Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Phân loại văn bảnCông báo
 
               
Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon12/LCT-UBND1/12/2019UBND tỉnhChương trình công tác tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh
Attachment Icon11/LCT-UBND1/11/2019UBND tỉnhChương trình công tác tháng 11
Attachment Icon10/LCT-UBND30/9/2019UBND tỉnhChương trình công tác tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh
Attachment Icon353/GM-UBND25/9/2019UBND tỉnhHọp rà soát công tác chuẩn bị phối hợp tổ chức Hội nghị diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2019
Attachment Icon350/GM-UBND24/9/2019UBND tỉnhVề việc hoãn họp soát xét quá trình giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần Đa Quốc gia
Attachment Icon345/GM-UBND23/9/2019UBND tỉnhHọp Ban cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo UBND tỉnh
Attachment Icon9/LCT-UBND30/8/2019UBND tỉnhChương trình công tác tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh
Attachment Icon8/LCT-UBND31/7/2019UBND tỉnhChương trình công tác tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh
Attachment Icon219/GM-UBND30/6/2019UBND tỉnhĐi kiểm tra và nghe phương án lựa chọn nhà thầu xử lý cấp bách các công trình hồ chứa bị hư hỏng do bão lũ năm 2017 gây ra
Attachment Icon218/GM-UBND29/6/2019UBND tỉnhHọp trực tuyến bổ cứu cấp bách các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng chống hạn
Attachment Icon207/GM-UBND21/6/2019UBND tỉnhHọp nghe báo cáo công tác phúc tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2018 và các giải pháp, chính sách giảm nghèo
Attachment Icon30/2019/QĐ-UBND22/5/2019UBND tỉnhV/v ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020
Attachment Icon28/2019/QĐ-UBND22/5/2019UBND tỉnhV/v sửa đổi Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon26/2019/QĐ-UBND13/5/2019UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon25/2019/QĐ-UBND10/5/2019UBND tỉnhV/v sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon23/2019/QĐ-UBND7/5/2019UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy chế về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon22/2019/QĐ-UBND7/5/2019UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, lưu trữ, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và các nội dung quản lý đất đai theo quy định trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon153/GM-UBND4/5/2019UBND tỉnhHọp nghe báo cáo dự án Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020; lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhiền đến năm 2050
Attachment Icon2597/UBND-KGVX28/4/2019UBND tỉnhVề việc treo cờ rủ và ngường các hoạt động vui chơi, giải trí trong các ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh
Attachment Icon2597/UBND-KGVX27/4/2019UBND tỉnhVề việc treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong các ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng lê Đức Anh
Attachment Icon20/2019/QĐ-UBND19/4/2019UBND tỉnhV/v ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon18/2019/QĐ-UBND5/4/2019UBND tỉnhQuy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon17/2019/QĐ-UBND4/4/2019UBND tỉnhV/v ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Attachment Icon16/2019/QĐ-UBND28/3/2019UBND tỉnhVề việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon14/2019/QĐ-UBND15/3/2019UBND tỉnhBan hành Bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon13/2019/QĐ-UBND5/3/2019UBND tỉnhV/v tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, thị xã
Attachment Icon12/2019/QĐ-UBND15/2/2019UBND tỉnhV/v sửa đổi, bổ sung nội dung về số lượng, mức khoán chi phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm tại Điều 1, Điều 2 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh
Attachment Icon11/2019/QĐ-UBND29/1/2019UBND tỉnhQuy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon10/2019/QĐ-UBND28/1/2019UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon9/2019/QĐ-UBND28/1/2019UBND tỉnhVề việc bãi bỏ Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 16/01/2006 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định phân cấp quản lý, cấp phát, chi trả kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .