Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Công văn
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon7378/UBND-NL122/11/2017UBND tỉnhV/v tham mưu xử lý kiến nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT
Attachment Icon7361/UBND-KT22/11/2017UBND tỉnhV/v giao kiểm tra, làm rõ 1 số nội dung Dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dường, Phú Minh Gia tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon7359/UBND-NL22/11/2017UBND tỉnh V/v bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón
Attachment Icon7358/UBND-KT122/11/2017UBND tỉnhV/v tham mưu giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý Dự án ISDP-HIRDP-ICDP liên quan đến Dự án BIIG2 và Dự án vay vốn Quỹ Arab Xeut
Attachment Icon7353/UBND-XD21/11/2017UBND tỉnhV/v chủ trương đầu tư dự án Nhà học 02 tấng 06 phòng Trường tiểu học xã Thịnh Lộc
Attachment Icon7351/UBND-TCD121/11/2017UBND tỉnhV/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
Attachment Icon7350/UBND-VX21/11/2017UBND tỉnhV/v giao tham mưu triển khai thực hiện hỗ trợ gạo cho học sinh
Attachment Icon7349/UBND-KGVX121/11/2017UBND tỉnhV/v góp ý vào Dự thảo Đề án giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội cho các địa phương
Attachment Icon7348/UBND-KGVX121/11/2017UBND tỉnhV/v xây dựng báo cáo công tác tuyên truyền biển, đảo và góp ý Đề án
Attachment Icon7347/UBND-KGVX121/11/2017UBND tỉnhVV chuyển đơn Ông Bùi Xiềng thôn Châu Long, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon7345/UBND-KT21/11/2017UBND tỉnhV/v đề xuất đầu tư xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đe hữu Sông Lam, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon7344/UBND-KT21/11/2017UBND tỉnhV/v giao làm rõ một số nội dung liên quan đến đề xuất bổ sung quy hoạch một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn
Attachment Icon7343/UBND-NL21/11/2017UBND tỉnhV/v tham mưu việc cử cán bộ tham dự Hội thảo chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, nông thôn Châu Á tại Thái Lan
Attachment Icon7342/UBND-NL21/11/2017UBND tỉnh V/v góp ý Dự thảo Nghị định sản xuất nông nghiệp hữu cơ
Attachment Icon7341/UBND-NL21/11/2017UBND tỉnhV/v kiểm tra, xử lý đơn của công dân
Attachment Icon7340/UBND-KGVX121/11/2017UBND tỉnhV/v bổ sung nội dung xây dựng báo cáo tổng kết năm 2017
Attachment Icon7339/UBND-KGVX121/11/2017UBND tỉnhV/v thực hiện chương trình "Ngày trở về" tại Hà Tĩnh
Attachment Icon7338/UBND-KGVX121/11/2017UBND tỉnh V/v đánh giá kết quả và nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Ofice
Attachment Icon7337/UBND-KT121/11/2017UBND tỉnhV/v hoàn thiện Đề án Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Attachment Icon7336/UBND-KT121/11/2017UBND tỉnhV/v cấp tài khoản báo cáo trực tuyến về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài
Attachment Icon7335/UBND-NC121/11/2017UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án
Attachment Icon7334/UBND-NC121/11/2017UBND tỉnh V/v báo cáo công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, hợp đồng quốc tế năm 2017
Attachment Icon7333/UBND-TCD21/11/2017UBND tỉnhV/v giao tham mưu thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
Attachment Icon7332/UBND-NL121/11/2017UBND tỉnhV/v xử lý kiến nghị của Ban Quản lý dự án 6
Attachment Icon7329/UBND-NL121/11/2017UBND tỉnhV/v xử lý kiến nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh
Attachment Icon7328/UBND-NL121/11/2017UBND tỉnhV/v thực hiện Thông báo số 18-TB/BCĐ của Ban Chỉ đạo NTM tỉnh
Attachment Icon7326/UBND-KT21/11/2017UBND tỉnhV/v điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Khu kinh tế Vũng Áng tại khu vực phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh
Attachment Icon7325/UBND-KT21/11/2017UBND tỉnhV/v một số nội dung liên quan đến ĐTXD 02 tuyến đường ngoài hàng rào chợ Huyện Hương khê theo hình thức BT
Attachment Icon7324/UBND-NC21/11/2017UBND tỉnhV/v hiệp y đề nghị tặng Cờ thi đua Chính phủ
Attachment Icon7323/UBND-GT121/11/2017UBND tỉnh V/v xử lý kiến nghị của Công ty CP Tư vấn và Thương mại Toàn Cầu

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .