Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Kế hoạch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 403/ TTr-UBND
Ngày ký 07/12/2017
Người ký Đặng Quốc Khánh
Trích yếu V/v đề nghị phê chuẩn và ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Kế hoạch   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

TTR403.signed.pdf 112(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .