Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Báo cáo
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon7/BC-BTCD13/7/2018UBND tỉnhThực hiện kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018, tiếp công dân thường xuyên và tiếp nhận xử lý đơn thư tháng 7 năm 2018
Attachment Icon223/BC-UBND9/7/2018UBND tỉnhKế hoạch số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
Attachment Icon222/BC-UBND9/7/2018UBND tỉnhKết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon210/BC-UBND4/7/2018UBND tỉnhTình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon204/BC-UBND22/6/2018UBND tỉnhSơ kết 05 năm thực hiện Đề án "Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm"
Attachment Icon203/BC-UBND22/6/2018UBND tỉnhTình hình thực hiện và kết quả triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ trong Quý II/2018
Attachment Icon202/BC-UBND21/6/2018UBND tỉnhKết quả công tác tư pháp 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 06 tháng cuối năm 2018
Attachment Icon194/BC-UBND11/6/2018UBND tỉnhTình hình về đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trong trường học
Attachment Icon175/BC-UBND1/6/2018UBND tỉnhCông tác quản lý các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2017
Attachment Icon157/BC-UBND14/5/2018UBND tỉnhTổng kết công tác khắc phục thiệt hại do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon157/BC-UBND14/5/2018UBND tỉnhTổng kết công tác khắc phục thiệt hại do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon150/BC-UBND9/5/2018UBND tỉnhthực trạng số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa và đăng ký số lượng, danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa từ hạng III lên hạng II năm 2018
Attachment Icon134/BC-UBND19/4/2018UBND tỉnhThực trạng cơ sở vật chất và thực hiện quy hoạch lại mạng lưới các điểm trường lẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
Attachment Icon133/BC-UBND19/4/2018UBND tỉnhTình hình, kết quả thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa
Attachment Icon132/BC-UBND19/4/2018UBND tỉnh Báo cáo công tác ban hành và thực thi các chính sách, pháp luật về quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon111/BC-UBND6/4/2018UBND tỉnhĐánh giá tác động của việc thành lập thị trấn Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon110/BC-UBND6/4/2018UBND tỉnhTổng hợp ý kiến của cử tri xã Đồng Lộc, của Hội đồng nhân dân các cấp về việc thành lập thị trấn Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon108/BC-UBND6/4/2018UBND tỉnhTình hình thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020
Attachment Icon98/BC-UBND29/3/2018UBND tỉnhTình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2018
Attachment Icon91/BC-UBND26/3/2018UBND tỉnh Tình hình hoạt động và đề xuất tiêu chí cổ phần hóa doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi
Attachment Icon74/BC-UBND19/3/2018UBND tỉnhTình hình bố trí ổn định đời sống dân cư, định canh đinh cư
Attachment Icon3/BC-UBND14/3/2018UBND tỉnhThực hiện kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018, tiếp công dân thường xuyên và tiếp công nhận xử lý đơn thư tháng 03 năm 2018 (số liệu từ ngày 15/01/2018 đến ngày 14/3/2018)
Attachment Icon63/BC-VPUB7/3/2018Văn phòng UBND tỉnhKết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính Quý 1 năm 2018
Attachment Icon59/BC-UBND28/2/2018UBND tỉnh Kết quả tự đánh giá chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
Attachment Icon53/BC-UBND21/2/2018UBND tỉnhTình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2018
Attachment Icon52/BC-UBND18/2/2018UBND tỉnhTình hình trước, trong và sau tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018 (báo cáo đến ngày 18/2/2018)
Attachment Icon50/BC-UBND13/2/2018UBND tỉnhCông tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon49/BC-UBND12/2/2018UBND tỉnhTình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2017
Attachment Icon31/BC-UBND30/1/2018UBND tỉnhTình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
Attachment Icon30/BC-UBND26/1/2018UBND tỉnhTình hình đầu tư nước ngoài cả năm 2017 và kế hoạch năm 2018

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .