Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Thông báo
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 0/ TB
Ngày ký 30/07/2017
Người ký
Trích yếu V/v bãi thải xỉ của Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa
Cơ quan ban hành UBND tinh
Phần loại Thông báo   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

VB12345.pdf 46(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .