Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Công văn
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon2166/UBND-GT20/4/2018UBND tỉnh V/v bổ sung thêm số lượng xe Taxi của Công ty CP Tiến Kình – Chi nhánh Hà Tĩnh
Attachment Icon2165/UBND-GT20/4/2018UBND tỉnhV/v ban hành đơn giá các ngư cụ chưa có trong bộ đơn giá 03/QUYẾT ĐỊNH-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh
Attachment Icon2164/UBND-TH120/4/2018UBND tỉnh V/v chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 19 của Thường trực HĐND tỉnh
Attachment Icon2159/UBND-GT120/4/2018UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng của Bộ Giao thông vận tải
Attachment Icon2158/UBND-GT120/4/2018UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến về Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ,TĐC Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt
Attachment Icon2157/UBND-XD120/4/2018UBND tỉnh V/v xem xét, tham mưu về đề xuất của Cục Hải quan tỉnh
Attachment Icon2156/UBND-KGVX20/4/2018UBND tỉnhV/v xin ý kiến khách mời dự Lế khai trương mùa du lịch biển
Attachment Icon2154/UBND-KGVX120/4/2018UBND tỉnhV/v xin ý kiến khách mời dự Lễ khai trương mùa du lịch biển
Attachment Icon2153/UBND-GT19/4/2018UBND tỉnhV/v điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của địa phương về Trung ương quản lý
Attachment Icon2152/UBND-NL19/4/2018UBND tỉnh V/v tham mưu chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm và rà soát hồ sơ xử lý vi phạm của Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Trung ương
Attachment Icon2151/UBND-NL119/4/2018UBND tỉnhV/v tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ kỷ niệm “Ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam”
Attachment Icon2150/UBND-NL119/4/2018UBND tỉnhV/v hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho HTX nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 phục vụ Chương trình MTQG xây dựng NTM
Attachment Icon2149/UBND-NL119/4/2018UBND tỉnhV/v xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du công trình thủy điện Hố Hô
Attachment Icon2147/UBND-TH119/4/2018UBND tỉnhV/v báo cáo kết quả thực hiện các thông báo kết luận của Tổng Bí thư và Thường trực Ban Bí thư
Attachment Icon2146/UBND-NL319/4/2018UBND tỉnhV/v tham mưu đề xuất của Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê
Attachment Icon2145/UBND-NL19/4/2018UBND tỉnhV/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án CRSD tỉnh Hà Tĩnh vốn vay WB
Attachment Icon2144/UBND-NL19/4/2018UBND tỉnhV/v kiểm tra, xử lý việc thu hồi chủ trương đầu tư dự án
Attachment Icon2143/UBND-NL19/4/2018UBND tỉnh V/v thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường
Attachment Icon2143/UBND-NL19/4/2018UBND tỉnh V/v thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường
Attachment Icon2142/UBND-KSTT119/4/2018UBND tỉnhV/v góp ý dự thảo QĐ của TTgCP ban hành danh mục DVC trực tuyến mức độ 3 và 4 đăng tải trên Cổng DVC quốc gia trong năm 2018
Attachment Icon2141/UBND-NL119/4/2018UBND tỉnhV/v góp ý Đề án “Mỗi xã mỗi sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030”
Attachment Icon2140/UBND-KT119/4/2018UBND tỉnhV/v Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017
Attachment Icon2139/UBND-KT119/4/2018UBND tỉnhV/v báo cáo tình hình sắp xếp, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần
Attachment Icon2138/UBND-XD19/4/2018UBND tỉnhV/v tham mưu thẩm định đề án công nhận đô thị loại II và Chương trình phát triển đô thị thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon2137/UBND-KGVX119/4/2018UBND tỉnhV/v tổ chức triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử
Attachment Icon2136/UBND-NL19/4/2018UBND tỉnhV/v khẩn trương xử lý các nội dung liên quan đến dự án nuôi cá mú, cá bơn, tôm công nghệ cao
Attachment Icon2134/UBND-TCD119/4/2018UBND tỉnhV/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Ngà, phường Thạch Linh đến TAND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết
Attachment Icon2130/UBND-TCD19/4/2018UBND tỉnh V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Xuân Thịnh, xã Hương Liên, huyện Hương Khê
Attachment Icon2129/UBND-TCD19/4/2018UBND tỉnhV/v chuyển đơn của ông Nguyễn Trọng Chinh, xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ
Attachment Icon2128/UBND-TCD19/4/2018UBND tỉnh V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Đình Hùng, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .