Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Công văn
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon2838/UBND-GT18/5/2018UBND tỉnhV/v góp ý thẩm tra dự án nhà máy Nhiệt điện BOT Vũng Áng II
Attachment Icon2831/UBND-TCD18/5/2018UBND tỉnhV/v đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội
Attachment Icon2819/UBND-TH118/5/2018UBND tỉnhV/v tham mưu áp dụng danh mục, định mức và mức hỗ trợ cho đối tượng tham gia học nghề dự án SRDP đến kết thúc dự án
Attachment Icon2817/UBND-NC118/5/2018UBND tỉnhV/v thực hiện quy trình công tác cán bộ
Attachment Icon2816/UBND-NC18/5/2018UBND tỉnhV/v triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng "ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7/" năm 2018
Attachment Icon2815/UBND-NL18/5/2018UBND tỉnhV/v triển khai hướng dẫn hỗ trợ bảo hiểm y tế theo quy định tại Quyết định số 2124/QĐ-TTg
Attachment Icon2814/UBND-NL18/5/2018UBND tỉnhV/v báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường
Attachment Icon2813/UBND-NL18/5/2018UBND tỉnhV/v triển khai các nôi dung về chống khai thác IUU có hiệu quả
Attachment Icon2812/UBND-NL18/5/2018UBND tỉnhV/v triển khai một một sô nhiệm vụ phục vụ Đoàn thành tra của Tổng vụ các vấn đề về biển và thủy sản của EC
Attachment Icon2810/UBND-NL218/5/2018UBND tỉnh V/v phối hợp đoàn công tác của Viện Khoa học Vật liệu đi thực địa
Attachment Icon2809/UBND-NL218/5/2018UBND tỉnhV/v ủy quyền dự Hội nghị chuyển giao kết quả, hướng dẫn quản lý, sử dụng các sản phẩm của Đề án “Điều tra, đánh giá phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam”
Attachment Icon2808/UBND-KT18/5/2018UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 do EU tài trợ
Attachment Icon2807/UBND-NC118/5/2018UBND tỉnhV/v quyết định người trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch CVC năm 2016
Attachment Icon2803/UBND-NL117/5/2018UBND tỉnh V/v tổng hợp dự án di dời dân cư khẩn cấp do ảnh hưởng của thiên tại năm 2016, 2017
Attachment Icon2802/UBND-KT17/5/2018UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon2801/UBND-KT17/5/2018UBND tỉnhV/v tăng cường kiểm soát dự án ĐT sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường (Chỉ thị 30/CT-TTg)
Attachment Icon2800/UBND-KSTT117/5/2018UBND tỉnh V/v góp ý dự thảo Quyết định của TTg CP ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
Attachment Icon2799/UBND-TCD17/5/2018UBND tỉnhVv chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Nhạ, xã Hương Đô, huyện Hương Khê
Attachment Icon2799/UBND-GT117/5/2018UBND tỉnhV/v báo cáo, cung cấp thông tin phục vụ Cương trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thức 7 khóa X về nông nghiệp, nông thôn và nông dân
Attachment Icon2798/UBND-XD117/5/2018UBND tỉnh V/v báo cáo đánh giá khối lượng, giá trị các hợp đồng cần điều chỉnh giá do biến động giá cát xây dựng, áp dụng đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng giá cố định
Attachment Icon2796/UBND-NC117/5/2018UBND tỉnhV/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ
Attachment Icon2795/UBND-NL117/5/2018UBND tỉnhV/v tham gia góp ý về dự thảo quy định tạm thời Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon2793/UBND-TH117/5/2018UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện Thông báo số 610-TB/TU ngày 24/4/2018 của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với BTV huyện Hương Sơn
Attachment Icon2792/UBND-KGVX117/5/2018UBND tỉnhV/v báo cáo việc đầu tư xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền
Attachment Icon2791/UBND-KGVX117/5/2018UBND tỉnh V/v phân bổ kinh phí đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2018
Attachment Icon2790/UBND-KGVX117/5/2018UBND tỉnhV/v báo tình hình thi hành Pháp lệnh Dân số
Attachment Icon2789/UBND-NC117/5/2018UBND tỉnh V/v Tổ chức FHF đề nghị gia hạn, sửa đổi Giấy Đăng ký lập Văn phòng đại diện
Attachment Icon2787/UBND-NL217/5/2018UBND tỉnh V/v xử lý giếng nước bị nhiễm dầu tại thôn Tân Phúc, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê
Attachment Icon2786/UBND-KT117/5/2018UBND tỉnhV/v quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon2785/UBND-TH117/5/2018UBND tỉnhV/v tham mưu đề xuất của Công ty Cổ phần MISA

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .