Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Công văn
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon3601/UBND-NC21/6/2018UBND tỉnhV/v góp ý cán văn bản hoạt động Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ năm 2018
Attachment Icon3600/UBND-XD121/6/2018UBND tỉnhV/v xem xét, tham mưu về đề xuất của UBND huyện Can Lộc
Attachment Icon3593/UBND-GT121/6/2018UBND tỉnh V/v bổ sung quy hoạch đấu nối của Dự án Khu đô thị mới Xuân An vào Quốc lộ 8B và đường ĐT.546
Attachment Icon3674/UBND-NL220/6/2018UBND tỉnh V/v trả lời, tham mưu xử lý kiến nghị của Cục Thuế tỉnh về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Attachment Icon3592/UBND-NL320/6/2018UBND tỉnh V/v tham mưu đề xuất của Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê
Attachment Icon3588/UBND-NL120/6/2018UBND tỉnh V/v phối hợp triển khai thử nghiệm hệ thống trang web cứu trợ “Chung tay”
Attachment Icon3583/UBND-XD20/6/2018UBND tỉnhV/v giải trình, tham mưu nguồn vốn xây dựng Trụ sở làm việc UBND các xã: Hương Đô, Hương Long, huyện Hương Khê
Attachment Icon3580/UBND-XD120/6/2018UBND tỉnhV/v tham mưu giải quyết những vướng mắc trong thực hiện Dự án Hạ tầng khu dân cư đô thị và thương mại dịch vụ tổng hợp phía Đông - Nam huyện Kỳ Anh
Attachment Icon3579/UBND-KT120/6/2018UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon3578/UBND-KT120/6/2018UBND tỉnhV/v phương án hướng tuyến, vị trí các móng cột của đường dây 110kV và 220kV đi chung phục vụ giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất phía Tây, thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon3578/UBND-KT120/6/2018UBND tỉnhV/v phương án hướng tuyến, vị trí các móng cột của đường dây 110kV và 220kV đi chung phục vụ giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất phía Tây, thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon3578/UBND-KT120/6/2018UBND tỉnh V/v phương án hướng tuyến, vị trí các móng cột của đường dây 110kV và 220kV đi chung phục vụ giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất phía Tây, thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon3577/UBND-NL220/6/2018UBND tỉnh V/v làm rõ nội dung liên quan đến đề nghị cho Công ty TNHH Trung Tuyến thuê đất tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà
Attachment Icon3576/UBND-NL220/6/2018UBND tỉnhV/v xây dựng, thực hiện kế hoạch và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Attachment Icon3575/UBND-NL220/6/2018UBND tỉnh V/v kiểm tra, trả lời xử lý kiến nghị của UBND huyện Thạch Hà
Attachment Icon3573/UBND-NL220/6/2018UBND tỉnhV/v báo cáo, tham mưu xử lý việc sử dụng đất của Chi nhánh Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh tại phường Văn Yên
Attachment Icon3572/UBND-NL220/6/2018UBND tỉnh V/v thực hiện hồ sơ cấp phép lại mỏ sét tại thôn Tân Thắng, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon3571/UBND-NL220/6/2018UBND tỉnhV/v trả lời kiến nghị của Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Hà Tĩnh và Công ty CP Xuất nhập khẩu Hà Anh
Attachment Icon3571/UBND-NL20/6/2018UBND tỉnh V/v xin ý kiến chỉ đạo một số nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và 9 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU
Attachment Icon3570/UBND-NL20/6/2018UBND tỉnh V/v báo cáo chính xác số liệu tàu cá đóng mới trước ngày 31/12/2016 nhưng hoàn thành thủ tục pháp lý sau ngày 31/12/2016 theo Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND
Attachment Icon3569/UBND-KT120/6/2018UBND tỉnhV/v học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Bắc về tổ chức, xây dựng các mô hình hợp tác xã
Attachment Icon3568/UBND-NL20/6/2018UBND tỉnh V/v báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện Đề án kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu
Attachment Icon3567/UBND-NL20/6/2018UBND tỉnh V/v thông báo kế hoạch mua thóc dự trữ quốc gia năm 2018
Attachment Icon3565/UBND-NC120/6/2018UBND tỉnhV/v tổ chức EMWF đề nghị gia hạn, sửa đổi
Attachment Icon3563/UBND-NC20/6/2018UBND tỉnh V/v chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo năm 2018
Attachment Icon3562/UBND-NL320/6/2018UBND tỉnh V/v ủy quyền tham dự hội nghị tại TP Đà Nẵng
Attachment Icon3561/UBND-TCD320/6/2018UBND tỉnhV/v giao giải quyết đơn của ông Trần Văn Chương, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon3560/UBND-KGVX120/6/2018UBND tỉnhV/v tham mưu xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Attachment Icon3559/UBND-KT119/6/2018UBND tỉnh V/v chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn công tác của Liên minh Châu Âu về Dự án AFD2
Attachment Icon3558/UBND-KT119/6/2018UBND tỉnhV/v báo cáo tình hình vay, trả nợ vốn vay nước ngoài của Chính phủ về cho địa phương vay lại

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .