Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Công văn
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon4685/UBND-TCD28/8/2017UBND tỉnhV/v tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
Attachment Icon4708/UBND-KT128/7/2017UBND tỉnh V/v giao tham mưu bài trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam
Attachment Icon4707/UBND-TH28/7/2017UBND tỉnhV/v trụ sở làm việc Báo Hà Tĩnh
Attachment Icon4706/UBND-KT128/7/2017UBND tỉnhV/v tình hình thực hiện Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2017
Attachment Icon4702/UBND-GT28/7/2017UBND tỉnh V/v đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon4701/UBND-GT28/7/2017UBND tỉnhV/v khấu trừ tiền ứng trước chi phí bồi thường GPMB vào tiền thuê đất của Công ty TNHH Sparkler Far East LTD Hà Tĩnh
Attachment Icon4700/UBND-XD28/7/2017UBND tỉnhV/v hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực sử dụng vốn vay WB
Attachment Icon4699/UBND-XD28/7/2017UBND tỉnhV/v chủ trương đầu tư Hạ tầng dân cư đô thị khu trung tâm hành chính huyện Lộc Hà
Attachment Icon4698/UBND-KT128/7/2017UBND tỉnh V/v cử cán bộ tham gia khóa đào tạo tại New Zealand
Attachment Icon4697/UBND-KT128/7/2017UBND tỉnhV/v cấp đất mở rộng Trạm bơm Thạch Hạ để thực hiện tiểu Dự án Nước sạch thuộc Dự án BIIG2
Attachment Icon4695/UBND-NL428/7/2017UBND tỉnhV/v cho ý kiến xác định vị trí đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh
Attachment Icon4693/UBND-NL328/7/2017UBND tỉnhV/v báo cáo giao đất, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp cho các hộ dân xã Kỳ Tây, Kỳ Lâm, Kỳ Hợp sau điều chỉnh dự án chăn nuôi bò Bình Hà
Attachment Icon4692/UBND-NL128/7/2017UBND tỉnhV/v điều chỉnh thiết kế BVTC Hệ thống kênh tưới Khu tái định cư Hói Trung và Khe Ná - Khe Gỗ
Attachment Icon4691/UBND-KGVX128/7/2017UBND tỉnhV/v thành lập Văn phòng đại diện của Tạp chí vận tải ô tô Hà Tĩnh
Attachment Icon4690/UBND-KGVX128/7/2017UBND tỉnhV/v ủy quyền cho Sở Y tế nhận hồ sơ và bằng tốt nghiệp của sinh viên cử tuyển
Attachment Icon4688/UBND-KGVX28/7/2017UBND tỉnhV/v giao nghiên cứu, tham mưu thực hiện cải thiện chỉ số ĐMST theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP
Attachment Icon4687/UBND-KGVX28/7/2017UBND tỉnhV/v giao cung cấp số liệu
Attachment Icon4683/UBND-XD128/7/2017UBND tỉnhV/v giao tham mưu, xem xét phương án bàn giao tài sản Khu xử lý chất thải rắn Can Lộc
Attachment Icon4679/UBND-KGVX128/7/2017UBND tỉnhV/v tham mưu giải quyết chế độ trợ cấp háng tháng cho TNXP
Attachment Icon4675/UBND-NL127/7/2017UBND tỉnh V/v xử lý kiến nghị của UBND thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon4674/UBND-NL227/7/2017UBND tỉnhV/v dự án xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ
Attachment Icon4673/UBND-XD27/7/2017UBND tỉnhV/v yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc trình hồ sơ lên UBND tỉnh
Attachment Icon4671/UBND-XD27/7/2017UBND tỉnhV/v sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc
Attachment Icon4670/UBND-XD27/7/2017UBND tỉnh V/v khu đất đề xuất dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Hoàng Ngân
Attachment Icon4669/UBND-NL427/7/2017UBND tỉnh V/v báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực BHYT đối với đồng bào Dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng DTTS và MN
Attachment Icon4668/UBND-NL427/7/2017UBND tỉnhV/v giải quyết đề nghị của Trung tâm nước sạch sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn
Attachment Icon4667/UBND-KT127/7/2017UBND tỉnh V/v chủ trương đầu tư cơ sở kinh doanh VLXD tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà của Công ty CP Xây lắp số 34 Hà Tĩnh
Attachment Icon4666/UBND-NL127/7/2017UBND tỉnh V/v góp ý Đề cương xây dựng Đề án “Mỗi xã mỗi sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020”
Attachment Icon4664/UBND-NL327/7/2017UBND tỉnhV/v trả lời các nội dung theo đề nghị của Cơ quan CSĐT
Attachment Icon4663/UBND-NL327/7/2017UBND tỉnhV/v kiến nghị của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .