Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Kế hoạch
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon388/KH-UBND24/9/2018UBND tỉnhĐón tiếp và làm việc với Đoàn Học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh, Khóa 72 (đối tượng 1), Học viện Quốc Phòng (Thay thế kế hoạch số 378/KH-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh)
Attachment Icon317/TTr-UBND24/9/2018UBND tỉnhV/v đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Attachment Icon387/KH-UBND21/9/2018UBND tỉnhĐón tiếp và làm việc với Đoàn Học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh, Khóa 72 (đối tượng 1), Học viện Quốc phòng
Attachment Icon312/KH-UBND20/9/2018UBND tỉnh Phát triển Văn hóa Đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon311/KH-UBND20/9/2018UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tâm nhìn đến năm 2030
Attachment Icon310/KH-UBND19/9/2018UBND tỉnhLàm việc với Đoàn giám sát Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc thực hiện các chính sách đối với lao động nữ trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon309/KH-UBND19/9/2018UBND tỉnhThực hiện Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu Y té - Dân số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo
Attachment Icon308/KH-UBND19/9/2018UBND tỉnhThực hiện Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh "Về một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành Y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo"
Attachment Icon307/KH-UBND18/9/2018UBND tỉnhThực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước
Attachment Icon305/KH-UBND18/9/2018UBND tỉnh Tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể (bổ sung) năm 2018
Attachment Icon302/KH-UBND17/9/2018UBND tỉnhTriển khai thi hành Luật Lâm nghiệp
Attachment Icon300/KH-UBND14/9/2018UBND tỉnhThực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon299/KH-UBND14/9/2018UBND tỉnhĐiều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2018
Attachment Icon297/TTr-UBND12/9/2018UBND tỉnh Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua
Attachment Icon296/TTr-UBND12/9/2018UBND tỉnh V/v đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua
Attachment Icon295/TTr-UBND12/9/2018UBND tỉnhV/v đề nghị truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba
Attachment Icon294/TTr-UBND12/9/2018UBND tỉnhV/v đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
Attachment Icon291/KH-UBND11/9/2018UBND tỉnhThực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới
Attachment Icon364/KH-UBND7/9/2018UBND tỉnhĐón và làm việc với Đoàn Giám sát của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam
Attachment Icon289/TTr-UBND7/9/2018UBND tỉnhV/v đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước :Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Attachment Icon82/KH-BCĐ6/9/2018UBND tỉnhTriển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018
Attachment Icon288/TTr-UBND4/9/2018UBND tỉnhV/v đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon285/KH-UBND28/8/2018UBND tỉnhTổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang tỉnh, giai đoạn 2013-2018
Attachment Icon276/KH-UBND21/8/2018UBND tỉnhV/v triển khai Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon275/KH-UBND21/8/2018UBND tỉnhLàm việc với Đoàn công tác Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
Attachment Icon266/KH-UBND10/8/2018UBND tỉnhTrợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon265/KH-UBND10/8/2018UBND tỉnhKế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon263/KH-UBND9/8/2018UBND tỉnhPhát triêng kinh tế tập thể tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
Attachment Icon262/TTr-UBND9/8/2018UBND tỉnh Về việc đề nghị thẩm định Đề án công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon260/KH-UBND8/8/2018UBND tỉnhThực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .