Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Phân loại văn bảnCông báo
 
               
Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon2/2018/QĐ-UBND8/1/2018UBND tỉnh V/v quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1/2018/QĐ-UBND8/1/2018UBND tỉnhV/v ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon52/2017/QĐ-UBND22/11/2017UBND tỉnhban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon51/2017/QĐ-UBND17/11/2017UBND tỉnhV/v ban hành Quy định quản lý hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon50/2017/QĐ-UBND14/11/2017UBND tỉnhVề việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon49/2017/QĐ-UBND6/11/2017UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Attachment Icon48/2017/QĐ-UBND3/11/2017UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về xây dựng, thẩm định, trình ban hành Nghị quyết về các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon47/2017/QĐ-UBND3/11/2017UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh
Attachment Icon46/2017/QĐ-UBND3/11/2017UBND tỉnh Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon45/2017/QĐ-UBND1/11/2017UBND tỉnhV/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của hòa giải viên lao động
Attachment Icon44/2017/QĐ-UBND13/10/2017UBND tỉnhVề việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon43/2017/QĐ-UBND29/9/2017UBND tỉnhBan hành Quy định một số nội dung về trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon42/2017/QĐ-UBND26/9/2017UBND tỉnhQuy định tạm thời chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
Attachment Icon41/2017/QĐ-UBND1/9/2017UBND tỉnh Ban hành Quy định tạm thời về định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá lập Báo cáo ĐTM, kế hoạch BVMT, đề án BVMT chi tiết, đề án BVMT đơn giản trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon40/2017/QĐ-UBND23/8/2017UBND tỉnhQuy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon39/2017/QĐ-UBND14/8/2017UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động của ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon37/2017/QĐ-UBND26/7/2017UBND tỉnhVề việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo
Attachment Icon36/2017/QĐ-UBND4/7/2017UBND tỉnhV/v ban hành Quy định quản lý Nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon35/2017/QĐ-UBND3/7/2017UBND tỉnhBan hành Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon34/2017/QĐ-UBND3/7/2017UBND tỉnhBan hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon33/2017/QĐ-UBND30/6/2017UBND tỉnhQuy định mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon31/2017/QĐ-UBND30/6/2017UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh
Attachment Icon30/2017/QĐ-UBND27/6/2017UBND tỉnhV/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính
Attachment Icon29/2017/QĐ-UBND22/6/2017UBND tỉnhV/v ban hành đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Attachment Icon28/2017/QĐ-UBND29/5/2017UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế phối hợp thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của UBND tỉnh
Attachment Icon27/2017/QĐ-UBND26/5/2017UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết kinh doanh cát sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon26/2017/QĐ-UBND19/5/2017UBND tỉnhVề việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh
Attachment Icon25/2017/QĐ-UBND19/5/2017UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Attachment Icon24/2017/QĐ-UBND19/5/2017UBND tỉnh Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
Attachment Icon22/2017/QĐ-UBND19/5/2017UBND tỉnhBổ sung nội dung Phụ lục 03 bộ Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .