Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Công văn
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon1291/UBND-NL216/3/2018UBND tỉnhV/v chấp thuận phương án cải tạo kết hợp tận thu đất san lấp để phục vụ xây dựng đô thị tại thị trấn Vũ Quang
Attachment Icon1289/UBND-NL216/3/2018UBND tỉnhV/v ủy quyền dự họp thám vấn triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW
Attachment Icon1288/UBND-NL216/3/2018UBND tỉnhV/v kiểm tra, tham mưu xử lý kiến nghị của công dân
Attachment Icon1287/UBND-NL216/3/2018UBND tỉnhV/v đề nghị thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần chuyển mục đích SDĐ trồng lúa trong năm 2018
Attachment Icon1285/UBND-TH15/3/2018UBND tỉnhV/v chuẩn bị báo cáo tại Hội nghị thúc đẩy sản xuất và tưng trưởng năm 2018
Attachment Icon1284/UBND-TCD315/3/2018UBND tỉnh V/v sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo
Attachment Icon1283/UBND-XD115/3/2018UBND tỉnh V/v báo cáo quyết toán hoàn thành Dự án thành phần cấp nước sạch và VSMT nông thôn
Attachment Icon1281/UBND-KT115/3/2018UBND tỉnh V/v góp ý văn bản chỉ đạo triển khai các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã
Attachment Icon1280/UBND-KT115/3/2018UBND tỉnhV/v báo cáo tình hình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
Attachment Icon1276/UBND-KT114/3/2018UBND tỉnhV/v giao tham mưu văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon1275/UBND-KGVX114/3/2018UBND tỉnhV/v báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2017 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon1274/UBND-KGVX114/3/2018UBND tỉnhV/v báo cáo tiến độ giải ngân kinh phí hỗ trợ học phí theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon1273/UBND-KGVX114/3/2018UBND tỉnh V/v tham mưu phê duyệt dự toán kinh phí nguồn đối ứng năm 2017 Dự án ODA “Chương trình Đào tạo nghề 2011”
Attachment Icon1271/UBND-KT114/3/2018UBND tỉnh V/v triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Phiên họp Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế lần thứ nhất năm 2018
Attachment Icon1270/UBND-KT114/3/2018UBND tỉnh V/v nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Unesco Việt Nam
Attachment Icon1266/UBND-NL14/3/2018UBND tỉnhV/v báo cáo việc thực hiện thủ tục đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT chuyển chủ đầu tư các dự án do Bộ quyết định đầu tư
Attachment Icon1265/UBND-NL14/3/2018UBND tỉnhV/v hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các trình tự, thủ tục mở rộng dự án đầu tư
Attachment Icon1264/UBND-NL14/3/2018UBND tỉnhV/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Attachment Icon1263/UBND-NL14/3/2018UBND tỉnhV/v cung cấp thông tin, báo cáo phục vụ tổng kết công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển
Attachment Icon1262/UBND-TH214/3/2018UBND tỉnhV/v giao tổng hợp, tham mưu hỗ trợ nguồn vốn thanh quyết toán và thực hiện các công trình, dự án
Attachment Icon1261/UBND-XD114/3/2018UBND tỉnhV/v địa điểm xây dựng Dự án Trung tâm bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Chứt
Attachment Icon1260/UBND-XD114/3/2018UBND tỉnhV/v giới thiệu địa điểm xây dựng Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh
Attachment Icon1259/UBND-XD114/3/2018UBND tỉnhV/v cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh
Attachment Icon1256/UBND-DT14/3/2018UBND tỉnhV/v tổ chức bình chọn, đề nghị xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Attachment Icon1255/UBND-KT14/3/2018UBND tỉnhV/v giao tham mưu triển khai QĐ của TTg về Chương trình quốc gia về nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng 2030
Attachment Icon1254/UBND-KT14/3/2018UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện NĐ 28/2018/NĐ-CP của Chính phủ về một số biệp pháp phát triển ngoại thương
Attachment Icon1253/UBND-KT14/3/2018UBND tỉnhV/v giao tham mưu thực hiện các Thông tư của Bộ Công Thương về mua bán hàng hóa qua của khẩu phụ, lối mở biên giới và của cư dân biên giới
Attachment Icon1252/UBND-KT114/3/2018UBND tỉnhV/v giao tham mưu việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết Dự án Nhà máy gạch tuynel đất đồi Trung Đô Hà Tĩnh
Attachment Icon1251/UBND-KT114/3/2018UBND tỉnh V/v giao tham mưu việc điều chỉnh nguồn vốn còn dư của Dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định của Trung tâm Công nghiệp dệt may Nam Hồng
Attachment Icon1250/UBND-KT114/3/2018UBND tỉnhV/v giao tham mưu việc điều chỉnh quy hoạch mặt bằng sử dụng đất Dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung tại thị xã Hồng Lĩnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .