Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Báo cáo
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 420/ BC-UBND
Ngày ký 14/12/2017
Người ký Đặng Quốc Vinh
Trích yếu Tình hình triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017 và kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Báo cáo   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

BC420.signed.pdf 768(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .