Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Báo cáo
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon270/BC-UBND28/7/2017UBND tỉnhTình hình, kết quả thực hiện chính sách pháp luật về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình, cá nhân vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2006-2016
Attachment Icon269/BC-UBND27/7/2017UBND tỉnhKết quả điều tra, khảo sát thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng Đề án “Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm”
Attachment Icon267/BC-UBND26/7/2017UBND tỉnhKết quả khắc phục thiệt hại do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon258/BC-UBND14/7/2017UBND tỉnhTổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012
Attachment Icon234/BC-UBND3/7/2017UBND tỉnhSơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
Attachment Icon228/BC-UBND30/6/2017UBND tỉnhKế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
Attachment Icon217/BC-UBND26/6/2017UBND tỉnhCông tác quản lý nhà nước về một số nội dung thuộc lĩnh vực đất đai và môi trường trên đại bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016
Attachment Icon205/BC-UBND22/6/2017UBND tỉnhTình hình, kết quả thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2017
Attachment Icon200/BC-UBND20/6/2017UBND tỉnhTình hình triển khai Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ, Quý II năm 2017
Attachment Icon186/BC-UBND6/6/2017UBND tỉnhDiễn biến và thiệt hại do bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ Xuân 2017
Attachment Icon174/BC-UBND25/5/2017UBND tỉnh Tổng kết công tác phối hợp hoạt động của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tại Hà Tĩnh
Attachment Icon150/BC-UBND4/5/2017UBND tỉnhKết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân
Attachment Icon145/BC-UBND26/4/2017UBND tỉnhKết quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 3 cấp chính quyền trong 3 tháng đầu năm 2017
Attachment Icon140/BC-UBND26/4/2017UBND tỉnhCông tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon125/BC-UBND10/4/2017UBND tỉnhThực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
Attachment Icon110/BC-UBND29/3/2017UBND tỉnhSơ kết 04 năm thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ, 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Attachment Icon103/BC-UBND24/3/2017UBND tỉnhTình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quý I năm 2017
Attachment Icon101/BC-UBND24/3/2017UBND tỉnhTình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016
Attachment Icon89/BC-UBND16/3/2017UBND tỉnhKết quả thực hiện việc phân định vùng miền núi và dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển và phân định xã huyện, tỉnhlà miền núi và vùng cao tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon80/BC-UBND10/3/2017UBND tỉnhThực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016
Attachment Icon75/BC-UBND7/3/2017UBND tỉnh Tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2016
Attachment Icon72/BC-UBND3/3/2017UBND tỉnhKết quả thự hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
Attachment Icon69/BC-UBND2/3/2017UBND tỉnhCông tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo giai đoạn 2011-2016
Attachment Icon68/BC-UBND2/3/2017UBND tỉnhKết quả cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp
Attachment Icon66/BC-UBND28/2/2017UBND tỉnhCông tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon29/BC-UBND10/2/2017UBND tỉnhĐánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon23/BC-UBND3/2/2017UBND tỉnhViệc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
Attachment Icon2/BC-UBND7/1/2017UBND tỉnhKết quả tiêu thụ, xử lý thủy sản tồng kho và một số vướng mắc, kiến nghị, đề xuất liên quan đến bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon487/BC-UBND27/12/2016UBND tỉnhTình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016
Attachment Icon486/BC-UBND27/12/2016UBND tỉnhCông tác thanh tra năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .