Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Toàn bộ văn bản
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon270/BC-UBND14/8/2018 Thực trạng các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng
Attachment Icon261/BC-UBND8/8/2018 Việc thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng
Attachment Icon258/BC-UBND7/8/2018Phục vụ hoạt động giám sát "việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT và thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT đối với KCN, KCX và cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao
Attachment Icon255/BC-UBND1/8/2018Diễn biến, công tác ứng phó, tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả ATNĐ và bão số 3 xảy ra từ ngày 15/7 đến 20/7/2018
Attachment Icon254/BC-UBND31/7/2018Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon72/BC-BCĐ30/7/2018 Về việc rà soát, đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hội đồng thi Sở GDĐT Hà Tĩnh
Attachment Icon249/BCGSĐG26/7/2018Báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi
Attachment Icon63/BC-HĐKTSH19/7/2018Kết quả kiểm tra, sát hạch
Attachment Icon7/BC-BTCD13/7/2018Thực hiện kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018, tiếp công dân thường xuyên và tiếp nhận xử lý đơn thư tháng 7 năm 2018
Attachment Icon223/BC-UBND9/7/2018Kế hoạch số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
Attachment Icon222/BC-UBND9/7/2018Kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon210/BC-UBND4/7/2018Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon204/BC-UBND22/6/2018Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án "Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm"
Attachment Icon203/BC-UBND22/6/2018Tình hình thực hiện và kết quả triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ trong Quý II/2018
Attachment Icon202/BC-UBND21/6/2018Kết quả công tác tư pháp 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 06 tháng cuối năm 2018
Attachment Icon194/BC-UBND11/6/2018Tình hình về đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trong trường học
Attachment Icon175/BC-UBND1/6/2018Công tác quản lý các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2017
Attachment Icon157/BC-UBND14/5/2018Tổng kết công tác khắc phục thiệt hại do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon157/BC-UBND14/5/2018Tổng kết công tác khắc phục thiệt hại do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon150/BC-UBND9/5/2018thực trạng số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa và đăng ký số lượng, danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa từ hạng III lên hạng II năm 2018
Attachment Icon134/BC-UBND19/4/2018Thực trạng cơ sở vật chất và thực hiện quy hoạch lại mạng lưới các điểm trường lẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
Attachment Icon133/BC-UBND19/4/2018Tình hình, kết quả thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa
Attachment Icon132/BC-UBND19/4/2018 Báo cáo công tác ban hành và thực thi các chính sách, pháp luật về quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon111/BC-UBND6/4/2018Đánh giá tác động của việc thành lập thị trấn Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon110/BC-UBND6/4/2018Tổng hợp ý kiến của cử tri xã Đồng Lộc, của Hội đồng nhân dân các cấp về việc thành lập thị trấn Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon108/BC-UBND6/4/2018Tình hình thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020
Attachment Icon98/BC-UBND29/3/2018Tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2018
Attachment Icon91/BC-UBND26/3/2018 Tình hình hoạt động và đề xuất tiêu chí cổ phần hóa doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi
Attachment Icon74/BC-UBND19/3/2018Tình hình bố trí ổn định đời sống dân cư, định canh đinh cư

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .