Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Toàn bộ văn bản
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for Kết luậnKết luận
Attachment Icon464/KL-UBND20/11/2012Việc quản lý, sử dụng đất của 30 tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon450/kL-UBND5/11/2012Thanh tra thực hiện nghị đinh số 119/2004/NĐ-Cp ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng tại tổng Công ty Khoáng sản và Thương Mại Hà Tĩnh
Attachment Icon412/KL-UBND3/10/2012Kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản
Attachment Icon311/KL-UBND2/8/2012Công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB khi Nhà nứơc thu hồi đất, rừng của Công ty Cở phần Nông Lâm sản Hà Tĩnh giao cho các tổ chức khai thác mỏ vật liệu xây dựng
Attachment Icon18/KL-UBND20/1/2012Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc A
Hide details for LuậtLuật
Attachment Icon67/2011/QH1229/3/2011LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Attachment Icon66/2011/QH12 29/3/2011LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI
Attachment Icon65/2011/QH1229/3/2011LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
Attachment Icon64/2010/QH1224/11/2010LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
Attachment Icon63/2010/QH1224/11/2010LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀUCỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Hide details for Lịch công tácLịch công tác
Attachment Icon11/Lịch-UBND30/10/2014Chương trình công tác tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon10/Lịch-CT30/9/2014Chương trình công tác tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh
Attachment Icon9/LCT29/8/2014Chương trình công tác tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon8/Lịch-CT31/7/2014Chương trình công tác tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh
Attachment Icon7/Lịch-CT30/6/2014Chương trình công tác tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh
Attachment Icon6/Lịch-CT31/5/2014Chương trình công tác tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh
Attachment Icon5/Lịch-CT29/4/2014Chương trình công tác tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh
Attachment Icon2/Lịch-CT27/2/2014Chương trình công tác tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh
Attachment Icon1/Lịch-CT31/12/2013Chương trình công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh
Attachment Icon12/Lich-CT30/11/2013Chương trình công tác tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon11/Lịch-CT31/10/2013Chương trình công tác tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon10/Lich-CT29/9/2013Chương trình công tác tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon9/Lịch-CT29/8/2013Chương trình công tác tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon8/Lịch-CT30/7/2013Chương trình công tác tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon7/Lịch-CT28/6/2013Chương trình công tác tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon6/Lịch-CT31/5/2013Chương trình công tác tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon5/Lịch-CT26/4/2013Chương trình công tác tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon4/Lịch- CT29/3/2013Chương trình công tác tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3/Lich-CT28/2/2013Chương trình công tác tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon2/Lịch-CT30/1/2013Chương trình công tác tháng 02 năm 2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon1/Lịch-CT27/12/2012Chương trình công tác tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon12/Lịch-CT29/11/2012Chương trình công tác tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon11/Lich-CT30/10/2012Chương trình công tác tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon10/Lịch-CT30/9/2012Chương trình công tác tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon9/Lịch-CT30/8/2012Chương trình công tác tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon8/Lịch-CT30/7/2012Chương trình công tác tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon7/Lịch-CT28/6/2012Chương trình công tác tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon6/Lịch -CT31/5/2012Chương trình công tác tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon5/Lịch -CT27/4/2012Chương trình công tác tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon4/Lịch -CT29/3/2012Chương trình công tác tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3/Lịch -CT28/2/2012Chương trình công tác tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2/Lịch -CT31/1/2012Chương trình công tác tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1/Lịch -CT30/12/2011Chương trình công tác tháng 01 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Hide details for Nghị quyếtNghị quyết
Attachment Icon108/NQ-HĐND16/7/2014Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon107/NQ-HĐND16/7/2014Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon106/NQ-HĐND16/7/2014Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon105/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon104/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh
nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon103/NQ-HĐND16/7/2014Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon102/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon101/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon100/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon99/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành viên Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon98/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon97/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon96/NQ-HĐND16/7/2014Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon95/NQ-HĐND16/7/2014Về miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon94/2014/NQ-HĐND16/7/2014Về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon93/2014/NQ-HĐND16/7/2014Về việc quy định chế độ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon92/2014/NQ-HĐND16/7/2014Về việc bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020 tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon91/2014/NQ-HĐND16/7/2014Về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh đến năm 2020
Attachment Icon90/2014/NQ-HĐND16/7/2014Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới
Attachment Icon89/2014/NQ-HĐND16/7/2014Về việc quy định danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2014-2015
Attachment Icon88/2014/NQ-HĐND16/7/2014Quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon87/2014/NQ-HĐND16/7/2014Về việc quy định định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2014 - 2015
Attachment Icon86/2014/NQ-HĐND16/7/2014Về việc quy định bổ sung giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon85/2014/NQ-HĐND16/7/2014V/v sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon84/2014/NQ-HĐND16/7/2014Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014
Attachment Icon83/NQ-HĐND18/12/2013V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon82/NQ-HĐND18/12/2013V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon81/NQ-HĐND18/12/2013V/v miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon80/NQ-HĐND18/12/2013V/v miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon79/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v Chương trình xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề và Chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014
Attachment Icon78/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014 - 2020
Attachment Icon78/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014-2020
Attachment Icon77/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
Attachment Icon76/NQ-HĐND18/12/2013V/v điều chỉnh địa giới hành chính các xã liên quan Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon75/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v đạt tên bổ sung một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon73/2013/NQ-HĐND18/12/2013Phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon72/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ % phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết sô 136/2010/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV
Attachment Icon71/2013/NQ-HĐND18/12/2013ban hành một số cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin tập trung tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon70/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v cho thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục được hưởng một số cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Attachment Icon69/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v thông qua kế hoạch biên chế công chức, viên chức hợp đồng lao động nhà nước năm 2014
Attachment Icon68/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v thông qua Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon67/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon66/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2014
Attachment Icon65/2013/NQ-HĐND18/12/2013Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2012
Attachment Icon64/2013/NQ-HĐND18/12/2013Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
Attachment Icon63/NQ-HĐND13/7/2013Về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon62/NQ-HĐND13/7/2013V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon61/NQ-HĐND13/7/2013Về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
Attachment Icon60/NQ-HĐND13/7/2013V/v miễn nhiệm thành viên ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon59/NQ-HĐND13/7/2013V/v miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon58/NQ-HĐND13/7/2013V/v miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon57/2013/NQ-HĐND13/7/2013V/v bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon56/2013/NQ-HĐND13/7/2013Về Đề án "bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"
Attachment Icon55/2013/NQ-HĐND13/7/2013Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020
Attachment Icon54/2013/NQ-HĐND13/7/2013Hoàn thành đo vẽ bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon53/2013/NQ-HĐND13/7/2013Phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon52/2013/NQ-HĐND13/7/2013Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013
Attachment Icon47/2012/NQ-HĐND20/12/2012V/v thông qua Đề án "Một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2013-2020"
Attachment Icon46/2012/NQ-HĐND20/12/2012V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 115/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 của HĐND tỉnh
Attachment Icon45/2012/NQ-HĐND20/12/2012V/v thông qua chủ trương hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2015
Attachment Icon44/2012/NQ-HĐND20/12/2012V/v bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon43/2012/NQ-HĐND20/12/2012V/v quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã được nộp vào ngân sách Nhà nước
Attachment Icon42/2012/NQ-HĐND20/12/2012Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2013
Attachment Icon41/2012/NQ-HĐND20/12/2012Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2011
Attachment Icon39/NQ-HĐND28/9/2012V/v miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon38/2012/NQ-HĐND24/8/2012V/v tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động kỳ họp của HĐND tỉnh
Attachment Icon37/2012/NQ-HĐND19/7/2012V/v quy định bổ sung, điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và một số loại phí áp dụng trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon36/2012/NQ-HĐND19/7/2012V/v quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao
Attachment Icon35/2012/NQ-HĐND19/7/2012V/v quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon34/2012/NQ-HĐND19/7/2012V/v hỗ trợ ngân sách nhà nước cho Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
Attachment Icon33/2012/NQ-HĐND19/7/2012V/v thông qua Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020
Attachment Icon32/2012/NQ-HĐND19/7/2012V/v thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon31/2012/NQ-HĐND19/7/2012V/v thông qua Đề án quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Attachment Icon30/2012/NQ-HĐND19/7/2012Về nhiệm vụ KTXH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2012
Attachment Icon23/2012/NQ-HĐND13/7/2012V/v phê chuẩn quy hoạch mạng lưới trường Mầm non và Phổ thông huyện Hương sơn đến năm 2020
Attachment Icon21/2012/NQ-HĐND13/7/2012Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch KTXH, QP-An 6 tháng cuối năm 2012
Attachment Icon20/2012/NQ-HĐND13/7/2012V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2011
Attachment Icon28/2012/NQ-HĐND12/7/2012Về nhiệm vụ phát triển KTXH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2012
Attachment Icon29/2011/NQ-HĐND16/12/2011Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon28/2011/NQ-HĐND16/12/2011Về Chương trình xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề và Chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2012
Attachment Icon27/2011/NQ-HĐND16/12/2011Về chủ trương vận động lập Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon26/2011/NQ-HĐND16/12/2011Phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính,đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án và tổ chức Hội
Attachment Icon25/2011/NQ-HĐND16/12/2011Về phê duyệt kế hoạch tổng biên chế năm 2012
Attachment Icon24/2011/NQ-HĐND16/12/2011Bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon23/2011/NQ-HĐND16/12/2011Về việc phê chuẩn Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon22/2011/NQ-HĐND16/12/2011Về việc phê duyệt Đề án Phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2012-2020 tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon21/2011/NQ-HĐND16/12/2011Phê chuẩn cơ chế, chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân đến năm 2015 và những năm tiếp theo
Attachment Icon20/2011/NQ-HĐND16/12/2011Phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo
Attachment Icon19/2011/NQ-HĐND16/12/2011Về việc cho thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục được hưởng một số cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết số 82/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Attachment Icon18/2011/NQ-HĐND16/12/2011Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2010
Attachment Icon17/2011/NQ-HĐND16/12/2011Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2012
Attachment Icon16/2011/NQ-HĐND16/12/2011Về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012
Attachment Icon15/2011/NQ-HDND22/6/2011Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 2011-2015
Attachment Icon14/2011/NQ-HĐND22/6/2011V/v Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon12/2011/NQ-HĐND22/6/2011Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2011
Attachment Icon11/2011/NQ-HĐND22/6/2011Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp HĐND tỉnh
Attachment Icon10/2011/NQ-HĐND22/6/2011Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh
Attachment Icon9/2011/NQ-HĐND 22/6/2011Về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon8/2011/NQ-HĐND 22/6/2011V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng Ban, Phó trưởng Ban và các thành viên khác của các ban HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon7/2011/NQ-HĐND 22/6/2011Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon6/2011/NQ-HĐND22/6/2011Về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon5/2011/NQ-HĐND22/6/2011Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon4/2011/NQ-HĐND 22/6/2011Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon3/2011/NQ-HĐND 22/6/2011Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon2/2011/NQ-HĐND 22/6/2011Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon1/2011/NQ-HĐND22/6/2011Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh của các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon4/2010/NQ-HĐND30/6/2010Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2010
Attachment Icon3/2010/NQ-HĐND30/6/2010Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2009
Attachment Icon2/2010/NQ-HĐND30/6/2010Về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế -Xã hội, Quốc phòng-An ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010
Attachment Icon118/2009/NQ-HĐND12/12/2009Về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội nhân dân tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2004-2011
Attachment Icon113/2009/NQ-HĐND12/12/2009Về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang công lập, dân lập, tư thục
Attachment Icon113/2009/NQ-HĐND12/12/2009Về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi loại hình
trường mầm non bán công sang công lập, dân lập, tư thục
Attachment Icon108/2009/NQ-HĐND12/12/2009Về phân bổ Dự toán thu, chi ngân sách
và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2010
Attachment Icon107/2009/NQ-HĐND12/12/2009Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010
Attachment Icon40/2009/NQ-HĐND17/7/2009Về việc thông qua phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015
và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu (2007-2010) của 2 thị trấn (Thị trấn Phố Châu và Thị trấn Tây Sơn
Attachment Icon39/2009/NQ-HĐND17/7/2009Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2008
Attachment Icon38/2009/NQ-HĐND17/7/2009Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2009
Attachment Icon65/2009/NQ-HĐND15/7/2009Về việc phê chuẩn quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu (2007 - 2010) của Thị trấn Xuân An
Attachment Icon64/2009/NQ-HĐND15/7/2009Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2009
Attachment Icon63/2009/NQ-HĐND15/7/2009Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2008
Attachment Icon73/2009/NQ-HĐND3/7/2009Về phát triển kinh tế trang trại đến năm 2015 và các năm tiếp theo
Attachment Icon72/2009/NQ-HĐND3/7/2009Về quy hoạch phát triển giao thông nông thôn và phân cấp quản lý đường giao thông trên địa bàn từ nay đến năm 2015
Attachment Icon71/2009/NQ-HĐND3/7/2009Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch
Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2009
Attachment Icon106/2009/NQ-HĐND25/6/2009Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Khoá XV, nhiệm kỳ 2004-2011
Attachment Icon105/2009/NQ-HĐND25/6/2009Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh
Khoá XV, nhiệm kỳ 2004-2011
Attachment Icon104/2009/NQ-HĐND25/6/2009Về việc miễn nhiệm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011
Attachment Icon103/2009/NQ-HĐND25/6/2009Về việc miễn nhiệm Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
khóa XV, nhiệm kỳ 2004-2011
Attachment Icon102/2009/NQ-HĐND25/6/2009Về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh
khóa XV, nhiệm kỳ 2004-2011
Attachment Icon101/2009/NQ-HĐND25/6/2009NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh
khóa XV, nhiệm kỳ 2004-2011
Attachment Icon59/2009/NQ-HĐND23/6/2009Về việc phê chuẩn đề án chuyển đổi
trường THPT Bán công sang loại hình trường THPT công lập
Attachment Icon58/2009/NQ-HĐND23/6/2009Về việc chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp
giai đoạn II năm 2009 và những năm tiếp theo
Attachment Icon57/2009/NQ-HĐND23/6/2009Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008
Attachment Icon56/2009/NQ-HĐND23/6/2009Về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2009
Attachment Icon1/2009/NQ-HĐND2/1/2009Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009
Attachment Icon55/2008/NQ-HĐND19/12/2008Về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2009
Attachment Icon54/2008/ NQ-HĐND19/12/2008Phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009
Attachment Icon53/2008/NQ-HĐND19/12/2008Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2009
Attachment Icon97/2008/NQ-HĐND10/12/2008Về việc quy định bổ sung một số loại phí, lệ phí; tỷ lệ điều tiết ngân sách và phụ cấp cho giáo viên mầm non ngoài biên chế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon96/2008/NQ-HĐND 10/12/2008Về việc phê chuẩn Đề án đào tạo, sử dụng
nguồn nhân lực lao động kỹ thuật giai đoạn 2009-2015
Attachment Icon95/2008/NQ -HĐND 10/12/2008Về việc đặt tên đường phố thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon94/2008/NQ-HĐND10/12/2008ề việc thông qua quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng
tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2008 – 2020
Attachment Icon93/2008/NQ-HĐND10/12/2008Về Chương trình xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề
và Chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2009
Attachment Icon92/2008/NQ-HĐND10/12/2008Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007
Attachment Icon91/2008/NQ-HĐND10/12/2008Về việc phê duyệt kế hoạch tổng biên chế năm 2009
Attachment Icon90/2008/NQ-HĐND10/12/2008Về việc phê chuẩn giá các loại đất trên địa bàn
tỉnh Hà Tĩnh năm 2009
Attachment Icon88/2008/NQ-HĐND10/12/2008Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009
Attachment Icon87/2008/NQ-HĐND23/7/2008Về việc phê chuẩn Đề án Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020
Attachment Icon86/2008/NQ-HĐND23/7/2008Về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon85/2008/NQ-HĐND23/7/2008Về việc phê duyệt kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục
phổ thông tỉnh Hà Tĩnh năm học 2008-2009
Attachment Icon84/2008/NQ-HĐND23/7/2008Về việc thành lập các phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh và điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã thuộc huyện Hương Khê để mở rộng thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon83/2008/NQ-HĐND23/7/2008Về việc phê chuẩn Đề án chuyển đổi các trường THPT bán công, dân lập sang loại hình trường THPT công lập, tư thục
Attachment Icon82/2008/NQ-HĐND23/7/2008Về ban hành cơ chế tài chính đặc thù đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon81/2008/NQ-HĐND23/7/2008Về thực quy định mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng
bảo vệ dân phố tại thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon80/2008/NQ-HĐND23/7/2008Về thực quy định bổ sung, sửa đổi một số loại phí, lệ phí, học phí; giá thu một phần viện phí Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm y tế xã, phường, thị trấn và chính sách huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon79/2008/NQ-HĐND23/7/2008Về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008
Hide details for Nghị quyết Nghị quyết
Attachment Icon48/2012/NQ-HĐND20/12/2012V/v phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2013
Hide details for Nghị quyết QPPLNghị quyết QPPL
Attachment Icon50/2012/NQ-HĐND20/12/2012Về Chương trình xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề và Chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2013
Attachment Icon49/2012/NQ-HĐND20/12/2012V/v phê duyệt bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon41/2012/NQ-HĐND20/12/2012Về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013
Attachment Icon40/2012/NQ-HĐND20/12/2012Về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013
Hide details for Nghị địnhNghị định
Attachment Icon69/SY-UBND19/6/2014Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Attachment Icon70/SY-UBND18/6/2014Quy định về thu tiền sử dụng đất
Attachment Icon29/SY-UBND10/4/2012Quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
Attachment Icon22/SY-UBND14/3/2012Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
Hide details for Phương ánPhương án
Attachment Icon37/PA-BCH26/4/2012Phương án tổ chức, chỉ huy và điều động lực lượng ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra của tỉnh Hà Tĩnh năm 2012
Hide details for Quyết địnhQuyết định
Attachment Icon4037/QĐ-UBND19/12/2014V/v cấp kinh phí hỗ trợ cho Hội đồng thẩm định giá trị tài sản
Attachment Icon4031/QĐ-UBND19/12/2014V/v chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm khảo sát Dự án nuôi cá mú và cá bơn ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân của Công ty CP Sản xuất và Nuôi trồng thủy sản Hoàng Dương
Attachment Icon4029/QĐ-UBND19/12/2014 V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Văn phòng làm việc, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, dịch vụtại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh”
Attachment Icon4025/QĐ-UBND19/12/2014V/v điều chỉnh mức dự toán và đơn giá xử lý rác bằng lò đốt SanKyo đã ban hành tại Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 28/8/2014
Attachment Icon4024/QĐ-UBND19/12/2014V/v cấp kinh phí giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm Hợp tác xã theo Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon4023/QĐ-UBND19/12/2014V/v cấp bổ sung kinh phí cho 4 chức danh Trưởng các Chi hội thuộc các thôn, xóm năm 2014
Attachment Icon4022/QĐ-UBND19/12/2014Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng hạng mục Đường giao thông nội bộ cụm công nghiệp thuộc dự án Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp - TTCN Hạ Vàng, huyện Can Lộc
Attachment Icon4020/QĐ-UBND18/12/2014Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
Attachment Icon4019/QĐ-UBND18/12/2014 Về việc phê duyệt Kế hoạch in ấn tài liệu và làm panô, áp phích tuyên truyền Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” tỉnh Hà Tĩnh, năm 2014
Attachment Icon4016/QĐ-UBND18/12/2014V/v phê duyệt giá trị tạm tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá xây dựng khu vực núi Nam Giới, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà
Attachment Icon4011/QĐ-UBND17/12/2014 Về việc phê duyệt vị trí “cống đầu kênh” của các công trình thủy lợi do Tổ chức hợp tác dùng nước quản lý trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon4010/QĐ-UBND17/12/2014V/v cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ xác định giá trị đầu tư vào đất
Attachment Icon4009/QĐ-UBND17/12/2014V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng kết cấu hạ tầng để đấu giá đất dọc tuyến đường 70m huyện Lộc Hà
Attachment Icon4004/QĐ-UBND16/12/2014V/v phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp đường từ Tỉnh lộ 7 đi chùa Hương, huyện Can Lộc (đoạn Km0+00 đến Km2+400)
Attachment Icon4003/QĐ-UBND16/12/2014V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Đường giao thông nông thôn kết hợp vào trang trại chăn nuôi tập trung xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon4002/QĐ-UBND16/12/2014 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình Sửa chữa hồ chứa nước Cha Chạm và hồ Nước Đỏ, huyện Hương Khê
Attachment Icon4000/QĐ-UBND16/12/2014V/v bổ sung, điều chuyển thành viên đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thu ngân sách năm 2014
Attachment Icon3998/QĐ-UBND16/12/2014V/v Phê duyệt quyết toán Quy hoạch chi tiết xây dựng khu xử lý chất thải rắn huyện Hương Khê
Attachment Icon3994/QĐ-UBND16/12/2014 V/v quy định tạm thời tiêu chí lựa chọn và trình tự đăng ký, lựa chọn, thẩm định, phê duyệt các đối tượng đang hoạt động nghề cá có hiệu quả, có khả năng tài chính và có phương án sản xuất cụ thể để vay vốn theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3993/QĐ-UBND16/12/2014 Về việc thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành một số doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon3990/QĐ-UBND16/12/2014V/v phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng Công trình: Đường giao thông nông thôn xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang (tuyến từ thông 6 ra trung tâm xã Sơn Thọ)
Attachment Icon3987/QĐ-UBND16/12/2014V/v phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành Dự án: Cầu Nậy tại Km7+300, Tỉnh lộ 4, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon3985/QĐ-UBND16/12/2014V/v phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành Dự án: Đường Liên xã Đức Giang - Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang
Attachment Icon3982/QĐ-UBND16/12/2014Quyết định thành lập Tổ công tác Thường trực Tiếp công dân, xử lý đơn thư và phối hợp xử lý các trường hợp khiếu kiện vượt cấp phục vụ Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, Khóa XVI
Attachment Icon3978/QĐ-UBND15/12/2014 Về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát xác định hộ gia đình nghèo, cận nghèo của tỉnh Hà Tĩnh năm 2014
Attachment Icon3977/QĐ-UBND15/12/2014Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Khu dịch vụ công cộng tại Khu du lịch Nam Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon3976/QĐ-UBND15/12/2014 V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa Đền Nen, xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà
Attachment Icon3973/QĐ-UBND15/12/2014V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng Công trình Đường giao thông Giếng Chùa xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà
Attachment Icon3968/QĐ-UBND15/12/2014Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000084 ngày 22/10/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp cho DNTN Xăng dầu Phúc Lợi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Chợ Sơn, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê
Attachment Icon3967/QĐ-UBND12/12/2014V/v bổ sung, điều chuyển thành viên đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thu ngân sách năm 2014.
Attachment Icon3967/QĐ-UBND12/12/2014V/v bổ sung, điều chuyển thành viên đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thu ngân sách năm 2014
Attachment Icon3965/QĐ-UBND12/12/2014V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Đường giao thông nông thôn kết hợp vào trang trại chăn nuôi tập trung xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon3962/QĐ-UBND12/12/2014V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Đường vào khu trang trại chăn nuôi tập trung xã Hương Giang
Attachment Icon3961/QĐ-UBND12/12/2014V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Đường giao thông nông thôn xã Hương Long (Hlo11), huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3960/QĐ-UBND12/12/2014V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Đường giao thông nông thôn xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà
Attachment Icon3959/QĐ-UBND12/12/2014V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng Công trình: đường giao thông nông thôn xã Phù Việt, huyện Thạch Hà
Attachment Icon3957/QĐ-UBND12/12/2014V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐTM và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án “Đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại khu vực phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh và xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc”
Attachment Icon3956/QĐ-UBND12/12/2014 V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án “Đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại khu vực núi Nắp Trình, xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn”
Attachment Icon3954/QĐ-UBND12/12/2014Về việc phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trìnhKhu điều trị nội trú và nội A, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh
Attachment Icon3953/QĐ-UBND12/12/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị dạy nghề thuộc dự án Trung tâm Dạy nghề Thạch Hà (nay là Trung tâm Dạy nghề - Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Thạch Hà)
Attachment Icon3946/QĐ-UBND12/12/2014Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý củaNgành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3945/QĐ-UBND12/12/2014Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường(Lĩnh vực đất đai và đo đạc bản đồ)
Attachment Icon3941/QĐ-UBND12/12/2014V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Can Lộc năm 2014 - Dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng Khu dân cư Lò Rèn, thị trấn Nghèn
Attachment Icon3939/QĐ-UBND12/12/2014V/v thay thế thành viên đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thu ngân sách năm 2014
Attachment Icon3937/QĐ-UBND12/12/2014 Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát địa hình;lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu trung tâm thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỷ lệ 1.2000
Attachment Icon3928/QĐ-UBND12/12/2014V/v thành lập Hội đồng sát nhập Hợp tác xã dịch vụ nước sạch Trung Lương vào Công ty TNHH một thành viên Cấp nước và xây dựng Hà Tĩnh
Attachment Icon3918/QĐ-UBND12/12/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công các hạng mục thuộc Công trình mở rộng mạng lưới Công trình cấp nước Nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên cho xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon3912/QĐ-UBND11/12/2014V/v phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng Công trình Trạm Y tế xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon3911/QĐ-UBND11/12/2014V/v kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đông
Attachment Icon3908/QĐ-UBND11/12/2014V/v Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy Thư viện Hà Tĩnh
Attachment Icon3907/QĐ-UBND11/12/2014Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy Bảo tàng khảo cứu địa phương tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3905/QĐ-UBND11/12/2014V/v nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức
Attachment Icon3895/QĐ-UBND10/12/2014V/v bổ nhiệm cán bộ (Ông Nguyễn Xuân Thông)
Attachment Icon3894/QĐ-UBND10/12/2014V/v bổ nhiệm cán bộ (Ông Lê Tiến Dũng)
Attachment Icon3891/QĐ-UBND10/12/2014V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2014
Attachment Icon3890/QĐ-UBND10/12/2014V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon3871/QĐ-UBND10/12/2014 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi sông Tiêm, huyện Hương Khê
Attachment Icon3869/QĐ-UBND9/12/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Con Họ, xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon3865/QĐ-UBND8/12/2014V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ lô đất CC1.4 thuộc Đồ án quy hoạch phân khu phường Văn Yên
Attachment Icon3863/QĐ-UBND8/12/2014V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư: Nâng cao năng lực của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Hà tĩnh
Attachment Icon3861/QĐ-UBND8/12/2014V/v phê duyệt dự án Đầu tư nâng cấp, xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Hà Tĩnh theo công nghệ điện toán đám mây
Attachment Icon3854/QĐ-UBND8/12/2014Về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của “Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh”
Attachment Icon3853/QĐ-UBND8/12/2014Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án“Xây dựng mô hình dây chuyền xử lý rác bằng lò đốt và xử lý chất thải hầm cầu" tại thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon3850/QĐ-UBND8/12/2014V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa, cải tạo Nhà văn hóa huyện Hương Sơn
Attachment Icon3849/QĐ-UBND8/12/2014Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở Vincom tại phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh (tỷ lệ 1/500)
Attachment Icon3847/QĐ-UBND8/12/2014Về việc cấp hỗ trợ nguồn vốn Dự án Khảo nghiệm một số giống ngô lai nhập khẩu năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ chế biến thức ăn trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon3846/QĐ-UBND8/12/2014 V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng Bến cảng xăng dầu Xuân Giang tại bờ trái Sông Lam, thuộc xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân”
Attachment Icon3845/QĐ-UBND8/12/2014 V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐTM của các Dự án: "Đầu tư mở rộng Nghĩa trang Đồng Cặp, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ" và "Đầu tư mở rộng Nghĩa trang Bãi Tròi, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ"
Attachment Icon3842/QĐ-UBND8/12/2014Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông xóm 6, xóm 8 xã Hương Lâm, huyện Hương Khê
Attachment Icon3841/QĐ-UBND8/12/2014Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2025
Attachment Icon3840/QĐ-UBND5/12/2014 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3830/QĐ-UBND5/12/2014V/v thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
Attachment Icon3829/QĐ-UBND5/12/2014 Về việc Phê duyệt kết quả đấu thầu (phần kỹ thuật) các gói thầu tư vấn Khảo sát kỹ thuật, lập Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán thuộc Dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Hà Tĩnh” (Giai đoạn 1)
Attachment Icon3805/QĐ-UBND5/12/2014Về việc phê duyệt dự toán kinh phí kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3804/QĐ-UBND5/12/2014 Về việc cho phép trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản
Attachment Icon3801/QĐ-UBND5/12/2014V/v thay đổi thành viên Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3799/QĐ-UBND5/12/2014 Về việc chi trả tiền trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã từ trần
Attachment Icon3798/QĐ-UBND5/12/2014 Về việc phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc 02 tầng và các hạng mục phụ trợ, Trạm y tế xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon3796/QĐ-UBND5/12/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình đường vào Nghĩa Trang xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ
Attachment Icon3795/QĐ-UBND5/12/2014V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường Nga Lộc - Phú Lộc, huyện Can Lộc thuộc dự án GTNT 3 tỉnh Hà Tĩnh nguồn vốn bổ sung, mã số RT3-10-07-04
Attachment Icon3794/QĐ-UBND5/12/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình Đường giao thông Nội đồng xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ
Attachment Icon3792/QĐ-UBND5/12/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình: Đường GTNT kết hợp vào Trang trại chăn nuôi tập trung xã Sơn Diệm, Sơn Ninh, Sơn Tiến, huyện Hương Sơn
Attachment Icon3785/QĐ-UBND5/12/2014Về việc phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ sét gạch ngói xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3783/QĐ-UBND5/12/2014Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo xả nước thải vào nguồn nước Nhà máy chế biến tinh bột mỳ Hà Tĩnh của Công ty Cổ phần hữu hạn VEDAN - Việt Nam tại xóm Mỹ Tân - Mỹ Lạc, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon3782/QĐ-UBND5/12/2014 V/v thành lập Hội đồng đánh giá, xác định giá trị tài sản,các chi phí đầu tư hợp pháp trên khu đất đã thu hồicủa Công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Việt Anh
Attachment Icon3781/QĐ-UBND5/12/2014Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Mở rộng mạng lưới công trình cấp nước Nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên cho xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon322/QĐ-VPUB5/12/2014V/v kiện toàn Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy Văn phòng UBND tỉnh
Attachment Icon74/QĐ-UBND5/12/2014Ban hành Hướng dẫn công tác đánh giá, xếp loại hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014-2020
Attachment Icon3780/QĐ-UBND4/12/2014V/v điều chỉnh hình thức thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ đối với Chợ Nam thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon3779/QĐ-UBND4/12/2014V/v Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu công trình: Mở rộng mạng lưới công trình cấp nước nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên cho xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon3778/QĐ-UBND4/12/2014V/v Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu công trình Mở rộng mạng lưới cấp nước NMN Bắc Cẩm Xuyên cho xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon3777/QĐ-UBND4/12/2014V/v thay đổi thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Attachment Icon3773/QĐ-UBND4/12/2014 V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trang trại chăn nuôi tổng hợp tại xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân"
Attachment Icon3772/QĐ-UBND4/12/2014Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án “Đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá Khe Cạn, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc”
Attachment Icon3771/QĐ-UBND4/12/2014V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng chợ và hạ tầng khu dân cư Nam thị trấn Kỳ Anh”
Attachment Icon3770/QĐ-UBND3/12/2014 Về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500.
Attachment Icon3769/QĐ-UBND3/12/2014 Về việc mua sắm bổ sung thiết bị đồ chơi mầm non năm học 2014-2015
Attachment Icon3765/QĐ-UBND3/12/2014Ban hành kế hoạch chỉnh lý tài liệu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2015-2020
Attachment Icon3754/QĐ-UBND3/12/2014 V/v Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
Attachment Icon3751/QĐ-UBND2/12/2014V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Attachment Icon3747/QĐ-UBND2/12/2014 Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trụ sở làm việc Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh
Attachment Icon3742/QĐ-UBND2/12/2014V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tinh
Attachment Icon3739/QĐ-UBND2/12/2014Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 13/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định tạm thời chế độ và phụ cấp đặc thù đối với cán bộ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Attachment Icon3738/QĐ-UBND2/12/2014V/v thành lập Ban Chỉ đạo Dự án "Xây dựng xã hội thích ứng với thiên tai tại Việt Nam - giai đoạn 2" tỉnh Hà Tĩnh do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam
Attachment Icon3736/QĐ-UBND2/12/2014V/v phê duyệt dự toán ngân sách kinh phí hoạt động của Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động của tỉnh năm 2014
Attachment Icon3735/QĐ-UBND2/12/2014V/v phê duyệt dự toán ngân sách kinh phí thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2014 của Ban ATGT tỉnh
Attachment Icon3734/QĐ-UBND2/12/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm, sửa chữa xuồng cao tốc phục vụ công tác phòng chống lụt bão
Attachment Icon3731/QĐ-UBND2/12/2014V/v cấp kinh phí hỗ trợ thành lập mời Hợp tác xã
Attachment Icon3722/QĐ-UBND2/12/2014V/v thay đổi thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon3721/QĐ-UBND1/12/2014Về việc phê duyệt dự toán ngân sách kinh phí thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2014
Attachment Icon3720/QĐ-UBND1/12/2014Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Đường cứu hộ, cứu nạn các xã vùng trũng, huyện Can Lộc (giai đoạn 4: Đoạn 1, tuyến 2 từ xã Vĩnh Lộc đi Cầu Kênh)
Attachment Icon3719/QĐ-UBND1/12/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình: giao thông liên thôn Đại Long - Ngọc Sơn, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà
Attachment Icon3716/QĐ-UBND1/12/2014V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nhà học 2 tầng 8 phòng Trường THCS Tân - Hoa, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon3715/QĐ-UBND1/12/2014 V/v phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà học 03 tầng 15 phòng Trường THPT Nghèn - Can Lộc
Attachment Icon3714/QĐ-UBND1/12/2014V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà học 2 tầng 10 phòng Trường THCS Đan Trường Hội, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon3713/QĐ-UBND1/12/2014 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Attachment Icon3712/QĐ-UBND1/12/2014Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất tỉnh
Attachment Icon3711/QĐ-UBND1/12/2014V/v khen thường phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2014
Attachment Icon3710/QĐ-UBND1/12/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thiết bị dạy môn ngoại ngữ năm học 2014-2015
Attachment Icon3702/QĐ-UBND1/12/2014 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Dịch vụtruyền dẫn phát sóng quảng bá kênh Truyền hình Hà Tĩnh lên vệ tinh thuộc Dự án số hóa, tin học hóa và phát sóng qua vệ tinh của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh (giai đoạn 1)
Attachment Icon3701/QĐ-UBND1/12/2014V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp hạng mục Nhà Trực thuộc dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp và dạy nghề thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 1) nay là Trung tâm Dạy nghề - Hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon3700/QĐ-UBND1/12/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị dạy nghề năm 2014 thuộc dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Dạy nghề - Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên Kỳ Anh
Attachment Icon3692/QĐ-UBND1/12/2014Về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ theo kết quả bán cổ phần khi thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh
Attachment Icon3691/QĐ-UBND1/12/2014Về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ theo kết quả bán cổ phần khi thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hồng Lĩnh
Attachment Icon3689/QĐ-UBND28/11/2014V/v điều chỉnh xe ô tô cho UBND huyện Thạch Hà
Attachment Icon3688/QĐ-UBND28/11/2014V/v phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành Hạng mục: Cải tạo nhà làm việc 3 tầng của Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3686/QĐ-UBND28/11/2014Về việc phê duyệt quyết toán khối lượng hoàn thành theo điểm dừng kỹ thuật Dự án: Chợ Nam thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon3681/QĐ-UBND28/11/2014Phê duyệt vị trí “cống đầu kênh” của các công trình thủy lợi do Tổ chức hợp tác dùng nước quản lý trên địa bàn huyện Lộc Hà
Attachment Icon3680/QĐ-UBND28/11/2014Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Hệ thống đường phục vụ sản xuất lâm nghiệp, phát triển rừng và bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1)
Attachment Icon3679/QĐ-UBND28/11/2014Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp
Attachment Icon3670/QĐ-UBND28/11/2014Về việc quy địnhkhu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng của Dự án Tổ hợp Thương mại Hưng Phú tại thị trấn Kỳ Anh cho người dân tự xây dựng nhà ở.
Attachment Icon3668/QĐ-UBND28/11/2014V/v phê duyệt dự án quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường Cẩm Bình - Thạch Thắng, huyện Cẩm Xuyên thuộc dự án Giao thông nông thôn 3 nguồn vốn bổ sung
Attachment Icon3667/QĐ-UBND28/11/2014V/v phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư đô thị, thương mại và dịch vụ tổng hợp Bắc thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3629/QĐ-UBND28/11/2014Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành giai đoạn 1Dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo nghề của Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Tĩnh
Attachment Icon3659/QĐ-UBND27/11/2014Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thànhDự án: Nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt xã Thái Yên, huyện Đức Thọ
Attachment Icon3658/QĐ-UBND27/11/2014 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán Công trình Hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm trên cát tại các xã: Xuân Đan, Xuân Phổ, Xuân Hải, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon3656/QĐ-UBND27/11/2014 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu: EMC-Tư vấn cập nhật kế hoạch tái định cư và giám sát tái định cư độc lập; HT-08 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán các hạng mục công trình thuộc Dự án phát triển thành phố loại II - thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon309/QĐ-VPND27/11/2014V/v ban hành Quy chế quản lý hoạt động tại Trụ sở làm việc của Văn phòng UBND tỉnh
Attachment Icon4648/QĐ-UBND26/11/2014V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức để nghỉ hưu
Attachment Icon3652/QĐ-UBND26/11/2014 V/v chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm khảo sát Dự án Cơ sở chăn nuôi lợn giống ngoại sinh sản Phú Linhtại xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn
Attachment Icon3651/QĐ-UBND26/11/2014 V/v chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm khảo sát Dự án cơ sở chăn nuôi lợn giống ngoại sinh sản Huynh Anhtại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn
Attachment Icon3646/GP-UBND26/11/2014Giấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon3645/QĐ-UBND26/11/2014 Về việc phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá xây dựng khu vực xã Cẩm Hưng và xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon3643/QĐ-UBND26/11/2014 Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang xây dựng Nhà máy bê tông khí chưng áp Phú An Sinh tại khối 8, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon3642/QĐ-UBND26/11/2014 Phê duyệt Đề án sáp nhập Hợp tác xã Dịch vụ cấp nước Trung Lương vào Công ty TNHH MTV Cấp nước và XD Hà Tĩnh
Attachment Icon3632/QĐ-UBND26/11/2014Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường giao thông nông thôn xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang
Attachment Icon3623/QĐ-UBND25/11/2014V/v khen thưởng thành tích tổng kết 15 năm triển khai bộ đội Biên phòng tăng cường cho các xã biên giới (1999-2014)
Attachment Icon3618/QĐ-UBND24/11/2014 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án Kè chống sạt lở bờ tả sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Sơn Long,huyện Hương Sơn
Attachment Icon3611/QĐ-UBND24/11/2014 Về việc thay đổi thành viên Tổ công tác, Ban chỉ đạo, Hội đồng
Attachment Icon3604/QĐ-UBND24/11/2014 V/v Ban hành quy định tạm thời về giải quyết việc làm đối với con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon3603/QĐ-UBND24/11/2014 Về việc phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao trên đất cát hoang hóa ven biển vụ Thu Đông năm 2014 (đợt 1)
Attachment Icon3602/QĐ-UBND24/11/2014 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Kè bờ sông Ngàn Phố đoạn qua xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn
Attachment Icon3590/QĐ-UBND21/11/2014 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án Sửa chữa, khôi phục Kênh chính trạm bơm Sơn Ninh đoạn từ K2+160 đến K2+330
Attachment Icon3589/QĐ-UBND21/11/2014 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số hạng mụcthuộc Dự án Xây dựng, nâng cấp và mở rộng vùng sản xuất giống lúa năng suất, chất lượng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3555/GP-UBND20/11/2014Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon3552/QĐ-UBND20/11/2014 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Đường giao thông nội đồng xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ
Attachment Icon3551/QĐ-UBND20/11/2014V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Đường vào nghĩa trang xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ
Attachment Icon3550/QĐ-UBND19/11/2014Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thànhDự án Tiêu úng các xã Yên - Mỹ - Thành, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon3549/QĐ-UBND19/11/2014V/v ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu dân cư Tổ dân phố Đồng Thuận, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon3547/QĐ-UBND19/11/2014Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp năm 2014
Attachment Icon3546/QĐ-UBND19/11/2014V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon3545/QĐ-UBND19/11/2014V/v Phê duyệt Khung chương trình bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính các cấp của tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3544/QĐ-UBND19/11/2014Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội
Attachment Icon3543/QĐ-UBND19/11/2014Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội nông dân
Attachment Icon3541/QĐ-UBND19/11/2014V/v phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư Ứng dụng Công nghệ thông tin trong cải cách hành chính huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3534/QĐ-UBND19/11/2014V/v thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020
Attachment Icon3533/QĐ-UBND19/11/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình Trường THPT Hương Sơn, huyện Hương Sơn (hạng mục bổ sung)
Attachment Icon3528/QĐ-UBND19/11/2014V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nâng cấp, mở rộng Khu nuôi trồng thủy sản Trọt Lệch, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ
Attachment Icon3527/QĐ-UBND19/11/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Hạng mục bổ sung thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Huyện ủy Hương Khê
Attachment Icon3526/QĐ-UBND19/11/2014 V/v phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình: 3526 Nhà xưởng thực hành Trung tâm Dạy nghề - Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Nghi Xuân
Attachment Icon3525/QĐ-UBND19/11/2014V/v phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng Công trình Nhà làm việc 2 tầng Trạm y tế xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê
Attachment Icon3524/QĐ-UBND19/11/2014 V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Dạy nghề - Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Anh
Attachment Icon3523/QĐ-UBND19/11/2014V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cải tạo Bệnh viên YHCT cũ thành khu điều trị theo yêu cầu; khối sảnh chính của nhà đa khoa nghiệp vụ Bệnh viện đa khoa tỉnh
Attachment Icon3522/QĐ-UBND19/11/2014V/v tăng chi phí phát hành Báo Hà Tĩnh
Attachment Icon3519/QĐ-UBND18/11/2014V/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Đầu tư xây dựng trang trại kinh tế tổng hợp và chăn nuôi lợn giống siêu nạc quy mô 350 nái tập trung tại xã Trường Lộc, huyện Can Lộc”
Attachment Icon3518/QĐ-UBND18/11/2014 V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trườngDự án “Đầu tư mở rộng Nghĩa trang làng Nghe, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ
Attachment Icon3517/QĐ-UBND18/11/2014V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân”
Attachment Icon3510/QĐ-UBND18/11/2014V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Đường giao thông nông thôn kết hợp vào trang trại chăn nuôi tập trung xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon3509/QĐ-UBND18/11/2014Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Cầu Chợ Chùa và đường hai đầu cầu, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon3507/QĐ-UBND18/11/2014 Về việc cho phép Hợp tác xã 30-4 Cẩm Trung khảo sát địa điểm xây dựng khu chế biến đá xây dựng tại khu vực Núi Rác, xã Cẩm Lĩnh và xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon3506/QĐ-UBND18/11/2014 Về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3505/QĐ-UBND18/11/2014 Về việc phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá xây dựng khu vực Núi Mõm Dua, xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon3505/QĐ-UBND18/11/2014V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình sửa chữa, nâng cấp đường Con Họ, xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon3501/QĐ-UBND18/11/2014 V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Tổ hợp khách sạn, nhà hàng và vui chơi giải trí Đại Bàng” tại khối phố 6, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon3500/QĐ-UBND18/11/2014 Về việc điều chỉnh khối lượng nhiệm vụ và nguồn vốn Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2014
Attachment Icon120/SY-UBND18/11/2014V/v phê duyệt đầu tư bổ sung hạng mục xây dựng nút giao khác mức giữa QL1 (Km468+450) đoạn mối QL8B cũ tỉnh Hà Tĩnh vào dự án đầu tư xây dựng Công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP.Hà Tĩnh theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển Giao (BOT)
Attachment Icon5175/UBND-XD217/11/2014V/v gia hạn thời gian hoàn thành quy hoạch chùa Nhiễu Long
Attachment Icon3499/QĐ-UBND17/11/2014Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống đường ống cấp nước sạch cho xã Hộ Độ
Attachment Icon3498/QĐ-UBND17/11/2014 Về việc cho phép Tập đoàn VINGROUP – Công ty Cổ phần khảo sát địa điểm để quy hoạch xây dựng Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở
Attachment Icon3497/QĐ-UBND17/11/2014V/v công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 sau 5 năm được công nhận - năm 2014
Attachment Icon3496/QĐ-UBND17/11/2014V/v công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 - năm 2014
Attachment Icon3494/QĐ-UBND17/11/2014V/v công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 - năm 2014
Attachment Icon3490/QĐ-UBND17/11/2014V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm văn hóa thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon3488/QĐ-UBND14/11/2014 Về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy hoạch và tiến độ xây dựng các lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon3487/QĐ-UBND14/11/2014 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp tuyến 1, đoạn từ K1+348,6 đến K5+815 Công trình Củng cố, nâng cấp đê Hải - Thư, Huyện Kỳ Anh
Attachment Icon3485/QĐ-UBND14/11/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nhà học 2 tầng 8 phòng Trường THCS Hồ Tùng Mậu, huyện Hương Sơn
Attachment Icon3484/QĐ-UBND14/11/2014V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà học 2 tầng 10 phòng Trường THCS Phú Gia, huyện Hương Khê
Attachment Icon3483/QĐ-UBND14/11/2014 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường giao thông trục chính từ trung tâm xã đi các xóm phía Nam xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà
3482/QĐ-UBND14/11/2014Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3481/QĐ-UBND14/11/2014V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu tư vấn Dự án đầu tư xây dựng Công trình đường từ TL5 vào Trung tâm xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ
Attachment Icon3478/QĐ-UBND14/11/2014 V/v phê duyệt kết quả đấu thầu 15 công trình thuộc Danh mục đầu tư đợt 2, Dự án HIRDP
Attachment Icon3476/QĐ-UBND14/11/2014V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng Công trình đường giao thông xã Đức Vĩnh, huyện Đức Thọ - giai đoạn 2
Attachment Icon3475/QĐ-UBND14/11/2014V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng Công trình đường giao thông liên xã Sơn Hòa - Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn
Attachment Icon3473/QĐ-UBND14/11/2014V/v chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Attachment Icon3472/QĐ-UBND14/11/2014V/v thành lập Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên
Attachment Icon3471/QĐ-UBND14/11/2014V/v thành lập Cụm công nghiệp huyện Đức Thọ
Attachment Icon3470/QĐ-UBND14/11/2014V/v thành lập Cụm công nghiệp Nam Hồng
Attachment Icon3468/QĐ-UBND14/11/2014V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3466/QĐ-UBND14/11/2014V/v thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
Attachment Icon3457/QĐ-UBND13/11/2014V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC dự toán Công trình Đường giao thông nông thôn xã Tùng lộc, huyện Can Lộc
Attachment Icon3455/QĐ-UBND13/11/2014 Về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng các công trình thủy điện năm 2014, 2015
Attachment Icon3454/QĐ-UBND13/11/2014 Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựngKhu nuôi trồng thủy sản nước ngọt tại hồ Hữu Ngạn, xã Thạch Lạc,huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3453/QĐ-UBND13/11/2014V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2014 Dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo Hà Tĩnh (SRDP)
Attachment Icon3452/QĐ-UBND13/11/2014 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon3449/QĐ-UBND13/11/2014Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về Hội nhập quốc tế tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3448/QĐ-UBND13/11/2014V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Cầu Nam Sơn, xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon3447/QĐ-UBND13/11/2014V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Đường giao thông liên thôn Đại Long - Ngọc Sơn, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà
Attachment Icon3446/QĐ-UBND13/11/2014V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình Đường Phúc Trạch - Hương Liên, huyện Hương Khê
Attachment Icon3439/QĐ-UBND12/11/2014V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: hệ thống điện chiếu sáng khu vực trung tâm hành chính huyện Lộc Hà và các cụm dân cư dọc đường Tỉnh lộ 9 (giai đoạn 1)
Attachment Icon3437/QĐ-UBND12/11/2014Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình Đường vào khuchăn nuôi tập trung xã Nam Hương, huyện Thạch Hà
Attachment Icon3434/QĐ-UBND12/11/2014V/v phân công thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
Attachment Icon3433/QĐ-UBND12/11/2014V/v thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3432/QĐ-UBND12/11/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nhà học 2 tầng 10 phòng Trường THCS Phố Diệm, huyện Hương Sơn
Attachment Icon3430/QĐ-UBND12/11/2014Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3429/QĐ-UBND12/11/2014Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Kênh mương nội đồng khu cực Chò Môn xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn
Attachment Icon3428/QĐ-UBND12/11/2014V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm, sửa chữa xuồng cao tốc phục vụ công tác phòng, chống lụt bão
Attachment Icon3427/QĐ-UBND12/11/2014V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường tỉnh lộ 8B - Ghềnh Tàng (giai đoạn 2) thuộc Dự án GTNT 3 sử dụng nguồn vốn dư sau đấu thầu - Phần vốn bổ sung
Attachment Icon3424/QĐ-UBND12/11/2014V/v chi trả tiền trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã từ trần
Attachment Icon3423/QĐ-UBND11/11/2014V/v cho phép trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon3420/QĐ-UBND11/11/2014 V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Hương Sơn, huyện Hương Sơn
Attachment Icon3417/QĐ-UBND11/11/2014 Về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đá xây dựng khu vực La Khê, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê
Attachment Icon3416/QĐ-UBND11/11/2014Về việc phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà xác tại Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê
Attachment Icon3415/QĐ-UBND11/11/2014 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Hà Tĩnh
Attachment Icon3413/QĐ-UBND11/11/2014V/v cấp kinh phí giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm Hợp tác xã theo Quyết định 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon3409/QĐ-UBND11/11/2014 V/v chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm khảo sát, cho phép Công ty Cổ phần XD và TM Hà Mỹ Hưng thực hiện Dự án đầu tư Phát triển nuôi tôm trên cát công nghệ cao tại xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon3408/QĐ-UBND11/11/2014V/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại khu vực Khe Chuối xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon3407/QĐ-UBND11/11/2014V/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Trang trại chăn nuôi tổng hợp tại xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà"
Attachment Icon3405/QĐ-UBND10/11/2014 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng
Attachment Icon3404/QĐ-UBND10/11/2014V/v gia hạn thời gian xác minh khiếu nại của bà Hoàng Thị Thủy tại Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon3401/QĐ-UBND10/11/2014V/v bổ nhiệm kế toán Ban Quản lý Dự án JICA tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3399/QĐ-UBND7/11/2014V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng tuyến đê và các công trình trên tuyến đoạn từ K6+925,18 đến K7+804 thuộc Dự án Tuyến đê hữu sông Lam đoạn từ cầu Bến Thủy đến đê Hội Thống, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon3396/QĐ-UBND7/11/2014Về việc điều chuyển xe ô tô bán tải chuyên dụng
Attachment Icon3390/QĐ-UBND7/11/2014 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng thí điểm chính quyền điện tử cấp huyện tại UBND thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon3389/QĐ-UBND7/11/2014 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cho Văn phòng UBND tỉnh
Attachment Icon3388/QĐ-UBND7/11/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị và đào tạo tập huấn công nghệ thông tin các cơ quan Đảng năm 2014 (đợt 2)
Attachment Icon3387/QĐ-UBND7/11/2014Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê tư vấn cung cấp phần mềm kế toán dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3383/QĐ-UBND7/11/2014V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Trường Tiểu học Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon3382/QĐ-UBND7/11/2014Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông Vận tải
Attachment Icon3381/QĐ-UBND7/11/2014Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
Attachment Icon3380/QĐ-UBND7/11/2014Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Attachment Icon3378/QĐ-UBND7/11/2014Về việc phê duyệt Kế hoạch mua hoá chất tiêu độc, khử trùng thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 2/2014
Attachment Icon3377/QĐ-UBND6/11/2014V/v phê duyệt Dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cụm Bắc Thạch Hà,thuộc Dự án Cấp nước sạch và VSMTNT vùng miền Trung (vốn vay ADB)
Attachment Icon3370/QĐ-UBND6/11/2014V/v phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư Tu Bổ, chỉnh trang Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3368/QĐ-UBND6/11/2014V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đường vào nghĩa trang xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ
Attachment Icon3367/QĐ-UBND6/11/2014 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nội đồng vùng Đồng Ghè, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon3365/QĐ-UBND6/11/2014 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Dự án: Đường Hương Thọ - Đức Hương huyện Vũ Quang
Attachment Icon3363/QĐ-UBND6/11/2014 Về việc phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nông thôn xã Hương Long (Hlo11), huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3360/QĐ-UBND5/11/2014Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo giai đoạn 2014 - 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3359/QĐ-UBND5/11/2014Về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh
Attachment Icon3358/QĐ-UBND5/11/2014 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thànhDự án Xây dựng Cột mốc báo lũ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3355/QĐ-UBND5/11/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3354/QĐ-UBND5/11/2014V/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ Đối ngoại Hà Tĩnh
Attachment Icon3350/QĐ-UBND4/11/2014Về việc phân bổ gạo hỗ trợ học sinh theo quy định tại Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon3349/QĐ-UBND4/11/2014V/v thành lập Đoàn liên ngành thẩm định kết quả 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014
Attachment Icon3346/QĐ-UBND4/11/2014V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường trục xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên thuộc Dự án Giao thông nông thôn 3 phần vốn bổ sung
Attachment Icon3345/QĐ-UBND4/11/2014Kiểm tra việc quản lý lao động, cư trú và an ninh trật tự tại Dự án Formosa Vũng Áng
Attachment Icon3344/QĐ-UBND4/11/2014Phê duyệt danh sách cán bộ công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin được hưởng chế độ đặc thù năm (đợt 1)
Attachment Icon3336/QĐ-UBND3/11/2014V/v chấm dứt hoạt động Dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000236 ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Sen
Attachment Icon3335/QĐ-UBND3/11/2014 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị phục vụ đào tạo nghề, đồ dùng, phương tiện làm việc công trình Cơ sở đào tạo Cao đẳng nghề Vũng Áng - Hà Tĩnh
Attachment Icon3333/QĐ-UBND3/11/2014 Về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm khảo sát lập quy hoạch dự án Đầu tư xây dựng chợ Mới xã Sơn Long, huyện Hương Sơn của Hợp tác xã Thương mại dịch vụ và Môi trường xã Sơn Long, huyện Hương Sơn
Attachment Icon3332/QĐ-UBND3/11/2014 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa, cải tạo Nhà văn hóa huyện Hương Sơn
Attachment Icon3330/QĐ-UBND3/11/2014Về việc Quy định cơ chế hỗ trợ để khuyến khích các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014
Attachment Icon3329/QĐ-UBND3/11/2014 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế (đợt 2) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê
Attachment Icon3328/QĐ-UBND3/11/2014 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc 2 tầng và các hạng mục phụ trợ Trạm Y tế xã Hương Lâm, huyện Hương Khê
Attachment Icon3327/QĐ-UBND3/11/2014 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà.
Attachment Icon3326/QĐ-UBND3/11/2014V/v điều chuyển tài sản nhà nước
Attachment Icon3322/QĐ-UBND3/11/2014V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân
Attachment Icon3320/QĐ-UBND3/11/2014V/v thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra công vụ
Attachment Icon3311/QĐ-UBND31/10/2014V/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm thông tin thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Attachment Icon3304/QĐ-UBND31/10/2014V/v cấp bổ sung kinh phí chi hoạt động sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2014
Attachment Icon3291/QĐ-UBND31/10/2014 Về việc phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành Hạng mục: Xây dựng khu A Nhà ký túc xá 5 tầng ( Nhà A3) Khu ký túc xá sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh.
Attachment Icon3290/QĐ-UBND31/10/2014V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cầu Bà Hải, huyện Đức Thọ thuộc Dự án giao thông nông thôn 3 tỉnh Hà Tĩnh nguồn vốn bổ sung, mã số:RT3-10-04-09
Attachment Icon3289/QĐ-UBND31/10/2014Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Đường giao thông liên xã Sơn Hòa - Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn
Attachment Icon3287/QĐ-UBND31/10/2014V/v chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm khảo sát Dự án Nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát tại xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên của Công ty TNHH Tam Mã 66
Attachment Icon3286/QĐ-UBND31/10/2014V/v chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm khảo sát Dự án Nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát tại xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên của Công ty Cổ phần xây dựng Nam Định
Attachment Icon3285/QĐ-UBND31/10/2014 Về việc phê duyệt đơn giá khởi điểm bán phần vốn của Nhà nước tại Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh
Attachment Icon3284/QĐ-UBND31/10/2014Về việc ban hành kế hoạch giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh Hà Tĩnh năm 2015
Attachment Icon3283/QĐ-UBND31/10/2014V/v thành lập BTC, Tổ thư ký giúp việc Ban tổ chức Cuộc thi "tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHXN Việt Nam" cấp tỉnh
Attachment Icon3281/QĐ-UBND31/10/2014V/v phê duyệt dự toán khảo sát địa hình, lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3280/QĐ-UBND31/10/2014 Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nhà học 06 phòng 02 tầng Trường Tiểu học xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà , tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3279/QĐ-UBND31/10/2014 Về việc phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành Hạng mục: Nhà làm việc Chi cục tiêu chuẩn ĐLCL và Trung tâm phân tích thử nghiệm – hiệu chuẩn thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Trung tâm kỹ thuật Đo lường, thử nghiệm tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3278/QĐ-UBND31/10/2014V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3277/QĐ-UBND31/10/2014Về việc điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị
Attachment Icon3276/QĐ-UBND31/10/2014 V/v phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà làm việc 02 tầng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Xuân
Attachment Icon3274/QĐ-UBND31/10/2014 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thiết bị đồ chơi mầm non năm học 2014 - 2015
Attachment Icon3273/QĐ-UBND31/10/2014 Về việc thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia năm học 2014-2015
Attachment Icon3272/QĐ-UBND31/10/2014Về việc thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia năm học 2014-2015
Attachment Icon3270/QĐ-UBND31/10/2014V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các tuyến đường GTNT kết hợp vào các khu sản xuất tập trung xã Sơn Phúc
Attachment Icon3269/QĐ-UBND31/10/2014V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các tuyến đường GTNT kết hợp vào trang trại chăn nuôi tập trung xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon3268/QĐ-UBND31/10/2014V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Đường tránh lũ cho xã Xuân Hồng đi qua thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon3267/QĐ-UBND31/10/2014V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình đường giao thông biên giới xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn
Attachment Icon3266/QĐ-UBND31/10/2014V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình đường từ thị trấn Đức Thọ đến khu lưu niệm Trần phú, huyện Đức Thọ
Attachment Icon3262/QĐ-UBND31/10/2014V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy bê tông khí chưng áp Phú An Sinh tại khối 8, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh"
Attachment Icon3261/QĐ-UBND31/10/2014V/v phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành, hạng mục: Đường nối xóm Khe Tre xã Sơn Kim 2 vào Trạm Kiểm lâm Khe Chè Vườn Quốc gia Vũ Quang, thuộc Dự án đầu tư xây dựng Vườn Quốc gia Vũ Quang
Attachment Icon3258/QĐ-UBND30/10/2014Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xác định giá trị tài sản gắn liền khu đất bàn giao cho Công ty Growbest đầu tư Dự án trại sản xuất và nuôi ương tôm giống tại Khu kinh tế Vũng Áng
Attachment Icon3248/QĐ-UBND29/10/2014 Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm trên cát tại các xã:Xuân Đan, Xuân Phổ, Xuân Hải, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon3247/QĐ-UBND29/10/2014Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình:Hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm trên cátthôn Mỹ Hòa, xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3246/QĐ-UBND29/10/2014V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Công trình Đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân các xã ven biển huyện Lộc Hà
Attachment Icon3245/QĐ-UBND29/10/2014V/v phê duyệt dự án tiểu hợp phần xây dựng hạ tầng khu tái định cư thôn Tân Phúc Thành, xã Kỳ Lợi thuộc dự án Bồi thường GPMB, hỗ trợ và tái định cư Dự án trọng điểm quốc gia Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương tại Khu kinh tế Vũng Áng
Attachment Icon3241/QĐ-UBND29/10/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế Công trình Củng cố, nâng cấp đê Đồng Môn đoạn từ K11+263 đến K15+585 thuộc Dự án Củng cố, nâng cấp đê Đồng Môn từ Cầu Cày đến Cầu Phủ, thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon3240/QĐ-UBND29/10/2014V/v thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3239/QĐ-UBND29/10/2014V/v phê duyệt Bản đồ ranh giới sử dụng đất và Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm (tỷ lệ 1/500)-Dự án Làng thanh niên lập nghiệp Tây Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3238/QĐ-UBND29/10/2014 V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà học 2 tầng 8 phòng Trường THCS Phan Đình Phùng,huyện Hương Sơn
Attachment Icon3237/QĐ-UBND29/10/2014V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nhà học 2 tầng 8 phòng Trường THCS Hồ Tùng Mậu, huyện Hương Sơn
Attachment Icon3236/QĐ-UBND29/10/2014V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nhà học 2 tầng 10 phòng Trường THCS Phố Diệm, huyện Hương Sơn
Attachment Icon3235/QĐ-UBND29/10/2014Ban hànhQuy định một số nội dung về quy trình xây dựng, thẩm định, trình ban hành các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh
Attachment Icon3234/QĐ-UBND29/10/2014V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại khu vực núi Thung Am, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn"
Attachment Icon3231/QĐ-UBND28/10/2014Về việc phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng Trạm biến áp tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh
Attachment Icon3227/QĐ-UBND28/10/2014V/v gia hạn thời gian thanh tra tại Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 18/7/2014 của UBND tỉnh
Attachment Icon3226/QĐ-UBND28/10/2014Về việc phê duyệt số lượng tàu cá đóng mới phân bổ cho các huyện ven biển thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản
Attachment Icon3224/QĐ-UBND27/10/2014V/v Phê duyệt phân cấp quản lý hệ thống đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon3223/QĐ-UBND27/10/2014V/v cấp hỗ trợ nguồn vốn Dự án Củng cố, nâng cấp đê Hải - Thư, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon3220/QĐ-UBND27/10/2014V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng Khu liên hiệp sấy, tồn trữ nhà máy chế biến gạo xuất khẩu tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc"
Attachment Icon3219/QĐ-UBND27/10/2014Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Đường xuống phía Bắc Khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên (GĐ1)
Attachment Icon3217/QĐ-UBND27/10/2014V/v phân khai khai nguồn vốn công trình cầu Đồng Văn, huyện Vũ Quang
Attachment Icon3216/QĐ-UBND24/10/2014V/v bổ nhiệm cán bộ (ông Lê Anh Dũng)
Attachment Icon3213/QĐ-UBND24/10/2014Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình:Đường giao thông vào Trung tâm dạy nghề, huyện Hương Khê
Attachment Icon3212/QĐ-UBND24/10/2014Về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch chi tiết xây dựng dự án: Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỷ lệ 1/500.
Attachment Icon3211/QĐ-UBND24/10/2014Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Attachment Icon3210/QĐ-UBND24/10/2014V/v phê duyệt Hồ cơ cắm mộc chỉ giới đường đỏ theo các Đồ án quy hoạch phân khu thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon3209/QĐ-UBND24/10/2014V/v thành lập Hội đồng đánh giá, xác định giá trị tài sản và giá trị đầu tư vào đất còn lại trên khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Hà Tĩnh
Attachment Icon3208/QĐ-UBND24/10/2014V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình Đường giao thông nông thôn kết hợp vào khu trang trại chăn nuôi tập trung xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon3207/QĐ-UBND24/10/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm trang phục ngành Kiểm lâm năm 2014
Attachment Icon3200/QĐ-UBND23/10/2014V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trìnhSửa chữa, nâng cấp tuyến kênh Vườn Sắn, xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà
Attachment Icon3199/QĐ-UBND23/10/2014V/v giao chỉ tiêu định hướng mộ số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2015
Attachment Icon3198/QĐ-UBND23/10/2014Về việc phê duyệt quyết toán dự án quy hoạch hoàn thànhDự án: Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nghi Xuân và vùng phụ cận huyện Nghi Xuân đến năm 2025.
Attachment Icon3196/QĐ-UBND22/10/2014V/v gia hạn thời gian kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại
Attachment Icon3195/QĐ-UBND22/10/2014Phê duyệt vị trí "Cống đầu kênh" của các Công trình thủy lợi do tổ chức hợp tác dụng nước quản lý trên địa bàn huyện Nghi Xuân
Attachment Icon3194/QĐ-UBND22/10/2014V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án Kiên cố hóa hệ thống kênh dẫn nước hồ chứa nước Khe Xuôi xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang
Attachment Icon3191/QĐ-UBND22/10/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nhà học lý thuyết Trường THPT Kỳ Anh
Attachment Icon3190/QĐ-UBND22/10/2014Về việc phê duyệt quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành Dự án: Điều chỉnh đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Attachment Icon3187/QĐ-UBND22/10/2014V/v thành lập các đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thu ngân sách năm 2014
Attachment Icon3186/QĐ-UBND22/10/2014Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án “Đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại khu vực núi Động Đâm, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh”
Attachment Icon3185/QĐ-UBND22/10/2014Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án“Đầu tư khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng kết hợp thể dục thể thao tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê”
Attachment Icon3184/QĐ-UBND22/10/2014V/v thành lập Tổ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và phối hợp xử lý các trường hợp khiếu kiện vượt cấp phục vụ Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIII.
Attachment Icon3183/QĐ-UBND22/10/2014Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Cơn Trường, huyện Hương Sơn
Attachment Icon3182/QĐ-UBND22/10/2014Về việc phê duyệt Danh sách đội ngũ giảng viên cấp tỉnh thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2014 - 2020
Attachment Icon3181/QĐ-UBND21/10/2014Về việc điều chỉnh kế hoạch trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng các công trình thủy điện năm 2014, 2015
Attachment Icon3180/QĐ-UBND21/10/2014Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển rừng sản xuất phục vụ chế biến lâm sản tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030
Attachment Icon3179/QĐ-UBND21/10/2014V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trang trại chăn nuôi tổng hợp tại xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân”
Attachment Icon3178/QĐ-UBND21/10/2014V/v điều chỉnh giá đất ở tại xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon3177/QĐ-UBND20/10/2014V/v điều chỉnh đơn giá cong tác xử lý rác thải tại Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải ở xã Cẩm quan, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon3176/QĐ-UBND20/10/2014V/v chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm khảo sát Dự án Trồng rau, củ, quả công nghệ cao trên vùng đất cát bạc màu ven biển tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon3175/QĐ-UBND20/10/2014Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm khảo sát Dự án Xây dựng vùng sản xuất rau, củ, quả trên vùng đất cát ven biểntại thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon3173/QĐ-UBND20/10/2014V/v Chấp thuân chủ trương giới thiệu địa điểm khảo sát đầu tư: dự án xây dựng Kho bãi kinh doanh VLXD và Văn phòng làm việc tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon3169/QĐ-UBND20/10/2014V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường GTNT trục 2 xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon3167/QĐ-UBND20/10/2014V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cầu Đồng Trá vào khu trang trại chăn nuôi tập trung xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon3166/QĐ-UBND20/10/2014Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nâng cấp cải tạo đường nối từ Quốc lộ 8 A vào nghĩa trang liệt sỹ Nầm, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn
Attachment Icon3165/QĐ-UBND20/10/2014Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Môn - Đỉnh, thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon3164/QĐ-UBND20/10/2014Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nông thôn và hệ thống điện nông thôn
Attachment Icon3163/QĐ-UBND20/10/2014Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn các dự án thực hiện Đề án phát triển bền vững kinh tế - xã hội các xã chịu ảnh hưởng Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê
Attachment Icon3132/QĐ-UBND20/10/2014V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đường dây và Trạm biến áp 110KV Hương Khê”
Attachment Icon3131/QĐ-UBND20/10/2014V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu nhà ở và dịch vụ đa năng Vũng Áng tại xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh"
Attachment Icon3130/QĐ-UBND20/10/2014V/v chuyển mục đích sử dụng rừng sang xây dựng Dự án Trại sản xuất tôm giống Thông thuận - Hà TĨnh tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon3129/QĐ-UBND20/10/2014Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thànhDự án: Cấp nước sinh hoạt xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3174/QĐ-UBND17/10/2014V/v công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Attachment Icon3121/QĐ-UBND17/10/2014V/v công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (Lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biển, hải đảo
Attachment Icon3120/QĐ-UBND17/10/2014Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã phục vụ xây dựng Bảng giá đất
Attachment Icon3119/QĐ-UBND17/10/2014Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải thuộc Dự án Nhà máy sản xuất, chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500
Attachment Icon3118/QĐ-UBND17/10/2014V/v bổ nhiệm cán bộ (ông Trần Đình Tịnh)
Attachment Icon3116/QĐ-UBND17/10/2014V/v bổ nhiệm cán bộ (bà Trần Thị Thanh Sơn)
Attachment Icon3106/QĐ-UBND17/10/2014V/v tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh"
Attachment Icon3104/QĐ-UBND17/10/2014V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng Công trình: Đường từ trung tâm xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh đi xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon3102/QĐ-UBND17/10/2014Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Đường giao thông đoạn nối Tỉnh lộ 22/12 vào Dự án đầu tư mô hình thực nghiệm trồng rừng trang trại và chăn nuôi cho người tàn tậttại xã Cường Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
3101/QĐ-UBND17/10/2014V/v phê duyệt Đề án phát triển và nâng cap hiệu quả hoạt động hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2017 và những năm tiếp theo
Attachment Icon3094/QĐ-UBND17/10/2014V/v thành lập Đoàn công tác đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về lập quy hoạch phát triển vùng tại tỉnh Quảng Ninh
Attachment Icon3093/QĐ-UBND17/10/2014V/v Thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon3092/QĐ-UBND17/10/2014V/v thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3090/QĐ-UBND17/10/2014V/v thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh
Attachment Icon3086/QĐ-UBND16/10/2014V/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư
Attachment Icon3085/QĐ-UBND16/10/2014V/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Ban Quản lý Khu vực mỏ sắt Thạch Khê
Attachment Icon3084/QĐ-UBND16/10/2014V/v nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
Attachment Icon3082/QĐ-UBND16/10/2014V/v nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức (bà Phan Thị Hồng Xoan)
Attachment Icon3081/QĐ-UBND16/10/2014V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (ông Trần Hữu Phúc)
Attachment Icon3080/QĐ-UBND16/10/2014V/v nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức (ông Bùi Đức Đại)
Attachment Icon3079/QĐ-UBND16/10/2014V/v nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức (ông Nguyễn Việt Thắng)
Attachment Icon3078/QĐ-UBND16/10/2014V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Đường GTNT, hệ thống điện kết hợp vào các Khu trang trại chăn nuôi các xã Tân Lộc, Phù Lưu, Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà
Attachment Icon3077/QĐ-UBND16/10/2014V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Đường GTNT, hệ thống điện kết hợp và các Khu trang trại chăn nuôi tập trung xã Kỳ Tiến, Kỳ Giang, Kỳ Văn, Kỳ Thư, Kỳ Thọ, Kỳ Tân, Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon3074/QĐ-UBND16/10/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình Nhà học bộ môn kiêm nhà đa chức năm Trường THCS Nguyễn Thiếp
Attachment Icon3073/QĐ-UBND16/10/2014V/v phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng Công trình: Nhà học 2 tầng 10 phòng Trường THCS Phú Gia, huyện Hương Khê
Attachment Icon3070/QĐ-UBND16/10/2014V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đường vào trung tâm xã Phù Việt, huyện Thạch Hà
Attachment Icon3069/QĐ-UBND16/10/2014V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng Công trình nâng cấp tuyến đường liên xã từ xóm 13 xã Gia Phố đi vùng Phước Sơn, xã Hương Giang, huyện Hương Khê
Attachment Icon3068/QĐ-UBND16/10/2014V/v phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình Củng cố, nâng cấp đê biển Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh đoạn từ K3+400 đến K8+00
Attachment Icon3066/QĐ-UBND15/10/2014V/v thành lập Ban Điều phối chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon3065/QĐ-UBND15/10/2014V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Cầu Nam Sơn, xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon3064/QĐ-UBND15/10/2014V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Đường nối đường cứu hộ hồ chứa nước Sơn Kin với trung tâm xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon3063/QĐ-UBND15/10/2014V/v phê duyệt quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành Dự án: Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư phục vụ dự án GPMB xây dựng cầu Bến Thủy II tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500
Attachment Icon3057/QĐ-UBND15/10/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khảo sát địa hình, lập hồ sơ định tuyến Công trình và phạm vi giải phóng mặt bằng Tiểu dự án Cải thiện vệ sinh môi trường Khu văn hóa du lịch Hương Tích thuộc Dự án phát triển sơ sở hạ tầng du lịch phục vụ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu Vùng Mê Công mở rộng tỉnh Hà Tĩnh (GMS)
Attachment Icon3056/QĐ-UBND15/10/2014V/v phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Thiên Cầm tỷ lệ 1/5000
Attachment Icon3055/QĐ-UBND15/10/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số hạng mục thuộc Dựa ns đầu tư xây dựng Công trình: Phục hồi và phát huy giá trị di tích Văn Miếu Hà Tĩnh
Attachment Icon3054/QĐ-UBND15/10/2014V/v thành lập ban quản lý Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3053/QĐ-UBND15/10/2014Phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"
Attachment Icon3052/QĐ-UBND15/10/2014V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nhà học 02 tầng 06 phòng Trương Tiểu học Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3050/QĐ-UBND15/10/2014Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3044/QĐ-UBND14/10/2014V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Đường GTNT kết hợp vào trang trại chăn nuôi tập trung xã Đức Hương, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang
Attachment Icon3042/QĐ-UBND14/10/2014Về việc phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành Hạng mục: Nhà thực hành, xưởng sản xuất thuộc dự án Trung tâm Dạy nghề, giới thiệu giải quyết việc làm và phục hồi chức năng cho người tàn tật Hà Tĩnh
Attachment Icon3041/QĐ-UBND14/10/2014Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Xây dựng Nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3040/QĐ-UBND13/10/2014V/v phê duyệt kê hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình nhà học 3 tầng 15 phòng Trường THPT Nguyễn Trung Thiên
Attachment Icon3039/QĐ-UBND13/10/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số hạng mục thuộc Dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa Đền thờ Phan Kính, xã Song Lộc, huyện Can Lộc
Attachment Icon3035/QĐ-UBND13/10/2014V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nhà xưởng chế biến chè vùng kinh tế mới Tây Sơn
Attachment Icon3029/QĐ-UBND13/10/2014Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch bố trí dân cư các vùngthiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do và khu rừng đặc dụngtheo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3028/QĐ-UBND13/10/2014V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3027/QĐ-UBND13/10/2014V/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường giao thông nội thị xóm 3 thị trấn Vũ Quang
Attachment Icon3023/QĐ-UBND13/10/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Đề án "Đề nghị công nhân thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
Attachment Icon3021/QĐ-UBND13/10/2014V/v chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm cho phép khảo sát Dự án Nhà máy sản xuất đồ mộc gia dụng và mộc mỹ nghệ xuất khẩu của Doanh nghiệp Tư nhân Hải Ngôn
Attachment Icon3033/QĐ-UBND10/10/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Nhà lưới S2 và Nhà bảo vệ thuộc dự án Bảo tồn, nhân giống, khôi phục và phát triển sản xuất cây bưởi Phúc Trạch theo hướng hàng hóa, giai đoạn 2010-2020
Attachment Icon3031/QĐ-UBND10/10/2014V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp tập trung huyện Kỳ Anh"
Attachment Icon3030/QĐ-UBND10/10/2014V/v thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án "Đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại khu vực Núi Rác, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon3018/QĐ-UBND10/10/2014V/v cấp kinh phí mua hóa chất phục vụ tiêu độc, khử trùng trong chăn nuôi
Attachment Icon3016/QĐ-UBND10/10/2014V/v Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông xã Đức Vĩnh, huyện Đức Thọ
Attachment Icon3015/QĐ-UBND10/10/2014V/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông trục 2 xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon3014/QĐ-UBND10/10/2014V/v phê duyệt danh mục các Công trình ưu tiên đầu tư hỗ trợ phát triển chuổi sản phẩm lúa thuộc Dự án phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh
Attachment Icon3012/QĐ-UBND10/10/2014V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3005/QĐ-UBND10/10/2014Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Đường GTNT kết hợp vào trang trại chăn nuôi tập trung xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon3003/QĐ-UBND10/10/2014Về việc phê duyệt kế đấu thầu xây dựng công trình: Sửa chữa tuyến đường tỉnh ĐT.554, đoạn Km97+546,46 – Km100+00 (TL22 cũ), huyện Kỳ Anh
Attachment Icon3002/QĐ-UBND10/10/2014Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Sửa chữa đường Tỉnh lộ 19/5, đoạn Km0+00 – Km8+200, huyện Thạch Hà
Attachment Icon3001/QĐ-UBND10/10/2014Về việc phê duyệt kế đấu thầu xây dựng công trình: Sửa chữa mặt đường tuyến đường tỉnh ĐT.555, đoạn Km6+00-Km8+00 (TL10 cũ), huyện Kỳ Anh
Attachment Icon3000/QĐ-UBND10/10/2014Về việc phê duyệt kế đấu thầu xây dựng công trình: Sửa chữa mặt đường, gia cố lề tuyến đường tỉnh ĐT.553, đoạn Km49+900 – Km51+400 (Tỉnh lộ 17 cũ), huyện Hương Khê
Attachment Icon2998/QĐ-UBND10/10/2014Về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đất san lấp tại đồi Mụ U, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2997/QĐ-UBND10/10/2014V/v phê duyệt Điều chỉnh nhiệm vụ, dự toán khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2996/QĐ-UBND10/10/2014Về việc cho phép Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng 36 khảo sát địa điểm xây dựng khu chế biến đá xây dựng tại khu vực khe Lá Dong, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon2995/QĐ-UBND10/10/2014Về việc cho phép Công ty TNHH Hùng Bình khảo sát địa điểm xây dựng khu chế biến đá xây dựng tại khu vực núi Nắp Trình, xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn
Attachment Icon2993/QĐ-UBND10/10/2014Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị đồ chơi mầm non năm học 2014 - 2015
Attachment Icon2982/QĐ-UBND10/10/2014Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cảitạo, phục hồi môi trường của “Dự án đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựngtại xã Cẩm Hưng và Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên”
Attachment Icon2978/QĐ-UBND10/10/2014Về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đá xây dựng tại Rú Am, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2977/QĐ-UBND10/10/2014V/v tặng danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu
Attachment Icon2975/QĐ-UBND10/10/2014Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ Tỉnh lộ 5 vào Trung tâm xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ
Attachment Icon2974/QĐ-UBND10/10/2014V/v phê duyệt điều chỉnh dự án, tổng mức đầu tư Công trình Cầu Chợ Chùa và đường hai đầu cầu, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon56/QĐ-HĐTV10/10/2014V/v thành lập Tổ giúp việc Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh
Attachment Icon2970/QĐ-UBND9/10/2014V/v phê duyệt kế hoạch hành động tái định cư (RAP) Dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hà Tĩnh thuộc dự án cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7)
Attachment Icon2967/QĐ-UBND9/10/2014V/v kiện toàn Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh
Attachment Icon2964/QĐ-UBND9/10/2014Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2963/QĐ-UBND9/10/2014V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình nâng cấp, cải tạo đường nối từ Quốc lộ 8A vào Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm
Attachment Icon2961/QĐ-UBND9/10/2014V/v thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện QĐ số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2960/QĐ-UBND9/10/2014V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon2954/QĐ-UBND8/10/2014Về việc phê duyệt danh sách học sinh được hỗ trợ gạo theo quy định tại Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon2953/QĐ-UBND8/10/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình Nhà học bộ môn Trường THPT Hương Khê
Attachment Icon2951/QĐ-UBND8/10/2014V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường Liên xã Cẩm Quang - Cẩm Yên - Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon2950/QĐ-UBND8/10/2014V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Đường vào khu chăn nuôi tập trung xã Nam Hương, huyện Thạch Hà
Attachment Icon2949/QĐ-UBND8/10/2014V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2) tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2948/QĐ-UBND8/10/2014Về việc phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá xây dựng khu vực Cổng Khánh, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon2947/GP-UBND8/10/2014Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon2946/QĐ-UBND8/10/2014Về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản đất san lấp trong “Báo cáo thăm dò khoáng sản tại khu vực đồi Động Bù, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh”(Trữ lượng tính đến ngày 20/8/2014)
Attachment Icon2944/QĐ-UBND7/10/2014V/v chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm khảo sát Dự án Trang trại chăn nuôi lợn nái ngoại sinh sản và trồng cây ăn quả tại xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2943/QĐ-UBND7/10/2014V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm trang phục ngành Kiểm Lâm năm 2014
Attachment Icon2939/QĐ-UBND7/10/2014V/v chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm khảo sát, cho phép Hợp tác xã Trồng rau, củ, quả xã Đức La đầu tư Dự án Trồng rau, củ, quả trên đất bãi bồi ven sông xã Đức La, huyện Đức Thọ
Attachment Icon2938/QĐ-UBND7/10/2014V/v thu hồi Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nuôi tôm công nghệ cao Thông Thuận - Hà Tĩnh tại xã Cẩm Hòa và Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên của Công ty Cổ phần Thủy sảm Thông Thuận - Hà Tĩnh
2936/QĐ-UBND7/10/2014Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03/DVTV-IWMC: Tư vấn kỹ thuật về mô hình thủy lực/thủy văn lưu vực sông Rào Cái và mô hình thoát nước tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thuộc dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2935/QĐ-UBND7/10/2014Về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá xây dựng trong “Báo cáo thăm dò khoáng sản tại khu vực phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh và xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc” (Trữ lượng tính đến ngày 14/8/2014)
Attachment Icon2933/QĐ-UBND7/10/2014V/v phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất san lấp được thu hồi trong quá trình đóng cửa mỏ tại khu vực đồi Mụ U, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc
Attachment Icon2930/QĐ-UBND7/10/2014V/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết xây dựng Chùa Am tại xã Đức Hòa xã Đức Long, huyện Đức Thọ (tỷ lệ 1/500)
Attachment Icon2927/QĐ-UBND6/10/2014V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà học bộ môn Trường THPT Nguyễn Đình Liễn, huyện Cẩm Xuyên thuộc Dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2
Attachment Icon2926/QĐ-UBND6/10/2014V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà học bộ môn Trường THPT Cao Thắng, huyện Hương Sơn thuộc Dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2
Attachment Icon2925/QĐ-UBND6/10/2014V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà học lý thuyết Trường THPT Lê Quảng Chí, huyện Kỳ Anh thuộc Dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2
Attachment Icon2924/QĐ-UBND6/10/2014V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà học lý thuyết Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu, huyện Kỳ Anh thuộc Dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2
Attachment Icon2923/QĐ-UBND6/10/2014V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà học lý thuyết Trường THPT Đồng Lộc, huyện Can Lộc thuộc Dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2
Attachment Icon2922/QĐ-UBND6/10/2014V/v thành lập Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2921/QĐ-UBND6/10/2014V/v phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà học 2 tầng 8 phòng - Trường THCS Phan Đình Phùng, huyện Hương Sơn
Attachment Icon2920/QĐ-UBND6/10/2014V/v phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà học 2 tầng 8 phòng - Trường THCS Hồ Tùng Mậu, huyện Hương Sơn
Attachment Icon2919/QĐ-UBND6/10/2014V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình:Phục hồi và phát huy giá trị di tích Văn Miếu Hà Tĩnh
Attachment Icon2900/QĐ-UBND6/10/2014Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thiết bị y tế và xây lắp điện chiếu sáng ngoài nhà (giai đoạn 2) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viên Đa khoa huyện Kỳ Anh
Attachment Icon2897/QĐ-UBND6/10/2014V/v kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2899/QĐ-UBND3/10/2014Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon2898/QĐ-UBND3/10/2014V/v phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2011 - 2016
Attachment Icon2896/QĐ-UBND3/10/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình Sửa chữa mặt đường, gia cố lề đường tuyến đường tỉnh DT.547 đoạn Km8+00 - Km10+00 (TL22/12 cũ), huyện Nghi Xuân
Attachment Icon2895/QĐ-UBND3/10/2014V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon2894/QĐ-UBND3/10/2014V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon2891/QĐ-UBND3/10/2014V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng Công trình: Đường vào trại chăn nuôi tập trung xã Cẩm Lạc và xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon2878/QĐ-UBND3/10/2014Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2014-2016"
Attachment Icon2874/QĐ-UBND2/10/2014Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khách sạn Mường Thanh Hà Tĩnh" tại Khu kinh tế Vũng Áng
Attachment Icon2872/QĐ-UBND2/10/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC, lập dự toán Công trình đường GTNT kết hợp vào trang trại chăn nuôi tập trung xã Sơn Diệm, Sơn Ninh, Sơn Tiến
Attachment Icon2869/QĐ-UBND1/10/2014V/v bổ nhiệm kế toán ban Quản lý Dự án JICA tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2867/QĐ-UBND1/10/2014Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường giao thông liên thôn Yên Du - Thanh Sơn xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang
Attachment Icon2866/QĐ-UBND1/10/2014Phê duyệt Quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Attachment Icon2860/QĐ-UBND30/9/2014V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vỏ bình chứa LPG, ống thép hàn và chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG tại Khu công nghiệp Gia Lách, huyện Nghi Xuân”
Attachment Icon2858/QĐ-UBND30/9/2014V/v phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng Công trình: Nhà học 03 tầng 15 phòng Trường THCS Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon2856/QĐ-UBND30/9/2014V/v cho phép UBND xã Mai Phụ khảo sát địa điểm, lập quy hoạch xây dựng Trường Mầm non Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2855/QĐ-UBND30/9/2014Về việc phân bổ kinh hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo thuộc các huyện, thành phố, thị xã Quý III năm 2014
Attachment Icon2850/QĐ-UBND30/9/2014Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.
Attachment Icon2839/QĐ-UBND29/9/2014Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ trung tâm xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà nối đường Quốc lộ 15
Attachment Icon2838/QĐ-UBND29/9/2014V/v phân khai nguồn vốn bố trí tại Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh
Attachment Icon2837/QĐ-UBND29/9/2014V/v tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon2832/QĐ-UBND29/9/2014V/v kiện toàn Hội đồng xét chuyển ngạch tương đương và bổ nhiệm Thanh tra viên tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2831/QĐ-UBND29/9/2014Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà học lý thuyết Trường THPT Kỳ Anh
Attachment Icon2830/QĐ-UBND29/9/2014V/v cho phép UBND xã Kỳ Hà khảo sát, lập quy hoạch mở rộng diện tích Trường Mầm non Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Attachment Icon2829/QĐ-UBND29/9/2014V/v cho phép UBND xã Hộ Độ khảo sát, lập quy hoạch Trường THCS Tân Vịnh, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2828/QĐ-UBND29/9/2014V/v bổ sung, điều chỉnh Điều lệ Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh
Attachment Icon2827/QĐ-UBND29/9/2014V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Attachment Icon2826/QĐ-UBND29/9/2014V/v nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức
Attachment Icon2825/QĐ-UBND29/9/2014V/v nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức (ông Nguyễn Thanh Sơn)
Attachment Icon2824/QĐ-UBND29/9/2014V/v nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
Attachment Icon2823/QĐ-UBND29/9/2014V/v nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
Attachment Icon2822/QĐ-UBND29/9/2014V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Attachment Icon2821/QĐ-UBND29/9/2014V/v nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức (ông Nguyễn Tuấn)
Attachment Icon2820/QĐ-UBND29/9/2014V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn trong nước “Nghiên cứu, phân tích, xây dựng chiến lược và chuyển đổi Quỹ phát triển phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh thành Quỹ xã hội” thuộc Dự án “Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo Hà Tĩnh” (SRDP)
Attachment Icon2819/QĐ-UBND29/9/2014Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị văn phòng Dự án “Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tại tỉnh Hà Tĩnh” đợt 2 năm 2014
Attachment Icon2818/QĐ-UBND29/9/2014Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02/DVTV-IWMC: Tư vấn kỹ thuật về dữ liệu và phân tích khí hậu hiện tại và tương lai phục vụ công tác quản lý nước tại tỉnh Hà Tĩnh thuộc dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2817/QĐ-UBND29/9/2014V/v Ban hành Sổ tay Đầu tư nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu (CSA)
Attachment Icon2816/QĐ-UBND29/9/2014V/v Ban hành Sổ tay Hướng dẫn thực hiện hoạt động đầu tư hợp tác công - Tư (PPP)
Attachment Icon2815/QĐ-UBND29/9/2014Cho phép thành lập Văn phòng công chứng
Attachment Icon2814/QĐ-UBND29/9/2014Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xác định giá trị còn lại tài sản trên khu đất thu hồi của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phú Mỹ, tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà
Attachment Icon110/SY-UBND29/9/2014V/v công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương đến hết ngày 31/12/2013
Attachment Icon2804/QĐ-UBND28/9/2014V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Attachment Icon2811/QĐ-UBND26/9/2014V/v Quy định tạm thời một số Chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư xây dựng mới, mở rộng quy mô các cơ sở nuôi lợn nái 100% máu ngoại để cung ứng giống cho phát triển chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ liên kết với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã và tổ hợp tác
Attachment Icon2810/QĐ-UBND26/9/2014V/v phê duyệt định mức trang bị xe ô tô chuyên dụng của Sở Nông nghiệp và PTNT
Attachment Icon2809/QĐ-UBND26/9/2014Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình:Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Huyện ủy Hương Khê
Attachment Icon2808/QĐ-UBND26/9/2014V/v điều động, luân chuyển cán bộ
Attachment Icon2807/QĐ-UBND26/9/2014V/v bổ nhiệm cán bộ (Ông Nguyễn Văn Khoa)
Attachment Icon2803/QĐ-UBND26/9/2014V/v thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2802/QĐ-UBND26/9/2014V/v cấp kinh phí và tổ chức trao Thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho công dân thọ trên 100 tuổi
Attachment Icon2800/QĐ-UBND26/9/2014V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Siêu thị nội thất cao cấp và vật liệu xây dựng tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh"
Attachment Icon2799/QĐ-UBND26/9/2014Thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính các cấp tại tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2796/QĐ-UBND25/9/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình Đường giao thông liên xã Sơn Bình - Sơn Tây, huyện Hương Sơn
Attachment Icon2795/QĐ-UBND25/9/2014V/v chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm khảo sát thực hiện Dự án Sản xuất rau, củ, quả trên vùng đất cát hoang hóa, bạc màu ven biển tại xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà
Attachment Icon2794/QĐ-UBND25/9/2014V/v chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm khảo sát, cho phép Hợp tác xã Thương mại dịch vụ tổng hợp và chăn nuôi Hà Trung đầu tư Dự án Xây dựng vùng sản xuất rau, củ, quả trên cát bạc màu ven biển
Attachment Icon2792/QĐ-UBND25/9/2014V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trụ sở làm việc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hương Sơn
Attachment Icon2790/QĐ-UBND25/9/2014V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu)
Attachment Icon2768/QĐ-UBND24/9/2014Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trìnhMở rộng mạng lưới công trình cấp nước Nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyêncho xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon2767/QĐ-UBND24/9/2014V/v chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm khảo sát, cho phép Hợp tác xã Sản xuất và dịch vụ chăn nuôi Cẩm Dương đầu tư Dự án Xây dựng vùng sản xuất rau, củ, quả trên đất cát bạc màu ven biển tại xã Cẩm Dương
Attachment Icon2766/QĐ-UBND24/9/2014V/v chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm khảo sát, cho phép Hợp tác xã Quyết Tiến đầu tư Dự án Nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon2765/QĐ-UBND24/9/2014V/v ban giao quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ cụm các Công trình thuộc Hệ thống thủy lợi Khe Táy, huyện Hương Khê
Attachment Icon2764/QĐ-UBND24/9/2014V/v phê duyệt vị trí "Cống đầu kênh" của các Công trình thủy lợi do Tổ chức hợp tác dùng nước quản lý trên địa bàn huyện Vũ Quang
Attachment Icon2763/QĐ-UBND24/9/2014V/v phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết vùng sản xuất thực phẩm xanh tại xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỷ lệ 1/2000
Attachment Icon2761/QĐ-UBND24/9/2014V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon2760/QĐ-UBND24/9/2014Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành Công trình hồ chứa nước thượng nguồn Sông Trí
Attachment Icon2759/QĐ-UBND24/9/2014V/v phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát địa hình, lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Trung tâm, thuộc Dự án Làng thanh niên lập nghiệp Tây Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2758/QĐ-UBND24/9/2014V/v điều chỉnh quy mô đầu tư Dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh của Hợp tác xã Dung Cường
Attachment Icon2754/QĐ-UBND24/9/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình: Đường giao thông nông thôn kết hợp vào trang trại chăn nuôi tập trung xã Thạch Vĩnh, xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà
Attachment Icon2753/QĐ-UBND24/9/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình: sửa chữa mặt đường, gia cố lề tuyến đường tỉnh ĐT.547 đoạn Km18+400-Km22+100 (Tl 22/12 cũ), huyện Lộc Hà
Attachment Icon2752/QĐ-UBND24/9/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình Đường giao thông nông thôn kết hợp vào trang trại chăn nuôi tập trung xã Kỳ Lâm, xã Kỳ Hưng, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon2749/QĐ-UBND23/9/2014V/v phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng Công trình: Nhà học 2 tầng 10 phòng Trường THCS Phố Diệm, huyện Hương Sơn
Attachment Icon2747/QĐ-UBND23/9/2014V/v phê duyệt đề án "Quy hoạch phát triển điện lực huyện Hương Khê đến năm 2020"
Attachment Icon2746/QĐ-UBND23/9/2014Thanh tra việc chấp hành các qui định của pháp luật về công tác kế toán, tài chính, thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2744/QĐ-UBND23/9/2014V/v phê duyệt kết quả đấu thầu 06 Công trình thuộc Danh mục đầu tư đợt 2, Dự án HIRDP
Attachment Icon2743/QĐ-UBND23/9/2014V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch giải ngân nguồn vốn ODA năm 2014 Dự án"Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Hà Tĩnh" (HIRDP)
Attachment Icon2742/QĐ-UBND23/9/2014V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Attachment Icon2739/QĐ-UBND23/9/2014V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình đường GTNT kết hợp phục vụ sản xuất tập trung xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn
Attachment Icon2738/QĐ-UBND23/9/2014V/v thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách phát triển thủy sản
Attachment Icon2732/QĐ-UBND22/9/2014V/v bổ nhiệm cán bộ ( Nguyễn Xuân Ninh)
Attachment Icon2731/QĐ-UBND22/9/2014V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Quy hoạch chi tiết phát triển giao thông vận tải huyện Hương Khê
Attachment Icon2730/QĐ-UBND22/9/2014V/v điều chuyển dầm thép chữ I cũ của cầu treo Hương Giang
Attachment Icon2729/QĐ-UBND22/9/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình đường giao thông thôn Trưng, thôn An Sú, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn
Attachment Icon2727/QĐ-UBND19/9/2014V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon2726/QĐ-UBND19/9/2014V/v chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm khảo sát Dự án Phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần
Attachment Icon2725/QĐ-UBND19/9/2014V/v bổ nhiệm cán bộ (Hồ Huy Thành)
Attachment Icon2723/QĐ-UBND19/9/2014Bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý Dự án "Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở tỉnh Hà Tĩnh"
Attachment Icon2720/QĐ-UBND19/9/2014V/v bổ nhiệm cán bộ
Attachment Icon2719/QĐ-UBND19/9/2014V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon2715/QĐ-UBND19/9/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng, lắp đặt một số trang thiết bị Công trình: Dự án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2714/QĐ-UBND19/9/2014V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Hạng mục: Khoa chống nhiễm khuẩn thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà
Attachment Icon2713/QĐ-UBND19/9/2014V/v phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành hạng mục: Nhà xưởng đa chức năng số 1 và mua sắm thiết bị dạy nghề cơ khí năm 2013 thuộc Dự án đầu tư xây dựng trung tâm Dạy nghề - Hướng nghiệp và GTXT Kỳ Anh
Attachment Icon2712/QĐ-UBND18/9/2014V/v phê duyệt kết quả đấu thầu 10 Công trình thuộc Danh mục đầu tư đợt 2, Dự án HIRDP
Attachment Icon2711/QĐ-UBND18/9/2014kiện toàn Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội
Attachment Icon2710/QĐ-UBND17/9/2014V/v bổ nhiệm và cấp thẻ Trợ giúp viên pháp lý
Attachment Icon2708/QĐ-UBND17/9/2014V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong
Attachment Icon2707/QĐ-UBND17/9/2014V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã từ trần
Attachment Icon2705/QĐ-UBND17/9/2014V/v thành lập Tổ công tác giúp UBND tỉnh chuẩn bị nội dung xúc tiến hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế
Attachment Icon2702/QĐ-UBND17/9/2014V/v Ban hành sổ tay hướng dẫn phân cấp quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng công thuộc Dự án SRDP Hà Tĩnh
Attachment Icon2699/QĐ-UBND17/9/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng đoạn Km24+400- Km36+00 Dự án đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng (GĐ1)
Attachment Icon2694/QĐ-UBND17/9/2014Ban hành Bộ Tiêu chí và Thang điểm đánh giá Cổng/Trang thông tinđiện tử (gọi chung là Cổng thông tin điện tử) của các cơ quannhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2693/QĐ-UBND17/9/2014Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh
Attachment Icon2681/QĐ-UBND15/9/2014Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Đường đến Trung tâm xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên (giai đoạn 2)
Attachment Icon2679/QĐ-UBND15/9/2014V/v kiện toàn Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng thành Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh
Attachment Icon2678/QĐ-UBND15/9/2014V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon2677/QĐ-UBND15/9/2014Về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc của cơ quan Huyện ủy Thạch Hà
Attachment Icon2667/QĐ-UBND15/9/2014V/v cấp kinh phí tổ chức khen thưởng, tuyên truyền, vận động phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống
Attachment Icon2664/QĐ-UBND15/9/2014V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các tuyến đường GTNT kết hợp vào trang trại chăn nuôi tập trung xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn
Attachment Icon2663/QĐ-UBND15/9/2014Về việc thanh tra toàn diện về hoạt động sản xuất, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon2656/QĐ-UBND12/9/2014V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ xóm Nam Hà, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà
Attachment Icon2654/QĐ-UBND12/9/2014Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Khu trung tâm thương mại tổng hợp, siêu thị thị xã Hồng Lĩnh"
Attachment Icon2653/QĐ-UBND12/9/2014V/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng văn phòng làm việc, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ" tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon2652/QĐ-UBND12/9/2014V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án Cải tạo phục hồi môi trường của Dự án “Đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại xã Cẩm Hưng và Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên"
Attachment Icon2651/QĐ-UBND12/9/2014V/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Làng thanh niên lập nghiệp Tây Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh"
Attachment Icon2650/QĐ-UBND12/9/2014V/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trang trại chăn nuôi tổng hợp tại xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên”
Attachment Icon2649/GP-UBND12/9/2014Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ Công trình thủy lợi
Attachment Icon2647/QĐ-UBND12/9/2014Về việc cấp kinh phí giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm Hợp tác xã theo Quyết định 250/QĐ-TTg
Attachment Icon2646/QĐ-UBND12/9/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC - dự toán một số hạng mục thuộc Dự án Xây dựng, nâng cấp và mở rộng vùng sản xuất giống lúa năng suất, chất lượng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2644/QĐ-UBND12/9/2014Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy bê tông và gạch không nung Vĩnh Thạch tại xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh"
Attachment Icon2642/QĐ-UBND12/9/2014V/v nâng bậc lương đối với công chức
Attachment Icon2641/QĐ-UBND12/9/2014V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Attachment Icon2639/QĐ-UBND12/9/2014V/v nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức (Nguyễn Văn Sơn)
Attachment Icon2638/QĐ-UBND12/9/2014V/v nâng bậc lương đối với công chức (Phan Thành Biển)
Attachment Icon2637/QĐ-UBND12/9/2014V/v chuyển ngạch và xếp lương đối với công chức (Nguyễn Tông Thắng)
Attachment Icon2636/QĐ-UBND12/9/2014V/v thay đổi Phó Chủ tịch chính sách của Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2635/QĐ-UBND12/9/2014Về việc chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh
Attachment Icon2634/QĐ-UBND12/9/2014Về giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh
Attachment Icon2628/QĐ-UBND12/9/2014V/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án "Đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại mỏ đá khu vực khe Lá Dong, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh"
Attachment Icon2627/QĐ-UBND12/9/2014V/v phân bổ kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa cho các địa phương trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon2626/QĐ-UBND12/9/2014V/v chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm khảo sát quy hoạch dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon103/SY-UBND12/9/2014Phê duyệt quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Attachment Icon102/SY-UBND12/9/2014Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Cảng cạn
Attachment Icon2625/QĐ-UBND11/9/2014V/v bổ nhiệm cán bộ
Attachment Icon2624/QĐ-UBND11/9/2014V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Hội cựu giáo chức Hà Tĩnh và các tập thể)
Attachment Icon2623/QĐ-UBND11/9/2014V/v phê duyệt Tiểu dự án Hợp phân 3 "Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1) thuộc Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5) do WB tài trợ
Attachment Icon2621/QĐ-UBND10/9/2014Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trụ sở làm việc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2620/QĐ-UBND10/9/2014V/v cấp hỗ trợ nguồn vốn Dự án đường vào dự án trồng rừng, trang trại chăn nuôi cho người khuyết tật tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon2616/QĐ-UBND10/9/2014V/v cấp kinh phí hỗ trợ thanh quyết toán Dự án Tu bổ, chỉnh trang khu mộ và khu lưu niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú
Attachment Icon2615/QĐ-UBND10/9/2014V/v điều chỉnh Quy hoạch hệ thống trường Mầm non và Phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon2614/QĐ-UBND10/9/2014V/v Phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào Quốc lộ 15B và các tuyến đường tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; cập nhật, bổ sung các điểm đấu nối vào cửa hàng xăng dầu trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2613/QĐ-UBND10/9/2014V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian hoàn thành đồ án lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Attachment Icon2612/QĐ-UBND10/9/2014V/v Phê duyệt điều chỉnh điều chỉnh tên đồ án quy hoạch và thời gian hoàn thành các đồ án lập quy hoạch xây dựng vùng phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Attachment Icon2611/QĐ-UBND10/9/2014Quy định tạm thời chế độ cho lực lượng làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon2610/QĐ-UBND10/9/2014Về việc thành lập Ban chuẩn bị Đề án hợp tác giữa Bệnh viện đa khoa tỉnh với Bệnh viện Quốc tế Cheongsim - Hàn Quốc
Attachment Icon2609/QĐ-UBND10/9/2014Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trụ sở làm việc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hương Khê
Attachment Icon2605/QĐ-UBND10/9/2014V/v cấp kinh phí cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Attachment Icon2604/QĐ-UBND10/9/2014Về việc quy định tỷ lệ quy đổi từ khoáng sản thành phẩm ra khoáng sản nguyên khai, tỷ trọng sản phẩm khoáng sản và hệ số nở rời đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon95/SY-UBND10/9/2014V/v bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần in Hà Tĩnh
Attachment Icon2603/QĐ-UBND9/9/2014V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình đường giao thông vào Trung tâm dạy nghề huyện Hương Khê
Attachment Icon2602/QĐ-UBND8/9/2014 Về việc chi trả tiền trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của 2602 Chính phủ và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã từ trần
Attachment Icon2601/QĐ-UBND8/9/2014V/v bổ sung thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2584/QĐ-UBND5/9/2014 V/v phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc 2 tầng và các hạng mục phụ trợ, Trạm y tế xã Hương Lâm, huyện Hương Khê
Attachment Icon2580/QĐ-UBND5/9/2014Ban hành Quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thực hiện quản lý nhà nước về y tế
Attachment Icon2572/QĐ-UBND5/9/2014V/v phân bổ kinh thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã năm 2014
Attachment Icon2571/QĐ-UBND3/9/2014V/v phê duyệt Đề án phát triển đồng bào dân tộc Chứt, bản Rào Tre xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon2570/GP-UBND3/9/2014Giấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon2569/QĐ-UBND3/9/2014Về việc phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ cát xây dựng khu vực Thôn Thắng Lợi, xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon93/SY-UBND3/9/2014Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Attachment Icon2568/QĐ-UBND29/8/2014V/v bổ nhiệm cán bộ (ông Nguyễn Thanh Điện)
Attachment Icon2566/QĐ-UBND29/8/2014V/v bổ nhiệm cán bộ (ông Nguyễn Phi Quang)
Attachment Icon2565/QĐ-UBND29/8/2014V/v thay đổi thành viên Đoàn thanh tra
Attachment Icon2564/QĐ-UBND29/8/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giám sát là lập Cam kết bảo vệ môi trường các Tiểu dự án thuộc dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển biền vững tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2563/QĐ-UBND29/8/2014V/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa mặt đường, gia cố lề đường tuyến đường tỉnh ĐT.547 đoạn Km8+00 ÷ Km10+00 (TL22/12 cũ), huyện Nghi Xuân
Attachment Icon2562/QĐ-UBND29/8/2014V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Khắc phục, sửa chữa cầu Khe Lành, huyện Hương Sơn
Attachment Icon2561/QĐ-UBND29/8/2014V/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường Nam cầu Cày đến cầu Thạch Đồng, thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon2560/QĐ-UBND29/8/2014V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: nâng cấp đường liên xã ven biển Xuân Liên - Cương Gián
Attachment Icon2559/QĐ-UBND29/8/2014V/v Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông nông thôn kết hợp vào trang trại chăn nuôi tập trung xã Đức Hương, Đức Giang, huyện Vũ Quang
Attachment Icon2558/QĐ-UBND29/8/2014V/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nông thôn kết hợp vào trang trại chăn nuôi tập trung xã Sơn Diệm, Sơn Ninh, Sơn Tiến
Attachment Icon2555/QĐ-UBND29/8/2014V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa mặt đường, gia cố lề đường tuyến đường tỉnh ĐT.553 đoạn Km49+900-Km51+400 (TL17 cũ), huyện Hương Khê
Attachment Icon2552/QĐ-UBND29/8/2014V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án “Đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại khu vực Cổng Khánh phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon2543/QĐ-UBND29/8/2014V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Tổ giúp việc và Văn phòng thường trực BCĐ
Attachment Icon2537/QĐ-UBND29/8/2014V/v phê duyệt quyết toán gói thầu hoàn thành: gói thầu 01: Nhà khám đa khoa - Hành chính - Khoa dược; Gói thầu 02: Khoa xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh - mổ; Gói thầu 03: Khoa cấp cứu, điều trị tích cực - Khoa nhi - Khoa nội - Đông y 2 thuộc Dự án Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà
Attachment Icon2530/QĐ-UBND29/8/2014V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị dạy nghề trọng điểm năm 2014 Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Hà Tĩnh
Attachment Icon2436/QĐ-UBND29/8/2014Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nhà đa chức năng Trường Tiểu học Đức Lĩnh 1, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2544/QĐ-UBND28/8/2014V/v công nhận làng nghề truyền thống
Attachment Icon2542/QĐ-UBND28/8/2014Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Attachment Icon2540/QĐ-UBND28/8/2014V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị phục vụ hoạt động quản lý dự án của Ban Thực hiện Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch phục vụ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê công mở rộng tỉnh Hà Tĩnh (GMS)
Attachment Icon2539/QĐ-UBND28/8/2014V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng một số hạng mục thuộc công trình: Cải tạo, bổ sung một số hạng mục của Trường phổ thông dân tộc nội trú Hương Khê
Attachment Icon2538/QĐ-UBND28/8/2014V/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Attachment Icon2536/QĐ-UBND28/8/2014V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nhà ở, bếp ăn Đại đội cảnh sát cơ động, phòng Cảnh sát bảo vệ thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2535/QĐ-UBND28/8/2014V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh
Attachment Icon2534/QĐ-UBND28/8/2014V/v cấp kinh phí tăng cường công tác tuyên truyền phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn
Attachment Icon2533/QĐ-UBND28/8/2014V/v phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội hữu nghị Việt Nam - Séc, Slovakia tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2532/QĐ-UBND28/8/2014V/v phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2014 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon2531/QĐ-UBND28/8/2014Ban hành Quy định hợp đồng sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, thạc sỹ ngành sư phạm giảng dạy tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon2529/QĐ-UBND28/8/2014V/v bổ nhiệm cán bộ (ông Phạm Xuân Phú)
Attachment Icon2528/QĐ-UBND28/8/2014V/v công nhận Làng nghề truyền thống
Attachment Icon2527/QĐ-UBND28/8/2014V/v công nhận làng nghề truyền thống
Attachment Icon2526/QĐ-UBND28/8/2014V/v công nhận làng nghề truyền thống
Attachment Icon2525/QĐ-UBND28/8/2014V/v công nhận làng nghề truyền thống
Attachment Icon2524/QĐ-UBND28/8/2014V/v công nhận làng nghề truyền thống
Attachment Icon2523/QĐ-UBND28/8/2014V/v công nhận làng nghề truyền thống
Attachment Icon2521/GP-UBND28/8/2014Giấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon2520/QĐ-UBND28/8/2014V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa công trình Nhà làm việc 3 tầng phía trước - Trụ sở làm việc Sở Giao thông vận tải
Attachment Icon2519/QĐ-UBND28/8/2014Ban hành bổ sung một số định mức, đơn giá công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt ở khu vực đô thị, nông thôn
Attachment Icon2518/QĐ-UBND28/8/2014V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Tiểu dự án: Khôi phục, nâng cấp tuyến đường GTNT kết hợp đê bao thôn Nam Hà xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà thuộc Hợp phần 3-Dự án Quản lý rủi ro thiên tai
Attachment Icon2515/QĐ-UBND28/8/2014Ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 24/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội
Attachment Icon2513/QĐ-UBND28/8/2014V/v cho phép thành lập Liên đoàn quần vợt Hà Tĩnh
Attachment Icon2512/QĐ-UBND28/8/2014Về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2014 Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Hà Tĩnh (JICA2)
Attachment Icon2511/QĐ-UBND28/8/2014V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải chăn nuôi tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh"
Attachment Icon2508/QĐ-UBND27/8/2014V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Attachment Icon2507/QĐ-UBND27/8/2014V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Attachment Icon2505/QĐ-UBND27/8/2014V/v chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm khảo sát, cho phép hộ gia đình ông Phạm Viết Châu đầu tư dự án khu nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao tại xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon2504/QĐ-UBND27/8/2014Về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm khảo sát cho phép Công ty TNHH Xây dựng và Nuôi trồng thủy sản Đức Tài đầu tư Dự án Khu nuôi trồng thủy sản nước ngọt tại hồ Hữu Ngạn, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà
Attachment Icon2503/QĐ-UBND27/8/2014V/v chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm khảo sát cho phép Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản và Dịch vụ tổng hợp Cẩm Dương đầu tư dự án Khu nuôi tôm trên cát công nghệ cao tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon2502/QĐ-UBND27/8/2014V/v chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm khảo sát, cho phép Hợp tác xã Nuôi trồng và chế biến hải sản xuất khẩu Hoàng Thông đầu tư Dự án Nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon2501/QĐ-UBND27/8/2014Về việc Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Mở rộng mạng lưới công trình cấp nước Nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyêncho xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon2500/QĐ-UBND27/8/2014Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa mặt đường, gia cố lề đường tuyến đường tỉnh ĐT.547 đoạn Km18+400 ÷ Km22+100 (TL22/12 cũ), huyện Lộc Hà
Attachment Icon2498/QĐ-UBND27/8/2014V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư công trình sửa chữa đường Tỉnh lộ 19/5 đoạn Km0+00 - Km8+200, huyện Thạch Hà
Attachment Icon2496/QĐ-UBND27/8/2014Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình:Đường giao thông nông thôn xã Hương Thủy, huyện Hương Khê
Attachment Icon2491/QĐ-UBND26/8/2014V/v phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nối từ Trung tâm xã Đức Đồng đến thôn Bồng Phúc, xã Đức Lạng
Attachment Icon2486/QĐ-UBND26/8/2014V/v cho phép UBND xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh khảo sát địa điểm lập QH mở rộng trụ sở UBND xã
Attachment Icon2484/QĐ-UBND26/8/2014Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thànhDự án: Kè bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Ân Phú, huyện Vũ Quang
Attachment Icon2482/QĐ-UBND26/8/2014V/v phân bổ vốn tạm ứng ngân sách Trung ương năm 2015 cho các dự án sửa chữa, nâng cấp các công trình hồ chứa cấp bách
Attachment Icon2481/QĐ-UBND26/8/2014V/v bổ nhiệm Trưởng phòng công chứng (Ông Trần Quốc Tuấn)
Attachment Icon2480/QĐ-UBND26/8/2014V/v bổ nhiệm Trưởng phòng công chứng (ông Bùi Minh Thu)
Attachment Icon2479/QĐ-UBND25/8/2014Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển xuất khẩu tỉnh giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến năm 2020
Attachment Icon2478/QĐ-UBND25/8/2014Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình Hệ thống điện chiếu sáng khu vực trung tâm hành chính huyện Lộc Hà và các cụm dân cư dọc đường Tỉnh lộ 9 (giai đoạn 2)
Attachment Icon2474/QĐ-UBND25/8/2014Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ mua sắm vật tư, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn và xử lý một số công trình cấp bách trước mùa mưa, bão năm 2014
Attachment Icon2473/QĐ-UBND25/8/2014V/v thay đổi thành viên Hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu khối lượng, giá trị thực hiện phần ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Dự án đầu tư Hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
Attachment Icon2472/QĐ-UBND25/8/2014Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nông thôn kết hợp vào trang trại chăn nuôi tập trung xã Thạch Vĩnh, xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà
Attachment Icon2471/QĐ-UBND25/8/2014Về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon2470/QĐ-UBND25/8/2014V/v phê duyệt Đề án Phát sóng quảng bá kênh Truyền hình Hà Tĩnh trên vệ tinh
Attachment Icon2469/QĐ-UBND25/8/2014V/v phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch dịch vụ hồ Tàu Voi, tỷ lệ: 1/500
Attachment Icon2468/QĐ-UBND25/8/2014V/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Siêu thị nội thất cao cấp và vật liệu xây dựng tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh"
Attachment Icon2467/QĐ-UBND25/8/2014V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Tân Phong xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon2466/QĐ-UBND25/8/2014V/v thay thế Trưởng Ban đại diện Hội đồng quả trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2462/QĐ-UBND22/8/2014Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon2461/QĐ-UBND22/8/2014Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon2460/QĐ-UBND22/8/2014Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon2459/QĐ-UBND22/8/2014Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon2458/QĐ-UBND22/8/2014Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon2457/QĐ-UBND22/8/2014Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon2455/QĐ-UBND22/8/2014V/v công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động TB&XH tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2454/QĐ-UBND22/8/2014V/v công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2453/QĐ-UBND22/8/2014V/v thành lập Ban Tổ chức Lễ trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Attachment Icon2452/QĐ-UBND22/8/2014Về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm, lắp đặt giá để tài liệu kho lưu trữ hồ sơ của Ban Quản lý dự án ISDP-HIRDP-ICDP
Attachment Icon2451/QĐ-UBND22/8/2014Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu tư vấn khảo sát kỹ thuật; lập thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán thuộc Dự án "Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hà Tĩnh" (giai đoạn 1)
Attachment Icon2450/QĐ-UBND21/8/2014V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình Doanh trại đơn vị vận tải - kho vật chất Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân Sự tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 2)
Attachment Icon2449/QĐ-UBND21/8/2014V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nông thôn kết hợp vào trang trại chăn nuôi tập trung xã Kỳ Lâm, xã Kỳ Hưng, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon2470/QĐ-UBND20/8/2014Ban hành Quy chế gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2444/QĐ-UBND20/8/2014Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trụ sở làm việc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Kỳ Anh
Attachment Icon2443/QĐ-UBND20/8/2014Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trụ sở làm việc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hương Khê
Attachment Icon2440/QĐ-UBND20/8/2014Xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh khi dầu mỏ hoá lỏng
Attachment Icon2438/QĐ-UBND20/8/2014Về việc thực hiện chế độ BHYT đối với các đối tượng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon2437/QĐ-UBND20/8/2014Về việc ban hành Quy chế gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon91/SY-UBND20/8/2014V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành
Attachment Icon90/SY-UBND20/8/2014V/v bán cổ phần của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Hà Tĩnh
Attachment Icon2434/QĐ-UBND19/8/2014Về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2016
Attachment Icon2432/QĐ-UBND19/8/2014Về việc thanh tra việc chấp hành các qui định pháp luật về quản lý sử dụng đất, đầu tư xây dựng công trình nhà nghỉ, khách sạn của các Công ty TNHH: Quốc Vinh, Hải Anh, Lâm Anh, Phú Nông, Hoàng Anh trên địa bàn huyện Kỳ Anh
Attachment Icon2431/QĐ-UBND19/8/2014V/v kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại
Attachment Icon2430/QĐ-UBND19/8/2014V/v thành lập Cụm công nghiệp Thạch Đồng
Attachment Icon2429/QĐ-UBND19/8/2014Về việc thành lập Cụm công nghiệp Trường Sơn
Attachment Icon2418/QĐ-UBND19/8/2014Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách nông nghiệp, nông thôn 6 tháng đầu năm 2014
Attachment Icon2420/QĐ-UBND18/8/2014V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh
Attachment Icon2417/QĐ-UBND18/8/2014Về việc xác minh nội dung khiếu nại
Attachment Icon2415/QĐ-UBND18/8/2014Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án “Đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại khu vực núi Voi, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh”
Attachment Icon2414/QĐ-UBND18/8/2014V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu năm 2014 Dự án "Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở tỉnh Hà Tĩnh"
Attachment Icon2413/QĐ-UBND18/8/2014Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Tham quan học tập kinh nghiệm tại Canada, thuộc Dự án Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh
Attachment Icon2411/QĐ-UBND18/8/2014Về việc phê duyệt giá trị tài sản Lưới điện hạ áp nông thôn 14 đơn vị (HTX, xã) thuộc huyện Lộc Hà bàn giao cho Công ty Điện lực Hà Tĩnh
Attachment Icon2398/QĐ-UBND18/8/2014Về việc thay đổi Trưởng Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo dự án Phát triển thành phố Hà Tĩnh lên đô thị loại II do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ
Attachment Icon2397/QĐ-UBND18/8/2014Về việc phê duyệt dự toán Chi ngân sách nhà nước năm 2014 của dự án VAHIP giai đoạn 01/7/2014 đến 31/12/2014 (Hợp phần nông nghiệp)
Attachment Icon2396/QĐ-UBND18/8/2014Về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (tỷ lệ 1/2000)
Attachment Icon2395/QĐ-UBND18/8/2014Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án đường giao thông biên giới xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2394/QĐ-UBND18/8/2014Về thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh
Attachment Icon2393/QĐ-UBND18/8/2014Về việc phê duyệt danh mục và phân bổ kinh phí đầu tưcác công trình cấp nước và vệ sinh trường học, trạm y tế năm 2014
Attachment Icon2392/QĐ-UBND18/8/2014Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đê Hữu sông Lam đoạn từ cầu Bến Thủy đến đê Hội Thống, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon2390/QĐ-UBND18/8/2014Về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án Doanh trại đơn vị vận tải - kho vật chất Hậu cần, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2358/QĐ-UBND18/8/2014V/v thành lập Văn phòng Thường trực BCĐ Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon206/QĐ-UBND18/8/2014Ban hành Quy định sử dụng phần mềm Quản lý văn bản hồ sơ công việc (TD-office)
Attachment Icon2383/QĐ-UBND15/8/2014V/v cấp kinh phí thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” tỉnh Hà Tĩnh, năm 2014
Attachment Icon2373/QĐ-UBND15/8/2014V/v điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013
Attachment Icon2369/QĐ-UBND14/8/2014V/v bổ nhiệm cán bộ (ông Nguyễn Hùng Mạnh)
Attachment Icon2368/QĐ-UBND14/8/2014V/v bổ nhiệm cán bộ (ông Lê Minh Đạo)
Attachment Icon2367/QĐ-UBND14/8/2014V/v bổ nhiệm cán bộ (bà Lê Thị Loan)
Attachment Icon2366/QĐ-UBND14/8/2014V/v tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ ( ông Thái Phúc Sơn)
Attachment Icon2364/QĐ-UBND14/8/2014V/v cho phép thành lập Hội Golf Hà Tĩnh
Attachment Icon2363/QĐ-UBND14/8/2014V/v công nhận Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Lái xe cơ giới đường bộ Hà Tĩnh
Attachment Icon2360/QĐ-UBND14/8/2014Công nhận hạng đối với cơ sở dạy nghề công lập của tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2357/QĐ-UBND14/8/2014Về việc cho phép Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác mỏ Trường Thọ khảo sát địa điểm xây dựng khu chế biến đá xây dựng tại khu vực núi Động Tâm, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon2356/QĐ-UBND14/8/2014V/v bổ nhiệm cán bộ (ông Nguyễn Văn Hạnh)
Attachment Icon2354/QĐ-UBND14/8/2014Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trìnhĐường giao thông nông thôn xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc
Attachment Icon2353/QĐ-UBND14/8/2014Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình đường vào các xã Hà Linh, Hương Thủy, Hương Giang, Lộc Yên, Hương Đô, Phúc Trạch, huyện Hương Khê, đoạn Km25+252,86 – Km28+288,75 (giai đoạn 3)
Attachment Icon2348/QĐ-UBND14/8/2014V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng hạng mục Hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 2), điện chiếu sáng ngoài nhà thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê
Attachment Icon2346/QĐ-UBND14/8/2014V/v ban hành Quy chế bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại khu đất Trụ sở UBND phường Hà Huy Tập (Địa chỉ: số 64, đường Nguyễn Xí, thành phố Hà Tĩnh)
Attachment Icon2344/QĐ-UBND14/8/2014V/v ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại khu đất Trụ sở UBND phường Thạch Quý (Địa chỉ:số 105, đường Trung Tiết, thành phố Hà Tĩnh)
Attachment Icon2342/QĐ-UBND14/8/2014Về việc điều chỉnh Phụ lục Kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 10/2/2014 của UBND tỉnh
Attachment Icon2341/QĐ-UBND14/8/2014Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nông thôn vào khu chăn nuôi tập trung kết hợp giao thông nội đồng xã Cẩm Trung
Attachment Icon2343/QĐ-UBND13/8/2014Về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh (Tỷ lệ 1/500)
Attachment Icon2330/QĐ-UBND13/8/2014V/v tuyển dụng sinh viên ngành y, dược theo chính sách thu hút
Attachment Icon2329/QĐ-UBND13/8/2014V/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng cán bộ kỹ thuật Cho Ban Điều phối dự án SRDP-IWMC
Attachment Icon2326/QĐ-UBND13/8/2014Nghiệp và PTNT Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cảitạo,phục hồi môi trường của dự án "Đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá khe Cạn xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc"
Attachment Icon2325/QĐ-UBND13/8/2014V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo,phục hồi môi trường của Dự án “Đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại xóm15 xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc”
Attachment Icon2324/QĐ-UBND13/8/2014Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành điều tiết tạm thời năm 2013 hồ chứa nước Thượng sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2322/QĐ-UBND13/8/2014Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Tư vấn Công trình: Cải tạo, nâng công suất Nhà máy nước Bộc Nguyêntừ 24.000m3/ngày.đêm lên 30.000m3/ngày.đêm
Attachment Icon2321/QĐ-UBND13/8/2014V/v công nhận trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia
Attachment Icon2316/QĐ-UBND13/8/2014Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thànhDự án: Mở rộng khuôn viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp dạy nghề huyện Vũ Quang
Attachment Icon2315/QĐ-UBND13/8/2014V/v phân bổ kinh phí Đề án Thiết chế văn hóa thể thao cơ sở năm 2014
Attachment Icon2314/QĐ-UBND13/8/2014V/v phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà học 2 tầng 8 phòng Trường THCS Tân - Hoa, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon2313/QĐ-UBND13/8/2014V/v phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà học lý thuyết Trường THPT Kỳ Anh
Attachment Icon2311/QĐ-UBND13/8/2014V/v nâng bậc lương đối với công chức (ông Lê Đức Nhân)
Attachment Icon2310/QĐ-UBND13/8/2014V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức (ông Phạm Ngọc Phượng)
Attachment Icon2308/GP-UBND13/8/2014Giấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon2307/GP-UBND13/8/2014Giấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon2306/QĐ-UBND13/8/2014Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộcKế hoạch năm thứ 3 (2014) Dự án Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh
Attachment Icon2304/QĐ-UBND13/8/2014V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng, lắp đặt các hạng mục thuộc dự án Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2303/QĐ-UBND13/8/2014V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu Hệ thống nhà cầu nối giai đoạn 2 thuộc Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh
Attachment Icon2302/QĐ-UBND13/8/2014V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư mua sắm thiết bị dạy nghề trọng điểm năm 2014 Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Hà Tĩnh
Attachment Icon2301/QĐ-UBND13/8/2014V/v phê duyệt danh sách tàu cá tham gia hoạt động trên các vùng biển xa
Attachment Icon2300/QĐ-UBND13/8/2014Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển chè công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon2299/QĐ-UBND13/8/2014Về việc cấp kinh phí hỗ trợ tiêu hủy gia súc, gia cầm
Attachment Icon2298/QĐ-UBND13/8/2014Về việc phê duyệt giá trị tạm tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá xây dựng khu vực núi Động Đâm, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon2297/GP-UBND13/8/2014Giấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon2296/GP-UBND13/8/2014Giấy phép thăm dò khoáng sản

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .
<