Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Giấy phép
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon3853/GP-UBND29/11/2019UBND tỉnhGiấy phép khai thác nước dưới đất
Attachment Icon3735/GP-UBND20/11/2019UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon3648/GP-UBND8/11/2019UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon3101/GP-UBND18/9/2019UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon3028/GP-UBND12/9/2019UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon2918/GP-UBND30/8/2019UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon2644/GP-UBND8/8/2019UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon2319/GP-UBND10/7/2019UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon1737/GP-UBND12/6/2019UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon1292/GP-UBND7/5/2019UBND tỉnhHoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Attachment Icon1145/GP-UBND19/4/2019UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon269/GP-UBND 22/1/2019UBND tỉnhXả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
Attachment Icon3858/GP-UBND 18/12/2018UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon3851/GP-UBND 18/12/2018UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon3813/GP-UBND 14/12/2018UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon2113/GP-UBND 13/7/2018UBND tỉnhGiấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Attachment Icon1961/GP-UBND 29/6/2018UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon997/GP-UBND 5/4/2018UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon454/GP-UBND 2/2/2018UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon152/GP-UBND 12/1/2018UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon3343/GP-UBND 13/11/2017UBND tỉnhGiấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3256/GP-UBND 3/11/2017UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon2897/GP-UBND6/10/2017UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2226/GP-UBND8/8/2017UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2149/GP-UBND2/8/2017UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon2085/GP-UBND 26/7/2017UBND tỉnhGiấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon1989/GP-UBND14/7/2017UBND tỉnhHoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Attachment Icon1887/GM-UBND 3/7/2017UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon1652/GP-UBND 20/6/2017UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon1651/GP-UBND20/6/2017UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .