Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Báo cáo
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon124/BC-UBND7/5/2019UBND tỉnhTổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013-2019 và rà soát điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ bố trí dân cư giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
Attachment Icon121/BC-UBND4/5/2019UBND tỉnhViệc thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng theo quy định tại Quyết định số 118-TTg ngày 27/02/1996, Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007, Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon118/BC-UBND3/5/2019UBND tỉnhKết quả đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dan tộc thiểu số, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021-2025 và 2025-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon92/BC-UBND4/4/2019UBND tỉnhTình hình thực hiện các chương trình, chính sách liên quan đến phân luồng sau giáo dục trung học cơ sở tại vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2010-2018
Attachment Icon85/BC-UBND29/3/2019UBND tỉnhTình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon231/BC-VP28/3/2019UBND tỉnhTổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc
Attachment Icon82/BC-UBND28/3/2019UBND tỉnhTình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2019
Attachment Icon77/BC-UBND22/3/2019UBND tỉnhKết quả thực hiện Luật Trẻ em năm 2017-2018
Attachment Icon75/BC-UBND20/3/2019UBND tỉnhKết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp kỳ 2014-2018
Attachment Icon55/BC-UBND6/3/2019UBND tỉnhViệc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp
Attachment Icon48/BC-UBND28/2/2019UBND tỉnhTình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon27/BC-UBND28/1/2019UBND tỉnhViệc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018
Attachment Icon14/BC-UBND18/1/2019UBND tỉnh Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon7/BC-UBND9/1/2019UBND tỉnhThực trạng tổ chức bộ máy quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon4/BC-UBND4/1/2019UBND tỉnh Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon426/BC-UBND26/12/2018UBND tỉnhTình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018
Attachment Icon426/BC-UBND26/12/2018UBND tỉnhTình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018
Attachment Icon421/BC-UBND11/12/2018UBND tỉnhKết quả cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
Attachment Icon385/BC-UBND29/11/2018UBND tỉnh Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2007 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050
Attachment Icon384/BC-UBND29/11/2018UBND tỉnhKết quả 04 năm thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon378/BC-UBND27/11/2018UBND tỉnhKết quả công tác tư pháp năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019
Attachment Icon91/BC-BCS8/11/2018UBND tỉnhV/v trình dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Attachment Icon392/BC-UBND5/11/2018UBND tỉnhTổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2018
Attachment Icon345/BC-UBND30/10/2018UBND tỉnhViệc thực thi Pháp lệnh Thư viện
Attachment Icon343/BC-UBND29/10/2018UBND tỉnhKết quả công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon340/BC-UBND23/10/2018UBND tỉnhTình hình thực hiện Chương trình khuyến công tại tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014 - 2018
Attachment Icon338/BC-UBND22/10/2018UBND tỉnhV/v thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Nghi Xuân năm 2018
Attachment Icon337/BC-UBND22/10/2018UBND tỉnhTổng hợp ý kiến tham gia vào Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí huyện nông thôn mới, đề nghị xét, công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
Attachment Icon330/BC-UBND15/10/2018UBND tỉnhCông tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018
Attachment Icon10/BC-BTCD12/10/2018UBND tỉnhThực hiện kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9/2018, tiếp công dân thường xuyên và tiếp nhận xử lý đơn thư tháng 10 năm 2018

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .