Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Báo cáo
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3/ BC-UBND
Ngày ký 14/03/2018
Người ký
Trích yếu Thực hiện kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018, tiếp công dân thường xuyên và tiếp công nhận xử lý đơn thư tháng 03 năm 2018 (số liệu từ ngày 15/01/2018 đến ngày 14/3/2018)
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Báo cáo   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

BC3.signed.pdf 384(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .