Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Kế hoạch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 427/ TTr-UBND
Ngày ký 21/12/2017
Người ký Đặng Quốc Khánh
Trích yếu V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến Nhà máy thủy điện Ngàn Trươi vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 216-2025, có xét đến 2035 đối với Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Kế hoạch   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

TTR427.signed.pdf 195(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .