giảm tốc, làn đường ngã ba Đồng Lộc, Khu di tích ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1931/QĐ-UBND22/5/2015V/v phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật công trình: Công trình: Sửa chữa cục bộ mặt đường đoạn Km13+00 ÷ Km16+500 tuyến đường tỉnh ĐT.548 huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1930/QĐ-UBND22/5/2015V/v phê chuẩn việc miễ nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2011 - 2016
Attachment Icon1929/QĐ-UBND21/5/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình Trụ sở làm việc tạm thời của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc và một số cơ quan, đoàn thể huyện Kỳ Anh
Attachment Icon1922/QĐ-UBND21/5/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trường Trung học cơ sở xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà thuộc Dự án ICDP Hà Tĩnh
Attachment Icon1921/QĐ-UBND21/5/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường Giao thông nông thôn xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên thuộc Dự án ICDP Hà Tĩnh
Attachment Icon1919/QĐ-UBND21/5/2015V/v thành lập các đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thu ngân sách năm 2015
Attachment Icon1916/QĐ-UBND21/5/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Tiểu dự án: Cống Voọc Sim, đê bao và đường Thạch Long, huyện Thạch Hà thuộc Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền Trung
Attachment Icon1916/QĐ-UBND21/5/2015V/v tiếp nhận cán bộ
Attachment Icon1915/QĐ-UBND21/5/2015V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trụ sở làm việc Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 2 - Mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm)
Attachment Icon1909/QĐ-UBND21/5/2015V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Đường trục chính xã Xuân Liên kết hợp vào khu sản xuất nuôi trồng thủy sản
Attachment Icon1908/QĐ-UBND21/5/2015V/v điều chuyển tài sản nhà nước
Attachment Icon1904/QĐ-UBND21/5/2015V/v xử lý kế hoạch vốn đầu tư nguồn cân đối ngân sách địa phương năm 2014 chưa giải ngân hết
Attachment Icon1903/QĐ-UBND21/5/2015V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (ông Nguyễn Trí Lạc)
Attachment Icon1901/QĐ-UBND21/5/2015V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (ông Mai Lệ Thuộc)
Attachment Icon1900/QĐ-UBND21/5/2015V/v nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức (ông Bùi Đắc Thế)
Attachment Icon1899/QĐ-UBND21/5/2015V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (ông Nguyễn Văn Bổng)
Attachment Icon1898/QĐ-UBND21/5/2015V/v nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức
Attachment Icon1895/QĐ-UBND21/5/2015V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1897/QĐ-UBND20/5/2015V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư mở rộng nghĩa trang Bãi Tròi, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ"
Attachment Icon1896/QĐ-UBND20/5/2015V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư mở rộng nghĩa trang Đồng Cặp, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ"
Attachment Icon1892/QĐ-UBND20/5/2015V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nhà làm việc 2 tầng Trạm Y tế xã Hương Long
Attachment Icon1890/QĐ-UBND20/5/2015V/v cho phép thành lập Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1886/QĐ-UBND20/5/2015V/v phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng Công trình: Nhà đa chức năng Trường THPT Thành Sen, thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon1885/QĐ-UBND20/5/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Cầu Đồng Huề, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc
Attachment Icon1884/QĐ-UBND20/5/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường vành đai kết hợp chống ngập lụt phía Tây thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc
Attachment Icon1883/QĐ-UBND20/5/2015 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Khắc phục hậu quả bão lụt năm 2013, đảm bảo giao thông tuyến đường Tỉnh lộ 17 (ĐT.553), huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon46/SY-UBND20/5/2015V/v Phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ
Attachment Icon1970/QĐ-UBND19/5/2015V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông nông thôn kết hợp vào trang trại chăn nuôi tập trung xã Sơn Lâm, Sơn Long, huyện Hương Sơn
Attachment Icon1875/QĐ-UBND19/5/2015Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trang trại chăn nuôibò thịt chất lượng cao tại thị xã Hồng Lĩnh và huyện Đức Thọ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn
Attachment Icon1874/QĐ-UBND19/5/2015Về việc phê duyệt Dự toán kinh phí thực hiện Dự án Trám lấp giếng không sử dụng trên địa bàn các huyện: Hương Khê, Thạch Hà, Vũ Quang
Attachment Icon1873/QĐ-UBND19/5/2015Về việc phê duyệt danh mục các công trình đầu tư hạ tầng chuỗi giá trịsản phẩm rau, củ, quả, thuộc Dự án Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh Lê Văn Sơn
Attachment Icon1872/QĐ-UBND19/5/2015Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty TNHH MTVLâm nghiệp và Dịch vụ: Hương Sơn, Chúc A
Attachment Icon1871/QĐ-UBND19/5/2015Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn Quy hoạch tổng thể phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040
Attachment Icon1869/QĐ-UBND19/5/2015V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường Chợ Bộng Sơn Mai đi Trường Cù Huy Cận, huyện Vũ Quang
Attachment Icon1868/QĐ-UBND19/5/2015V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm cân điện tử kiểm tra tải trọng xe
Attachment Icon1867/QĐ-UBND19/5/2015 V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nhà để xe và kho cơ quan BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1866/QĐ-UBND19/5/2015V/v kiện toàn, bổ sung thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh
Attachment Icon1858/QĐ-UBND18/5/2015Về việc phê duyệt Dự toán và cấp kinh phí trích đo địa chính, cấp Giấy CN QSD đất cho các cơ sở tôn giáo và kinh phí hoạt động của Tổ công tác kiểm tra, chỉ đạo, giải quyết đất cho các cơ sở tôn giáo
Attachment Icon1857/QĐ-UBND18/5/2015V/v thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định đề án và báo cáo thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
Attachment Icon1856/QĐ-UBND18/5/2015 Kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn lao động tại Dự án Formosa Hà Tĩnh
Attachment Icon1855/QĐ-UBND18/5/2015V/v thành lập Tổ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và phối hợp xử lý các trường hợp khiếu nại, tố cáo vượt cấp phục vụ Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII; Kỳ họp thứ XIV, XV Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Attachment Icon1852/QĐ-UBND18/5/2015V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng gói thầu:Nhà quản trang thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1851/QĐ-UBND17/5/2015V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nhà làm việc cán bộ, chiến sỹ Đại đội cơ động Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1850/QĐ-UBND15/5/2015Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon1849/QĐ-UBND15/5/2015V/v nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
Attachment Icon1842/QĐ-UBND15/5/2015V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon1841/QĐ-UBND15/5/2015Về việc phê duyệt kinh phí phát sinh và điều chỉnh nguồn kinh phí trong đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon1840/QĐ-UBND15/5/2015Về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015
Attachment Icon1839/QĐ-UBND15/5/2015V/v phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường Mầm non xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà
Attachment Icon1837/QĐ-UBND15/5/2015V/v thành lập Hội đồng đánh giá, xác định giá trị còn lại tài sản trên khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Việt Hà – Hà Tĩnh
Attachment Icon1835/QĐ-UBND15/5/2015Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng đường vào trung tâm hành chính xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà
Attachment Icon1834/QĐ-UBND15/5/2015Về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh
Attachment Icon1833/QĐ-UBND15/5/2015V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nhà học 02 tầng 8 phòng Trường tiểu học xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon1832/QĐ-UBND15/5/2015Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trạm y tế xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon1831/QĐ-UBND15/5/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nhà làm việc 02 tầng, Trạm y tế xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn
Attachment Icon1830/QĐ-UBND15/5/2015V/v điều chuyển dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015
Attachment Icon1829/QĐ-UBND15/5/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý và hoạt động của Hội Nhà báo Hà Tĩnh
Attachment Icon1827/QĐ-UBND15/5/2015V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình:Tầng 3 và hệ thống chống nóng, chống thấm Khu nhà điều trị và phẫu thuậtTrung tâm Mắt Hà Tĩnh
Attachment Icon1810/QĐ-UBND15/5/2015Về việc bổ sung thành viên Đoàn Chỉ Đạo
Attachment Icon1765/QĐ-UBND15/5/2015Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Đường giao thông nông thôn xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà
Attachment Icon42/SY-UBND15/5/2015V/v công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2011-2014
Attachment Icon1826/QĐ-UBND14/5/2015Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường phát triển kinh tế kết hợp an ninh – quốc phòng tuyến đường 70, huyện Can Lộc
Attachment Icon1825/QĐ-UBND14/5/2015Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông vào khu tái định cư mới đồng bào dân tộc Chứt, bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê
Attachment Icon1823/QĐ-UBND14/5/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường cứu hộ công trình thủy lợi hồ chứa nước Kim Sơn và Thượng nguồn sông Trí, huyện Kỳ Anh (giai đoạn 3, tuyến 2, đoạn Km0+00 – Km4+00)
Attachment Icon1821/QĐ-UBND14/5/2015 Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Lý Tự Trọng, Nguyễn Huệ, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê
Attachment Icon1820/QĐ-UBND14/5/2015Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Đường Phúc Trạch – Hương Liên, huyện Hương Khê (giai đoạn 1)
Attachment Icon1818/QĐ-UBND14/5/2015V/v điều động cán bộ (ông Lê Ngọc Huấn)
Attachment Icon1817/QĐ-UBND14/5/2015Về việc công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1816/QĐ-UBND14/5/2015V/v điều động cán bộ (ông Phạm Đăng Nhật)
Attachment Icon1815/QĐ-UBND14/5/2015V/v phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng Công trình: Trường Tiểu học xã Song Lộc, huyện Can Lộc
Attachment Icon1814/QĐ-UBND14/5/2015V/v ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 04 lô đất thuộc Dự án giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tấng để tạo quỹ đất phục vụ các dự án và tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng tại thông Bắc Thượng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà
Attachment Icon1811/QĐ-UBND14/5/2015Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1809/QĐ-UBND14/5/2015V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon1807/QĐ-UBND14/5/2015V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon1806/QĐ-UBND14/5/2015Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang nhiệm kỳ 2011 - 2016
Attachment Icon1803/QĐ-UBND14/5/2015V/v điều chỉnh Quy hoạch phát triển cây cao su tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010 - 2020 và Quy hoạch phát triển rừng sản xuất phục vụ chế biến lâm sản giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn 02 huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên để phát triển chăn nuôi, trồng cỏ và sản xuất nông lâm nghiệp
Attachment Icon1802/QĐ-UBND14/5/2015Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2015 cho các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi và khối thủy nông cơ sở trên địa bàn
Attachment Icon1801/QĐ-UBND14/5/2015Về việc phê duyệt vị trí “cống đầu kênh” của các công trình thủy lợi do Tổ chức hợp tác dùng nước quản lý trên địa bàn huyện Can Lộc
Attachment Icon1799/QĐ-UBND14/5/2015V/v chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nuôi tôm trên cát công nghệ cao tại xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên của hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản và Dịch vụ thương mại Cẩm Hòa
Attachment Icon1798/QĐ-UBND14/5/2015V/v chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nuôi tôm trên cát công nghệ cao tại xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Nhật Minh
Attachment Icon1797/QĐ-UBND14/5/2015Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nuôi tôm trên cát công nghệ cao tại xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh tổng hợp Hoàng Thạch
Attachment Icon1796/QĐ-UBND14/5/2015Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm Hà Tĩnh giai đoạn 2014 - 2016
Attachment Icon1795/QĐ-UBND14/5/2015Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:Trụ sở Hạt Kiểm lâm Cẩm Xuyên
Attachment Icon1793/QĐ-UBND14/5/2015Về việc bổ sung quy hoạch; chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nuôi cá bơn, cá mú và tôm công nghệ cao tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà của Công ty Cổ phần Xây dựng Tiến Đạt
Attachment Icon1792/QĐ-UBND14/5/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp kênh chính Sông Tiêm, huyện Hương Khê thuộc Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1790/QĐ-UBND14/5/2015V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc tạm thời của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và một số cơ quan, đoàn thể huyện Kỳ Anh
Attachment Icon1789/QĐ-UBND14/5/2015V/v điều động cán bộ (ông Nguyễn Quốc Hà)
Attachment Icon1788/QĐ-UBND14/5/2015V/v điều động cán bộ (ông Đinh Hữu Tân)
Attachment Icon1787/QĐ-UBND14/5/2015V/v phê duyệt Kế hoạch mua sắm thiết bị dạy ngoại ngữ, đồ chơi ngoài trời năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh
Attachment Icon1786/QĐ-UBND14/5/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thànhGói thầu: 01.XL; 09.XL thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở đào tạo Cao đẳng nghề Vũng Áng – Hà Tĩnh
Attachment Icon1785/QĐ-UBND14/5/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn
Attachment Icon1784/QĐ-UBND14/5/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê
Attachment Icon1783/QĐ-UBND14/5/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tếphục vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon1782/QĐ-UBND14/5/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm, cài đặt, lắp đặt thiết bị và đào tạo tập huấn Công nghệ thông tin các cơ quan Đảng năm 2015
Attachment Icon1780/QĐ-UBND14/5/2015V/v ban hành Quy chế bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại khu đất Trụ sở UBND phường Thạch Quý (Địa chỉ: Số 105, đường Trung Tiết, thành phố Hà Tĩnh"
Attachment Icon1777/QĐ-UBND14/5/2015V/v điều động cán bộ (ông Dương Thanh Hòa)
Attachment Icon1776/QĐ-UBND14/5/2015V/v điều động cán bộ (ông Phan Duy Vĩnh)
Attachment Icon1775/QĐ-UBND14/5/2015V/v điều động cán bộ (ông Nguyễn Đình Hải)
Attachment Icon1774/QĐ-UBND14/5/2015V/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác mỏ đá xây dựng khe Chuối, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon1773/QĐ-UBND14/5/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc 02 tầng – Trạm Y tế xã Phú Phong
Attachment Icon1771/QĐ-UBND13/5/2015V/v phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng Công trình: nâng cấp, mở rộng Trung tâm Dạy nghề - Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Can Lộc
Attachment Icon1770/QĐ-UBND13/5/2015V/v phê duyệt Chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà học 2 tầng 04 phòng, trường Mầm non xã Song Lộc, huyện Can Lộc
Attachment Icon1766/QĐ-UBND13/5/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đô thị khu vực thị trấn Kỳ Anh,huyện Kỳ Anh đáp ứng tiêu chuẩn đô thị loại IV
Attachment Icon1763/QĐ-UBND13/5/2015Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm cân điện tử kiểm tra tải trọng xe
Attachment Icon1762/QĐ-UBND13/5/2015V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình: cầu Cơn Véo xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ
Attachment Icon1761/QĐ-UBND13/5/2015V/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Khắc phục hậu quả bão lụt năm 2013, đảm bảo giao thông tuyến đường ĐT.552 (Tỉnh lộ 5) đoạn Km11+00 - Km47+700
Attachment Icon1760/QĐ-UBND13/5/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường liên thôn xã Sơn Mỹ, huyện Hương Sơn thuộc Dự án HIRDP Hà Tĩnh
Attachment Icon1759/QĐ-UBND13/5/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trạm bơm và Kênh mương nội đồng xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên thuộc Dự án HIRDP Hà Tĩnh
Attachment Icon1758/QĐ-UBND13/5/2015V/v chấm dứt hiệu lực các Văn bản của UBND tỉnh liên quan đến dự án Trụ sở làm việc của Báo Hà Tĩnh
Attachment Icon1756/QĐ-UBND13/5/2015Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đập Lỗ, xã Thạch Hưng, thành Phố Hà Tĩnh, thuộc danh mục đầu tư Đợt 2, Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển nhằm đối phố với biến đổi khí hậu ” (ICDP) tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1755/QĐ-UBND12/5/2015Chỉ định UBND Lâm thời Thị xã Kỳ Anh
Attachment Icon1752/QĐ-UBND12/5/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trìnhĐường giao thông xóm 6, xóm 8 xã Hương Lâm, huyện Hương Khê
Attachment Icon1751/QĐ-UBND12/5/2015Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình Đường Phúc Trạch - Hương Liên, huyện Hương Khê (GĐ1)
Attachment Icon1750/QĐ-UBND12/5/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nhà học bộ môn Trường THCS Hòa Hải, huyện Hương Khê
Attachment Icon1745/QĐ-UBND11/5/2015Về việc ủy quyền người đại diện phần vốn Nhà nước tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 1 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh
Attachment Icon1743/QĐ-UBND11/5/2015V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (ông Lê Quang Cảnh)
Attachment Icon1741/QĐ-UBND11/5/2015V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (ông Hà Văn Trọng)
Attachment Icon1740/QĐ-UBND11/5/2015V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (ông Hà Huy Tâm)
Attachment Icon1739/QĐ-UBND11/5/2015V/v chuyển ngạch và xếp lương đối với công chức (Hà Huy Tâm)
Attachment Icon1993/PA-UBND8/5/2015Tổ chức, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra của tỉnh Hà Tĩnh năm 2015
Attachment Icon1717/QĐ-UBND8/5/2015V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư cong trình Nhà làm việc 02 tầng, 12 phòng Trạm y tế xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon1716/QĐ-UBND8/5/2015V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon1715/QĐ-UBND8/5/2015V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon1700/QĐ-UBND8/5/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đền thờ Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon1699/QĐ-UBND8/5/2015Về việc thành lập đoàn kiểm tra công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia
Attachment Icon1698/QĐ-UBND8/5/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Công trình: Sửa chữa, cải tạo công trình Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh
Attachment Icon1695/QĐ-UBND8/5/2015Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường vào các khu sản xuất, chăn nuôi tập trung phía Tây Nam xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà
Attachment Icon1694/QĐ-UBND8/5/2015Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán xây dựng công trình Đường trục ngang Khu đô thị Trung tâm - Khu đô thị du lịch Kỳ Ninh (giai đoạn 2)
Attachment Icon1693/QĐ-UBND8/5/2015Về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán xây dựng công trình: Đường từ Khu tái định cư Kỳ Phương đến nhà máy nhiệt điện Vũng Áng III và khu công nghiệp phụ trợ, Khu kinh tế Vũng Áng
Attachment Icon1691/QĐ-UBND8/5/2015Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán xây dựng công trìnhĐường trục ngang Khu đô thị Kỳ Long - Khu công nghiệp đa ngành (GĐ2)
Attachment Icon1680/QĐ-UBND8/5/2015V/v thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký cuộc thi“Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”
Attachment Icon1678/QĐ-UBND8/5/2015V/v thành lập Hội đồng thi tuyển Hiệu trường Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh
Attachment Icon1674/QĐ-UBND8/5/2015V/v thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính theo Thông báo kết luận số 154/TB-UBND ngày 15/4/2015 của UBND tỉnh
Attachment Icon1673/QĐ-UBND8/5/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường giao thông nông thôn xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà
Attachment Icon1672/QĐ-UBND8/5/20151672 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Tỉnh lộ 10, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon1668/QĐ-UBND8/5/2015V/v phê duyệt kết quả đánh giá, xác định giá trị còn lại tài sản Nhà khách thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn
Attachment Icon1667/QĐ-UBND8/5/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường giao thông nông thôn, xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc thuộc Dự án HIRDP Hà Tĩnh
Attachment Icon1666/QĐ-UBND8/5/2015Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu chăn nuôi tập trung kết hợp giao thông nội đồng thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon1650/QĐ-UBND8/5/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư số 2, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon1647/QĐ-UBND7/5/2015Về việc phê duyệt vị trí “cống đầu kênh” của các công trình thủy lợi do Tổ chức hợp tác dùng nước quản lý trên địa bàn huyện Hương Khê
Attachment Icon1645/QĐ-UBND7/5/2015Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Hạng mục: Đất đắp mái kè; đất phủ mặt bằng bãi thải và trụ neo tàu thuyền thuộc Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Khẩu, huyện Kỳ Anh (giai đoạn I)
Attachment Icon1644/QĐ-UBND7/5/2015Về việc giao công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung cho các địa phương, đơn vị quản lý, sử dụng và khai thác
Attachment Icon1642/QĐ-UBND7/5/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh
Attachment Icon1641/QĐ-UBND7/5/2015Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu trang trại chăn nuôi tập trung, phát triển kinh tế mới thôn Hồng Tiên, Sơn Bình, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc
Attachment Icon1640/QĐ-UBND7/5/2015Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Đường giao thông trung tâm xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà
Attachment Icon1639/QĐ-UBND7/5/2015Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Đường vào Trung tâm xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà
Attachment Icon1638/QĐ-UBND7/5/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường từ cảng Vũng Áng đi Quốc lộ 1A kéo dài về phía Tây
Attachment Icon1636/QĐ-UBND7/5/2015Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1636/QĐ-UBND7/5/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Lý Tự Trọng, Nguyễn Huệ, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê
Attachment Icon1634/QĐ-UBND7/5/2015Về việc thực hiện chế độ BHYT đối với các đối tượng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon1633/QĐ-UBND7/5/2015Về việc chi trả tiền trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng đã từ trầntheo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon1627/QĐ-UBND7/5/2015Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu công trình: Trạm bảo vệ rừng phòng hộ xã Kỳ Hoa, thuộc Dự án đầu tư Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh
Attachment Icon1626/QĐ-UBND7/5/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Tiểu dự án: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi sông Rác, huyện Kỳ Anh và huyện Cẩm Xuyên thuộc Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền Trung
Attachment Icon36/SY-UBND7/5/2015V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở hạng mục nút giao khác mức giữa QL1 (Km468+450) và đoạn nối QL8B cũ tỉnh Hà Tĩnh thuộc dự án đầu tư xây dựng Công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh theo hình thức hợp đồng BOT
Attachment Icon1624/QĐ-UBND6/5/2015V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Đài truyền thanh không dây cho một số xã khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon1617/QĐ-UBND6/5/2015V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Đài truyền thanh không dây cho một số xã khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1616/QĐ-UBND6/5/2015V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng một số Trạm truyền thanh không dây tại các xã, các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon1613/QĐ-UBND6/5/2015Về việc phê duyệt giá đất SXKD tại phường Đậu Liêu và giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại các phường: Bắc Hồng, Nam Hồng, Đức Thuận, Đậu Liêu và xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon1612/QĐ-UBND6/5/2015Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xác định giá trị còn lại tài sản của Trường Tiểu học Đại Kim (cũ), xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn
Attachment Icon1611/QĐ-UBND6/5/2015Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Attachment Icon1609/QĐ-UBND6/5/2015V/v thu hồi và hủy bỏ Quyết định cho phép thành lập Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật Thành Sen
Attachment Icon1600/QĐ-UBND5/5/2015Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư vị trí 02, phường Hà Huy Tập (giai đoạn 2), phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon1595/QĐ-UBND5/5/2015Về việc phê duyệt điều chỉnh Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Hạng mục: Kênh C2 - Cồn Chè thuộc Công trình kênh tưới vùng Dăm Lệch, Đồng Sen, Đồng Cửa Miệu, xã Yên Hồ, Dự án Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh
Attachment Icon1590/QĐ-UBND5/5/2015V/v phê duyệt giá trị tạm tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ cát xây dựng khu vực thôn Thắng Lợi, xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon1586/QĐ-UBND4/5/2015V/v thành lập Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản không phải làm VLXD thông thường
Attachment Icon1585/QĐ-UBND4/5/2015V/v phê duyệt giá đất cụ thể 04 lô đất đã thu hồi của Xí nghiệp kinh doanh lương thực tổng hợp Đường 8 tại thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon1584/QĐ-UBND4/5/2015V/v phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường, GPMB Dự án Phát triển thành phố loại II - thành phố Hà Tĩnh, hạng mục đường Hải Thượng Lãn Ông đoạn từ đường Mai Thúc Loan đến cầu Đò Hà
Attachment Icon1582/QĐ-UBND4/5/2015 V/v cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát, lập quy hoạch Trạm kiểm dịch động vật nội địa tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon1581/QĐ-UBND4/5/2015Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập Quy hoạch chung Đô thị mới Kỳ Đồng giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000
Attachment Icon1580/QĐ-UBND4/5/2015V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình Đường giao thông nông thôn xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon1578/QĐ-UBND4/5/2015Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp thông tin tập trung Hà Tĩnh (giai đoạn 1)
Attachment Icon1588/QĐ-UBND27/4/2015V/v bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức đã có thông báo nghỉ hưu
Attachment Icon1588/QĐ-UBND27/4/2015Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán lập Quy hoạch tổng thể phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040
Attachment Icon1587/QĐ-UBND27/4/2015V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Attachment Icon1587/QĐ-UBND27/4/2015V/v cho phép Doanh nghiệp Tư nhân Thường Nga Việt Đức khảo sát lập quy hoạch dự án Cửa hàng xăng dầu tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà
Attachment Icon1574/QĐ-UBND27/4/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Kè bờ sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn
Attachment Icon1573/QĐ-UBND27/4/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải để bán đấu giá đất
Attachment Icon1532/QĐ-UBND27/4/2015V/v thành lập Hội đồng Nghệ thuật cấp tỉnh
Attachment Icon1526/QĐ-UBND27/4/2015V/v Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Lĩnh vực Đất đai và Tài nguyên nước).
Attachment Icon1524/QĐ-UBND27/4/2015Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án “Đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng khu vực khe Chuối, xã Xuân Lĩnh, Nghi Xuân "
Attachment Icon1522/QĐ-UBND27/4/2015Về việc Điều tra thu nhập bình quân đầu người cấp xã năm 2014
Attachment Icon1516/QĐ-UBND27/4/2015Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người đã được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia
Attachment Icon1515/QĐ-UBND27/4/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thànhDự án: Cải tạo, nâng cấp Phòng khám đa khoa khu vực Đức Lĩnh,huyện Vũ Quang
Attachment Icon1514/QĐ-UBND27/4/2015Về việc phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình:Sửa chữa, cải tạo công trình Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh
Attachment Icon1513/QĐ-UBND27/4/2015V/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Đường vào khu nuôi trồng thủy sản xã Cương Gián, Hệ thống điện vào trang trại chăn nuôi bò, lợn tập trung xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon1510/QĐ-UBND27/4/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Kênh Nhà Cười xã Trường Lộc, huyện Can Lộc thuộc Dự án HIRDP Hà Tĩnh
Attachment Icon1505/QĐ-UBND27/4/2015V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển thành phố Hà Tĩnh lên đô thị loại II do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ
Attachment Icon1499/QĐ-UBND27/4/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình: Đường kinh tế kết hợp Quốc phòng phía Tây Bắc huyện Kỳ Anh (đoạn từ Km23+585,26 đến Km26+502,12)
Attachment Icon1496/QĐ-UBND25/4/2015V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị năm 2015 cho Trường Đại học Hà Tĩnh
Attachment Icon1492/QĐ-UBND25/4/2015Về việc phê duyệt quyết toán gói thầu hoàn thành Gói thầu số 01.XL: Xây dựng đê đoạn từ K0+00 đến K1+300; 4 cống qua đê và tuyến đường thi công số 1 thuộc Dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê sông Nghèn đoạn qua thị trấn Nghèn và các xã: Thiên Lộc, Vượng Lộc và Khánh Lộc, huyện Can Lộc
Attachment Icon1492/QĐ-UBND25/4/2015V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án Nâng cấp tuyến đê La Giang, huyện Thạch Hà - giai đoạn 1 (Nhà Hạt quản lý đê La Giang tại K8+200 và K19+00; kênh tiêu vùng sủi thuộc xã Yên Hồ; kho tập trung vật tư PCLB; mốc Km, biển báo, mốc chỉ giới)
Attachment Icon1489/QĐ-UBND25/4/2015V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình Đường Chợn Bộng Sơn Mai đi trường Cù Huy Cận, huyện Vũ Quang
Attachment Icon1488/QĐ-UBND25/4/2015V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình Đường GTNT từ thông Quang Thanh đi thôn Cao Phong xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang
Attachment Icon1486/QĐ-UBND25/4/2015V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường nội vùng tuyến 2 Khu du lịch Xuân Thành, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon1480/QĐ-UBND25/4/2015Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
Attachment Icon1479/QĐ-UBND25/4/2015Bổ nhiệm Phó Giám đốc Dự án "Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1478/QĐ-UBND25/4/2015Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
Attachment Icon1477/QĐ-UBND25/4/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trường Trung học Phổ thông Năng khiếu tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2 (Nhà nội trú và Nhà ăn)
Attachment Icon1475/QĐ-UBND25/4/2015V/v ban hành Quy chế quản lý quỹ tín dụng tiết kiệm thuộc dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo Hà Tĩnh tại 21 xã thuộc 3 huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ quang
Attachment Icon1473/QĐ-UBND24/4/2015V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Nhà học 2 tầng 12 phòng Trường THCS Hồng Tân, huyện Lộc Hà
Attachment Icon1470/QĐ-UBND24/4/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đập Lỗ xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh thuộc danh mục đầu tư Đợt 2, Dự án Phát triển cơ sở thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển nhằm đối phó với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh (ICDP)
Attachment Icon1469/QĐ-UBND24/4/2015V/v chuyển nguồn ngân sách niên đô 2014 sang niên độ 2015 Dự án HIRDP Hà Tĩnh
Attachment Icon1467/QĐ-UBND24/4/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án Đê Rú Trí, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ
Attachment Icon1465/QĐ-UBND24/4/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp: Trạm kiểm soát Biên phòng, thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng cá Xuân Hội
Attachment Icon1464/QĐ-UBND24/4/2015Về việc phê duyệt giá đất cụ thể Dự án Hạ tầng kỹ thuật Tái định cư (Vị trí số 2); bổ sung giá đất khu vực đường Lê Duẩn kéo dài (Đoạn 2), giá đất khu vực bám đường quy hoạch rộng 10,5 m ngõ 28 đường Hà Huy Tập phục vụ Dự án Trung tâm TM và nhà ở Vincom, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh
Attachment Icon1463/QĐ-UBND24/4/2015V/v thành lập Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015; thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2015-2016
Attachment Icon1462/QĐ-UBND24/4/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình Nhà học 3 tầng 15 phòng Trường THCS Đại Nài, Phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon1461/QĐ-UBND24/4/2015V/v phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung Hiệp hội vận tải ô tô Hà Tĩnh
Attachment Icon1460/QĐ-UBND24/4/2015Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, vị trí số 2, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh.
Attachment Icon32/SY-UBND24/4/2015Phê duyệt Đề án " Giảm thiều tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025"
Attachment Icon1775/UBND-CN123/4/2015V/v tận thu cát nhiễm mặn trong quá trình nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy
Attachment Icon1457/QĐ-UBND23/4/2015V/v phê duyệt kết quả rà soát điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng và vị trí tọa độ đóng mốc 3 loại rừng 23 xã ven biển thuộc 4 huyện: Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh
Attachment Icon1456/QĐ-UBND23/4/2015V/v cấp kinh phí tổ chức Lễ phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" đợt 4
Attachment Icon1454/QĐ-UBND23/4/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Attachment Icon1453/QĐ-UBND23/4/2015Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị phía Đông kênh N1-9, phường Trần Phú,thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon1450/QĐ-UBND23/4/2015V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cầu công trình Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Địa điểm Sở ấn loát tài chính Trung Bộ, xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn
Attachment Icon1449/QĐ-UBND23/4/2015V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị dạy ngoại ngữ, đồ chơi ngoài trời năm 2015 của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh
Attachment Icon1448/QĐ-UBND23/4/2015Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh tưới vùng giữa thủy lợi sông Rác, thuộc Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung
Attachment Icon1447/QĐ-UBND23/4/2015V/v bổ nhiệm Giám định viên Pháp y
Attachment Icon1446/QĐ-UBND23/4/2015V/v phê duyệt định mức trang bị xe ô tô chuyên dùngcho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1445/QĐ-UBND23/4/2015V/v thu hồi và hủy bỏ Quyết định cho phép thành lập Trung tâm ạy nghề tư thục Phú Thành Đạt
Attachment Icon1444/QĐ-UBND23/4/2015V/v thu hồi và hủy bỏ Quyết định cho phép thành lập Trung tâm Dạy nghề cho người khuyết tật Thành Sen
Attachment Icon1443/QĐ-UBND23/4/2015V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon1440/QĐ-UBND23/4/2015V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon1432/QĐ-UBND22/4/2015Về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1431/QĐ-UBND22/4/2015Về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ và Dự toán kinh phí lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và than bùn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Attachment Icon1429/QĐ-UBND22/4/2015V/v chấm dứt hiệu lực các văn bản của UBND tỉnh liên quan đến dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh của Công ty Cổ phần Thiết bị điện An Lộc Hưng
Attachment Icon1428/QĐ-UBND22/4/2015Về việc điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị
Attachment Icon1427/QĐ-UBND22/4/2015Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường mầm non xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, thuộc danh mục đầu tư Đợt 2, Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển nhằm đối phố với biến đổi khí hậu ” (ICDP) tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1426/QĐ-UBND22/4/2015Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường mầm non phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, thuộc danh mục đầu tư Đợt 2, Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển nhằm đối phố với biến đổi khí hậu ” (ICDP) tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1414/QĐ-UBND21/4/2015Ban hành Quy chế thi tuyển Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh
Attachment Icon1413/QĐ-UBND21/4/2015V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon1412/QĐ-UBND21/4/2015V/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016
Attachment Icon1411/QĐ-UBND21/4/2015V/v phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016
Attachment Icon1409/QĐ-UBND21/4/2015V/v tặng Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh"
Attachment Icon1403/QĐ-UBND21/4/2015Về việc bổ sung hạng mục của Dự án đầu tư xây dựng công trình:Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Thạch Bằng,huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1400/QĐ-UBND21/4/2015Về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 20151400 Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ, tỉnh Hà Tĩnh, vay vốn Ngân hàng Thế giới
Attachment Icon1397/QĐ-UBND21/4/2015 V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà học 02 tầng, Trạm y tế xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon1396/QĐ-UBND21/4/2015V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (ông Phan Tiến Phú)
Attachment Icon1395/QĐ-UBND21/4/2015V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (ông Nguyễn Trọng Sơn)
Attachment Icon1394/QĐ-UBND21/4/2015V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (bà Phùng Thị Nguyệt)
Attachment Icon1391/QĐ-UBND21/4/2015Về việc giao chỉ tiêu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
Attachment Icon1389/QĐ-UBND21/4/2015Về việc công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1382/QĐ-UBND20/4/2015V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình đường GTNT kết hợp vào các khu sản xuất tập trung xã Sơn Phúc, huyện Hương Sơn
Attachment Icon1381/QĐ-UBND20/4/2015V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cầu Trung Lưu, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn
Attachment Icon1380/QĐ-UBND20/4/2015Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình đường GTNT giữa Đồng Kỵ đi Đồng Trằm vào khu trồng rau sạch công nghệ cao xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon1379/QĐ-UBND20/4/2015V/v nâng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức
Attachment Icon1378/QĐ-UBND20/4/2015V/v nâng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức
Attachment Icon1376/QĐ-UBND20/4/2015Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi, giao thông, chợ nông thôn tại 5 xã ngập úng, huyện Đức Thọ thuộc Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung
Attachment Icon1375/QĐ-UBND20/4/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thànhDự án: Sửa chữa, nâng cấp kênh chính Cửa Thờ - Trại Tiểu, huyện Can Lộc thuộc Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1374/QĐ-UBND20/4/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thànhTiểu dự án: Cống Cầu Sú, đường Cầu Sú, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh thuộc Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung
Attachment Icon1373/QĐ-UBND20/4/2015Về việc bổ sung thành viên Tổ Công tác liên ngành phối hợp khảo sát địa điểm và hướng dẫn xây dựng, triển khai Dự án chăn nuôi bò thịt tại Hà Tĩnh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Cổ phần An Phú
Attachment Icon1372/QĐ-UBND20/4/2015Phê duyệt BCKT.KT đầu tư xây dựng công trình: Nhà làm việc 02 tầng, Trạm y tế xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn
Attachment Icon1371/QĐ-UBND20/4/2015Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vào khu sản xuất, chăn nuôi Cồn Mu, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon1370/QĐ-UBND20/4/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đường giao thông từ đường Quang - Vịnh - Thành đi thôn 9 và từ đường QL1A đi thôn 8, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon1363/QĐ-UBND17/4/2015Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để giao đất ở tại khu tái định cư dự phòng thuộc xã Kỳ Long và xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon1359/QĐ-UBND17/4/2015Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh
Attachment Icon1357/QĐ-UBND17/4/2015V/v phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá xây dựng khu vực núi Nắp Trình, xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn
Attachment Icon1355/QĐ-UBND17/4/2015Về việc cho phép đổi tên Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Tĩnh thành Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh và phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh
Attachment Icon1354/QĐ-UBND17/4/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cao tuyến đường dây 35KV song song tuyến 373+374-E18.1 thuộc Dự án Đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật hai bên đường bao phía Tây thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (Giai đoạn 1)
Attachment Icon1341/QĐ-UBND16/4/2015Về việc điều chỉnh Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường mầm non xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà
Attachment Icon1340/QĐ-UBND16/4/2015Về việc điều chỉnh Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường mầm non phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon1339/QĐ-UBND16/4/2015Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Kênh mương nội đồng xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn thuộc Dự án HIRDP
Attachment Icon1337/QĐ-UBND16/4/2015Về việc phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư Công nghệ thông tin các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh năm 2015
Attachment Icon1336/QĐ-UBND16/4/2015V/v thành lập Hội đồng đánh giá, xác định giá trị còn lại tài sản trên khu đất thu hồi của Trường Mầm non Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon1335/QĐ-UBND16/4/2015Về việc thanh lý rừng trồng bị thiệt hại do tố lốc, hạn hán năm 2014 tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh
Attachment Icon1334/QĐ-UBND16/4/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Trường THCS Đậu Quang Lĩnh, huyện Đức Thọ Hạng mục: Nhà học 2 tầng, 8 phòng
Attachment Icon1331/QĐ-UBND16/4/2015V/v chuyển số dư dự toán năm 2014 sang năm 2015 thực hiện
Attachment Icon1329/QĐ-UBND16/4/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đường nối từ đường HCM vào đường trục chính xã Hương Long, huyện Hương Khê
Attachment Icon1328/QĐ-UBND16/4/2015Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cầu Chợ Hôm, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê
Attachment Icon1326/QĐ-UBND16/4/2015V/v bổ nhiệm kế toán trưởng
Attachment Icon1325/QĐ-UBND16/4/2015V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon1324/QĐ-UBND16/4/2015Về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm khảo sát đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất kính cường lực tại Cụm Công nghiệp Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh của Công ty Cổ phần Linh Sơn
Attachment Icon1313/QĐ-UBND15/4/2015V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Attachment Icon1311/QĐ-UBND15/4/2015V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Attachment Icon1310/QĐ-UBND15/4/2015V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Attachment Icon1309/QĐ-UBND15/4/2015V/v nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức
Attachment Icon1307/QĐ-UBND15/4/2015V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Khuôn viên cơ quan làm việc Ban điều phối dự án SRDP-IWMC Hà Tĩnh
Attachment Icon1306/QĐ-UBND15/4/2015V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia
Attachment Icon1301/QĐ-UBND15/4/2015Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng cầu Bình Lạng thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng đường 3/2 thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon1300/QĐ-UBND15/4/2015V/v bổ sung quy hoạch; chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm thực hiện Dự án Nuôi bò giống và bò thịt tại Hà Tĩnh của Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà
Attachment Icon1289/QĐ-UBND15/4/2015V/v bổ nhiệm cán bộ (ông Nguyễn Duy Nghị)
Attachment Icon1288/QĐ-UBND15/4/2015V/v Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trang trại chăn nuôi tổng hợp tại xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà”
Attachment Icon1281/QĐ-UBND14/4/2015Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển chăn nuôi, vùng chăn nuôi tập trung và Quy hoạch phát triển trang trại, vùng trang trại chăn nuôi lợn tập trung công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon1276/QĐ-UBND14/4/2015Về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon1259/QĐ-UBND14/4/2015 Phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng Khu công viên - Thể thao hồ Mộc Hương tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/2000
Attachment Icon1258/QĐ-UBND14/4/2015Vv thành lập các Đoàn kiểm tra thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụttheo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon1256/QĐ-UBND14/4/2015V/v Phân bổ máy trộn bê tông do Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Miền Trung hỗ trợ làm đường GTNT và kiên cố hóa KMNĐ năm 2015
Attachment Icon1255/QĐ-UBND14/4/2015Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư vị trí 1 phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1254/QĐ-UBND14/4/2015V/v thành lập Ban Tổ chức các hoạt động và Lễ kỷ niệm 250 năm Ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa Thế giớiĐại thi hào Nguyễn Du
Attachment Icon1253/QĐ-UBND14/4/2015V/v thành lập Ban Chỉ đạo các hoạt động Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa Thế giới Đại thi hào Nguyễn Du
Attachment Icon1248/QĐ-UBND13/4/2015V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nhà học 2 tầng 06 phòng Trường Tiểu học và THCS Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon1247/QĐ-UBND13/4/2015Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nhà học 2 tầng 06 phòng trường Mầm non xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon1246/QĐ-UBND13/4/2015V/v công bố thủ tục hành chính thuộc quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1245/QĐ-UBND13/4/2015Về việc phê duyệt Dự án “Tăng cường Năng lực và Tiếp cận cho Cộng đồng"
Attachment Icon1244/QĐ-UBND13/4/2015V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1243/QĐ-UBND13/4/2015V/v giao Quỹ Phát triển thuộc Hội Liện hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh quản lý, điều hành nguồn vốn Tín dụng tiết kiệm thuộc dự á phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo Hà Tĩnh
Attachment Icon1242/QĐ-UBND13/4/2015V/v phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị văn phòng đợt 1 năm 2015 Dự án "Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Hà Tĩnh"
Attachment Icon1241/QĐ-UBND13/4/2015V/v thay đổi thành viên Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1230/QĐ-UBND13/4/2015Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Đường Quốc lộ 1A đi cảng Sơn Dương (giai đoạn 2), Khu kinh tế Vũng Áng
Attachment Icon1229/QĐ-UBND13/4/2015Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trìnhĐường giao thông Cẩm Hưng - Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon1228/QĐ-UBND13/4/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đường giao thông nông thôn xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà
Attachment Icon31/SY-UBND13/4/2015V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành hết hiệu lực thi hành
Attachment Icon1221/QĐ-UBND10/4/2015V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020
Attachment Icon1220/QĐ-UBND10/4/2015Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu hạng mục công trình đường thi công kết hợp quản lý thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Trúc, huyện Can Lộc
Attachment Icon1219/QĐ-UBND10/4/2015Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang khai thác đá xây dựng tại xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn
Attachment Icon1218/QĐ-UBND10/4/2015Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang khai thác đá xây dựng tại xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon1217/QĐ-UBND10/4/2015V/v thay đổi thành viên Ban chỉ đạo và bổ sung thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp huyện, cấp xã
Attachment Icon1216/QĐ-UBND10/4/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thànhDự án: Nhà học 8 phòng 2 tầng Trường THCS xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
Attachment Icon1215/QĐ-UBND10/4/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bịchuyên dùng năm 2015 của Thư viện tỉnh
Attachment Icon1214/QĐ-UBND10/4/2015Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1213/QĐ-UBND10/4/2015V/v xếp hạng di tích Lịch sử - văn hóa cấp tỉnh
Attachment Icon1179/QĐ-UBND8/4/2015V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cải tạo nhà làm việc cơ quan Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1175/QĐ-UBND7/4/2015V/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá xây dựng khu vực núi Rác, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon1168/QĐ-UBND6/4/2015Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm khảo sát Dự án Nuôi cá bơn, cá mú và tôm công nghệ cao tại xã Thạch Trị,huyện Thạch Hà của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành Vinh
Attachment Icon1154/QĐ-UBND6/4/2015V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, vị trí số 1 phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1153/QĐ-UBND6/4/2015Về việc thành lập các Đoàn kiểm tra và chỉ đạo công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2015
Attachment Icon1152/QĐ-UBND6/4/2015Về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Công trình thủy lợi Sông Rác, Kim Sơn và thượng Sông Trí năm 2015
Attachment Icon1150/QĐ-UBND6/4/2015Về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Công trình thủy lợi Kẻ Gỗ và Bộc Nguyên năm 2015
Attachment Icon1149/QĐ-UBND6/4/2015Về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh năm 2015
Attachment Icon1147/QĐ-UBND6/4/2015V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án đường vào Khu di tích Văn Miếu Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon1138/QĐ-UBND6/4/2015Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chung Đô thị mới Kỳ Đồng giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1:10.000
Attachment Icon1137/QĐ-UBND6/4/2015V/v công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1136/QĐ-UBND6/4/2015V/v công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1135/QĐ-UBND6/4/2015Về việc thành lập Tổ Công tác liên ngành phối hợp khảo sát địa điểmvà hướng dẫn xây dựng, triển khai Dự án chăn nuôi bò thịt tại Hà Tĩnh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Cổ phần An Phú
Attachment Icon1134/QĐ-UBND6/4/2015V/v thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1132/QĐ-UBND6/4/2015V/v thành lập Quỹ Bảo vệ Môi trường Hà Tĩnh
Attachment Icon1131/QĐ-UBND6/4/2015Phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) xây dựng Khu tái định cư dân tộc Chứt, bản Rào Tre xã Hương Liên, huyện Hương Khê.
Attachment Icon1129/QĐ-UBND3/4/2015Về việc thành lập Hội đồng đánh giá giá trị tài sản còn lạicủa Trường Tiểu học Đại Kim (cũ) xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn
Attachment Icon1125/QĐ-UBND3/4/2015Về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) xây dựng Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở Vincom tại phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon1124/QĐ-UBND2/4/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nhà học 02 tầng 10 phòng, Trường Tiểu học Võ Liêm Sơn xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1121/QĐ-UBND2/4/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc Dự án “Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo Hà Tĩnh”
Attachment Icon1120/QĐ-UBND2/4/2015Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng Nhà máy chế biến bột cá và các dịch vụ hậu cần nghề cá, tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon1119/QĐ-UBND2/4/2015Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường giao thông nông thôn thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên thuộc danh mục đầu tư Đợt 2, Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển nhằm đối phố với biến đổi khí hậu ” (ICDP) tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1114/QĐ-UBND2/4/2015V/v phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác mỏ đất san lấp đồi Động Léc, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ
Attachment Icon1112/QĐ-UBND2/4/2015Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1111/QĐ-UBND2/4/2015Về việc thực hiện chế độ BHYT đối với các đối tượng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon1109/QĐ-UBND2/4/2015Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Dự án Khu nuôi tôm trên cát công nghệ cao tại xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà - tỷ lệ 1/500
Attachment Icon1107/QĐ-UBND1/4/2015V/v thay đổi Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Attachment Icon1106/QĐ-UBND1/4/2015V/v nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức (bà Nguyễn Thị Nữ Y)
Attachment Icon1105/QĐ-UBND1/4/2015V/v nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức (ông Đoàn Hoài Sơn)
Attachment Icon1104/QĐ-UBND1/4/2015V/v nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức (ông Trần Xuân Tiến)
Attachment Icon1103/QĐ-UBND1/4/2015V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (ông Văn Hoài Ninh)
Attachment Icon1098/QĐ-UBND31/3/2015V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Trang trại chăn nuôi tổng hợp tại vùng Đồng Mồ, thông Tân Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân"
Attachment Icon1097/QĐ-UBND31/3/2015V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà tại xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1096/QĐ-UBND31/3/2015V/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Xây dựng cơ sở sản xuất giống lợn siêu nạc tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên" và Dự án "Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi tổng hợp tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên"
Attachment Icon1095/QĐ-UBND31/3/2015V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Cơ sở chăn nuôi lợn giống ngoại sinh dản Huynh Anh tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn"
Attachment Icon1094/QĐ-UBND31/3/2015V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng bến cảng xăng dầu Xuân Giang tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân"
Attachment Icon1093/QĐ-UBND31/3/2015Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
Attachment Icon1092/QĐ-UBND31/3/2015Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội
Attachment Icon1077/QĐ-UBND31/3/2015V/v công bố văn bản hết hiệu lực thi hành
Attachment Icon1072/QĐ-UBND31/3/2015Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Thạch Hà
Attachment Icon1071/QĐ-UBND31/3/2015Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Can Lộc
Attachment Icon1070/QĐ-UBND31/3/2015Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon1069/QĐ-UBND31/3/2015 V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, vị trí số 2, Phường Hà Huy Tập , Thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon1066/QĐ-UBND30/3/2015Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013, dự toán ngân sách năm 2015
Attachment Icon1059/QĐ-UBND30/3/2015Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng Tuyến kè và các công trình trên tuyến đoạn từ K10+140 đến K10+628,4 thuộc Dự án Kè biển chống xâm thực huyện Lộc Hà đoạn từ K3+00 đến K11+105 địa bàn xã Thạch Bằng và Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà
Attachment Icon1056/QĐ-UBND30/3/2015Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành Xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1054/QĐ-UBND30/3/2015V/v phân bổ kinh phí hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ thương mại năm 2015
Attachment Icon1053/QĐ-UBND30/3/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Xây dựng
Attachment Icon1049/QĐ-UBND30/3/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư Ứng dụng Công nghệ thông tin trong cải cách hành chính trên địa bàn huyện Nghi Xuân
Attachment Icon1048/QĐ-UBND30/3/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư Ứng dụng Công nghệ thông tin trong cải cách hành chính huyện Hương Sơn
Attachment Icon1047/QĐ-UBND30/3/2015Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1041/QĐ-UBND30/3/2015V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nhà học 2 tầng 08 phòng Trường Tiểu học xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon1039/QĐ-UBND30/3/2015Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn nái tại vùng Cúp Bưởi, xóm Bồng Sơn, xã Thường Nga và vùng Đồng Lìm, xóm Hồng Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc"
Attachment Icon1038/QĐ-UBND30/3/2015Về việc phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán vụ Hè Thu năm 2014 cho các địa phương, đơn vị
Attachment Icon1033/QĐ-UBND30/3/2015Kiện toàn Tổ liên ngành giám sát, hỗ trợ quá trình thực hiện Dự án Cấp nước cho Khu Kinh tế Vũng Áng
Attachment Icon1033/QĐ-UBND30/3/2015Kiện toàn Tổ liên ngành giám sát, hỗ trợ quá trình thực hiện Dự án Cấp nước cho Khu Kinh tế Vũng Áng
Attachment Icon1031/QĐ-UBND30/3/2015V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định, soát xét các thủ tục, hồ sơ xây dựng cơ bản của Dự án Cấp nước cho Khu Kinh tế Vũng Áng
Attachment Icon1030/QĐ-UBND30/3/2015V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án Cấp nước cho Khu Kinh tế Vũng Áng
Attachment Icon1029/QĐ-UBND27/3/2015V/v giao kế hoạch chi Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh năm 2015
Attachment Icon1028/QĐ-UBND27/3/2015Về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Tiểu dự án: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư số 2 xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà thuộc Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê
Attachment Icon1027/QĐ-UBND27/3/2015Bổ sung Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh về công tác trợ giúp pháp lý năm 2015
Attachment Icon1024/QĐ-UBND27/3/2015Phê duyệt Danh sách trí thức trẻ trúng tuyển tham gia Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn - miền núi giai đoạn 2013-2020
Attachment Icon1023/QĐ-UBND27/3/2015V/v Phê duyệt kết quả tuyển chọn đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn - miền núi giai đoạn 2013-2020
Attachment Icon1022/QĐ-UBND27/3/2015V/v Phê duyệt phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình đường vào Khe Nhà Xúy xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang
Attachment Icon1019/QĐ-UBND27/3/2015V/v phê duyệt nội dung dự án "Xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo; trao học bổng cho trẻ em nghèo và hỗ trợ xây dựng mô hình nhóm trẻ an toàn"
Attachment Icon1011/QĐ-UBND26/3/2015Về việc công bố thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1010/QĐ-UBND26/3/2015 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nhà học 2 tầng 8 phòng Trường Mầm non xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn
Attachment Icon1009/QĐ-UBND26/3/2015Về việc thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động tại Công trường thi công Dự án cầu Cảng Sơn Dương của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh
Attachment Icon1007/QĐ-UBND26/3/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường mầm non xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà thuộc danh mục đầu tư Đợt 2, Dự án Phát triển cơ sở thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển nhằm đối phó với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh (ICDP)
Attachment Icon1006/QĐ-UBND26/3/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường mầm non phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh thuộc danh mục đầu tư Đợt 2, Dự án Phát triển cơ sở thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển nhằm đối phó với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh (ICDP)
Attachment Icon1000/QĐ-UBND25/3/2015V/v bố trí nguồn vốn thực hiện dự án xây dựng Đài truyền thanh không dây cho một số xã khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon994/QĐ-UBND25/3/2015V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (ông Nguyễn Đình Lộc)
Attachment Icon993/QĐ-UBND25/3/2015V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (ông Nguyễn Văn Dũng)
Attachment Icon992/QĐ-UBND25/3/2015V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (ông Thái Văn Hóa)
Attachment Icon991/QĐ-UBND25/3/2015 V/v giao chỉ tiêu kế hoạch, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển du lịch năm 2015
Attachment Icon990/QĐ-UBND25/3/2015V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị chuyên dung năm 2015 của Thư viện tỉnh
Attachment Icon989/QĐ-UBND25/3/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Trung tâm văn hóa huyện Hương Khê
Attachment Icon988/QĐ-UBND25/3/2015Về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà học 3 tầng 15 phòng Trường THPT Nguyễn Trung Thiên, huyện Thạch Hà
Attachment Icon987/QĐ-UBND25/3/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa thành Sơn Phòng Hàm Nghi, đền Công Đồng, đền Trần Lâm, xã Phú Gia, huyện Hương Khê (giai đoạn 3)
Attachment Icon985/QĐ-UBND25/3/2015V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (ông Lê Văn Trọng)
Attachment Icon984/QĐ-UBND25/3/2015V/v nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức (ông Hồ Anh Tuấn)
Attachment Icon983/QĐ-UBND25/3/2015Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trìnhHạ tầng giao thông, điện vùng nuôi tôm trên cát xã Thạch Lạc và xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà
Attachment Icon972/QĐ-UBND24/3/2015Về việc cho phép Công ty TNHH Lực Anh khảo sát khu đất có diện tích 544m2, tại xã An Lộc, huyện Lộc Hà để quy hoạch mở rộng khuôn viên Cửa hàng xăng dầu tại xã An Lộc.
Attachment Icon970/QĐ-UBND24/3/2015Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Công trình Kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hương Trạch huyện Hương Khê
Attachment Icon968/QĐ-UBND24/3/2015Về việc phê duyệt bổ sung đề cương nhiệm vụ lập Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030
Attachment Icon966/QĐ-UBND24/3/2015V/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá xây dựng phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh và xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc
Attachment Icon964/QĐ-UBND24/3/2015V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon961/QĐ-UBND24/3/2015V/v Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Nghi Xuân
Attachment Icon958/QĐ-UBND23/3/2015Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Hạng mục tràn xả lũ chính và cống lấy nước dưới đập Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Sông Rác, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon957/QĐ-UBND23/3/2015Về việc phê duyệt Kế hoạch chặn dòng thi công Công trình đầu mối Hồ chứa nước Khe Xai, huyện Thạch Hà
Attachment Icon954/QĐ-UBND23/3/2015Về việc phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà học bộ môn Trường THCS Hòa Hải, huyện Hương Khê
Attachment Icon951/QĐ-UBND23/3/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon946/QĐ-UBND20/3/2015Về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ theo kết quả bán cổ phần khi thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh
Attachment Icon944/QĐ-UBND20/3/2015V/v Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Hương Khê
Attachment Icon943/QĐ-UBND20/3/2015V/v Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Vũ Quang
Attachment Icon940/QĐ-UBND20/3/2015Về việc phân bổ gạo hỗ trợ học sinh theo quy định tại Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon939/QĐ-UBND20/3/2015V/v phê duyệt danh sách học sinh được hỗ trợ gạo theo quy định tại Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon925/QĐ-UBND20/3/2015V/v thay đổi Chánh Văn phòng và thành viên ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020
Attachment Icon922/QĐ-UBND20/3/2015Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống xử lý nước thải Khu ký túc xá sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh
Attachment Icon921/QĐ-UBND20/3/2015V/v công nhận Trung tâm huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
Attachment Icon920/QĐ-UBND20/3/2015V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình Đường giao thông phục vụ sản xuất, NTTS và dân sinh thôn Đại Đồng, xã Cương Gián
Attachment Icon912/QĐ-UBND20/3/2015Về việc phê duyệt danh sách các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2015 - 2020
Attachment Icon911/QĐ-UBND20/3/2015Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ sông Rào Cái (Ngàn Mọ) kết hợp giao thông đoạn từ cầu Nủi đến cầu Phủ 2 xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà
Attachment Icon910/QĐ-UBND20/3/2015V/v phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Attachment Icon908/QĐ-UBND19/3/2015V/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
Attachment Icon907/QĐ-UBND19/3/2015V/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
Attachment Icon904/QĐ-UBND19/3/2015V/v công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Attachment Icon903/QĐ-UBND19/3/2015V/v tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon902/QĐ-UBND19/3/2015V/v thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI
Attachment Icon901/QĐ-UBND19/3/2015V/v phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác mỏ đất san lấp núi Choác, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon900/QĐ-UBND19/3/2015V/v phê duyệt danh sách đối tượng đang hoạt động nghề cá có hiệu quả có khả năng tài chính và có phương án sản xuất cụ thể để vay vốn theo nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ (đợt 1)
Attachment Icon898/QĐ-UBND19/3/2015V/v phê duyệt phương án phân loại khách hàng sử dụng điện 2015
Attachment Icon897/QĐ-UBND19/3/2015Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp
Attachment Icon896/QĐ-UBND19/3/2015Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp
Attachment Icon888/QĐ-UBND18/3/2015Về việc phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà học 2 tầng 08 phòng Trường THCS Hà Linh, huyện Hương Khê
Attachment Icon887/QĐ-UBND17/3/2015Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon886/QĐ-UBND16/3/2015Phê duyệt kế hoạch, kinh phí đào tạo, chuyển đổi nghề năm 2015 cho người lao động vùng ảnh hưởng Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê
Attachment Icon885/QĐ-UBND16/3/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình:Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Xây dựng
Attachment Icon882/QĐ-UBND16/3/2015 Về việc cho phép Doanh nghiệp Tư nhân Xuân Hòa khảo sát địa điểm, lập quy hoạch xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon880/QĐ-UBND16/3/2015V/v Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Kỳ Anh
Attachment Icon879/QĐ-UBND16/3/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường giao thông nông thôn xã Hương Bình, huyện Hương Khê
Attachment Icon876/QĐ-UBND16/3/2015V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (ông Trần Thế Dũng)
Attachment Icon875/QĐ-UBND16/3/2015V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (ông Phan Thăng Long)
Attachment Icon874/QĐ-UBND16/3/2015V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (ông Nguyễn Văn Hạnh)
Attachment Icon867/QĐ-UBND13/3/2015 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng các hạng mục còn lại và mua sắm thiết bị thuộc công trình Trung tâm văn hóa thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon863/QĐ-UBND13/3/2015Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động dựa vào cộng đồng và thông tin - giáo dục - truyền thông (CBA-IEC) 04 xã: Thạch Kênh, Thạch Liên, Phù Việt và Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, thuộc Dự án Cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cụm Bắc Thạch Hà vốn vay ADB
Attachment Icon862/QĐ-UBND13/3/2015Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng Dự án nuôi cá mú và cá bơn thương phẩm công nghệ cao tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon861/QĐ-UBND13/3/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thànhTiểu dự án: Đường Đức Thuận - Thuận Lộc, chợ Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, thuộc Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon860/QĐ-UBND13/3/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thànhTiểu dự án: Đường Sơn Phúc - Sơn Trường - Sơn Thủy, huyện Hương Sơn thuộc Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon857/QĐ-UBND13/3/2015V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (bà Đậu Thị Mai Dung)
Attachment Icon855/QĐ-UBND12/3/2015Về việc chuyển số dư dự toán năm 2014 sang năm 2015 thực hiện
Attachment Icon853/QĐ-UBND12/3/2015V/v thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon852/QĐ-UBND12/3/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Trường Tiểu học xã Vượng Lộc, huyện Can LộcHạng mục: Nhà học 02 tầng, 12 phòng
Attachment Icon851/QĐ-UBND12/3/2015Về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm khảo sát Dự án Xây dựng vùng sản xuất rau, củ, quả trên vùng đất cát bạc màu tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon847/QĐ-UBND12/3/2015V/v thay đổi thành viên ban Chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách phát triển thủy sản
Attachment Icon841/QĐ-UBND11/3/2015Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng tại UBND cấp huyệntrên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon26/SY-UBND11/3/2015Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam
Attachment Icon23/SY-UBND11/3/2015Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến Quốc lộ được giao quản lý thuộc địa bàn các tỉnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh
Attachment Icon838/QĐ-UBND10/3/2015V/v phê duyệt tiếp nhận Dự án thí điểm "Phối hợp đầu tư các hệ thống cây trồng thông minh trong thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu - STIP" và xây dựng "Thôn bản thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu" tại Hà Tĩnh, Việt Nam do Tổ chức ICRAF tại Việt Nam tài trợ
Attachment Icon834/QĐ-UBND10/3/2015Vv phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dịch vụ thương mại tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỷ lệ 1/500
Attachment Icon833/QĐ-UBND10/3/2015V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Đường giao thông nông thôn xã Xuân Phổ thuộc danh mục đầu tư Đợt 2, Dự án phát triển cơ sở thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển nhằm đối phó với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh (ICDP)
Attachment Icon832/QĐ-UBND10/3/2015Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác và giải ngân năm 2015 Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển nhằm đối phó với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh” thuộc Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng vùng duyên hải” (ICDP)
Attachment Icon831/QĐ-UBND10/3/2015Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác và giải ngân năm 2015 Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Hà Tĩnh” (HIRDP)
Attachment Icon829/QĐ-UBND10/3/2015Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật Vũng Áng
Attachment Icon827/QĐ-UBND10/3/2015V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường Chợ Bộng Sơn Mai đi trường Cù Huy Cận, huyện Vũ Quang
Attachment Icon825/QĐ-UBND9/3/2015Về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm khảo sát đầu tư xây dựng Dự án: Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Thạch Đồng, thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon819/QĐ-UBND9/3/2015 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc 02 tầng, Trạm y tế xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn
Attachment Icon815/QĐ-UBND9/3/2015V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp liên kết kết hợp nuôi hươu, trồng cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản tại thôn Tiền Phong, xã Hương Trà, huyện Hương Khê”
Attachment Icon814/QĐ-UBND9/3/2015V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon807/QĐ-UBND6/3/2015Về việc phê duyệt dự toán vốn đối ứng năm 2015 Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển nhằm đối phó với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh” thuộc Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng vùng duyên hải” (ICDP)
Attachment Icon806/QĐ-UBND6/3/2015Về việc phê duyệt dự toán vốn đối ứng năm 2015 Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Hà Tĩnh (HIRDP)
Attachment Icon805/QĐ-UBND6/3/2015V/v chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm khảo sát đầu tư Trung tâm Thương mại Dịch vụ vận tải Bình Minh tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại - Vận tải Bình Minh tại Hà Tĩnh
Attachment Icon798/QĐ-UBND5/3/2015Về việc công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014
Attachment Icon796/QĐ-UBND5/3/2015 Về việc Ban hành Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp huyện
Attachment Icon793/QĐ-UBND5/3/2015V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (ông Trần Văn Minh)
Attachment Icon792/QĐ-UBND5/3/2015V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (ông Võ Đức Đại)
Attachment Icon791/QĐ-UBND5/3/2015V/v nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức (ông Lê Văn Thống)
Attachment Icon790/QĐ-UBND5/3/2015V/v nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức (ông Nguyễn Phi Quang)
Attachment Icon788/QĐ-UBND5/3/2015 Về việc thực hiện chế độ BHYT đối với các đối tượng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon787/QĐ-UBND5/3/2015Về việc chi trả tiền trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã từ trần
Attachment Icon786/QĐ-UBND5/3/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đường nối từ QL1A vào Trung tâm Thương mại huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon785/QĐ-UBND5/3/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cấp nước sạch làng nghề Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 2)
Attachment Icon784/QĐ-UBND5/3/2015V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của "Dự án đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng khe Đá Bạc, phường Đậu Liêu, thị xã Hà Tĩnh
Attachment Icon783/QĐ-UBND4/3/2015V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (ông Nguyễn Duy Trà)
Attachment Icon780/QĐ-UBND4/3/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông nông thôn thị trấn Thiên Cầm thuộc danh mục đầu tư Đợt 2, Dự án Phát triển cơ sở thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển nhằm đối phó với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh (ICDP)
Attachment Icon779/QĐ-UBND4/3/2015V/v điều động và bổ nhiệm cán bộ Ông(Hồ Huy Thành)
Attachment Icon777/QĐ-UBND4/3/2015Về việc điều chỉnh Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2014
Attachment Icon776/QĐ-UBND3/3/2015Về việc kiện toàn Ban Công tác phi chính phủ tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon775/QĐ-UBND3/3/2015V/v Bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án Chương trình tín dụng chuyên ngành vay vốn Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC/JICA) tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon752/QĐ-UBND3/3/2015Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Bò, xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon749/QĐ-UBND3/3/2015V/v nâng bậc lương đối với công chức (Ông Phan Trọng Bình)
Attachment Icon746/QĐ-UBND2/3/2015V/v chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm khảo sát đầu tư dự án Phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc và xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ của Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan
Attachment Icon744/QĐ-UBND2/3/2015V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đức Thọ
Attachment Icon743/QĐ-UBND2/3/2015Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toánCông trình: Hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm trên cát tại các xã: Xuân Đan, Xuân Phổ, Xuân Hải, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon742/QĐ-UBND2/3/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường giao thông trục chính xã Thạch Long, huyện Thạch Hà
Attachment Icon741/QĐ-UBND2/3/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đường GTNT xã Thạch Tân, đoạn từ đường Phú - Tân - Xuân đến kênh N199
Attachment Icon739/QĐ-UBND2/3/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thànhDự án: Cấp nước sinh hoạt xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon738/QĐ-UBND28/2/2015V/v Kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon737/QĐ-UBND28/2/2015Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Công trình: Hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm trên cát thôn Mỹ Hòa,xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon736/QĐ-UBND28/2/2015V/v cấp hỗ trợ kinh phí thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon735/QĐ-UBND28/2/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thànhDự án: Công nghệ thông tin các cơ quan Đảng năm 2014
Attachment Icon734/GP-UBND28/2/2015Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon732/QĐ-UBND28/2/2015V/v công nhân di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh
Attachment Icon733/QĐ-UBND27/2/2015V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon731/QĐ-UBND27/2/2015V/v Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đường liên thôn Tiên Yên, Bình Yên, Thanh Sơn xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang
Attachment Icon730/QĐ-UBND27/2/2015V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công xây dựng xtt Cầu tràn Bến Xắt, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon722/QĐ-UBND26/2/2015Về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá xây dựng trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá xây dựng núi Cục Nghèn, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh” (Trữ lượng tính đến ngày 25 tháng 01 năm 2015)
Attachment Icon721/QĐ-UBND26/2/2015Về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh xây dựng công trình: Đường giao thông thôn Đông Thắng, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà
Attachment Icon720/QĐ-UBND26/2/2015V/v chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm khảo sát đầu tư Dự án xây dựng Chợ Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh của HTX Môi trường và Quản lý chợ Lương Gia
Attachment Icon716/QĐ-UBND26/2/2015V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, vị trí số 01, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon715/QĐ-UBND26/2/2015V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, vị trí số 4, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon713/QĐ-UBND26/2/2015V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon712/QĐ-UBND26/2/2015Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đô thị khu vực thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh đáp ứng tiêu chuẩn đô thị loại IV
Attachment Icon711/QĐ-UBND26/2/2015Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Logistics tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỷ lệ 1/500
Attachment Icon710/QĐ-UBND26/2/2015V/v chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường
Attachment Icon709/QĐ-UBND26/2/2015V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Hương Sơn
Attachment Icon708/QĐ-UBND26/2/2015Về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết "Trung tâm Dịch vụ Thương mại và Khách sạn tại phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh" của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Huy
Attachment Icon707/QĐ-UBND26/2/2015Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Lộc Hà
Attachment Icon20/SY-UBND26/2/2015V/v thay đổi Thành viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia
Attachment Icon706/QĐ-UBND25/2/2015V/v thành lập Ban Chỉ đạo Triển khai một số dự án lớn, trọng tâm của tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon705/QĐ-UBND25/2/2015V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nông thôn xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà
Attachment Icon703/QĐ-UBND25/2/2015V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh và các đơn vị thủy nông cơ sở thuộc các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê và thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon702/QĐ-UBND25/2/2015Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ sông Hội đoạn qua khu đô thị ven sông Hội, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon696/QĐ-UBND25/2/2015V/v tặng Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon695/QĐ-UBND25/2/2015V/v tặng Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon694/QĐ-UBND25/2/2015V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2014
Attachment Icon691/QĐ-UBND25/2/2015V/v bổ nhiệm kế toán trưởng
Attachment Icon690/QĐ-UBND25/2/2015V/v bổ nhiệm kế toán trưởng
Attachment Icon689/QĐ-UBND25/2/2015V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bịcho Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon688/QĐ-UBND25/2/2015Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng Trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà tại xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ
Attachment Icon687/QĐ-UBND25/2/2015Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng Dự án nuôi cá bơn, cá mú ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon686/QĐ-UBND25/2/2015Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát tại xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà; tỷ lệ 1/1000
Attachment Icon685/QĐ-UBND25/2/2015vv Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nhà học 2 tầng 10 phòng học Trường THCS Sơn Hà, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon682/QĐ-UBND25/2/2015Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Trang trại chăn nuôi giống lợn và lợn thương phẩm tại khu vực Đồng Nái, thôn Thanh Văn, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân"
Attachment Icon681/QĐ-UBND14/2/2015Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu nuôi trồng thủy sản nước ngọt tại hồ Hữu Ngạn, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà”
Attachment Icon680/QĐ-UBND14/2/2015Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon675/QĐ-UBND14/2/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thànhDự án Sửa chữa, nâng cấp đập Dài xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê
Attachment Icon674/QĐ-UBND14/2/2015V/v thay đổi thành viên đoàn kiểm tra liên ngành trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
Attachment Icon671/QĐ-UBND14/2/2015Về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá xây dựng trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá xây dựng khe Mụ Dẻ, xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh”(Trữ lượng tính đến ngày 25 tháng 01 năm 2015)
Attachment Icon670/QĐ-UBND14/2/2015V/v gia hạn thời gian xác minh khiếu nại của bà Hà Thị Cảnh tại Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon668/QĐ-UBND14/2/2015 Về việc ủy quyền người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
Attachment Icon667/QĐ-UBND14/2/2015V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình Trụ sở Hạt Kiểm lâm Cẩm Xuyên
Attachment Icon665/QĐ-UBND13/2/2015V/v thay đổi Đội phó Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội
Attachment Icon656/QĐ-UBND13/2/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Kênh mương nội đồng xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên thuộc danh mục đầu tư Đợt 2, Dự án Phát triển cơ sở thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển nhằm đối phó với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh (ICDP)
Attachment Icon645/QĐ-UBND13/2/2015V/v phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon856/QĐ-UBND12/2/2015Về việc phê duyệt phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Bắc huyện Cẩm Xuyên (giai đoạn 3)
Attachment Icon644/QĐ-UBND12/2/2015V/v thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon643/QĐ-UBND12/2/2015V/v phê duyệt Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon641/QĐ-UBND12/2/2015V/v giao chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm năm 2015
Attachment Icon637/QĐ-UBND12/2/2015Ban hành kế hoạch làm đường giao thông nông thôn và kế hoạch kiên cố hóa kênh mương nội đồng do xã quản lý năm 2015 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon635/QĐ-UBND11/2/2015V/v thành lập Hội đồng đánh giá, xác định giá trị còn lại tài sản trên khu đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Đăng kiểm phương tiện GTVT Hà Tĩnh, tại phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon632/QĐ-UBND11/2/2015V/v quy định cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng năm 2015 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon630/QĐ-UBND11/2/2015V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon629/QĐ-UBND11/2/2015V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2014
Attachment Icon628/QĐ-UBND11/2/2015V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Đường giao thông vào Trung tâm dạy nghề, huyện Hương Khê
Attachment Icon622/QĐ-UBND10/2/2015Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Cơ sở chăn nuôi lợn giống ngoại sinh sản Huynh Anh tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn” và Dự án “Cơ sở chăn nuôi lợn giống ngoại sinh sản Phú Linh tại xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn”
Attachment Icon616/QĐ-UBND10/2/2015 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đường giao thông nội đồng kết hợp vào khu sản xuất chăn nuôi xã Trung Lộc
Attachment Icon612/QĐ-UBND10/2/2015V/v bổ sung, kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Attachment Icon610/QĐ-UBND10/2/2015V /v công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2014
Attachment Icon609/QĐ-UBND10/2/2015Về việc công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến 2020, năm 2014
Attachment Icon602/QĐ-UBND10/2/2015Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển bền vững kinh tế - xã hội các xã chịu ảnh hưởng Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon601/QĐ-UBND9/2/2015V/v phân bổ kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015
Attachment Icon588/QĐ-UBND9/2/2015V/v phê duyệt điều khoản tham chiếu (TOR) và dự toán Tư vấn kỹ thuật Lập quy hoạch chi tiết - Lập dự án - Thiết kế bãn vẽ thi công - Tổng dự toán xây dựng Hồ Đập Bợt tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon587/QĐ-UBND9/2/2015V/v khen thưởng phong trào thi đua yêu nước năm 2014
Attachment Icon586/QĐ-UBND9/2/2015V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2014
Attachment Icon585/QĐ-UBND6/2/2015V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nhà làm việc 02 tầng, Trạm y tế xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon579/QĐ-UBND6/2/2015V/v chi trả tiền trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng theo Quyết định số 290/2005/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 150/2006/ND-CP của Chính phủ và Quyết định số 62/2011/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã từ trần
Attachment Icon578/QĐ-UBND6/2/2015V/v thực hiện chế độ BHYT đối với các đối tượng theo Quyết định số 290/2005/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 150/2006/ND-CP của Chính phủ và Quyết định số 62/2011/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon557/QĐ-UBND6/2/2015V/v phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 Công trình đường tránh ngập lũ thành phố Hà Tĩnh - Kẽ gỗ - Hương Khê
Attachment Icon556/QĐ-UBND6/2/2015V/v phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Quần vợt Hà Tĩnh
Attachment Icon549/QĐ-UBND5/2/2015Về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Yên Huy, xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; tỷ lệ 1/500
Attachment Icon534/QĐ-UBND5/2/2015V/v tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon533/QĐ-UBND5/2/2015V/v tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon530/QĐ-UBND5/2/2015Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án "Đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại khu vực núi Nắp Trình, xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh"
Attachment Icon529/QĐ-UBND5/2/2015Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của “Dự án đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại khu vực phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh”
Attachment Icon528/QĐ-UBND5/2/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà thuộc danh mục đầu tư Đợt 2, Dự án Phát triển cơ sở thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển nhằm đối phó với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh (ICDP)
Attachment Icon526/QĐ-UBND5/2/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông nông thôn xã Xuân Giang thuộc danh mục đầu tư Đợt 2, Dự án Phát triển cơ sở thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển nhằm đối phó với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh (ICDP)
Attachment Icon525/QĐ-UBND4/2/2015V/v khen thưởng phong trào thi đua yêu nước năm 2014
Attachment Icon521/QĐ-UBND4/2/2015Về việc phê duyệt diện tích miễn thủy lợi phí năm 2015 cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon520/QĐ-UBND4/2/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thànhDự án Củng cố, nâng cấp đê Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh giai đoạn 2(Tuyến đê số 2 đoạn K0+00 đến K3+00)
Attachment Icon518/QĐ-UBND4/2/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Bia dẫn tích Trường quân chính và vườn hoa tại Khu Du lịch Thiên Cầm, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên.
Attachment Icon515/QĐ-UBND4/2/2015V/v thay đổi thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon514/QĐ-UBND4/2/2015V/v nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức
Attachment Icon513/QĐ-UBND4/2/2015V/v phê duyệt Điều lệ Hội Golf Hà Tĩnh
Attachment Icon506/QĐ-UBND4/2/2015Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Viên - Lĩnh, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon504/QĐ-UBND4/2/2015Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Attachment Icon500/QĐ-UBND4/2/2015Về việc thành lập Cụm công nghiệp Yên Huy, huyện Can Lộc
Attachment Icon497/QĐ-UBND4/2/2015Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm bàn, ghế hội trường và ri đô cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Attachment Icon499/QĐ-UBND3/2/2015V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon498/QĐ-UBND3/2/2015Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường giao thông vào Trung tâm dạy nghề, huyện Hương Khê
Attachment Icon490/QĐ-UBND3/2/2015V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nội vùng xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ
Attachment Icon488/QĐ-UBND3/2/2015V/v Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình đường từ Tỉnh lộ 5 vào trung tâm xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ
Attachment Icon487/QĐ-UBND3/2/2015Về việc thành lập Cụm công nghiệp huyện Can Lộc
Attachment Icon481/QĐ-UBND3/2/2015V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình đường nối đường cứu hộ hồ chứa nước Kim Sơn với trung tâm xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon480/QĐ-UBND3/2/2015V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình đường trục chính xã Xuân Liên kết hợp vào Khu sản xuất nuôi trồng thủy sản
Attachment Icon479/QĐ-UBND3/2/2015V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Mỹ - Thành - Hoa, huyện Nghi Xuân (HL03)
Attachment Icon478/QĐ-UBND3/2/2015V/v phê duyệt kế hoạch công tác và ngân sách năm 2015 Dự án "Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh" (IWMC)
Attachment Icon477/QĐ-UBND3/2/2015V/v phê duyệt kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2015 Dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo Hà Tĩnh (SRDP)
Attachment Icon460/QĐ-UBND3/2/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống mương thoát nước thải và trạm xử lý nước thải tại Cụm công nghiệp Phù Việt, huyện Thạch Hà
Attachment Icon458/QĐ-UBND2/2/2015Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án "Đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại khu vực phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh và xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc"
Attachment Icon457/QĐ-UBND2/2/2015Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác tư vấn lập văn kiện dự án và tư vấn vay vốn Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vùng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”
Attachment Icon455/QĐ-UBND2/2/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà thuộc danh mục đầu tư Đợt 2, Dự án Phát triển cơ sở thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển nhằm đối phó với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh (ICDP)
Attachment Icon439/QĐ-UBND30/1/2015V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Đường giao thông trục chính xã Thuận Thiện, huyện Can Lộc
Attachment Icon437/QĐ-UBND30/1/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC, dự toán và thẩm tra dự toán đường giao thông kết hợp vào trang trại chăn nuôi tập trung xã Đức An, huyện Đức Thọ
Attachment Icon435/QĐ-UBND30/1/2015V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Trang trại chăn nuôi tổng hợp tại xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà”
Attachment Icon433/QĐ-UBND30/1/2015V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Ứng dụng Công nghệ thông tin trong cải cách hành chính trên địa bàn huyện Hương Khê
Attachment Icon429/QĐ-UBND30/1/2015V/v cấp kinh phí cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Attachment Icon423/QĐ-UBND30/1/2015Về việc quy định một số chính sách thực hiện Đề án phát triển đồng bào dân tộc Chút, bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê
Attachment Icon419/QĐ-UBND30/1/2015Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát tại thôn Bắc Hòa, xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên; tỷ lệ 1/1000
Attachment Icon417/QĐ-UBND30/1/2015Về việc công bố các cơ sở đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon416/QĐ-UBND29/1/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình đường vào trung tâm các xã Ân Phú, Đức Giang huyện Vũ Quang, kết hợp cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ (đoạn Km0+00 đến Km3+707,92 thuộc tuyến 4 và đoạn Km0+00 đến Km0+604,99 thuộc tuyến 5)
Attachment Icon415/QĐ-UBND29/1/2015V/v tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon414/QĐ-UBND29/1/2015V/v tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon413/QĐ-UBND29/1/2015V/v tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon412/QĐ-UBND29/1/2015V/v khen thưởng phong trào thi đua yêu nước năm 2014
Attachment Icon411/QĐ-UBND29/1/2015V/v tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon410/QĐ-UBND29/1/2015V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon409/QĐ-UBND29/1/2015V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình cầu tràn Bến Xắt, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon407/QĐ-UBND29/1/2015V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà làm việc 7 tầng, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh
Attachment Icon406/QĐ-UBND29/1/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân Dự án “Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở cho một số tỉnh trọng điểm (giai đoạn 2012-2016)”, do Liên minh toàn cầu về Vắc xin và Tiêm chủng (GAVI) tài trợ tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon403/QĐ-UBND29/1/2015Về việc phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp khu vực Núi Động Choắc, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đông Á
Attachment Icon401/QĐ-UBND29/1/2015Về việc phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá xây dựng khu vực Khe Cạn, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc của Công ty CP Thương mại Trường Kỳ
Attachment Icon398/QĐ-UBND29/1/2015Về việc xếp hạng doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh
Attachment Icon397/QĐ-UBND29/1/2015Về việc xếp hạng doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh
Attachment Icon396/QĐ-UBND29/1/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp Công trình: Nâng cao năng lực của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Hà Tĩnh
Attachment Icon395/QĐ-UBND29/1/2015 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình:Trạm kiểm định đo lượng chất lượng tại Khu kinh tế Vũng Áng
Attachment Icon393/QĐ-UBND28/1/2015Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án “Đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng khu vực núi Ông Cương, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc”
Attachment Icon391/QĐ-UBND28/1/2015Về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm khảo sát đầu tưDự án xây dựng Kho thương mại nông sản và Cửa hàng giới thiệusản phẩm địa phương tại xã Thạch Hương, huyện Thạch Hà
Attachment Icon387/QĐ-UBND28/1/2015V/v Kiện toàn Trường Phổ thông dân tộc nội trú Hương Khê
Attachment Icon385/QĐ-UBND28/1/2015Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang nhiệm kỳ 2011 - 2016
Attachment Icon384/QĐ-UBND28/1/2015Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang nhiệm kỳ 2011 - 2016
Attachment Icon383/QĐ-UBND28/1/2015Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí xây dựng định mứckinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi của Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh và các đơn vị thủy nông cơ sở thuộc các huyện: Can Lộc, Lộc Hà, Hương Sơn, Nghi Xuân, Đức Thọ, Vũ Quang và thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon382/QĐ-UBND28/1/2015Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí xây dựng định mứckinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi của Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh và các đơn vị thủy nông cơ sở thuộc các huyện: Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon381/QĐ-UBND28/1/2015 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
Attachment Icon380/QĐ-UBND28/1/2015Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
Attachment Icon379/QĐ-UBND28/1/2015V/v khen thưởng phong trào thi đua yêu nước năm 2014
Attachment Icon378/QĐ-UBND28/1/2015V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2014
Attachment Icon377/QĐ-UBND28/1/2015V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2014
Attachment Icon364/QĐ-UBND27/1/2015Về việc công nhận số trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT năm 2014
Attachment Icon362/QĐ-UBND27/1/2015Quy định về quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Trang thông tin điện tử và Chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon361/QĐ-UBND27/1/2015V/v cấp kinh phí đầu tư Dự án bãi đổ đất thừa kết hợp mở rộng quy hoạch khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
Attachment Icon357/QĐ-UBND27/1/2015V/v cấp kinh phí Tổ chứ Lễ phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng" đợt 3
Attachment Icon356/QĐ-UBND27/1/2015V/v thành lập Tổ công tác của tỉnh sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg
Attachment Icon375/QĐ-UBND26/1/2015V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2014
Attachment Icon343/QĐ-UBND26/1/2015V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2014
Attachment Icon343/QĐ-UBND26/1/2015V/v khen thưởng phong trào thi đua yêu nước năm 2014
Attachment Icon342/QĐ-UBND26/1/2015V/v tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon341/QĐ-UBND26/1/2015V/v khen thưởng phong trào thi đua yêu nước năm 2014
Attachment Icon340/QĐ-UBND26/1/2015V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon339/QĐ-UBND26/1/2015V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2014
Attachment Icon338/QĐ-UBND26/1/2015V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon335/QĐ-UBND26/1/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 05/DVTV-IWMC: Tư vấn điều tra, khảo sát, xây dựng bộ dữ liệu nền đầu kỳ cho hệ thống giám sát và đánh giá Dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh (IWMC)
Attachment Icon334/QĐ-UBND26/1/2015Ngừng giải ngân và thu hồi nguồn vốn từ Quỹ TDTK phụ nữ tại 48 xã thực hiện Dự án IMPP bàn giao cho hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh trực tiếp quản lý và điều hành
Attachment Icon333/QĐ-UBND26/1/2015Về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
Attachment Icon329/QĐ-UBND23/1/2015Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016
Attachment Icon328/QĐ-UBND23/1/2015Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016
Attachment Icon322/QĐ-UBND23/1/2015Về việc phê duyệt phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông thôn Đông Thắng, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà
Attachment Icon321/QĐ-UBND23/1/2015V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2014
Attachment Icon315/QĐ-UBND23/1/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát địa hình, lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Hàm Nghi kéo dài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/2.000
Attachment Icon314/QĐ-UBND23/1/2015V/v phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở Vincom, tại phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500
Attachment Icon310/QĐ-UBND22/1/2015V/v phê duyệt Danh mục và giao nhiệm vụ thực hiện nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2015
Attachment Icon308/QĐ-UBND22/1/2015V/v phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng của Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu du lịch và Sân Golf Xuân Thành, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon307/QĐ-UBND22/1/2015V/v Phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đá xây dựng khu vực núi Thung Am, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn của Công ty Cổ phần 496
Attachment Icon304/QĐ-UBND22/1/2015V/v ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc SHNN trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon302/QĐ-UBND22/1/2015Về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính năm 2015 Dự án “Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở một số tỉnh trọng điểm giai đoạn 2012-2016”, tỉnh Hà Tĩnh do Liên minh toàn cầu về Vắc xin và Tiêm chủng (GAVI) tài trợ
Attachment Icon301/QĐ-UBND22/1/2015 Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình:Đường Cẩm Dương – Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon292/QĐ-UBND21/1/2015V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2014
Attachment Icon290/QĐ-UBND21/1/2015V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2014
Attachment Icon286/QĐ-UBND21/1/2015V/v khen thưởng phong trào thi đua yêu nước năm 2014
Attachment Icon284/QĐ-UBND21/1/2015Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon279/QĐ-UBND21/1/2015Về việc phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghệ thông tin tập trung tỉnh Hà Tĩnh (Giai đoạn 1)
Attachment Icon276/QĐ-UBND20/1/2015Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Attachment Icon275/QĐ-UBND20/1/2015Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Tên dự án: Đường Trung lộc - Đồng Mỹ - Nghĩa Trang (Đoạn Quốc lộ 15A - Trường Thành), huyện Can Lộc thuộc Dự án Giao thông nông thôn 3 (GTNT3) tỉnh Hà Tĩnh nguồn vốn bổ sung, mã số RT3-10-07-05
Attachment Icon274/QĐ-UBND20/1/2015 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Tên dự án: Đường Tỉnh lộ 28 - Đức Hòa, huyện Đức Thọ thuộc Dự án GTNT3 tỉnh Hà Tĩnh nguồn vốn bổ sung, mã số RT3-10-07-05.
Attachment Icon272/QĐ-UBND20/1/2015V/v phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon271/QĐ-UBND20/1/2015V/v hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp tham gia bình ổn giá
Attachment Icon267/QĐ-UBND20/1/2015Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình đường vào Khu chăn nuôi tập trung phát triển kinh tế vùng Trà Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc
Attachment Icon266/QĐ-UBND20/1/2015Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới, Quản lý và Phát triển doanh nghiệp tỉnh
Attachment Icon263/QĐ-UBND20/1/2015Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Nhóm hỗ trợ kỹ thuật huyện Dự án HIRDP và Dự án ICDP
Attachment Icon262/QĐ-UBND20/1/2015V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2014
Attachment Icon261/QĐ-UBND20/1/2015V/v khen thưởng thành tích thực hiện phong trào thi đua năm 2014
Attachment Icon260/QĐ-UBND20/1/2015V/v khen thưởng thành tích thực hiện phong trào thi đua năm 2014
Attachment Icon259/QĐ-UBND20/1/2015V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon258/QĐ-UBND20/1/2015Về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập thị xã mới
Attachment Icon257/QĐ-UBND20/1/2015Về việc giao nhiệm vụ vận động, xúc tiến, xây dựng và triển khai thực hiện Dự án “Cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ cho huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu” do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ
Attachment Icon256/QĐ-UBND20/1/2015V/v phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá xây dựng trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá xây dựng khu vực Khe Khổ, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc”(Trữ lượng tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2014)
Attachment Icon255/QĐ-UBND20/1/2015V/v phê duyệt giảm tiền thuê đất năm 2012, 2013 và 2014 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ và Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon251/QĐ-UBND19/1/2015 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Hương Khê.
Attachment Icon250/QĐ-UBND19/1/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thànhDự án: Tu bổ, tôn tạo Di tích đền Võ Miếu, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh
Attachment Icon249/QĐ-UBND19/1/2015V/v phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa đền thờ Mai Hắc Đế, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà
Attachment Icon248/QĐ-UBND19/1/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thiết bị sản xuất chế phẩm vi sinh thuộc Đề án Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất phân hữu cơ vi sinh giai đoạn 2014-2016, định hướng đến năm 2020
Attachment Icon247/QĐ-UBND19/1/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường giao thông trung tâm cụm công nghiệp Phù Việt, huyện Thạch Hà (giai đoạn 1)
Attachment Icon246/QĐ-UBND19/1/2015Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Đường vào Khu sản xuất chăn nuôi tập trung xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà
Attachment Icon245/QĐ-UBND19/1/2015Về việc phê duyệt danh sách các xã đăng ký thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2015
Attachment Icon241/QĐ-UBND19/1/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thiết bị cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Attachment Icon240/QĐ-UBND19/1/2015V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2014
Attachment Icon239/QĐ-UBND19/1/2015V/v khen thưởng công tác thu ngân sách năm 2014
Attachment Icon238/QĐ-UBND19/1/2015V/v tạm giao biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2015 cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị
Attachment Icon237/QĐ-UBND19/1/2015Về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon234/QĐ-UBND16/1/2015V/v phê duyệt bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon232/QĐ-UBND16/1/2015Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2013
Attachment Icon231/QĐ-UBND16/1/2015Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang khai thác đá xây dựng tại xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon226/QĐ-UBND16/1/2015Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:Cải tạo, sữa chữa công trình Nhà làm việc 3 tầng phía trước - Trụ sở làm việc Sở Giao thông vận tải
Attachment Icon225/QĐ-UBND16/1/2015Về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014
Attachment Icon223/QĐ-UBND16/1/2015V/v công nhận sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực giáo dục năm 2014
Attachment Icon221/QĐ-UBND16/1/2015 V/v công nhận Điển hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2014
Attachment Icon220/QĐ-UBND16/1/2015 V/v khen thưởng thành tích thực hiện phong trào xây dựngnông thôn mới năm 2014
Attachment Icon219/QĐ-UBND16/1/2015V/v phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà học 2 tầng 10 phòng Trường THCS Sơn Hà, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon218/QĐ-UBND16/1/2015V/v Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công viên văn hóa Lý Tự Trọng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500
Attachment Icon213/QĐ-UBND16/1/2015 V/v cấp bổ sung kinh phí thực hiện trợ cấp thường xuyên, trợ cấp đột xuất cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2014
Attachment Icon206/QĐ-UBND15/1/2015Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà làm việc 02 tầng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Xuân
Attachment Icon202/QĐ-UBND15/1/2015Về việc phê duyệt dự toán chi phí tư vấn lập văn kiện và tư vấn vay vốn Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vùng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”
Attachment Icon199/QĐ-UBND15/1/2015Về việc kiện toàn Ban Quản lý các công trình dự án HIRDP và Dự án ICDP
Attachment Icon198/QĐ-UBND15/1/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông thôn Đông Thắng, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà
Attachment Icon200/QĐ-UBND14/1/2015V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Trang trại kinh tế tổng hợp và chăn nuôi lợn nái quy mô 350 con tại xã Trường Lộc, huyện Can Lộc"
Attachment Icon196/QĐ-UBND14/1/2015Về việc phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá xây dựng xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc của Công ty TNHH Ngọc Hải
Attachment Icon187/QĐ-UBND14/1/2015V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Attachment Icon185/QĐ-UBND14/1/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 185 Mua sắm trang thiết bị thực hiện Đề án phát triển sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon184/QĐ-UBND14/1/2015V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình Nhà học 02 tầng 10 phòng Trường THCS Phú Gia, huyện Hương Khê
Attachment Icon180/QĐ-UBND13/1/2015V/v phê duyệt bổ sung chỉ tiêu, cơ cấu chuyên ngành thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2014
Attachment Icon179/QĐ-UBND13/1/2015V/v khen thưởng phong trào thi đua yêu nước năm 2014
Attachment Icon160/QĐ-UBND13/1/2015V/v bỏ nhiệm Giám định viên tư pháp về lĩnh vực kỹ thuật hình sự
Attachment Icon159/QĐ-UBND13/1/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Cây Trâm, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon157/QĐ-UBND13/1/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà làm việc 02 tầng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Xuân
Attachment Icon156/QĐ-UBND13/1/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà học 2 tầng, 8 phòng Trường THCS Đồng Lộc, huyện Can Lộc
Attachment Icon155/QĐ-UBND13/1/2015Về việc bãi bỏ và công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon154/QĐ-UBND13/1/2015Về việc phê duyệt “Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”
Attachment Icon145/QĐ-UBND12/1/2015Về việc phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thànhDự án: Nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt xã Bắc Sơn,huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon144/QĐ-UBND12/1/2015Phê duyệt Đề án "Phát triển dịch vụ Logistics tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030"
Attachment Icon142/QĐ-UBND12/1/2015Chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm khảo sát lập quy hoạch đầu tư xây dựng dự án Mô hình trồng nấm tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon140/QĐ-UBND12/1/2015Về việc quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ các tổ chức, đơn vị thí điểm triển khai thực hiện mô hình phát triển nuôi cá mú, cá bơn, bào ngư, tôm chất lượng cao và hỗ trợ sản xuất giống thủy sản các loại năm 2015
Attachment Icon139/QĐ-UBND12/1/2015Về việc phê duyệt Đề án phát triển nuôi cá mú, cá bơn, bào ngư, tôm chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020
Attachment Icon134/QĐ-UBND12/1/2015V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trang trại chăn nuôi tổng hợp tại xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà"
Attachment Icon133/QĐ-UBND12/1/2015V/v xếp loại thi đua năm 2014
Attachment Icon132/QĐ-UBND12/1/2015V/v Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại thi đua việc thực hiện cải cách hành chính năm 2014 tại các đơn vị
Attachment Icon131/QĐ-UBND12/1/2015V/v Phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ và dự toán khảo sát lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu TĐC dân tộc Chứt, bản Rào Tre xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon130/QĐ-UBND12/1/2015V/v bổ nhiệm cán bộ
Attachment Icon129/QĐ-UBND12/1/2015V/v khen thường phong trào thi đua yêu nước năm 2014
Attachment Icon128/QĐ-UBND12/1/2015V/v khen thường phong trào thi đua yêu nước năm 2014
Attachment Icon127/QĐ-UBND12/1/2015V/v khen thường phong trào thi đua yêu nước năm 2014
Attachment Icon126/QĐ-UBND12/1/2015Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Đường giao thông nông thôn xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc
Attachment Icon121/QĐ-UBND12/1/2015V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về chấp hành giá cước vận tải, chấp hành Luật Thuế, Luật Kế toán đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon114/QĐ-UBND12/1/2015V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc 2 tầng và các hạng mục phụ trợ Trạm Y tế xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ
Attachment Icon113/QĐ-UBND12/1/2015V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc 02 tầng và các hạng mục phụ trợ, Trạm Y tế xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon112/QĐ-UBND12/1/2015V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon112/QĐ-UBND9/1/2015112 - Về việc Phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu số: TVTK: (01; 02; 03; 04 và 05) Tư vấn khảo sát kỹ thuật, lập thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán tại các xã của 10 huyện gồm: Cẩm Xuyên, Hương Khê, Can Lộc, Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Kỳ Anh, Thạch Hà, Nghi Xuân, Lộc Hà, thuộc Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Hà Tĩnh (GĐ 1)
Attachment Icon111/QĐ-UBND9/1/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường tiểu học Kỳ Khang I, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh thuộc danh mục đầu tư Đợt 2, Dự án Phát triển cơ sở thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển nhằm đối phó với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh (ICDP)
Attachment Icon110/QĐ-UBND9/1/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường tiểu học xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh thuộc danh mục đầu tư Đợt 2, Dự án Phát triển cơ sở thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển nhằm đối phó với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh (ICDP)
Attachment Icon109/QĐ-UBND9/1/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm học tập cộng đồng kiêm phòng tránh bão lụt 2 thôn, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà thuộc danh mục đầu tư Đợt 2, Dự án Phát triển cơ sở thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển nhằm đối phó với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh
Attachment Icon108/QĐ-UBND9/1/2015V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2014
Attachment Icon106/QĐ-UBND9/1/2015V/v tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon105/QĐ-UBND9/1/2015V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon104/QĐ-UBND9/1/2015V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon103/QĐ-UBND9/1/2015V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon102/QĐ-UBND9/1/2015V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon101/QĐ-UBND9/1/2015V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2014
Attachment Icon100/QĐ-UBND9/1/2015V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2014
Attachment Icon99/QĐ-UBND9/1/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm học tập cộng đồng kiêm phòng tránh bão lụt xã An Lộc, huyện Lộc Hà thuộc danh mục đầu tư Đợt 2, Dự án Phát triển cơ sở thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển nhằm đối phó với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh (ICDP)
Attachment Icon98/QĐ-UBND9/1/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm học tập cộng đồng kiêm phòng tránh bão lụt xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân thuộc danh mục đầu tư Đợt 2, Dự án Phát triển cơ sở thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển nhằm đối phó với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh (ICDP)
Attachment Icon97/QĐ-UBND9/1/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Thạch Trung, thành phố Hà TĨnh thuộc danh mục đầu tư Đợt 2, Dự án Phát triển cơ sở thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển nhằm đối phó với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh (ICDP)
Attachment Icon95/QĐ-UBND9/1/2015V/v ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
Attachment Icon93/QĐ-UBND9/1/2015Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường xuống phía Bắc Khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên (giai đoạn 1)
Attachment Icon92/QĐ-UBND9/1/2015Về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng các công trình thủy điện năm 2014, 2015 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon91/QĐ-UBND9/1/2015V.v phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án Nhà ở Hải quan tại cửa khẩu Cầu Treo
Attachment Icon90/QĐ-UBND9/1/2015V.v ban hành Nội quy cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
Attachment Icon88/QĐ-UBND9/1/2015Về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng công trình Nhà ký túc xá học viên số 01 - Trường Chính trị Trần Phú
Attachment Icon87/QĐ-UBND9/1/2015Về việc chi trả tiền trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã từ trần
Attachment Icon84/QĐ-UBND9/1/2015Về việc phê duyệt Điều khoản tham chiếu (TOR) và dự toán Tư vấn điều tra, khảo sát, xây dựng bộ dữ liệu nền đầu kỳ cho hệ thống Giám sát và đánh giá dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh”
Attachment Icon83/QĐ-UBND8/1/2015Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu sản xuất chăn nuôi tập trung xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà
Attachment Icon82/QĐ-UBND8/1/2015Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Trạm Hải quan cửa khẩu cảng và khu hành chính dịch vụ cảng biển Vũng Áng
Attachment Icon81/QĐ-UBND8/1/2015Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang khai thác mỏ đất san lấp tại khu vực đồi Động Đẻ, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà
Attachment Icon76/QĐ-UBND8/1/2015V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2014
Attachment Icon70/QĐ-UBND7/1/2015V/v nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức
Attachment Icon69/QĐ-UBND7/1/2015V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Attachment Icon68/QĐ-UBND7/1/2015V/v bổ nhiệm kế toán trưởng
Attachment Icon67/QĐ-UBND7/1/2015Về việc thực hiện chế độ BHYT đối với các đối tượng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .