Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Toàn bộ văn bản
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon53/BC-UBND21/2/2018Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2018
Attachment Icon52/BC-UBND18/2/2018Tình hình trước, trong và sau tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018 (báo cáo đến ngày 18/2/2018)
Attachment Icon50/BC-UBND13/2/2018Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon49/BC-UBND12/2/2018Tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2017
Attachment Icon31/BC-UBND30/1/2018Tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
Attachment Icon30/BC-UBND26/1/2018Tình hình đầu tư nước ngoài cả năm 2017 và kế hoạch năm 2018
Attachment Icon11/BC-UBND10/1/2018Công tác thanh tra quý IV và năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018 (số liệu từ ngày 16/12/2016 đến ngày 15/12/2017)
Attachment Icon10/BC-UBND10/1/2018Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017
Attachment Icon9/BC-UBND10/1/2018Tình hình thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường
Attachment Icon6/BC-UBND9/1/2018Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Attachment Icon441/BC-UBND29/12/2017Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ
Attachment Icon439/BC-UBND26/12/2017V/v thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sủ dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016
Attachment Icon432/BC-UBND21/12/2017Tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ năm 2017
Attachment Icon431/BC-UBND21/12/2017Tổng kết năm 2017 tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon422/BC-UBND15/12/2017Tổng kết việc thi hành Luật phòng, chống ma túy
Attachment Icon420/BC-UBND14/12/2017Tình hình triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017 và kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon86/BC-UBND4/12/2017Tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2017
Attachment Icon393/BC-UBND1/12/2017Kết quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Attachment Icon391/BC-UBND1/12/2017Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon386/BC-UBND30/11/2017Khảo sát, nắm tình hình người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân về những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên
Attachment Icon347/BC-VPUB27/11/2017Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2017
Attachment Icon354/BC-UBND31/10/2017Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017
Attachment Icon348/BC-UBND19/10/2017Tình hình thiệt hại và công tác triển khai đối phó, khắc phục hậu quả đợt mưa, lũ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ ngày 06/10 đến ngày 10/10/2017
Attachment Icon344/BC-UBND13/10/2017Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017
Attachment Icon335/BC-UBND6/10/2017Tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2017
Attachment Icon327/BC-UBND27/9/2017Kết quả bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon325/BC-UBND27/9/2017Đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của các Trung tâm xúc tiến Đầu tư, xúc tiến Thương mại và xúc tiến Du lịch trực thuộc các Sở, ban, ngành quản lý theo ngành, lĩnh vực
Attachment Icon323/BC-UBND25/9/2017Báo cáo diễn biến và công tác ứng phó bão; tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả cơn bão số 10 xảy ra ngày 15/9/2017
Attachment Icon318/BC-UBND13/9/2017Tổng kết thi hành Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .