Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Giấy phép
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon2113/GP-UBND 13/7/2018UBND tỉnhGiấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Attachment Icon1961/GP-UBND 29/6/2018UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon997/GP-UBND 5/4/2018UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon454/GP-UBND 2/2/2018UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon152/GP-UBND 12/1/2018UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon3343/GP-UBND 13/11/2017UBND tỉnhGiấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3256/GP-UBND 3/11/2017UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon2897/GP-UBND6/10/2017UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2226/GP-UBND8/8/2017UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2149/GP-UBND2/8/2017UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2085/GP-UBND 26/7/2017UBND tỉnhGiấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1989/GP-UBND14/7/2017UBND tỉnhHoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Attachment Icon1887/GM-UBND 3/7/2017UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon1652/GP-UBND 20/6/2017UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon1651/GP-UBND20/6/2017UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon1243/GP-UBND 10/5/2017UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon549/GP-UBND 27/2/2017UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon487/GP-UBND 17/2/2017UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon454/QĐ-UBND10/2/2017UBND tỉnhGiấy phép khai thác nước dưới đất
Attachment Icon365/GP-UBND24/1/2017UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon274/GP-UBND 20/1/2017UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon165/GP-UBND 16/1/2017UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3902/GP-UBND 30/12/2016UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3901/GP-UBND 30/12/2016UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3562/GP-UBND12/12/2016UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3522/GP-UBND6/12/2016UBND tỉnhSủ dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3487/GP-UBND2/12/2016UBND tỉnhHoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Attachment Icon3166/QĐ-UBND10/11/2016UBND tỉnhGiấy phép thăm dò nước dưới mặt đất
Attachment Icon3124/GP-UBND3/11/2016UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2871/UBND-NL213/10/2016UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .