Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Kế hoạch
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon302/KH-UBND12/9/2019UBND tỉnhTổ chức các Hội nghị, Hội thảo, hoạt động xúc tiến thương mại gắn với các sự kiện kinh tế - chính trị của tỉnh năm 2019
Attachment Icon300/KH-UBND11/9/2019UBND tỉnhTổ chức Hội khoẻ Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ XIII năm 2020 và tham gia Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020
Attachment Icon320/KH-UBND10/9/2019UBND tỉnhĐón, tiếp và làm việc Đoàn cán bộ tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào
Attachment Icon313/KH-UBND6/9/2019UBND tỉnhĐón, tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Lào Cai
Attachment Icon291/KH-UBND6/9/2019UBND tỉnhTổ chức xét, tôn vinh “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu” và “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu” năm 2019
Attachment Icon290/TTr-UBND6/9/2019UBND tỉnhV/v đề nghị xác nhận Liệt sỹ và Bằng "Tổ quốc ghi công"
Attachment Icon287/KH-UBND5/9/2019UBND tỉnhTriển khai thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2025
Attachment Icon286/KH-UBND5/9/2019UBND tỉnhTriển khai thực hiện Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2021
Attachment Icon284/KH-UBND4/9/2019UBND tỉnhTriển khai các hoạt động Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2019
Attachment Icon277/KH-UBND28/8/2019UBND tỉnhTổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2019
Attachment Icon276/KH-UBND27/8/2019UBND tỉnhThực hiện Dự án 4 "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm luật phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người"
Attachment Icon274/KH-UBND26/8/2019UBND tỉnh Triển khai thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14
Attachment Icon274/TTr-UBND 23/8/2019UBND tỉnh Về việc đề nghị xác nhận liệt sĩ, cấp Bằng Tổ quốc ghi công
Attachment Icon271/KH-UBND23/8/2019UBND tỉnhĐiều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon270/KH-UBND23/8/2019UBND tỉnh Thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon269/TTr-UBND 23/8/2019UBND tỉnhVề việc đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 cho tiểu dự án “Chuẩn bị dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh (PBIIG2)” sử dụng vốn vay Quỹ PPSSF- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Attachment Icon266/KH-UBND21/8/2019UBND tỉnhThực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon262/KH-UBND20/8/2019UBND tỉnhTổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Attachment Icon261/KH-UBND19/8/2019UBND tỉnhPhòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019
Attachment Icon260/KH-UBND19/8/2019UBND tỉnhTriển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020”
Attachment Icon256/KH-UBND16/8/2019UBND tỉnhThực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2020
Attachment Icon255/TTr-UBND 15/8/2019UBND tỉnhVề việc đề nghị bổ sung số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
Attachment Icon249/KH-UBND6/8/2019UBND tỉnhThực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon248/KH-UBND5/8/2019UBND tỉnhTriển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp (cây lúa)
Attachment Icon245/TTr-UBND 2/8/2019UBND tỉnhV/v đề nghị khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019
Attachment Icon243/KH-UBND1/8/2019UBND tỉnhTriển khai thực hiện CHỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"
Attachment Icon241/KH-UBND31/7/2019UBND tỉnhThực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
Attachment Icon249/KH-UBND22/7/2019UBND tỉnhĐón và làm việc với Đoàn công tác của đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính
Attachment Icon248/KH-UBND22/7/2019UBND tỉnhĐón và làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Attachment Icon244/KH-UBND19/7/2019UBND tỉnhĐón và làm việc với Đoàn công tác của đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .