Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Kế hoạch
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon200/TTr-UBND21/6/2018UBND tỉnh Đề nghị điều chỉnh Dự toán kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018
Attachment Icon197/TTr-UBND18/6/2018UBND tỉnh Về việc đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Attachment Icon231/KH-UBND13/6/2018UBND tỉnhLàm việc với Đoàn công tác tỉnh Nam Định
Attachment Icon193/KH-UBND11/6/2018UBND tỉnhPhối hợp tổ chức Giải Bóng chuyền nữ quốc tế Cup VTV năm 2018
Attachment Icon190/TTr-UBND11/6/2018UBND tỉnhV/v đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen
Attachment Icon188/KH-UBND11/6/2018UBND tỉnh Kế hoạch tổng kết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu
Attachment Icon187/TTr-UBND11/6/2018UBND tỉnhV/v đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình cầu Thọ Tường bắc qua sông La, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon185/TTr-UBND8/6/2018UBND tỉnh Về việc: Di dời dân khẩn cấp phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon184/KH-UBND5/6/2018UBND tỉnhThực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 955-CTr/TU ngày 16/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân só trong tình hình mới
Attachment Icon183/KH-UBND5/6/2018UBND tỉnhTổ chức thực hiện đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon182/KH-UBND5/6/2018UBND tỉnh Tiếp tục triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2018 - 2021 của tỉnh Hà Tĩnh”
Attachment Icon181/KH-UBND5/6/2018UBND tỉnhThực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 954-CTr/TU ngày 16/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới
Attachment Icon180/KH-UBND4/6/2018UBND tỉnhThực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”
Attachment Icon179/TTr-UBND4/6/2018UBND tỉnhVề việc đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Attachment Icon178/KH-UBND4/6/2018UBND tỉnhTriển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Attachment Icon177/TTr-UBND4/6/2018UBND tỉnhV/v đề nghị Chủ tịch nước tặng, truy tặng Huân chương Huy chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
Attachment Icon176/KH-UBND1/6/2018UBND tỉnhTổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018
Attachment Icon166/KH-UBND18/5/2018UBND tỉnhTổ chức Hội nghị hòa giải viên giỏi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon160/PA-UBND15/5/2018UBND tỉnhTổ chức, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra của của tỉnh Hà Tĩnh năm năm 2018
Attachment Icon159/TTr-UBND14/5/2018UBND tỉnhV/v thẩm định nội dung đầu tư Dự án bảo tồn bản truyền thống dân tộc Chứt, bản Rào Tre
Attachment Icon155/KH-UBND11/5/2018UBND tỉnhTập huấn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng
Attachment Icon174/KH-UBND10/5/2018UBND tỉnhĐón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam
Attachment Icon153/KH-UBND10/5/2018UBND tỉnh Tuyên truyền, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực hợp tác xã năm 2018
Attachment Icon151/KH-UBND9/5/2018UBND tỉnhTriển khai thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiện toàn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2018 - 2020
Attachment Icon149/KH-UBND8/5/2018UBND tỉnhThực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt từ; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp cử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021" trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon164/KH-UBND7/5/2018UBND tỉnhĐón tiếp đoàn công tác đặc biệt tỉnh Bolykhămxay, Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
Attachment Icon147/TTr-UBND7/5/2018UBND tỉnhV/v đề nghị truy tặng Huân chương độc lập
Attachment Icon145/KH-UBND7/5/2018UBND tỉnhV/v đề nghị tặng, truy tặng Kỷ niệm chương cho chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù, đày
Attachment Icon143/KH-UBND4/5/2018UBND tỉnhTriển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018
Attachment Icon142/KH-UBND2/5/2018UBND tỉnhHành động phát triển ngành tôm tỉnh Hầ Tĩnh đến năm 2025

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .