Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Kế hoạch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 184/ KH-UBND
Ngày ký 05/06/2018
Người ký Đặng Quốc Vinh
Trích yếu Thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 955-CTr/TU ngày 16/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân só trong tình hình mới
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Kế hoạch   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

KH184.signed.pdf 805(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .