Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Toàn bộ văn bản
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for Giấy phépGiấy phép
Attachment Icon997/GP-UBND 5/4/2018Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon454/GP-UBND 2/2/2018Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon152/GP-UBND 12/1/2018Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon3343/GP-UBND 13/11/2017Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3256/GP-UBND 3/11/2017Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon2897/GP-UBND6/10/2017Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2226/GP-UBND8/8/2017Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2149/GP-UBND2/8/2017Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2085/GP-UBND 26/7/2017Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1989/GP-UBND14/7/2017Hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Attachment Icon1887/GM-UBND 3/7/2017Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon1652/GP-UBND 20/6/2017Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon1651/GP-UBND20/6/2017Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon1243/GP-UBND 10/5/2017Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon549/GP-UBND 27/2/2017Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon487/GP-UBND 17/2/2017Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon454/QĐ-UBND10/2/2017Giấy phép khai thác nước dưới đất
Attachment Icon365/GP-UBND24/1/2017Giấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon274/GP-UBND 20/1/2017Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon165/GP-UBND 16/1/2017Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3902/GP-UBND 30/12/2016Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3901/GP-UBND 30/12/2016Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3562/GP-UBND12/12/2016Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3522/GP-UBND6/12/2016Sủ dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3487/GP-UBND2/12/2016Hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Attachment Icon3166/QĐ-UBND10/11/2016Giấy phép thăm dò nước dưới mặt đất
Attachment Icon3124/GP-UBND3/11/2016Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2871/UBND-NL213/10/2016Giấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon2090/GP-UBND26/7/2016Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1442/GP-UBND7/6/2016Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon1295/GP-UBND24/5/2016Hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Attachment Icon1116/GP-UBND11/5/2016Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1116/GP-UBND11/5/2016Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon523/GP-UBND1/3/2016Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon508/GP-UBND26/2/2016Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon416/GP-UBND15/2/2016Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon411/GP-UBND15/2/2016Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon249/GP-UBND29/1/2016Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon4703/GP-UBND8/12/2015Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon4702/GP-UBND8/12/2015Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon4080/GP-UBND23/10/2015Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3912/GP-UBND9/10/2015Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon3884/GP-UBND7/10/2015Giấy phép khai thác khoán sản
Attachment Icon3665/GP-UBND21/9/2015Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon3457/GP-UBND4/9/2015Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon3194/GP-UBND12/8/2015Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2854/GP-UBND23/7/2015Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2714/GP-UBND14/7/2015Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2706/GP-UBND14/7/2015Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon2327/GP-UBND19/6/2015Giấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon1956/GP-UBND22/5/2015Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1955/GP-UBND22/5/2015Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1920/GP-UBND21/5/2015Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1865/GP-UBND18/5/2015Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1775/GP-UBND14/5/2015Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon1783/GP-UBND8/5/2015Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon1662/GP-UBND7/5/2015Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1630/GP-UBND7/5/2015Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon1599/GP-UBND5/5/2015Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon1591/GP-UBND5/5/2015Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon1008/GP-UBND26/3/2015Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon969/GP-UBND24/3/2015Xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
Attachment Icon854/GP-UBND12/3/2015Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon846/GP-UBND11/3/2015Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon235/GP-UBND19/1/2015Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon3803/GP-UBND5/12/2014Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon3491/GP-UBND17/11/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3188/GP-UBND22/10/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3067/GP-UBND15/10/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2256/GP-UBND8/8/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1573/GP-UBND6/6/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1530/GP-UBND3/6/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1529/GP-UBND3/6/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1286/GP-UBND13/5/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1098/GP-UBND22/4/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1097/GP-UBND22/4/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1096/GP-UBND22/4/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1078/GP-UBND21/4/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon632/GP-UBND10/3/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon574/GP-UBND28/2/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon440/GP-UBND10/2/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon428/GP-UBND6/2/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon65/GP-UBND7/1/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon64/GP-UBND7/1/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon4080/GP-UBND17/12/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3987/GP-UBND10/12/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3799/GP-UBND6/12/2013V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3803/GM-UBND29/11/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3800/GP-UBND29/11/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3784/GP-UBND28/11/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3445/GP-UBND4/11/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2987/GP-UBND24/9/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2878/GP-UBND17/9/2013Giấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon2700/GP-UBND29/8/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2656/GP-UBND27/8/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2602/GP-UBND23/8/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2400/GP-UBND7/8/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2358/GP-UBND2/8/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2344/GP-UBND1/8/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2268/GP-UBND25/7/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2267/GP-UBND25/7/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2237/GP-UBND23/7/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2237/GP-UBND23/7/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2006/GP-UBND5/7/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2005/GP-UBND5/7/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1652/GP-UBND10/6/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1631/GP-UBND7/6/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1625/GP-UBND7/6/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1622/GP-UBND7/6/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1593/GP-UBND5/6/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1592/GP-UBND5/6/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1591/GP-UBND5/6/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1497/GP-UBND24/5/2013Giấp phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon1428/GP-UBND20/5/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1382/GP-UBND16/5/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1351/GP-UBND15/5/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1250/GP-UBND7/5/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1123/GP-UBND25/4/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1052/GP-UBND18/4/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1051/GP-UBND18/4/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1006/GP-UBND15/4/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon992/GP-UBND15/4/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon991/GP-UBND15/4/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon990/GP-UBND15/4/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon989/GP-UBND15/4/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon959/GP-UBND11/4/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon950/GP-UBND11/4/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon949/GP-UBND11/4/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon948/GP-UBND11/4/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3984/GP-UBND27/12/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3861/GP-UBND20/12/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3764/GP-UBND12/12/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3703/GP-UBND7/12/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3702/GP-UBND7/12/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3415/GP-UBND16/11/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2784/GP-UBND25/9/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2783/GP-UBND25/9/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2741/GP-UBND20/9/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2718/GP-UBND18/9/2012Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Attachment Icon2567/GP-UBND4/9/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2530/GP-UBND28/8/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2442/GP-UBND21/8/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2441/GP-UBND21/8/2012Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thuờng
Attachment Icon2405/GP-UBND20/8/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2401/GP-UBND17/8/2012Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường
Attachment Icon2333/GP-UBND13/8/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2284/GP-UBND8/8/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2283/GP-UBND8/8/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2282/GP-UBND8/8/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2259/GM-UBND6/8/2012V/v cho phép Công ty Cổ phần Sông Đà 27 sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2235/GP-UBND3/8/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2234/GP-UBND3/8/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2209/GP-UBND1/8/2012Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thuờng
Attachment Icon2095/GP-UBND23/7/2012Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường
Attachment Icon2092/GP-UBND23/7/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Công ty CP SXKD VLXD Hà Tĩnh)
Attachment Icon1935/GP-UBND9/7/2012V/v cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cổ phần Phát triển kinh tế tổng hợp Hoàng Sơn
Attachment Icon1934/GP-UBND9/7/2012V/v cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ cho Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia
Attachment Icon1848/GP-UBND28/6/2012Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường
Attachment Icon1847/GP-UBND27/6/2012V/v cho phép Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1793/GP-UBND21/6/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1792/GP-UBND21/6/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1703/GP-UBND13/6/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1563/GP-UBND1/6/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Hà Tĩnh
Attachment Icon1562/GP-UBND1/6/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và dịch vụ Chúc A
Attachment Icon1340/GP-UBND9/5/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cổ phần số 999
Attachment Icon1295/GP-UBND4/5/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty CP XD - Thương mại Trung Hậu
Attachment Icon1205/GP-UBND24/4/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1204/GP-UBND24/4/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Công ty TNHH ĐT và PT Xuân Thành)
Attachment Icon1187/GP-UBND23/4/2012Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Attachment Icon1152/GP-UBND20/4/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1058/GP-UBND11/4/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty CP KT và CB đá Cẩm Thịnh
Attachment Icon978/GP-UBND5/4/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp 26-3
Attachment Icon886/GP-UBND27/3/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Doanh nghiệp Tư nhân Hà An
Attachment Icon848/GP-UBND26/3/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon792/GP-UBND20/3/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty CP Coneco Miền trung
Attachment Icon791/GP-UBND20/3/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Hợp tác xã 30-4 Cẩm Trung
Attachment Icon790/GP-UBND20/3/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Doanh nghiệp XD-DVTH Châu Đoài
Attachment Icon788/GP-UBND19/3/2012Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường
Attachment Icon787/GP-UBND19/3/2012Giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường
Attachment Icon711/GP-UBND12/3/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon658/GP-UBND8/3/2012V.v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH Hùng Bình
Attachment Icon657/GP-UBND8/3/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty CP Xây dựng và Thương mại 423
Attachment Icon653/GP-UBND8/3/2012Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường
Attachment Icon583/GP-UBND29/2/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon560/GP-UBND27/2/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon559/GP-UBND27/2/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon522/GP-UBND27/2/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon453/GP-UBND17/2/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Hợp tác xã Đức Quang
Attachment Icon414/GP-UBND15/2/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty CP XD đường bộ số 1 Hà Tĩnh
Attachment Icon203/GP-UBND17/1/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cổ phần KTĐ Hưng Thịnh
Attachment Icon120/GP-UBND9/1/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Hợp tã xã Hồng Minh
Attachment Icon119/GP-UBND9/1/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH Ngọc Hải
Attachment Icon53/GP-UBND5/1/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cổ phần Phú Hoàng
Attachment Icon52/GP-UBND5/1/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Doanh nghiệp tư nhân Cây Phượng
Attachment Icon51/GP-UBND5/1/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cp Cavico XDNL và Dịch vụ
Attachment Icon50/GP-UBND5/1/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH An Tín
Attachment Icon4088/GP-UBND23/12/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon4047/GP-UBND21/12/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3964/GP-UBND14/12/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3963/GP-UBND14/12/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3962/GP-UBND14/12/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3961/GP-UBND14/12/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3950/GP-UBND13/12/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3831/GP-UBND1/12/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3830/GP-UBND1/12/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3745/GP-UBND25/11/2011V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty CP Đầu tư xây dựng Dũng Hảo
Attachment Icon3681/GP - UBND21/11/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3680/GP - UBND21/11/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3647/GP - UBND16/11/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3646/GP - UBND16/11/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3645/GP - UBND16/11/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3644/GP - UBND16/11/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3344/GP-UBND14/10/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho HTX khai thác đá xây dựng Minh Tân
Attachment Icon3167/GP-UBND28/9/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cổ phần Xây dựng Trung Kiên
Attachment Icon3077/GP-UBND21/9/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cổ phần Xây dựng Trung Kiên
Attachment Icon3065/GP-UBND20/9/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Xí nghiệp Xây dựng Mai Linh
Attachment Icon3010/GP-UBND16/9/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Hợp tác xã Đức Quang - xã Kỳ Xuân
Attachment Icon2970/GP-UBND13/9/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho phép Công ty TNHH MTV Sơn Dương
Hide details for GPGP
Attachment Icon205/GP-UBND15/1/2014Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Hide details for Hiến phápHiến pháp
Attachment Icon68/18/4/92Hiến pháp năm 1992
Attachment Icon248/19/12/80Hiến pháp năm 1980
Attachment Icon1/1/1/60Hiến pháp năm 1960
Attachment Icon1/9/11/1946Hiến pháp năm 1946
Hide details for kk
Attachment Icon21/TTr-HĐXTDH14/3/2018V/v đề nghị đặc cách xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú"
Attachment Icon93/KH-UBND17/3/2017Rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2017
Hide details for Kế hoạchKế hoạch
Attachment Icon130/KH-UBND19/4/2018Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2018-2020" trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon128/KH-UBND18/4/2018Rà soát, đơn giản hóa điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018
Attachment Icon125/KH-UBND12/4/2018Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai
Attachment Icon124/KH-UBND12/4/2018Rà soát các dự án, công trình chậm đưa đất vào sử dụng
Attachment Icon33/TTr-BTC12/4/2018V/v khen thưởng cho các Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu đạt giải trong cuộc thi "Khu dân cư nông thôn mới kiểm mẫu, vườn mẫu Hà Tĩnh lần thứ nhất năm 2017"
Attachment Icon124/KH-UBND11/4/2018Kế hoạch tổng thể Tổng kết Cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu và Tọa đàm, giao lưu với chủ đề “Xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu - Sự bền vững trong xây dựng nông thôn mới”; Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; Đón tiếp Đoàn Đại sứ quán các nước tại Việt Nam tham dự Chương trình Toạ đàm, giao lưu về nông thôn mới với chủ đề “Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu - Sự bền vững trong xây dựng nông thôn mới”
Attachment Icon122/KH-UBND11/4/2018Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số lĩnh vực về bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo"
Attachment Icon121/KH-UBND10/4/2018Chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018 - 2021
Attachment Icon116/TTr-UBND6/4/2018V/v đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
Attachment Icon115/TTr-UBND6/4/2018V/v đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
Attachment Icon112/TTr-UBND6/4/2018V/v thành lập thị trấn Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon109/KH-UBND6/4/2018Tổ chức các hoạt động khai trương mùa du lịch biển năm 2018
Attachment Icon107/KH-UBND4/4/2018 Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm trong xử lý các tình huống về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
Attachment Icon101/KH-UBND2/4/2018 Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018
Attachment Icon28/KH-BCĐ29/3/2018Thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý" năm 2018
Attachment Icon96/KH-UBND27/3/2018Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018)
Attachment Icon95/KH-UBND27/3/2018Triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cáo sức khỏe nhân dân giai đoạn 2018 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon94/KH-UBND27/3/2018Tổ chức Ngày sách Việt Nam tại Hà Tĩnh năm 2018
Attachment Icon93/KH-BCĐ27/3/2018Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018
Attachment Icon90/TTr-UBND26/3/2018V/v đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
Attachment Icon89/TTr-UBND23/3/2018V/v đề nghị truy tặng danh hiệu Vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Attachment Icon88/KH-UBND23/3/2018Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
Attachment Icon87/KH-UBND23/3/2018Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017
Attachment Icon85/KH-UBND23/3/2018 Tổ chức thực hiện việc xác định giá đất cụ thể năm 2018
Attachment Icon1415/KH-UBND22/3/2018Sơ kết thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019 và Kỷ niệm 30 năm "Ngày biên phòng toàn dân", 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959-03/3/2019)
Attachment Icon82/KH-UBND21/3/2018 Kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2018
Attachment Icon79/KH-UBND20/3/2018Phối hợp tổ chức Truyền hình trực tiếp Chương trình “Cặp lá yêu thương”
Attachment Icon78/TTr-UBND19/3/2018V/v quyết định chủ trương đầu tư Dự án sống chung với lũ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon72/TTr-UBND14/3/2018V/v đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động
Attachment Icon21/TTr-UBND14/3/2018V/v xét đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sỹ ưu tú"
Attachment Icon20/TTr-UBND14/3/2018V/v xét đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sỹ ưu tú"
Attachment Icon19/KH-BCĐ14/3/2018Công tác Hội nhập quốc tế năm 2018
Attachment Icon71/KH-UBND13/3/2018Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo"
Attachment Icon82/KH-UBND9/3/2018Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Lào
Attachment Icon69/TTr-UBND9/3/2018V/v đề nghị chính phủ tặng Cờ thi đua
Attachment Icon66/KH-BCĐ3897/3/2018 Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018
Attachment Icon65/KH-UBND6/3/2018Giám sát ô nhiễm thực phẩm bằng phương pháp kiểm nghiệm nhanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon63/KH-UBND5/3/2018Triển khai thực hiện công tác đối ngoại năm 2018
Attachment Icon64/KH-UBND2/3/2018Triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon61/KH-UBND28/2/2018 Sơ kết đánh giá 5 năm thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020
Attachment Icon60/KH-UBND28/2/2018Thanh tra, kiểm tra công vụ năm 2018
Attachment Icon58/KH-UBND27/2/2018Đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2018
Attachment Icon57/KH-UBND27/2/2018Tổ chức Liên hoan dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2018 cấp liên tỉnh Hà Tĩnh - Nghệ An
Attachment Icon55/KH-UBND26/2/2018Phong, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018
Attachment Icon54/KH-UBND23/2/2018Thực hiện "Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon48/KH-UBND12/2/2018Lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon45/KH-UBND8/2/2018 Phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon44/KH-UBND8/2/2018Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2018
Attachment Icon44/KH-UBND8/2/2018Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2018
Attachment Icon43/KH-UBND7/2/2018Tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” đợt 9
Attachment Icon40/KH-UBND6/2/2018 Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tổng thể nghề cá và tuyên truyền về pháp luật thủy sản năm 2018
Attachment Icon39/KH-UBND5/2/2018Tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018
Attachment Icon12/KH-HĐGDQPAN5/2/2018Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018
Attachment Icon38/KH-UBND2/2/2018Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018
Attachment Icon43/KH-UBND1/2/2018Kế hoạch đón và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Y tế
Attachment Icon34/KH-UBND1/2/2018Triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU
Attachment Icon40/KH-UBND31/1/2018Dâng hương, thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Attachment Icon40/KH-UBND31/1/2018Dâng hương, thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Attachment Icon35/KH-VPUB31/1/2018V/v triển khai thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong CBCCVCLĐ cơ quan Văn phòng UBND tỉnh
Attachment Icon8/KH-UBND31/1/2018hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2018
Attachment Icon28/KH-UBND25/1/2018Thực hiện nhiệm vụ công tác trợ giúp pháp lý năm 2018
Attachment Icon27/KH-UBND24/1/2018Thực hiện Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018-2020
Attachment Icon32/KH-UBND22/1/2018Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Viện Công nghệ và Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc (KEITI)
Attachment Icon75/KH-UBND19/1/2018 Thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon22/KH-UBND19/1/2018 Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2017 - 2027
Attachment Icon21/KH-UBND19/1/2018 Thực hiện Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”
Attachment Icon20/KH-UBND19/1/2018Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng
Attachment Icon19/KH-UBND17/1/2018Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018
Attachment Icon15/KH-UBND12/1/2018Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính anmw 2017 của tỉnh theo Quyết định số 22/QĐ-BNV ngày 05/01/2018 của Bộ Nội vụ
Attachment Icon13/KH-VPUB12/1/2018Công tác cải cách hành chính năm 2018
Attachment Icon5/KH-BATGT12/1/2018Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018
Attachment Icon5/KH-BATGT12/1/2018Triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018
Attachment Icon14/KH-UBND11/1/2018Thực hiện các biện pháp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Attachment Icon13/CTr-UBND10/1/2018Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Attachment Icon8/TTr-UBND9/1/2018V/v đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Attachment Icon7/TTr-UBND9/1/2018V.v đề nghị truy tặng Huân chương Độc lập
Attachment Icon4/KH-UBND8/1/2018Hoạt động và truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
Attachment Icon2/KH-UBND8/1/2018Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018
Attachment Icon3/KH-UBND2/1/2018Phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2018
Attachment Icon2/KH-UBND2/1/2018Giám sát dịch bệnh trên tôm nuôi phục vụ xuất khẩu giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1/KH-UBND2/1/2018Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2018
Attachment Icon1/KH-HĐGDQPAN2/1/2018Giao dục quốc phòng và an ninh năm 2018
Attachment Icon437/KH-UBND25/12/2017Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam
Attachment Icon436/KH-BCĐ38925/12/2017Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Attachment Icon434/KH-UBND25/12/2017Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020
Attachment Icon433/KH-UBND22/12/2017Cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2018
Attachment Icon427/TTr-UBND21/12/2017V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến Nhà máy thủy điện Ngàn Trươi vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 216-2025, có xét đến 2035 đối với Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV
Attachment Icon529/KH-UBND20/12/2017Đón tiếp và làm việc với Đoàn Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Attachment Icon429/KH-UBND20/12/2017Triển khai thi hành Luật Cảnh vệ
Attachment Icon426/KH-UBND20/12/2017Triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
Attachment Icon435/KH-UBND18/12/2017Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2018
Attachment Icon412/KH-UBND8/12/2017Thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Attachment Icon411/TTr-UBND8/12/2017V/v trình thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035
Attachment Icon410/TTr-UBND8/12/2017V/v đề nghị đổi tên Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du thành Trường Cao đẳng Nguyễn Du
Attachment Icon406/TTr-UBND7/12/2017V/v ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon403/TTr-UBND7/12/2017V/v đề nghị phê chuẩn và ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon395/TTr-UBND4/12/2017V/v đề nghị phê chuẩn và ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018
Attachment Icon394/KH-UBND4/12/2017 Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2018
Attachment Icon503/KH-UBND1/12/2017Đón tiếp các Đoàn đại biểu nước CHDCND Lào về tham dự các sự kiện trong các ngày 02-03/12/2017
Attachment Icon392/KH-UBND1/12/2017Kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Attachment Icon389/KH-UBND30/11/2017Triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đầu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ
Attachment Icon385/TTr-UBND30/11/2017V/v đề nghị thông qua Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018-2025
Attachment Icon498/KH-UBND28/11/2017Phục vụ tổ chức các sự kiện trong các ngày 02 và 03/12/2017
Attachment Icon382/TTr-UBND28/11/2017V/v ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách nhà nước các cấp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon374/KH-UBND22/11/2017Triển khai thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon373/KH-UBND22/11/2017Tổ chức phong trào thi đua "Doanh nghiệp Hà Tĩnh Hội nhập và phát triển"
Attachment Icon370/KH-UBND20/11/2017Triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon333/KH-VPUB17/11/2017Ứng dụng Công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh
Attachment Icon336/TTr-UBND16/11/2017V/v đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh Hùng
Attachment Icon362/KH-UBND10/11/2017Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon361/TTr-UBND3/11/2017Về việc chấp thuận Phương án sử dụng vốn và trả nợ vay lại (gốc, lãi và phí) để thực hiện Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh (vay vốn WB)
Attachment Icon359/KH-UBND3/11/2017Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017
Attachment Icon357/KH-UBND1/11/2017 Triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon356/KH-UBND1/11/2017Triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự
Attachment Icon355/KH-UBND1/11/2017Triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 tại các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã
Attachment Icon350/KH-UBND23/10/2017Về việc triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon343/KH-UBND13/10/2017Tổ chức Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnhlần thứ nhất - Năm 2017
Attachment Icon342/KH-UBND13/10/2017V/v triển khai thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021" trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon339/KH-UBND10/10/2017Tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể (bổ sung) năm 2017
Attachment Icon337/KH-UBND9/10/2017Triển khai giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon334/KH-UBND6/10/2017Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon333/TTr-UBND6/10/2017V/v đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Attachment Icon332/KH-UBND5/10/2017Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon331/TTr-UBND3/10/2017V/v đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Attachment Icon329/TTr-UBND3/10/2017V/v đề nghị tặng, truy tặng Huy chương kháng chiến
Attachment Icon328/KH-UBND2/10/2017Làm việc với Đoàn công tác của Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai Miền Trung
Attachment Icon326/KH-UBND27/9/2017 Làm việc với Đoàn công tác liên ngành thực hiện việc kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon381/KH-UBND22/9/2017Làm việc với Đoàn công tác Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam
Attachment Icon377/KH-UBND22/9/2017Đón tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Attachment Icon322/KH-UBND22/9/2017Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hà Tĩnh năm 2018
Attachment Icon372/KH-UBND19/9/2017Tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon317/TTr-UBND12/9/2017V/v cấp bằng "Tổ quốc ghi công"
Attachment Icon59/KH-UBND11/9/2017 Triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017
Attachment Icon313/KH-UBND7/9/2017Tổ chức xét, tôn vinh “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu” và “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu” năm 2017
Attachment Icon311/KH-UBND6/9/2017 Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 684 - CTr/TU ngày 14/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trương ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Attachment Icon350/KH-UBND1/9/2017Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán Nhật Bản
Attachment Icon308/KH-UBND31/8/2017Triển khai Tháng hành động vì sự phát triển doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2017)
Attachment Icon307/TTr-UBND30/8/2017V/v đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
Attachment Icon302/TTr-UBND29/8/2017V/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 -2020) của tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon300/KH-UBND29/8/2017Đón tiếp các Đoàn đại biểu về dự Lễ Kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam
Attachment Icon297/TTr-UBND25/8/2017V/v đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
Attachment Icon296/TTr-UBND25/8/2017V/v đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất
Attachment Icon295/TTr-UBND25/8/2017V/v đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ
Attachment Icon293/TTr-UBND23/8/2017V/v đề nghị đổi tên Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Hà Tĩnh thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh
Attachment Icon291/TTr-UBND22/8/2017Về việc chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Tiểu dự án "Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà" thuộc Dự án "Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung bộ" do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ
Attachment Icon290/TTr-UBND22/8/2017V/v đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình cầu liên Hòa, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon289/TTr-UBND22/8/2017Về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Nhà học 02 tầng 06 phòng Trường mầm non thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang
Attachment Icon288/TTr-UBND22/8/2017 Về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Nhà học 02 tầng 04 phòng Trường mầm non xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê
Attachment Icon287/KH-UBND22/8/2017Triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 và Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon56/KH-BCĐCNTT18/8/2017Kiểm tra việc tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017
Attachment Icon284/KH-UBND17/8/2017Trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2018
Attachment Icon280/TTr-UBND16/8/2017V/v quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án thuộc tỉnh quản lý
Attachment Icon313/KH-UBND7/8/2017Làm việc với Đoàn các Nhà đầu tư Đài Loan
Attachment Icon310/KH-UBND3/8/2017Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán Nhật Bản
Attachment Icon266/KH-UBND24/7/2017Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch tổng thể tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào tuyến biên giới tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon284/CTr-UBND20/7/2017Chương trình Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ
Attachment Icon263/TTr-UBND20/7/2017V/v trình thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035
Attachment Icon257/KH-UBND14/7/2017Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Attachment Icon251/TTr-UBND10/7/2017V/v điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại các xã: Cẩm Hưng, Cẩm Dương, Cẩm Duệ, Cẩm Sơn, Cẩm Nhượng, và thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon249/TTr-UBND10/7/2017V/v sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon245/KH-BCĐ38910/7/2017Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon244/KH-UBND7/7/2017Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới
Attachment Icon208/KH-VP7/7/2017Tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh
Attachment Icon263/KH-UBND6/7/2017 Đón và làm việc với Bộ trưởng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thay thế Kế hoạch 253/KH-UBND ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh)
Attachment Icon253/KH-UBND5/7/2017Đón và làm việc với Bộ trưởng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Attachment Icon242/TTr-UBND5/7/2017 Về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020
Attachment Icon237/TTr-UBND3/7/2017 V/v thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon236/TTr-UBND3/7/2017V/v đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất. chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung năm 2017
Attachment Icon233/TTr-UBND3/7/2017V/v chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư nâng cấp trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh (sử dụng vốn vay Chính phủ Áo)
Attachment Icon232/TTr-UBND30/6/2017V/v chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án sống chung với lũ huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon229/TTr-UBND30/6/2017V/v đề nghị phê chuẩn và ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017
Attachment Icon224/KH-UBND29/6/2017Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ về quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
Attachment Icon222/TTr-UBND28/6/2017Đề nghị thông qua Nghị quyết về phát triển công nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
Attachment Icon219/TTr-UBND28/6/2017V/v cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"
Attachment Icon216/KH-UBND26/6/2017Triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon216/KH-UBND26/6/2017Triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon215/KH-UBND26/6/2017Đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Attachment Icon213/KH-UBND26/6/2017Tổng kết 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng
Attachment Icon234/KH-UBND23/6/2017Làm việc với Đoàn các Nhà đầu tư
Attachment Icon203/TTr-UBND21/6/2017V/v cấp bằng "Tổ quốc ghi công"
Attachment Icon198/TTr-UBND20/6/2017V/v điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại các xã: Cẩm Hưng, Cẩm Dương, Cẩm Duệ, Cẩm Sơn, Cẩm Nhượng, và thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon227/KH-UBND19/6/2017Đón tiếp, làm việc với Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Attachment Icon197/TTr-UBND19/6/2017Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất lúa vụ Xuân năm 2017
Attachment Icon196/KH-UBND19/6/2017Thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017- 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon226/KH-UBND17/6/2017Đón và làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam
Attachment Icon195/KH-UBND16/6/2017 Tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu Hà Tĩnh năm 2017”
Attachment Icon223/KH-UBND14/6/2017Đón tiếp và làm việc với Đoàn Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
Attachment Icon222/KH-UBND14/6/2017Đón, tiếp và làm việc với Đoàn công tác UBND tỉnh Thái Nguyên
Attachment Icon188/KH-UBND9/6/2017Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon213/KH-UBND7/6/2017Làm việc với Đoàn công tác Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh Ninh Bình
Attachment Icon212/KH-UBND6/6/2017Đón và làm việc với Đoàn công tác của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)
Attachment Icon180/KH-UBND1/6/2017Tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra
Attachment Icon176/KH-UBND26/5/2017Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon175/KH-UBND26/5/2017 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
Attachment Icon173/TTr-UBND24/5/2017Đề nghị phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả cho đối tượng tinh giản biên chế 06 tháng cuối năm 2017
Attachment Icon172/KH-UBND23/5/2017Thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng viên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021"
Attachment Icon171/TTr-UBND23/5/2017V/v cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"
Attachment Icon170/KH-UBND23/5/2017Tổ chức truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (01/6-30/6/2017) và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2017 trên địa bàn Hà Tĩnh
Attachment Icon169/KH-UBND23/5/2017Chuyển đổi vị trí, xây dựng mới các điểm Bưu điện Văn hóa xã gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon166/KH-UBND18/5/2017 Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Attachment Icon165/TTr-UBND17/5/2017Về việc cho ý kiến thẩm định Phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh” (BIIG2)
Attachment Icon163/KH-UBND16/5/2017Tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012
Attachment Icon162/TTr-UBND15/5/2017Đề nghị Chủ tịch nước tặng, truy tặng Huân chương, Huy chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
Attachment Icon160/KH-UBND15/5/2017Triển khai thực hiện các Chính sách Khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon182/KH-UBND11/5/2017Làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017
Attachment Icon158/KH-UBND11/5/2017 Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
Attachment Icon157/KH-UBND11/5/2017 Thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
Attachment Icon156/KH-UBND10/5/2017 Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009
Attachment Icon155/KH-UBND10/5/2017Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
Attachment Icon154/KH-UBND9/5/2017Thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon153/KH-UBND9/5/2017Đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước (mùa khô năm 2016-2017)
Attachment Icon166/KH-UBND5/5/2017Làm việc với Đoàn công tác Bộ Y tế
Attachment Icon147/KH-UBND3/5/2017Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2017
Attachment Icon158/KH-UBND26/4/2017Đón tiếp các Đoàn khách quốc tế về dự Lễ khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2017
Attachment Icon139/KH-UBND25/4/2017Đón tiếp đại biểu dự lễ khai trương Mùa Du lịch biển năm 2017; Lễ khởi công xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc công nghệ cao NUTERCO Hà Tĩnh và Lễ Khai trương Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Sót
Attachment Icon136/TTr-UBND25/4/2017V/v Quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon135/KH-UBND24/4/2017Triển khai CHỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon134/KH-UBND21/4/2017 Triển khai Chương trình hành động số 554-CTr/TU ngày 29/3/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Attachment Icon29/KH-BCĐ21/4/2017thực hiện phòng, chống mại dâm năm 2017
Attachment Icon148/KH-UBND19/4/2017Làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, phát luật đối với các nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh
Attachment Icon26/KH-UBND19/4/2017 V/v kế hoạch, chương trình công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2017
Attachment Icon131/TTr-UBND18/4/2017V/v đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ
Attachment Icon130/KH-UBND18/4/2017 Thực hiện thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” trên địa bản tỉnh
Attachment Icon129/TTr-UBND17/4/2017Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, thực hiện Đề án Phát triển bền vững kinh tế - xã hội các xã chịu ảnh hưởng của Dự án Khai thác mỏ sắt Thạch Khê (Đề án 946)
Attachment Icon128/KH-UBND13/4/2017KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGPHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
Attachment Icon127/KH-UBND11/4/2017Tổ chức Lễ hội khai trương mùa du lịch biển năm 2017
Attachment Icon253/TTr-UBND10/4/2017Về việc ban hành một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020
Attachment Icon126/TTr-UBND10/4/2017 Về việc chấp thuận Báo cáo chủ trương đầu tư Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh” vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á
Attachment Icon123/KH-UBND7/4/2017Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020
Attachment Icon124/KH-UBND5/4/2017Tổ chức Hội thảo cuối kỳ Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị do ADB tài trợ
Attachment Icon122/CTr-UBND5/4/2017 Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 củaHội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII
Attachment Icon120/KH-UBND4/4/2017 Tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể năm 2017
Attachment Icon118/KH-UBND3/4/2017Tổ chức Lễ hội khai trương mùa du lịch biển năm 2017
Attachment Icon117/TTr-UBND31/3/2017V/v thỏa thuận bổ sung, điều chỉnh phân cấp hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon116/KH-UBND31/3/2017 Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
Attachment Icon115/TTr-UBND31/3/2017V/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đối với Dự án: Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã chịu ảnh hưởng của Dự án Khai thác mỏ sắt Thạch Khê, thực hiện Đề án "Phát triển bền vững kinh tế - xã hội các xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê"
Attachment Icon114/KH-UBND31/3/2017 Thực hiện Chương trình hành động số 478-CTr/TU ngày 19/01/2017 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương
Attachment Icon113/TTr-UBND30/3/2017V/v chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã chịu ảnh hưởng của Dự án Khai thác mỏ sắt Thạch Khê, thực hiện Đề án "Phát triển bền vững kinh tế - xã hội các xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê"
Attachment Icon112/KH-UBND30/3/2017 Triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017
Attachment Icon109/TTr-UBND28/3/2017V/v quyết định chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Khẩu, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh (giai đoạn 2)
Attachment Icon115/KH-UBND27/3/2017Đón và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Attachment Icon107/TTr-UBND27/3/2017 Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Gia Lách, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon106/KH-UBND27/3/2017 Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
Attachment Icon105/TTr-UBND27/3/2017V/v phê duyệt phương án bố trí ngân sách tỉnh hàng năm trả nợ vay lại Ngân sách Trung ương (gốc và lãi) thực hiện Dự án: "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai" thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh"
Attachment Icon104/KH-UBND27/3/2017Triển khai Chương trình hành động số 479-Chương trình/TU ngày 19/01/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 05/11/2016
Attachment Icon19/KH-BCĐ27/3/2017 Công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2017
Attachment Icon18/KH-BCĐ22/3/2017Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017
Attachment Icon97/KH-UBND21/3/2017Tổ chức Ngày sách Việt Nam tại Hà Tĩnh năm 2017
Attachment Icon94/TTr-UBND17/3/2017Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho cá nhân có quá trình cống hiến
Attachment Icon194/TTr-UBND16/3/2017Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu kinh tế Vũng Áng (giai đoạn 1)
Attachment Icon92/KH-UBND16/3/2017 Tổ chức Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2017
Attachment Icon85/KH-UBND15/3/2017Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng năm 2017
Attachment Icon256/TTr-UBND13/3/2017V/v thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư nâng cấp trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh (sử dụng vốn vay Chính phủ Áo)
Attachment Icon82/KH-UBND13/3/2017Công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới
Attachment Icon79/TTr-UBND8/3/2017Về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đối với Dự án: "Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vũng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững" vay quỹ Ả-rập Xê-út
Attachment Icon78/TTr-UBND7/3/2017Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn dự án Kiên cố hóa phòng học các Trường Mầm non, tiểu học xã đặc biệt khó khăn, huyện Hương Khê
Attachment Icon77/TTr-UBND7/3/2017Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn dự án Kiên cố hóa phòng học các Trường Mầm non, tiểu học xã đặc biệt khó khăn, huyện Hương Sơn
Attachment Icon74/TTr-UBND6/3/2017 Về việc cho ý kiến về nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đối với dự án: "Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vũng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững" vay quỹ Ả-rập Xê-út
Attachment Icon14/KH-UBND6/3/2017Công tác Hội nhập quốc tế năm 2017
Attachment Icon71/KH-UBND3/3/2017Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác liên ngành Việt - Lào
Attachment Icon67/KH-UBND1/3/2017Thanh tra, kiểm tra công vụ năm 2017
Attachment Icon65/KH-HĐ27/2/2017Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2017
Attachment Icon64/KH-UBND27/2/2017Kiểm tra thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2017
Attachment Icon60/TTr-UBND23/2/2017V/v quyết định chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực Cổng A, Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon59/KH-UBND23/2/2017 Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017
Attachment Icon11/KH-BCĐCNTT22/2/2017Hoạt động của Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
Attachment Icon57/TTr-UBND21/2/2017V/v đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động
Attachment Icon56/TTr-UBND21/2/2017V/v đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ
Attachment Icon55/TTr-UBND21/2/2017V/v đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
Attachment Icon54/TTr-UBND21/2/2017 Thẩm định nguồn vốn và khả năng cần đối nguồn vốn dự án Kiên cố hóa phòng học các Trường mầm non, tiểu học xã đặc biệt khó khăn, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon53/TTr-UBND21/2/2017Thẩm định nguồn vốn và khả năng cần đối nguồn vốn dự án Kiên cố hóa phòng học các Trường mầm non, tiểu học xã đặc biệt khó khăn, huyện Đức Thọ
Attachment Icon52/TTr-UBND21/2/2017Thẩm định nguồn vốn và khả năng cần đối nguồn vốn dự án Kiên cố hóa phòng học Trường mầm non xã đặc biệt khó khăn, huyện Can Lộc
Attachment Icon51/TTr-UBND21/2/2017Thẩm định nguồn vốn và khả năng cần đối nguồn vốn dự án Kiên cố hóa phòng học các Trường mầm non, tiểu học xã đặc biệt khó khăn, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon32/TTr-VP21/2/2017V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp trụ sở Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư
Attachment Icon50/TTr-UBND20/2/2017 Về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cần đối nguồn vốn dự án Kiên cố hóa phòng học các Trường mầm non, tiểu học xã đặc biệt khó khăn, huyện Lộc Hà
Attachment Icon49/TTr-UBND20/2/2017Thẩm định nguồn vốn và khả năng cần đối nguồn vốn dự án Kiên cố hóa phòng học các Trường tiểu học xã đặc biệt khó khăn, thị xã Kỳ Anh
Attachment Icon47/TTr-UBND20/2/2017 Về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cần đối nguồn vốn dự án Kiên cố hóa phòng học các Trường mầm non, tiểu học xã đặc biệt khó khăn, huyện Vũ Quang
Attachment Icon46/TTr-UBND20/2/2017 Về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cần đối nguồn vốn dự án Kiên cố hóa phòng học các Trường mầm non, tiểu học xã đặc biệt khó khăn, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon44/TTr-UBND17/2/2017Về việc chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kiên cố hóa phòng học các Trường mầm non, tiểu học xã đặc biệt khó khăn, huyện Hương Khê
Attachment Icon43/TTr-UBND17/2/2017 Về việc chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kiên cố hóa phòng học các Trường mầm non, tiểu học xã đặc biệt khó khăn, huyện Hương Sơn
Attachment Icon41/KH-HĐGDQPAN17/2/2017Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3,4 và chức việc tôn giáo, trưởng dòng họ tộc năm 2017
Attachment Icon40/TTr-UBND17/2/2017Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí để thực hiện chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô tại Hà Tĩnh từ vụ Xuân 2017 đến vụ Xuân 2019
Attachment Icon38/KH-UBND16/2/2017Triển khai thực hiện định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017÷2025
Attachment Icon37/TTr-UBND14/2/2017V/v cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"
Attachment Icon36/TTr-UBND14/2/2017V/v cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"
Attachment Icon35/TTr-UBND13/2/2017V/v quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng
Attachment Icon57/KH-UBND11/2/2017Kế hoạch đón tiếp các đại biểu tham dự các hoạt động:Khánh thành công trình Di tích lịch sử văn hóa Đền thờ, Đúc tượng vua Mai Hắc Đế, huyện Lộc Hà và khởi động dự án Khu nhà ở cao tầng đô thị mới Hàm Nghi, thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon32/TTr-UBND10/2/2017V/v đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
Attachment Icon31/TTr-UBND10/2/2017V/v đề nghị tặng thưởng Huân Chương Lao động
Attachment Icon30/TTr-UBND10/2/2017V/v đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ
Attachment Icon28/KH-UBND10/2/2017Thực hiện công tác phổ biến, giao dục pháp luật; hòa giả ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017
Attachment Icon27/TTr-UBND8/2/2017V/v quy định tỷ lệ phần trăm (%) mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon26/KH-UBND7/2/2017Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon25/KH-UBND7/2/2017Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017
Attachment Icon20/TTr-VP7/2/2017V/v thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp trụ sở Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tỉnh
Attachment Icon328/KH-UBND2/2/2017Tổng kết việc thi hành Luật Phòng, chống ma túy
Attachment Icon21/KH-UBND24/1/2017Tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017
Attachment Icon19/KH-UBND24/1/2017Triển khai thực hiện Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn năm 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon18/CTr-UBND24/1/2017Chương trình triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
Attachment Icon16/TTr-UBND20/1/2017V/v quyết định chủ trương đầu tư dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai" thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh sử dụng vay vốn Ngân hàng thế giới (WB)
Attachment Icon15/KH-UBND20/1/2017Tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017
Attachment Icon41/KH-UBND18/1/2017Chúc tết, tặng quà, dâng hương nhân dịp Tết Đinh Dậu năm 2017 (thay thế Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 17/1/2017 của UBND tỉnh)
Attachment Icon13/TTr-UBND18/1/2017V/v công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I,II,III vùng miền núi dân tọc tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon12/KH-UBND18/1/2017Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2017
Attachment Icon38/KH-UBND17/1/2017Kế hoạch chúc tết, tặng quà, dâng hương nhân dịp Tết Đinh Dậu năm 2017
Attachment Icon18/KH-UBND17/1/2017Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Quỹ Ả rập Xê út tham gia lễ ký Hiệp định Dự án "Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã bị ảnh hưởng bởi ngập lụt của tỉnh Hà Tĩnh" tại Việt Nam
Attachment Icon10/KH-UBND17/1/2017Công tác trợ giúp pháp lý năm 2017
Attachment Icon9/KH-UBND17/1/2017Thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch tinh giản biên chế công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2016 - 2021
Attachment Icon7/KH-UBND13/1/2017Hoạt động và Truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
Attachment Icon6/KH-UBND13/1/2017Thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon5/KH-UBND13/1/2017V/v triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính nhà nước năm 2016 của tỉnh theo Quyết định số 4373/QĐ-BNV ngày 29/12/2016 của Bộ Nội vụ
Attachment Icon3/KH-UBND12/1/2017Chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô trên đất lúa từ vụ Xuân 2017 đến vụ Xuân 2019
Attachment Icon33/TTr-UBND10/1/2017V/v phê duyệt phương án bó trí ngân sách tỉnh Hà Tĩnh hàng năm trả nợ vạy lại Ngân sách Trung ương (gốc và lãi) thực hiện Dự án: "Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vùng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững"
Attachment Icon19/KH-UBND10/1/2017Đón và làm việc với Đoàn Giám sát của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016"
Attachment Icon12/KH-UBND10/1/2017Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018)
Attachment Icon498/KH-UBND30/12/2016Thực hiện Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh "Quy định một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017 - 2020"
Attachment Icon496/KH-UBND30/12/2016Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
Attachment Icon494/KH-UBND30/12/2016kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản năm 2017
Attachment Icon490/KH-UBND29/12/2016Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
Attachment Icon489/KH-UBND29/12/2016Thực hiện Phong trào thi đua "Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon484/KH-UBND26/12/2016V/v triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon74/KH-BCĐ26/12/2016Triển khai công tác đảm bảo An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017
Attachment Icon482/CTr-UBND23/12/2016Chương trình xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2017
Attachment Icon481/TTr-UBND23/12/2016V/v thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Hợp phần tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon477/KH-UBND20/12/2016Tổ chức các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)
Attachment Icon406/TTr-UBND17/12/2016V/v đề nghị đổi tên thôn Nhà Đườm thành thôn Thống Nhất tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà
Attachment Icon475/TTr-UBND16/12/2016V/v đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Attachment Icon474/TTr-UBND16/12/2016Đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon471/TTr-UBND14/12/2016Đề nghị phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí chi trả cho đối tượng tinh giản biên chế sáu tháng đầu năm 2017
Attachment Icon466/KH-UBND12/12/2016Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017
Attachment Icon465/KH-UBND12/12/2016Bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
Attachment Icon464/KH-UBND12/12/2016Thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
Attachment Icon463/TTr-UBND10/12/2016V/v ban hành Nghi quyết quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh năm 2017-2018
Attachment Icon456/TTr-UBND9/12/2016V/v cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"
Attachment Icon452/KH-UBND9/12/2016Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm ân toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Attachment Icon448/TTr-UBND9/12/2016V/v điều chỉnh, sáp nhập và đặt tên thôn tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh
Attachment Icon445/TTr-UBND9/12/2016V/v chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân hội - Thạch Khê - Vũng Áng
Attachment Icon447/KH-UBND8/12/2016V/v điều chỉnh, sáp nhập và đặt tên thôn tại xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà
Attachment Icon444/KH-UBND8/12/2016V/v xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon443/KH-UBND8/12/2016Tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" đợt 8
Attachment Icon442/KH-UBND8/12/2016V/v thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
Attachment Icon440/TTr-UBND8/12/2016V/v ban hành một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện Nghi Xuân và huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon431/KH-UBND2/12/2016Thực hiện Kết luận thanh tra số 2877/KL-TTr ngày 03/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xác lập hồ sơ thương binh tại Quân khu 4
Attachment Icon428/KH-UBND1/12/2016Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
Attachment Icon423/TTr-UBND30/11/2016V/v đề nghị thông qua điều chỉnh quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon421/TTr-UBND30/11/2016V/v đề nghị thông qua Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng năm 2017
Attachment Icon452/KH-UBND25/11/2016Đón và làm việc với Đoàn các Nhà đầu tư của Cộng hòa Liên bang Đức
Attachment Icon417/BC-UBND24/11/2016Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa và hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2017
Attachment Icon415/KH-UBND24/11/2016Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon413/TTr-UBND23/11/2016V/v thông qua Quy định cụ thể một số điểm của Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
Attachment Icon412/KH-UBND23/11/2016Triển khai rà soát thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-20-2020
Attachment Icon441/KH-UBND21/11/2016V/v đón và làm việc với Đoàn công tác Viện Đào tạo Bruckner (Công hòa liên bang Đức)
Attachment Icon409/TTr-UBND18/11/2016V/v đề nghị Chủ tịch nước tặng, truy tặng Huân chương, Huy chương kháng chiến
Attachment Icon406/TTr-UBND17/11/2016V/v đề nghị đổi tên thôn NHà Đườm thành tôn Thống nhất tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà
Attachment Icon404/KH-UBND16/11/2016triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh về phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2016 - 2017
Attachment Icon402/KH-UBND16/11/2016Tiếp tục triển khai thực hiện dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp tỉnh Hà Tĩnh: giai đoan 2016-2020
Attachment Icon24/CĐ-UBND16/11/2016V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những tháng cuối nam 2016 và trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
Attachment Icon435/KH-UBND15/11/2016Đón tiếp Đoàn công tác cứu trợ lũ lụt
Attachment Icon161/TTr-UBND15/11/2016V/v đề nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017
Attachment Icon431/KH-UBND11/11/2016Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác liên ngành hai Ủy ban hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam
Attachment Icon398/KH-UBND11/11/2016Đón và làm việc với Đoàn công tác Viện Chiến lược phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Attachment Icon396/KH-UBND8/11/2016Triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 tại các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã
Attachment Icon392/KH-UBND4/11/2016V/v triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020" theo Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 13/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon391/KH-UBND4/11/2016Kế hoạch, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon388/TTr-UBND28/10/2016V/v đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon387/KH-UBND27/10/2016Phối hợp trao quà cứu trợ của Tổng Hội người Việt Nam toàn Thái Lan và Hội người Việt Nam tỉnh Sakon Nakhon tại tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon382/KH-UBND21/10/2016Phối hợp với Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam thực hiên Chương trình truyền hình trực tiếp
Attachment Icon379/TTr-UBND19/10/2016V/v đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon375/TTr-UBND18/10/2016V/v đề nghị Chủ tịch nước tặng, truy tăng Huân chương, Huy chương kháng chiến
Attachment Icon372/TTr-UBND18/10/2016V/v quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường Lê Hữu Trác, thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon371/TTr-UBND17/10/2016V/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối ứng Dự án Cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu
Attachment Icon368/UBND-VX14/10/2016Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ VIII năm 2018
Attachment Icon365/KH-UBND12/10/2016Tổ chức Lễ trao tặng Huân chương, Huy chương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho cán bộ, chuyện gia, quân tình nguyện Việt Nam giúp cách mạng Lào
Attachment Icon363/KH-UBND10/10/2016Thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Hà Tĩnh
Attachment Icon361/TTr-UBND7/10/2016V/v quy định định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý
Attachment Icon360/TTr-UBND7/10/2016V/v quyết định chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu vực cổng A, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon359/TTr-UBND6/10/2016V/v quyết định chủ trương đầu tư Dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 2) đoạn từ Cầu Cày đến cầu Hộ Độ
Attachment Icon358/TTr-UBND6/10/2016V/v quyết định chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Phó, đoạn qua Khu đô thị Nam sông Ngàn Phố đến cầu Đá Đón 2, huyện Hương Sơn
Attachment Icon354/KH-UBND5/10/2016Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016
Attachment Icon353/KH-UBND5/10/2016Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020
Attachment Icon352/TTr-UBND4/10/2016V/v chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đường trục chính liên đô thị Kỳ Thịnh - Kỳ Liên - Kỳ Phương, Khu kinh tế Vũng Áng
Attachment Icon351/TTr-UBND3/10/2016V/v quyết định chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Bảo tồn, nhân giống và phát triển bưởi Phúc Trạch, giai đoạn 2016 - 2020
Attachment Icon350/TTr-UBND3/10/2016V/v thẩm định, phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035" Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV
Attachment Icon349/KH-UBND3/10/2016V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về phát triển Du lịch
Attachment Icon367/KH-UBND29/9/2016Đón và Làm việc với Đoàn Giám sát Đánh giá giữa kỳ dự án"Quản lý nguồn nước tổng hợp và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với BĐKH tại Hà Tĩnh"
Attachment Icon367/KH-UBND29/9/2016Đón và làm việc với Đoàn Giám sát Đánh giá giữa kỳ dự án "Quản lý nguồn nước tổng hợp và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với BĐKH tại Hà Tĩnh
Attachment Icon346/KH-UBND29/9/2016Xét tặng anh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thức 14 - năm 2017
Attachment Icon344/TTr-UBND29/9/2016V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1)
Attachment Icon343/KH-UBND29/9/2016V/v thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật
Attachment Icon364/KH-UBND28/9/2016Đón và Làm việc với Đoàn công tác Bộ Y tế
Attachment Icon341/KH-UBND27/9/2016Triển khai thực hiện Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến
Attachment Icon334/KH-UBND23/9/2016Đón, tiễn Đoàn Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tham dự Lễ đón nhận Bằng công nhận "Mộc bản trường học Phúc Giang" là Di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO
Attachment Icon333/TTr-UBND23/9/2016V/v đề xuất dự án Phát triển tỏng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon332/KH-UBND22/9/2016Triển khai thực hiện Đề án "Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc" trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon328/KH-UBND21/9/2016Triển khai thực hiện Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ngành du lịch theo Nghị Quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ
Attachment Icon326/TTr-UBND21/9/2016V/v đề nghị thông qua Chương trình phát triển đô thị Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2030
Attachment Icon324/TTr-UBND20/9/2016V/v đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon322/TTr-UBND20/9/2016V/v đề nghị truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba
Attachment Icon321/TTr-UBND20/9/2016V/v đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon320/TTr-UBND20/9/2016V/v đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
Attachment Icon319/TTr-UBND20/9/2016 V/v đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
Attachment Icon318/TTr-UBND20/9/2016V/v đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon317/TTr-UBND20/9/2016 V/v đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì
Attachment Icon50/KH-UBND20/9/2016Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thu ngân sách năm 2016 và phân công nhiệm vụ các tổ công tác
Attachment Icon315/KH-UBND19/9/2016Triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021
Attachment Icon314/TTr-UBND19/9/2016V/v quy định một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020
Attachment Icon312/KH-UBND19/9/2016Triển khai Tháng hành động vì sự phát triển doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2016)
Attachment Icon308/TTr-UBND19/9/2016V/v ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu phát triển bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon307/TTr-UBND19/9/2016V/v đề nghị thông qua danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối với công tác công tư trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon306/TTr-UBND19/9/2016V/v ban hành một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020
Attachment Icon304/KH-UBND16/9/2016Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020
Attachment Icon303/KH-UBND16/9/2016Triển khai thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện
Attachment Icon302/TTr-UBND16/9/2016V/v đề nghị thông qua Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo
Attachment Icon300/KH-UBND15/9/2016Tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận "Mộc bản trường học Phú Giang và Di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới của UNESCO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương"
Attachment Icon300/KH-UBND15/9/2016Tổ chức Lễ đoán nhận "Mộc bản trường học Phúc Giang" là di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới của UNESCO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Attachment Icon16/CĐ-UBND15/9/2016V/v khẩn thương hoàn thành công tác kê khai, đánh giá, xác định thiệt hại do sự cố môi trường
Attachment Icon297/TTr-UBND14/9/2016V/v ban hành Nghị quyết về ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Attachment Icon296/KH-UBND13/9/2016Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon16/KH-BATGT12/9/2016Tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon289/TTr-UBND6/9/2016V/v đề nghị thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng, khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và than bùn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Attachment Icon288/TTr-UBND6/9/2016V/v đề nghị điều chỉnh lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon287/KH-UBND6/9/2016Tổ chức tập huấn triển khai Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và phụ trách công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2016
Attachment Icon46/KH-UBND6/9/2016Tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 2000-2015)
Attachment Icon282/KH-UBND31/8/2016Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon277/KH-UBND25/8/2016Kế hoạch tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung và lộ trình giảm dần sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon276/TTr-UBND25/8/2016V/v quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh
Attachment Icon268/KH-UBND23/8/2016Kế hoạch triển khai rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon267/KH-UBND22/8/2016Tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
Attachment Icon313/KH-UBND19/8/2016Đón tiếp và làm việc với Đoàn Tư vấn PPTA về dự án BIIG2
Attachment Icon266/KH-UBND19/8/2016Thu thập thông tin hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường tại các huyện: Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon41/KH-UBND19/8/2016Xây dựng Đề án thành lạp Trung tâm hành chính công tỉnh và Trung tâm hành chính một số đơn vị cấp huyện
Attachment Icon309/KH-UBND18/8/2016Đón tiếp và làm việc với Đoàn Chuyên gia Israel khảo sát Dự án nông nghiệp tại Hà Tĩnh
Attachment Icon263/TTr-UBND18/8/2016Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng vùng NTTS tập trung tại xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà
Attachment Icon262/KH-UBND18/8/2016Triển khai thực hiện kê khai, xác định thiệt hại do sự cố môi trường
Attachment Icon259/TTr-UBND17/8/2016V/v quyết định chủ trương đầu tự Dự án đường Lê Hữu Trác, thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon258/TTr-UBND17/8/2016V/v đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Attachment Icon257/KH-UBND17/8/2016Triển khai thực hiện Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
Attachment Icon256/KH-UBND16/8/2016Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Hà Tĩnh giai đoạn 2 92016-2020)
Attachment Icon252/KH-UBND11/8/2016V/v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 về việc hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon250/KH-UBND10/8/2016Tổng kết thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013-2016"
Attachment Icon296/KH-UBND9/8/2016Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc
Attachment Icon248/TTr-UBND9/8/2016V/v đề xuất Dự án: Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung bộ, Tiểu dự án đô thị Hương Khê và Tiểu dự án đô thị Thạch Hà - Tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon249/KH-UBND8/8/2016Trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2016
Attachment Icon245/KH-UBND5/8/2016Triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025
Attachment Icon244/KH-UBND4/8/2016Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
Attachment Icon243/KH-UBND4/8/2016Tổng kết thực hiện Đề án"Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013- 2016"
Attachment Icon242/KH-UBND2/8/2016Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon241/KH-UBND2/8/2016Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2017 - 2020
Attachment Icon277/KH-UBND1/8/2016Đón và làm việc với Đoàn công tác khảo sát tuyến đường cao tốc Viêng Chăn- Hà Nội và tham quan khảo sát cảng Vũng Áng
Attachment Icon239/KH-UBND29/7/2016Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon236/KH-UBND28/7/2016Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ,về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế họach 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Attachment Icon231/KH-UBND27/7/2016Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025
Attachment Icon265/KH-UBND25/7/2016Kế hoạch đón và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Y tế
Attachment Icon228/KH-UBND25/7/2016Triển khai thực hiện chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon226/TTr-UBND25/7/2016V/v quyết định chủ trương đầu tư Dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê Hữu Phủ đoạn từ Cầu Cửa Sót đến Núi Nam Giới, huyện Thạch Hà
Attachment Icon219/CTr-UBND15/7/2016Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP gắn với nâng cao Chỉ số PCI năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020
Attachment Icon215/TTr-UBND14/7/2016V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm trên cát tại các xã Xuân Đan, Xuân Trường, Xuân Yên, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon215/TTr-UBND14/7/2016V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm trên cát tại các xã Xuân Đan, Xuân Trường, Xuân Yên, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon214/KH-UBND14/7/2016Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên (1996-2016)
Attachment Icon213/KH-UBND14/7/2016Tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" đợt 7
Attachment Icon206/KH-UBND8/7/2016V/v triển khai thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng đê kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon205/KH-UBND8/7/2016Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030
Attachment Icon199/KH-UBND1/7/2016Thực hiện Đề án chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo
Attachment Icon193/KH-UBND28/6/2016Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2016
Attachment Icon185/KH-UBND22/6/2016Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Luật Hợp tác xã
Attachment Icon225/KH-UBND21/6/2016Đón và làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Attachment Icon176/PA-UBND20/6/2016Tổ chức, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra của tỉnh Hà Tĩnh năm 2016
Attachment Icon173/TTr-UBND17/6/2016V/v đề nghị thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (bổ sung) 6 tháng cuối năm 2016
Attachment Icon171/TTr-UBND15/6/2016V/v quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng cấp bách tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon169/TTr-UBND14/6/2016V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh (giai đoạn 2)
Attachment Icon168/TTr-UBND14/6/2016V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Khu điều trị nội trú và nội A, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh
Attachment Icon158/KH-UBND9/6/2016Thực hiện Chương trình hợp tác lao động Việt Nam - Hàn Quốc năm 2016 và công tác tuyên tuyền, vận động lao động hết hạn hợp đồng về nước
Attachment Icon158/KH-UBND9/6/2016Thực hiện Chương trình hợp tác lao động Việt Nam - Hàn Quốc năm 2016 và công tác tuyên truyền, vận động hết hạn hợp đồng về nước
Attachment Icon156/KH-UBND9/6/2016Thực hiện Chỉ thị số 02/2016/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
Attachment Icon154/TTr-UBND8/6/2016V/v đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Attachment Icon152/KH-UBND7/6/2016Triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường cự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon147/KH-UBND3/6/2016Tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể năm 2016
Attachment Icon146/CTr-UBND3/6/2016Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh
Attachment Icon142/KH-UBND24/5/2016V/v tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh và tham gia Liên hoan Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh năm 2016 tại Nghệ An
Attachment Icon141/KH-UBND24/5/2016Tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997
Attachment Icon137/TTr-UBND17/5/2016Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng Khu hạ tầng kỹ thuật phục vụ di dời các hộ dân tránh lũ xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê
Attachment Icon135/KH-UBND17/5/2016Sơ kết 3 năm tổ chức hoạt động Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng gắn với thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon147/KH-UBND16/5/2016Đón và làm việc với Đoàn công tác đánh giá dự án Phát triển các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh
Attachment Icon134/KH-UBND16/5/2016Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016
Attachment Icon133/KH-UBND16/5/2016Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2016
Attachment Icon132/KH-UBND16/5/2016Triển khai thực hiện Nghị định sô 14/2016/NĐ-CP của Chính phủ
Attachment Icon127/KH-UBND9/5/2016V/v triển khai thi hành các Bộ luật, Luật đã được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 10 trên địa bàn tỉnh
123/TTr-UBND27/4/2016V/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án Bảo tồn, nhân giống và phát triển bưởi Phúc Trạch, giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon19/KH-UBND26/4/2016Đón nhận, an táng hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước (Mùa khô năm 2015-2016)
Attachment Icon117/TTr-UBND21/4/2016V/v đề nghị tăng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
Attachment Icon114/KH-UBND20/4/2016Tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu trái phép phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và chất cấm trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm
Attachment Icon115/KH-UBND15/4/2016Đón và làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh An Giang
Attachment Icon105/TTr-UBND14/4/2016V/v đề nghị tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng Ba
Attachment Icon104/TTr-UBND14/4/2016V/v đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
Attachment Icon101/KH-UBND13/4/2016Thanh tra, kiểm tra công vụ năm 2016
Attachment Icon100/TTr-UBND13/4/2016V/v chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp xây dựng trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Sót và đầu tư xây dựng tuyến đường Quốc phòng ven biển đoạn từ khu tái định cư số 2 xã Thạch Bàn đến Trạm Biên phòng Cửa Sót
Attachment Icon99/TTr-UBND12/4/2016V/v đầu tư giai đoạn 2 - Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Hội - Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon98/KH-UBND12/4/2016Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon97/KH-UBND12/4/2016Triển khao các hoạt động Kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/2047-27/7/2016)
Attachment Icon96/TTr-UBND11/4/2016V/v đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Attachment Icon95/KH-UBND11/4/2016Tổ chức Tập huấn Ứng phó sự cố tràn dầu và Tìm kiếm Cứu nạn cho lực lượng kiêm nhiệm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2016
Attachment Icon94/KH-UBND6/4/2016V/v kiểm tra công tác Thi đua, khen thưởng năm 2016
Attachment Icon93/KH-UBND4/4/2016Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho Nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020
Attachment Icon89/TTr-UBND1/4/2016V/v chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường trục chính thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon88/TTr-UBND1/4/2016V/v chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Gia Lách, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon86/KH-UBND31/3/2016Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2016
Attachment Icon83/KH-UBND31/3/2016V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2011-04/10/2016)"
Attachment Icon15/KH-BCĐĐA29/3/2016Thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý" trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2016
Attachment Icon81/KH-UBND23/3/2016Thực hiện Nghị Quyết số 36a-NQ/CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử giai đoạn 2016 - 2020
Attachment Icon80/KH-UBND23/3/2016Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 14/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp
Attachment Icon79/KH-UBND23/3/2016Triển khai thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon85/KH-UBND22/3/2016Đón và làm việc với Đoàn công tác của Liên minh HTX Việt Nam
Attachment Icon77/KH-UBND22/3/2016Kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Attachment Icon73/UBND-NC21/3/2016Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 18/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh trong tình hình mới
Attachment Icon70/KH-UBND18/3/2016Thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon63/KH-UBND11/3/2016Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới
Attachment Icon59/KH-UBND10/3/2016Tổ chức Ngày sách Việt Nam tại Hà Tĩnh năm 2016
Attachment Icon58/KH-UBND9/3/2016Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon57/TTr-UBND9/3/2016V/v thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Vũ Quang, giai đoạn 2016 - 2020
Attachment Icon56/KH-UBND8/3/2016Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon50/KH-UBND2/3/2016V/v triển khai thực hiện công tác đối ngoại năm 2016
Attachment Icon48/KH-UBND29/2/2016Công tác Hội nhập quốc tế năm 2016
Attachment Icon47/KH-UBND26/2/2016Kế hoạch Quản lý chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp và An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản năm 2016
Attachment Icon55/KH-UBND25/2/2016Đón tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam
Attachment Icon51/KH-UBND25/2/2016Đón và làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đoàn đại biểu các tỉnh về dự Hội nghị thảo luận và ký kết Biên bản ghi nhớ về dự án "Dịch vụ hạ tầng cơ bản cho tăng trưởng toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị"
Attachment Icon41/KH-UBND18/2/2016Tổ chức Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 - năm 2016
Attachment Icon41/KH-UBND15/2/2016Làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Công ty MMG
Attachment Icon36/KH-UBND4/2/2016V/v thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2016
Attachment Icon29/KH-UBND3/2/2016V/v phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm năm 2016
Attachment Icon34/KH-UBND2/2/2016Đón tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ tỉnh Khăm Muộn
Attachment Icon28/KH-UBND2/2/2016Triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016
Attachment Icon27/KH-UBND1/2/2016Triển khai công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh năm 2016
Attachment Icon26/KH-UBND1/2/2016Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính Nhà nước năm 2015 của Tỉnh theo Quyết định số 2007/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ
Attachment Icon25/KH-UBND1/2/2016Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và dõi theo tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2016
Attachment Icon21/KH-UBND1/2/2016Về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020
Attachment Icon16/KH-UBND26/1/2016Tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Bính Thân năm 2016
Attachment Icon15/KH-UBND26/1/2016Tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy
Attachment Icon14/KH-UBND22/1/2016Công tác trợ giúp pháp lý năm 2016
Attachment Icon13/KH-UBND20/1/2016Rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính thực hiện liên thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2016
Attachment Icon12/KH-VPUB20/1/2016Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016
Attachment Icon10/CTr-UBND15/1/2016Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
Attachment Icon23/KH-UBND14/1/2016Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương
Attachment Icon21/KH-UBND13/1/2016Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Vụ Châu Âu - Bộ Ngoại giao
Attachment Icon2/KH-UBND8/1/2016Kế hoạch Hoạt động và Truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016
Attachment Icon2/KH-UBND8/1/2016Hoạt động và Truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016
Attachment Icon9/KH-UBND5/1/2016Làm việc với Đoàn công tác liên ngành của Trung ương về một số nội dung liên quan đến bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường và xử lý hải sản tồn kho
Attachment Icon4/KH-UBND4/1/2016Đón và làm việc với Đoàn công tác về ADB 04 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An
Attachment Icon741/KH-UBND31/12/2015V/v cải ách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2016
Attachment Icon740/KH-UBND31/12/2015tự kiểm tra, kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2016
Attachment Icon739/KH-UBND31/12/2015V/v thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2016
Attachment Icon736/KH-UBND29/12/2015Triển khai thi hành Luật Thú y
Attachment Icon732/KH-UBND22/12/2015V/v thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ "về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia trong tình hình mới"
Attachment Icon731/KH-UBND22/12/2015Tổ chức Tọa đàm Phát triển công nghiệp chăn nuôi bò; Lễ Khai giảng Chương trình đào tạo kiến thức hội nhập cho thế hệ trẻ do BIDV tài trợ và Lễ Khánh thành Dự án Nuôi bò giống và bò thịt GĐ 1 của CTCP Chăn nuôi Bình Hà
Attachment Icon721/KH-UBND22/12/2015Đón tiếp, làm việc với Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Attachment Icon722/KH-BCĐ38914/12/2015Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giải từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
Attachment Icon720/KH-UBND11/12/2015Tổ chức Lễ tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" đợt 6
Attachment Icon717/KH-UBND11/12/2015V/v Rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của ông dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon701/KH-UBND10/12/2015Đón tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc tế Canada
Attachment Icon710/KH-UBND9/12/2015V/v triển khai Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020"
Attachment Icon698/KH-UBND4/12/2015Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ XI năm 2016 và tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016
Attachment Icon697/KH-UBND4/12/2015Phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2016
Attachment Icon678/KH-UBND2/12/2015V/v triển khai công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn Hà Tĩnh các tháng cuối năm 2015, dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và năm 2016
Attachment Icon677/KH-UBND2/12/2015Triển khai thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-TTg ngày 03/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon670/KH-UBND30/11/2015Tổ chức phát động Ngày chay Olympic vì sứ khỏe toàn dân năm 2016
Attachment Icon665/KH-UBND27/11/2015 Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon655/KH-UBND25/11/2015Thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2016
Attachment Icon/Chương trình23/11/2015Lịch trình các hoạt động và Lễ Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa Thế giới Đại thi hào Nguyễn Du (1765 - 2015)
Attachment Icon650/KH-UBND19/11/2015Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012
Attachment Icon645/KH-UBND18/11/2015Trển khai thi hành Nghị định 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon637/KH-UBND17/11/2015V/v thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016", giai đoạn II (từ nay đến năm 2016)
Attachment Icon595/KH-UBND30/10/2015Hội thảo khoa học "Nguyễn Du và Truyện Kiều với quê hương Hà Tĩnh"
Attachment Icon549/KH-UBND28/10/2015Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 tại các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã
Attachment Icon538/KH-UBND21/10/2015Thực hiện Quyết định số 1635/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động số 1799-CTr/TU của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Attachment Icon597/KH-UBND12/10/2015Làm việc với đoàn Lãnh đạo và chuyên gia Tập đoàn Solar Park (Hàn Quốc)
Attachment Icon506/KH-UBND9/10/2015Triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon503/TTr-UBND8/10/2015V/v đề nghị chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho Nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận thuộc huyện Hương Khê
Attachment Icon486/KH-UBND6/10/2015Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Nguyễn Du
Attachment Icon482/KH-UBND5/10/2015Triển khai thực hiện lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon471/KH-UBND1/10/2015V/v đón và làm việc với Đoàn công tác của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)
Attachment Icon470/KH-UBND30/9/2015Tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" năm 2015 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon469/KH-UBND30/9/2015Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-Cp ngày 12/3/2015 của Chính phủ và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2015 - 2016
Attachment Icon467/KH-UBND30/9/2015Thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025
Attachment Icon2/KH-BCĐ330/9/2015Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thu ngân sách năm 2015 và phân công nhiệm vụ các tổ công tác
Attachment Icon61/KH-UBND29/9/2015Tổ chức xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật năm 2016
Attachment Icon428/KH-UBND11/9/2015Tổ chức xét, tôn vinh "Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu" và Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu" năm 2015
Attachment Icon426/KH-UBND10/9/2015Trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2016
Attachment Icon424/KH-UBND10/9/2015Thực hiện đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm Bưu điện Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh hà Tĩnh gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 - 2020
Attachment Icon420/KH-UBND9/9/2015Làm việc với Đoàn Công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tình hình thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp
Attachment Icon417/KH-UBND9/9/2015Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng
Attachment Icon414/KH-UBND4/9/2015Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 1634CT-TTg ngày 31/8/2010 gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định sô 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2013 và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon412/KH-UBND3/9/2015Thực hiện Nghị quyết số 144/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh "Về một số cơ chế, chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh"
Attachment Icon405/KH-UBND1/9/2015Đón tiếp và làm việc với Đoàn Công tác của Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ quốc gia
Attachment Icon406/CTr-UBND31/8/2015Chương trình hành động nâng cao các chỉ số PAPI, PAR INDEX giai đoạn 2015 - 2020
Attachment Icon398/KH-UBND26/8/2015Triển khai Tháng hành động vì sự phát triển doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2015)
Attachment Icon395/KH-UBND24/8/2015Làm việc với Quỹ Batschka Stiftung, Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Đức và Văn phòng Hessen tại Việt Nam
Attachment Icon385/KH-UBND17/8/2015Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Hà Tĩnh năm 2015
Attachment Icon384/KH-UBND17/8/2015Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hà Tĩnh năm 2016
Attachment Icon382/KH-UBND17/8/2015Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020
Attachment Icon379/KH-UBND17/8/2015Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện chương trình hành động quốc gia về Bình Đẳng giới giai đoạn 2011-2015
Attachment Icon376/KH-UBND14/8/2015Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh về việc Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác các tỉnh Đông Bắc Thái Lan (Hỏa tốc)
Attachment Icon373/KH-UBND14/8/2015Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
Attachment Icon480/KH-UBND8/8/2015Về việc thay đổi thời gian đón tiếp Đoàn đại biểu Hội thảo Quốc tế Kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (theo Kế hoạch 468/KH-UBND ngày 3/8/2015 của UBND tỉnh) Hỏa tốc
Attachment Icon474/KH-UBND5/8/2015Tổ chức Hội thảo về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
Attachment Icon467/KH-UBND3/8/2015Đón và làm việc với Đoàn doanh nghiệp Nhật Bản
Attachment Icon341/KH-UBND29/7/2015Kế hoạch tổng thể bảo đảm an toàn hồ chứa nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020
Attachment Icon366/KH-UBND24/7/2015Sơ kết hai năm thực hiện Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon337/KH-UBND24/7/2015Chương trình mụ tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2016
Attachment Icon333/KH-UBND22/7/2015Tổ chức cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng
Attachment Icon47/KH-BCĐ20/7/2015Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016
Attachment Icon324/KH-UBND14/7/2015Kế hoạch tổ chức Lễ tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" đợt 5
Attachment Icon319/KH-UBND8/7/2015Triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt 1 năm 2015
Attachment Icon312/KH-UBND7/7/2015Triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon42/KH-BCĐĐA7/7/2015Triển khai thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý" trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2015
Attachment Icon309/KH-UBND6/7/2015Tổng kết cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam" cấp tỉnh
Attachment Icon303/KH-UBND3/7/2015Kế hoạch phòng, chống hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS-CoV) tại tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon298/KH-UBND2/7/2015V/v triển khai thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường
Attachment Icon40/KH-BCĐ30/6/2015Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng cuối năm 2015
Attachment Icon286/KH-UBND29/6/2015Đón tiếp và làm việc với Giáo sư, Tiến sỹ Ralph E. Ferguson, Đại học Texas Tech, Mỹ
Attachment Icon271/KH-UBND25/6/2015Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/2047 - 27/7/2015)
Attachment Icon268/KH-UBND24/6/2015Triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
Attachment Icon266/KH-UBND22/6/2015Kế hoạch tổ chức bàn giao, trao trả hồ sơ cán bộ đi B
Attachment Icon7/KH-BATGT22/6/2015Kế hoạch tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW
Attachment Icon258/KH-UBND19/6/2015Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh 5 năm 2016-2020
Attachment Icon254/KH-UBND16/6/2015Thực hiện nhiệm vụ trong tâm về công tác bồi thường nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon248/KH-UBND10/6/2015Thu gom, trợ giúp đối tượng lang thang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020
Attachment Icon245/HD-UBND10/6/2015Tổng kết, khen thưởng phong trào thi đua "Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2015
Attachment Icon1/KH-BCĐ310/6/2015Kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thu ngân sách năm 2015 và phân công nhiệm vụ các tổ công tác
Attachment Icon244/KH-UBND9/6/2015Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự
Attachment Icon333/KH-UBND8/6/2015Làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán Austrailia tại Việt Nam
Attachment Icon239/KH-UBND5/6/2015Tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp Nhật Bản
Attachment Icon235/KH-UBND5/6/2015Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
Attachment Icon221/KH-UBND27/5/2015Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về “Bảo vệ và phát huy giá trị Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh”
Attachment Icon219/KH-UBND26/5/2015Triển khai thực hiện chỉ thị số 1737/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân vn di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay
Attachment Icon290/KH-UBND25/5/2015Đón và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao
Attachment Icon213/KH-UBND25/5/2015Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI
Attachment Icon204/KH-UBND19/5/2015Triển khai Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở
Attachment Icon203/KH-UBND19/5/2015Thưc hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới phát triển của đất nước" trên địa bàn tỉnh năm 2015
Attachment Icon202/KH-UBND18/5/2015Đón và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao
Attachment Icon187/KH-UBND7/5/2015Triển khai Chiến lược Quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon184/KH-UBND6/5/2015Tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2011 và giai đoạn 2012-2015
Attachment Icon251/KH-UBND4/5/2015Đón và làm việc với Đoàn công tác của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)
Attachment Icon174/UBND-KH27/4/2015Xúc tiến đầu tư tại Cộng hòa liên bang Đức
Attachment Icon171/KH-UBND27/4/2015Hành động thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon169/KH-UBND24/4/2015Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh (đợt I) năm 2015
Attachment Icon167/KH-UBND24/4/2015Tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể năm 2015
Attachment Icon242/KH-UBND23/4/2015Đón và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Lào Cai
Attachment Icon164/KH-UBND21/4/2015Sơ kết giai đoạn I thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016"
Attachment Icon158/KH-UBND17/4/2015Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 - 2015
Attachment Icon155/KH-UBND16/4/2015Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2014
Attachment Icon152/KH-UBND15/4/2015Triển khai công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại năm 2015
Attachment Icon151/KH-UBND15/4/2015Tổ chức lễ tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" đợt 4
Attachment Icon150/KH-UBND14/4/2015Hội thao Chung kết kỹ thuật nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2015
Attachment Icon149/KH-UBND13/4/2015Triển khai xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2015 theo Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 04/3/2015 của Bộ Nội vụ
Attachment Icon148/KH-UBND13/4/2015 Sơ kết công tác cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 - 2015 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020
Attachment Icon146/KH-UBND13/4/2015Đón và làm việc với đồng chí Giàng Seo Phử Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Attachment Icon142/KH-HĐ7/4/2015Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2015
Attachment Icon141/KH-UBND7/4/2015Triển khai Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân chủ, chính trị và pháp luật về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh" năm 2015
Attachment Icon131/KH-UBND2/4/2015Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh năm 2015
Attachment Icon126/KH-UBND30/3/2015Tổ chức Ngày sách Việt Nam tại Hà Tĩnh năm 2015
Attachment Icon97/KH-UBND16/3/2015Quản lý chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp và Năm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
Attachment Icon104/GM-UBND 15/3/2015Đón tiếp và làm việc với Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Attachment Icon13/KH-BTC 5/3/2015Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 - 28/3/2015)
Attachment Icon115/KH-UBND3/3/2015Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ y tế
Attachment Icon114/KH-UBND3/3/2015Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ y tế
Attachment Icon83/KH-UBND3/3/2015Thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2015
Attachment Icon81/KH-UBND25/2/2015Tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 250 năm ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du (1765 - 2015)
Attachment Icon80/KH-UBND25/2/2015Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính nhà nước năm 2014 của tỉnh theo Quyết định số 15/QĐ-BNV ngày 14/01/2015 của Bộ Nội vụ
Attachment Icon76/KH-UBND14/2/2015Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc.
Attachment Icon71/KH-UBND13/2/2015Công tác trợ giúp pháp lý năm 2015
Attachment Icon70/KH-UBND12/2/2015Triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2015
Attachment Icon67/KH-UBND12/2/2015Thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2015
Attachment Icon64/KH-UBND11/2/2015Tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động Phòng chống cháy nổ năm 2015
Attachment Icon63/KH-UBND11/2/2015Kiểm tra thực hiện cải cách hành chính năm 2015
Attachment Icon62/KH-UBND11/2/2015Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đối ngoại năm 2015
Attachment Icon61/KH-UBND10/2/2015Công tác hội nhập Quốc tế năm 2015
Attachment Icon60/KH-UBND10/2/2015Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, năm 2015
Attachment Icon86/KH-UBND4/2/2015Đi chúc tết, tặng quà, dâng hương nhân dịp Tết Ất Mùi năm 2015
Attachment Icon50/KH-UBND4/2/2015Tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Ất Mùi năm 2015
Attachment Icon47/KH-UBND2/2/2015Hoạt động và Truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon45/KH-UBND2/2/2015V/v Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2015
Attachment Icon44/KH-UBND2/2/2015 Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2015
Attachment Icon41/CTr-UBND29/1/2015Đảm bảo an toàn hồ chứa nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020
Attachment Icon33/KH-UBND27/1/2015Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2015
Attachment Icon33/KH-UBND23/1/2015Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015
Attachment Icon27/KH-UBND23/1/2015Làm việc với Đoàn công tác Bộ Công Thương
Attachment Icon24/KH-UBND21/1/2015Thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon21/KH-UBND20/1/2015Triển khai thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý" của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon19/CTr-UBND20/1/2015Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
Attachment Icon18/KH-UBND19/1/2015Kế hoạch 18/KH-UBND về triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương điều chỉnh địa giới tăng đơn vị hành chính, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon17/KH-UBND19/1/2015Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2015
Attachment Icon16/KH-UBND19/1/2015Tổ chức lễ tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" đợt 3
Attachment Icon14/KH-UBND16/1/2015Thực hiện Quyết định số 215/QD-TTg ngày 06/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020
Attachment Icon13/KH-UBND16/1/2015Tổ chức các hoạt động Vinh danh Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
Attachment Icon12/KH-UBND15/1/2015Triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon11/KH-UBND15/1/2015Rà soát quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2015
Attachment Icon10/KH-UBND14/1/2015Kiểm soát và xử lý xe ô tô đổ vi phạm tự ý cải tạo, cơi nới với kích thước thành thùng, vi phạm chở quá tải, đăng ký, đăng kiểm trên địa bàn huyện Kỳ Anh
Attachment Icon7/KH-UBND9/1/2015Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2015
Attachment Icon3/KH-UBND7/1/2015Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)
Attachment Icon2/KH-UBND7/1/2015Triển khai Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon576/KH-BCĐCNTT31/12/2014Hoạt động của Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh Hà Tĩnh năm 2015
Attachment Icon574/KH-UBND30/12/2014Tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2015
Attachment Icon573/KH-UBND29/12/2014Triển khai thực hiện Kết luận số 26-KL/TU ngày 24/10/2014 của Hội nghị lần thứ 26 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII
Attachment Icon350/KH-VPUB27/12/2014 Cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh năm 2015
Attachment Icon567/KH-UBND25/12/2014Triển khai thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020
Attachment Icon564/KH-UBND25/12/2014 Triển khai thực hiện Quyết định của Chính phủ về phê duyệt Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2015 - 2016" trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon559/KH-UBND23/12/2014Kế hoạch hành động “Năm Dịch vụ công trực tuyến - 2015”
Attachment Icon545/KH-UBND15/12/2014Triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon533/KH-UBND11/12/2014Thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2015
Attachment Icon526/KH-UBND9/12/2014Phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2015
Attachment Icon514/KH-UBND5/12/2014Thực hiện Dự án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon511/KH-UBND5/12/2014Triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon510/KH-UBND4/12/2014Triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
Attachment Icon498/KH-UBND21/11/2014Kế hoạch phát triển chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ theo hình thức liên kết giữa các hộ dân và doanh nghiệp thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác giai đoạn 2014 - 2020
Attachment Icon496/KH-UBND19/11/2014 Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014 - 2015
Attachment Icon495/KH-UBND19/11/2014Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2015
Attachment Icon638/KH-UBND18/11/2014Đón tiếp Đoàn cán bộ tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào
Attachment Icon595/KH-UBND4/11/2014Kế hoạch tổ chức tổng kết công tác ASXH của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2014 và khánh thành Trường mầm non Bình Hà
Attachment Icon470/KH-UBND31/10/2014Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa Thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2015)
Attachment Icon465/KH-UBND29/10/2014Thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon463/KH-UBND27/10/2014Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị;Luật tiếp công dân năm 2013, Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Văn bản số 1722/TTg-V.I ngày 11/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động số 1315-CTr/TU ngày 08/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Attachment Icon453/KH-UBND22/10/2014Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon451/KH-UBND22/10/2014Tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Attachment Icon450/KH-UBND21/10/2014Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
Attachment Icon443/KH-UBND17/10/2014Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Văn bản số 1722/TTg-V.I ngày 11/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon442/KH-UBND17/10/2014Tổ chức Lễ tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" đợt 2
Attachment Icon435/KH-UBND17/10/2014Triển khai dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Hà Tĩnh năm 2015,chuẩn bị một bước cho giai đoạn 2016- 2020
Attachment Icon433/KH-UBND17/10/2014Thực hiện Quyết định số 1290/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp điện tử thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon430/KH-UBND17/10/2014Kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon428/UBND-KH17/10/2014Xúc tiến đầu tư tại Singapore
Attachment Icon418/KH-UBND14/10/2014Triển khai, thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
Attachment Icon391/KH-UBND30/9/2014Hành động vì trẻ em Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020
Attachment Icon385/KH-UBND29/9/2014Tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2014 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon371/KH-UBND12/9/2014Triển khai tháng hành động vì sự phát triển doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2014)
Attachment Icon368/KH-UBND12/9/2014Trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2015
Attachment Icon364/KH-UBND10/9/2014Thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp
Attachment Icon359/KH-UBND6/9/2014Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"
Attachment Icon48/KH-HĐTĐKT6/9/2014Tổ chức Đại hội thi đua lần thứ VI và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
Attachment Icon354/KH-UBND4/9/2014Triển khai Đề án thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon353/KH-UBND4/9/2014Tuyên truyền các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 9 và các Chương trình, Kế hoạch hoạt động của UBND tỉnh
Attachment Icon352/KH-UBND4/9/2014Thực hiện Nghị quyết số 92/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc "Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HI/AIDS giai đoạn 2014-2020 tỉnh Hà Tĩnh"
Attachment Icon344/KH-UBND27/8/2014Thực hiện Đề án 'Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016"
Attachment Icon342/KH-UBND25/8/2014Triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực Thanh Tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020
Attachment Icon336/KH-UBND19/8/2014Triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon330/KH-UBND14/8/2014Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2015
Attachment Icon328/KH-UBND13/8/2014Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hà Tĩnh năm 2014
Attachment Icon327/KH-UBND12/8/2014Tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella
Attachment Icon326/KH-UBND12/8/2014Triển khai, thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Attachment Icon371/KH-UBND30/7/2014Tiễn các Đoàn đại biểu nước ngoài về dự Hội nghị xúc tiến mở tuyến vận tải hành khách từ Hà Tĩnh qua Khăm muộn đến Nakhon Phanom và ngược lại
Attachment Icon309/KH-UBND28/7/2014Đón và làm việc với các Đoàn đại biểu nước ngoài về dự Hội nghị xúc tiến mở tuyến vận tải hành khách từ Hà Tĩnh qua Khăm muộn đến Nakhon Phanom và ngược lại
Attachment Icon307/KH-UBND28/7/2014Kế hoạch Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT năm 2015
Attachment Icon302/KH-UBND24/7/2014Tổ chức Hội nghị xúc tiến mở tuyến vận tải hành khách từ Hà Tĩnh qua Khăm Muộn đến Nakhon Phanom và ngược lại
Attachment Icon299/KH-UBND23/7/2014Đón và làm việc với Đoàn khảo sát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Quốc hội khoá XIII
Attachment Icon299/KH-UBND23/7/2014Đón và làm việc với Đoàn khảo sát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Quốc hội khoá XIII
Attachment Icon283/KH-UBND14/7/2014Thực hiện xây dựng Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm, áp dụng từ năm 2015 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon282/KH-UBND11/7/2014Triển khai Chiến lược Quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trên đại bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon272/KH-UBND9/7/2014Đón và làm việc với đồng chính Đinh Tiến Dũng Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính
Attachment Icon266/KH-UBND4/7/2014Củng cố, tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon264/KH-UBND4/7/2014Triển khai công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn Hà Tĩnh
Attachment Icon260/KH-UBND2/7/2014Triển khai Đề án "Phát triển y tế biển, đảo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020"
Attachment Icon257/KH-UBND1/7/2014Triển khai thực hiện Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon256/KH-UBND1/7/2014Theo dõi tình hình thi hành pháp luật các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh năm 2014
Attachment Icon254/KH-UBND30/6/2014 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đến 2015
Attachment Icon239/KH-UBND26/6/2014Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2017
Attachment Icon238/KH-UBND25/6/2014Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy
Attachment Icon236/KH-UBND25/6/2014Triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" các cấp tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon230/KH-UBND20/6/2014Triển khai bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi
Attachment Icon226/KH-UBND17/6/2014Kế hoạch thực hiện đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng tỉnh Hà Tĩnh năm 2014
Attachment Icon215/KH-UBND12/6/2014Tham gia và phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma tuý năm 2014 của toàn quốc tại Hà Tĩnh
Attachment Icon213/KH-UBND12/6/2014Tổ chức Hội nghị trù bị lần thứ XVIII, 9 tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan có sử dụng đường 8 và đường 12
Attachment Icon211/KH-UBND10/6/2014Đẩy mạnh sử dụng, tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm sản xuất trong tỉnh, góp phần hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2015

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .