Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Toàn bộ văn bản
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Attachment Icon1887/GM-UBND 3/7/2017Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon1652/GP-UBND 20/6/2017Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon1651/GP-UBND20/6/2017Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon1243/GP-UBND 10/5/2017Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon549/GP-UBND 27/2/2017Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon487/GP-UBND 17/2/2017Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon454/QĐ-UBND10/2/2017Giấy phép khai thác nước dưới đất
Attachment Icon365/GP-UBND24/1/2017Giấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon274/GP-UBND 20/1/2017Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon165/GP-UBND 16/1/2017Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3902/GP-UBND 30/12/2016Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3901/GP-UBND 30/12/2016Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3562/GP-UBND12/12/2016Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3522/GP-UBND6/12/2016Sủ dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3487/GP-UBND2/12/2016Hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Attachment Icon3166/QĐ-UBND10/11/2016Giấy phép thăm dò nước dưới mặt đất
Attachment Icon3124/GP-UBND3/11/2016Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2871/UBND-NL213/10/2016Giấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon2090/GP-UBND26/7/2016Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1442/GP-UBND7/6/2016Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon1295/GP-UBND24/5/2016Hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Attachment Icon1116/GP-UBND11/5/2016Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1116/GP-UBND11/5/2016Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon523/GP-UBND1/3/2016Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon508/GP-UBND26/2/2016Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon416/GP-UBND15/2/2016Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon411/GP-UBND15/2/2016Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon249/GP-UBND29/1/2016Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon4703/GP-UBND8/12/2015Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon4702/GP-UBND8/12/2015Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon4080/GP-UBND23/10/2015Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3912/GP-UBND9/10/2015Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon3884/GP-UBND7/10/2015Giấy phép khai thác khoán sản
Attachment Icon3665/GP-UBND21/9/2015Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon3457/GP-UBND4/9/2015Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon3194/GP-UBND12/8/2015Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2854/GP-UBND23/7/2015Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2714/GP-UBND14/7/2015Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2706/GP-UBND14/7/2015Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon2327/GP-UBND19/6/2015Giấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon1956/GP-UBND22/5/2015Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1955/GP-UBND22/5/2015Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1920/GP-UBND21/5/2015Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1865/GP-UBND18/5/2015Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1775/GP-UBND14/5/2015Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon1783/GP-UBND8/5/2015Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon1662/GP-UBND7/5/2015Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1630/GP-UBND7/5/2015Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon1599/GP-UBND5/5/2015Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon1591/GP-UBND5/5/2015Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon1008/GP-UBND26/3/2015Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon969/GP-UBND24/3/2015Xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
Attachment Icon854/GP-UBND12/3/2015Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon846/GP-UBND11/3/2015Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon235/GP-UBND19/1/2015Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon3803/GP-UBND5/12/2014Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon3491/GP-UBND17/11/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3188/GP-UBND22/10/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3067/GP-UBND15/10/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2256/GP-UBND8/8/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1573/GP-UBND6/6/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1530/GP-UBND3/6/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1529/GP-UBND3/6/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1286/GP-UBND13/5/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1098/GP-UBND22/4/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1097/GP-UBND22/4/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1096/GP-UBND22/4/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1078/GP-UBND21/4/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon632/GP-UBND10/3/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon574/GP-UBND28/2/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon440/GP-UBND10/2/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon428/GP-UBND6/2/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon65/GP-UBND7/1/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon64/GP-UBND7/1/2014Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon4080/GP-UBND17/12/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3987/GP-UBND10/12/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3799/GP-UBND6/12/2013V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3803/GM-UBND29/11/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3800/GP-UBND29/11/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3784/GP-UBND28/11/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3445/GP-UBND4/11/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2987/GP-UBND24/9/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2878/GP-UBND17/9/2013Giấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon2700/GP-UBND29/8/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2656/GP-UBND27/8/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2602/GP-UBND23/8/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2400/GP-UBND7/8/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2358/GP-UBND2/8/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2344/GP-UBND1/8/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2268/GP-UBND25/7/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2267/GP-UBND25/7/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2237/GP-UBND23/7/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2237/GP-UBND23/7/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2006/GP-UBND5/7/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2005/GP-UBND5/7/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1652/GP-UBND10/6/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1631/GP-UBND7/6/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1625/GP-UBND7/6/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1622/GP-UBND7/6/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1593/GP-UBND5/6/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1592/GP-UBND5/6/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1591/GP-UBND5/6/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1497/GP-UBND24/5/2013Giấp phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon1428/GP-UBND20/5/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1382/GP-UBND16/5/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1351/GP-UBND15/5/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1250/GP-UBND7/5/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1123/GP-UBND25/4/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1052/GP-UBND18/4/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1051/GP-UBND18/4/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1006/GP-UBND15/4/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon992/GP-UBND15/4/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon991/GP-UBND15/4/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon990/GP-UBND15/4/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon989/GP-UBND15/4/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon959/GP-UBND11/4/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon950/GP-UBND11/4/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon949/GP-UBND11/4/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon948/GP-UBND11/4/2013Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3984/GP-UBND27/12/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3861/GP-UBND20/12/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3764/GP-UBND12/12/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3703/GP-UBND7/12/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3702/GP-UBND7/12/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3415/GP-UBND16/11/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2784/GP-UBND25/9/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2783/GP-UBND25/9/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2741/GP-UBND20/9/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2718/GP-UBND18/9/2012Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Attachment Icon2567/GP-UBND4/9/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2530/GP-UBND28/8/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2442/GP-UBND21/8/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2441/GP-UBND21/8/2012Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thuờng
Attachment Icon2405/GP-UBND20/8/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2401/GP-UBND17/8/2012Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường
Attachment Icon2333/GP-UBND13/8/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2284/GP-UBND8/8/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2283/GP-UBND8/8/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2282/GP-UBND8/8/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2259/GM-UBND6/8/2012V/v cho phép Công ty Cổ phần Sông Đà 27 sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2235/GP-UBND3/8/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2234/GP-UBND3/8/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2209/GP-UBND1/8/2012Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thuờng
Attachment Icon2095/GP-UBND23/7/2012Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường
Attachment Icon2092/GP-UBND23/7/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Công ty CP SXKD VLXD Hà Tĩnh)
Attachment Icon1935/GP-UBND9/7/2012V/v cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cổ phần Phát triển kinh tế tổng hợp Hoàng Sơn
Attachment Icon1934/GP-UBND9/7/2012V/v cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ cho Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia
Attachment Icon1848/GP-UBND28/6/2012Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường
Attachment Icon1847/GP-UBND27/6/2012V/v cho phép Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1793/GP-UBND21/6/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1792/GP-UBND21/6/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1703/GP-UBND13/6/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1563/GP-UBND1/6/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Hà Tĩnh
Attachment Icon1562/GP-UBND1/6/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và dịch vụ Chúc A
Attachment Icon1340/GP-UBND9/5/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cổ phần số 999
Attachment Icon1295/GP-UBND4/5/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty CP XD - Thương mại Trung Hậu
Attachment Icon1205/GP-UBND24/4/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1204/GP-UBND24/4/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Công ty TNHH ĐT và PT Xuân Thành)
Attachment Icon1187/GP-UBND23/4/2012Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Attachment Icon1152/GP-UBND20/4/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1058/GP-UBND11/4/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty CP KT và CB đá Cẩm Thịnh
Attachment Icon978/GP-UBND5/4/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp 26-3
Attachment Icon886/GP-UBND27/3/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Doanh nghiệp Tư nhân Hà An
Attachment Icon848/GP-UBND26/3/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon792/GP-UBND20/3/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty CP Coneco Miền trung
Attachment Icon791/GP-UBND20/3/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Hợp tác xã 30-4 Cẩm Trung
Attachment Icon790/GP-UBND20/3/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Doanh nghiệp XD-DVTH Châu Đoài
Attachment Icon788/GP-UBND19/3/2012Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường
Attachment Icon787/GP-UBND19/3/2012Giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường
Attachment Icon711/GP-UBND12/3/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon658/GP-UBND8/3/2012V.v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH Hùng Bình
Attachment Icon657/GP-UBND8/3/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty CP Xây dựng và Thương mại 423
Attachment Icon653/GP-UBND8/3/2012Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường
Attachment Icon583/GP-UBND29/2/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon560/GP-UBND27/2/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon559/GP-UBND27/2/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon522/GP-UBND27/2/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon453/GP-UBND17/2/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Hợp tác xã Đức Quang
Attachment Icon414/GP-UBND15/2/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty CP XD đường bộ số 1 Hà Tĩnh
Attachment Icon203/GP-UBND17/1/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cổ phần KTĐ Hưng Thịnh
Attachment Icon120/GP-UBND9/1/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Hợp tã xã Hồng Minh
Attachment Icon119/GP-UBND9/1/2012V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH Ngọc Hải
Attachment Icon53/GP-UBND5/1/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cổ phần Phú Hoàng
Attachment Icon52/GP-UBND5/1/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Doanh nghiệp tư nhân Cây Phượng
Attachment Icon51/GP-UBND5/1/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cp Cavico XDNL và Dịch vụ
Attachment Icon50/GP-UBND5/1/2012Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH An Tín
Attachment Icon4088/GP-UBND23/12/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon4047/GP-UBND21/12/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3964/GP-UBND14/12/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3963/GP-UBND14/12/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3962/GP-UBND14/12/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3961/GP-UBND14/12/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3950/GP-UBND13/12/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3831/GP-UBND1/12/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3830/GP-UBND1/12/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3745/GP-UBND25/11/2011V/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty CP Đầu tư xây dựng Dũng Hảo
Attachment Icon3681/GP - UBND21/11/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3680/GP - UBND21/11/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3647/GP - UBND16/11/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3646/GP - UBND16/11/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3645/GP - UBND16/11/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3644/GP - UBND16/11/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3344/GP-UBND14/10/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho HTX khai thác đá xây dựng Minh Tân
Attachment Icon3167/GP-UBND28/9/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cổ phần Xây dựng Trung Kiên
Attachment Icon3077/GP-UBND21/9/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cổ phần Xây dựng Trung Kiên
Attachment Icon3065/GP-UBND20/9/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Xí nghiệp Xây dựng Mai Linh
Attachment Icon3010/GP-UBND16/9/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Hợp tác xã Đức Quang - xã Kỳ Xuân
Attachment Icon2970/GP-UBND13/9/2011Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho phép Công ty TNHH MTV Sơn Dương
Show details for GPGP
Show details for Hiến phápHiến pháp
Show details for kk
Show details for Kế hoạchKế hoạch
Show details for Kết luậnKết luận
Show details for LuậtLuật
Show details for Lịch công tácLịch công tác
Hide details for Nghị quyếtNghị quyết
Attachment Icon39/HĐND5/2/2018V/v đính chính Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh
Attachment Icon24/SY-UBND11/3/2015Nghị quyết phiên họp tổng kết công tác năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 của Quỹ BTĐB Trung ương
Attachment Icon108/NQ-HĐND16/7/2014Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon107/NQ-HĐND16/7/2014Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon106/NQ-HĐND16/7/2014Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon105/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon104/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon103/NQ-HĐND16/7/2014Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon102/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon101/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon100/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon99/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành viên Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon98/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon97/NQ-HĐND16/7/2014Về việc miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon96/NQ-HĐND16/7/2014Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon95/NQ-HĐND16/7/2014Về miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon94/2014/NQ-HĐND16/7/2014Về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon93/2014/NQ-HĐND16/7/2014Về việc quy định chế độ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon92/2014/NQ-HĐND16/7/2014Về việc bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020 tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon91/2014/NQ-HĐND16/7/2014Về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh đến năm 2020
Attachment Icon90/2014/NQ-HĐND16/7/2014Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới
Attachment Icon89/2014/NQ-HĐND16/7/2014Về việc quy định danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2014-2015
Attachment Icon88/2014/NQ-HĐND16/7/2014Quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon87/2014/NQ-HĐND16/7/2014Về việc quy định định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2014 - 2015
Attachment Icon86/2014/NQ-HĐND16/7/2014Về việc quy định bổ sung giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon85/2014/NQ-HĐND16/7/2014V/v sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon84/2014/NQ-HĐND16/7/2014Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014
Attachment Icon83/NQ-HĐND18/12/2013V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon82/NQ-HĐND18/12/2013V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon81/NQ-HĐND18/12/2013V/v miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon80/NQ-HĐND18/12/2013V/v miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon79/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v Chương trình xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề và Chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014
Attachment Icon78/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014 - 2020
Attachment Icon78/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014-2020
Attachment Icon77/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
Attachment Icon76/NQ-HĐND18/12/2013V/v điều chỉnh địa giới hành chính các xã liên quan Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon75/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v đạt tên bổ sung một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon73/2013/NQ-HĐND18/12/2013Phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon72/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ % phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết sô 136/2010/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV
Attachment Icon71/2013/NQ-HĐND18/12/2013ban hành một số cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin tập trung tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon70/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v cho thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục được hưởng một số cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Attachment Icon69/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v thông qua kế hoạch biên chế công chức, viên chức hợp đồng lao động nhà nước năm 2014
Attachment Icon68/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v thông qua Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon67/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon66/2013/NQ-HĐND18/12/2013V/v phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2014
Attachment Icon65/2013/NQ-HĐND18/12/2013Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2012
Attachment Icon64/2013/NQ-HĐND18/12/2013Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
Attachment Icon63/NQ-HĐND13/7/2013Về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon62/NQ-HĐND13/7/2013V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon61/NQ-HĐND13/7/2013Về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
Attachment Icon60/NQ-HĐND13/7/2013V/v miễn nhiệm thành viên ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon59/NQ-HĐND13/7/2013V/v miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon58/NQ-HĐND13/7/2013V/v miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon57/2013/NQ-HĐND13/7/2013V/v bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon56/2013/NQ-HĐND13/7/2013Về Đề án "bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"
Attachment Icon55/2013/NQ-HĐND13/7/2013Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020
Attachment Icon54/2013/NQ-HĐND13/7/2013Hoàn thành đo vẽ bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon53/2013/NQ-HĐND13/7/2013Phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon52/2013/NQ-HĐND13/7/2013Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013
Attachment Icon47/2012/NQ-HĐND20/12/2012V/v thông qua Đề án "Một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2013-2020"
Attachment Icon46/2012/NQ-HĐND20/12/2012V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 115/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 của HĐND tỉnh
Attachment Icon45/2012/NQ-HĐND20/12/2012V/v thông qua chủ trương hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2015
Attachment Icon44/2012/NQ-HĐND20/12/2012V/v bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon43/2012/NQ-HĐND20/12/2012V/v quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã được nộp vào ngân sách Nhà nước
Attachment Icon42/2012/NQ-HĐND20/12/2012Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2013
Attachment Icon41/2012/NQ-HĐND20/12/2012Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2011
Attachment Icon39/NQ-HĐND28/9/2012V/v miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon38/2012/NQ-HĐND24/8/2012V/v tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động kỳ họp của HĐND tỉnh
Attachment Icon37/2012/NQ-HĐND19/7/2012V/v quy định bổ sung, điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và một số loại phí áp dụng trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon36/2012/NQ-HĐND19/7/2012V/v quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao
Attachment Icon35/2012/NQ-HĐND19/7/2012V/v quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon34/2012/NQ-HĐND19/7/2012V/v hỗ trợ ngân sách nhà nước cho Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng
Attachment Icon33/2012/NQ-HĐND19/7/2012V/v thông qua Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020
Attachment Icon32/2012/NQ-HĐND19/7/2012V/v thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon31/2012/NQ-HĐND19/7/2012V/v thông qua Đề án quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Attachment Icon30/2012/NQ-HĐND19/7/2012Về nhiệm vụ KTXH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2012
Attachment Icon23/2012/NQ-HĐND13/7/2012V/v phê chuẩn quy hoạch mạng lưới trường Mầm non và Phổ thông huyện Hương sơn đến năm 2020
Attachment Icon21/2012/NQ-HĐND13/7/2012Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch KTXH, QP-An 6 tháng cuối năm 2012
Attachment Icon20/2012/NQ-HĐND13/7/2012V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2011
Attachment Icon28/2012/NQ-HĐND12/7/2012Về nhiệm vụ phát triển KTXH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2012
Attachment Icon29/2011/NQ-HĐND16/12/2011Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon28/2011/NQ-HĐND16/12/2011Về Chương trình xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề và Chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2012
Attachment Icon27/2011/NQ-HĐND16/12/2011Về chủ trương vận động lập Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon26/2011/NQ-HĐND16/12/2011Phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính,đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án và tổ chức Hội
Attachment Icon25/2011/NQ-HĐND16/12/2011Về phê duyệt kế hoạch tổng biên chế năm 2012
Attachment Icon24/2011/NQ-HĐND16/12/2011Bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon23/2011/NQ-HĐND16/12/2011Về việc phê chuẩn Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon22/2011/NQ-HĐND16/12/2011Về việc phê duyệt Đề án Phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2012-2020 tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon21/2011/NQ-HĐND16/12/2011Phê chuẩn cơ chế, chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân đến năm 2015 và những năm tiếp theo
Attachment Icon20/2011/NQ-HĐND16/12/2011Phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo
Attachment Icon19/2011/NQ-HĐND16/12/2011Về việc cho thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục được hưởng một số cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết số 82/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Attachment Icon18/2011/NQ-HĐND16/12/2011Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2010
Attachment Icon17/2011/NQ-HĐND16/12/2011Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2012
Attachment Icon16/2011/NQ-HĐND16/12/2011Về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012
Attachment Icon15/2011/NQ-HDND22/6/2011Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 2011-2015
Attachment Icon14/2011/NQ-HĐND22/6/2011V/v Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon12/2011/NQ-HĐND22/6/2011Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2011
Attachment Icon11/2011/NQ-HĐND22/6/2011Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp HĐND tỉnh
Attachment Icon10/2011/NQ-HĐND22/6/2011Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh
Attachment Icon9/2011/NQ-HĐND 22/6/2011Về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon8/2011/NQ-HĐND 22/6/2011V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng Ban, Phó trưởng Ban và các thành viên khác của các ban HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon7/2011/NQ-HĐND 22/6/2011Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon6/2011/NQ-HĐND22/6/2011Về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon5/2011/NQ-HĐND22/6/2011Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon4/2011/NQ-HĐND 22/6/2011Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon3/2011/NQ-HĐND 22/6/2011Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon2/2011/NQ-HĐND 22/6/2011Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon1/2011/NQ-HĐND22/6/2011Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh của các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2011-2016
Attachment Icon4/2010/NQ-HĐND30/6/2010Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2010
Attachment Icon3/2010/NQ-HĐND30/6/2010Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2009
Attachment Icon2/2010/NQ-HĐND30/6/2010Về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế -Xã hội, Quốc phòng-An ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010
Attachment Icon118/2009/NQ-HĐND12/12/2009Về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội nhân dân tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2004-2011
Attachment Icon113/2009/NQ-HĐND12/12/2009Về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang công lập, dân lập, tư thục
Attachment Icon113/2009/NQ-HĐND12/12/2009Về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi loại hình
trường mầm non bán công sang công lập, dân lập, tư thục
Attachment Icon108/2009/NQ-HĐND12/12/2009Về phân bổ Dự toán thu, chi ngân sách
và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2010
Attachment Icon107/2009/NQ-HĐND12/12/2009Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010
Attachment Icon40/2009/NQ-HĐND17/7/2009Về việc thông qua phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015
và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu (2007-2010) của 2 thị trấn (Thị trấn Phố Châu và Thị trấn Tây Sơn
Attachment Icon39/2009/NQ-HĐND17/7/2009Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2008
Attachment Icon38/2009/NQ-HĐND17/7/2009Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2009
Attachment Icon65/2009/NQ-HĐND15/7/2009Về việc phê chuẩn quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu (2007 - 2010) của Thị trấn Xuân An
Attachment Icon64/2009/NQ-HĐND15/7/2009Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2009
Attachment Icon63/2009/NQ-HĐND15/7/2009Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2008
Attachment Icon73/2009/NQ-HĐND3/7/2009Về phát triển kinh tế trang trại đến năm 2015 và các năm tiếp theo
Attachment Icon72/2009/NQ-HĐND3/7/2009Về quy hoạch phát triển giao thông nông thôn và phân cấp quản lý đường giao thông trên địa bàn từ nay đến năm 2015
Attachment Icon71/2009/NQ-HĐND3/7/2009Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch
Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2009
Attachment Icon106/2009/NQ-HĐND25/6/2009Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Khoá XV, nhiệm kỳ 2004-2011
Attachment Icon105/2009/NQ-HĐND25/6/2009Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh
Khoá XV, nhiệm kỳ 2004-2011
Attachment Icon104/2009/NQ-HĐND25/6/2009Về việc miễn nhiệm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011
Attachment Icon103/2009/NQ-HĐND25/6/2009Về việc miễn nhiệm Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
khóa XV, nhiệm kỳ 2004-2011
Attachment Icon102/2009/NQ-HĐND25/6/2009Về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh
khóa XV, nhiệm kỳ 2004-2011
Attachment Icon101/2009/NQ-HĐND25/6/2009NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh
khóa XV, nhiệm kỳ 2004-2011
Attachment Icon59/2009/NQ-HĐND23/6/2009Về việc phê chuẩn đề án chuyển đổi
trường THPT Bán công sang loại hình trường THPT công lập
Attachment Icon58/2009/NQ-HĐND23/6/2009Về việc chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp
giai đoạn II năm 2009 và những năm tiếp theo
Attachment Icon57/2009/NQ-HĐND23/6/2009Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008
Attachment Icon56/2009/NQ-HĐND23/6/2009Về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2009
Attachment Icon1/2009/NQ-HĐND2/1/2009Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009
Attachment Icon55/2008/NQ-HĐND19/12/2008Về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2009
Attachment Icon54/2008/ NQ-HĐND19/12/2008Phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009
Attachment Icon53/2008/NQ-HĐND19/12/2008Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2009
Attachment Icon97/2008/NQ-HĐND10/12/2008Về việc quy định bổ sung một số loại phí, lệ phí; tỷ lệ điều tiết ngân sách và phụ cấp cho giáo viên mầm non ngoài biên chế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon96/2008/NQ-HĐND 10/12/2008Về việc phê chuẩn Đề án đào tạo, sử dụng
nguồn nhân lực lao động kỹ thuật giai đoạn 2009-2015
Attachment Icon95/2008/NQ -HĐND 10/12/2008Về việc đặt tên đường phố thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon94/2008/NQ-HĐND10/12/2008ề việc thông qua quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng
tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2008 – 2020
Attachment Icon93/2008/NQ-HĐND10/12/2008Về Chương trình xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề
và Chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2009
Attachment Icon92/2008/NQ-HĐND10/12/2008Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007
Attachment Icon91/2008/NQ-HĐND10/12/2008Về việc phê duyệt kế hoạch tổng biên chế năm 2009
Attachment Icon90/2008/NQ-HĐND10/12/2008Về việc phê chuẩn giá các loại đất trên địa bàn
tỉnh Hà Tĩnh năm 2009
Attachment Icon88/2008/NQ-HĐND10/12/2008Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009
Attachment Icon87/2008/NQ-HĐND23/7/2008Về việc phê chuẩn Đề án Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020
Attachment Icon86/2008/NQ-HĐND23/7/2008Về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon85/2008/NQ-HĐND23/7/2008Về việc phê duyệt kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục
phổ thông tỉnh Hà Tĩnh năm học 2008-2009
Attachment Icon84/2008/NQ-HĐND23/7/2008Về việc thành lập các phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh và điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã thuộc huyện Hương Khê để mở rộng thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon83/2008/NQ-HĐND23/7/2008Về việc phê chuẩn Đề án chuyển đổi các trường THPT bán công, dân lập sang loại hình trường THPT công lập, tư thục
Attachment Icon82/2008/NQ-HĐND23/7/2008Về ban hành cơ chế tài chính đặc thù đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon81/2008/NQ-HĐND23/7/2008Về thực quy định mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng
bảo vệ dân phố tại thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon80/2008/NQ-HĐND23/7/2008Về thực quy định bổ sung, sửa đổi một số loại phí, lệ phí, học phí; giá thu một phần viện phí Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm y tế xã, phường, thị trấn và chính sách huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon79/2008/NQ-HĐND23/7/2008Về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008
Show details for Nghị quyết Nghị quyết
Show details for Nghị quyết QPPLNghị quyết QPPL
Show details for Nghị địnhNghị định
Show details for Phương ánPhương án
Show details for qq
Show details for Quyết địnhQuyết định
Show details for Quyết định QPPLQuyết định QPPL
Show details for Quyết định QPPLnQuyết định QPPLn
Show details for Quyết địnhưQuyết địnhư
Show details for QĐ
Show details for QĐ của UBND tỉnhQĐ của UBND tỉnh
Show details for Sao lụcSao lục
Show details for Sao Y CP; Bộ ngànhSao Y CP; Bộ ngành
Show details for Thông báoThông báo
Show details for Thông tưThông tư
Show details for Tờ trìnhTờ trình
Show details for UBND tỉnhUBND tỉnh
Show details for (Not Categorized)(Not Categorized)

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .