Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Báo cáo
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon330/BC-UBND15/10/2018UBND tỉnhCông tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018
Attachment Icon10/BC-BTCD12/10/2018UBND tỉnhThực hiện kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9/2018, tiếp công dân thường xuyên và tiếp nhận xử lý đơn thư tháng 10 năm 2018
Attachment Icon319/BC-UBND27/9/2018UBND tỉnhTình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon306/BC-UBND18/9/2018UBND tỉnhSơ kết thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019
Attachment Icon298/BC-UBND14/9/2018UBND tỉnhTình hình thực hiện việc tập trung đầu tư phát triển từ nguồn NSNN giai đoạn 2016 - 2020 đối với Khu kinh tế Vũng Áng
Attachment Icon235/BC-VPUB12/9/2018Văn phòng UBND tỉnhKết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính Quý 3 năm 2018
Attachment Icon290/BC-UBND10/9/2018UBND tỉnhTình hình thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012
Attachment Icon286/BC-UBND31/8/2018UBND tỉnh Tình hình chăn nuôi hươu và công tác quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon279/BC-UBND23/8/2018UBND tỉnhKhó khăn, vướng mắc, kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp nhà nước
Attachment Icon270/BC-UBND14/8/2018UBND tỉnh Thực trạng các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng
Attachment Icon261/BC-UBND8/8/2018UBND tỉnh Việc thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng
Attachment Icon258/BC-UBND7/8/2018UBND tỉnhPhục vụ hoạt động giám sát "việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT và thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT đối với KCN, KCX và cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao
Attachment Icon255/BC-UBND1/8/2018UBND tỉnhDiễn biến, công tác ứng phó, tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả ATNĐ và bão số 3 xảy ra từ ngày 15/7 đến 20/7/2018
Attachment Icon254/BC-UBND31/7/2018UBND tỉnhCông tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon72/BC-BCĐ30/7/2018UBND tỉnh Về việc rà soát, đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hội đồng thi Sở GDĐT Hà Tĩnh
Attachment Icon249/BCGSĐG26/7/2018UBND tỉnhBáo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi
Attachment Icon63/BC-HĐKTSH19/7/2018UBND tỉnhKết quả kiểm tra, sát hạch
Attachment Icon7/BC-BTCD13/7/2018UBND tỉnhThực hiện kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018, tiếp công dân thường xuyên và tiếp nhận xử lý đơn thư tháng 7 năm 2018
Attachment Icon223/BC-UBND9/7/2018UBND tỉnhKế hoạch số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
Attachment Icon222/BC-UBND9/7/2018UBND tỉnhKết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon210/BC-UBND4/7/2018UBND tỉnhTình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon204/BC-UBND22/6/2018UBND tỉnhSơ kết 05 năm thực hiện Đề án "Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm"
Attachment Icon203/BC-UBND22/6/2018UBND tỉnhTình hình thực hiện và kết quả triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ trong Quý II/2018
Attachment Icon202/BC-UBND21/6/2018UBND tỉnhKết quả công tác tư pháp 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 06 tháng cuối năm 2018
Attachment Icon194/BC-UBND11/6/2018UBND tỉnhTình hình về đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trong trường học
Attachment Icon175/BC-UBND1/6/2018UBND tỉnhCông tác quản lý các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2017
Attachment Icon157/BC-UBND14/5/2018UBND tỉnhTổng kết công tác khắc phục thiệt hại do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon157/BC-UBND14/5/2018UBND tỉnhTổng kết công tác khắc phục thiệt hại do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon150/BC-UBND9/5/2018UBND tỉnhthực trạng số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa và đăng ký số lượng, danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa từ hạng III lên hạng II năm 2018
Attachment Icon134/BC-UBND19/4/2018UBND tỉnhThực trạng cơ sở vật chất và thực hiện quy hoạch lại mạng lưới các điểm trường lẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .