Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Phân loại văn bảnQuyết định
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon2740/QĐ-UBND15/8/2019UBND tỉnhV/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH đến năm 2020, xây dựng Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030
Attachment Icon2739/QĐ-UBND15/8/2019UBND tỉnhVề việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hương Trạch, huyện Hương Khê
Attachment Icon2735/QĐ-UBND15/8/2019UBND tỉnhVề việc phê duyệt kết quả điều chỉnh một số diện tích Quy hoạch 3 loại rừng, Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Tĩnh Đến năm 2020.
Attachment Icon2732/QĐ-UBND14/8/2019UBND tỉnhVề việc phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản sét gạch ngói thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2722/QĐ-UBND13/8/2019UBND tỉnhVề việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà làm việc - Trạm bảo vệ rừng Km38, đường 12
Attachment Icon2720/QĐ-UBND13/8/2019UBND tỉnhVề việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019
Attachment Icon2719/QĐ-UBND13/8/2019UBND tỉnhVề việc thanh tra toàn diện Dự án Khu dân cư Phú Nhân Nghĩa tại xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon2716/QĐ-UBND13/8/2019UBND tỉnhVề việc phê duyệt chỉ tiêu biệt phái giáo viên THCS năm 2019
Attachment Icon2714/QĐ-UBND12/8/2019UBND tỉnh Về việc điều chỉnh biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
Attachment Icon2713/QĐ-UBND12/8/2019UBND tỉnhVề việc phê duyệt Điều lệ Hội Karate-do Hà Tĩnh
Attachment Icon2712/QĐ-UBND12/8/2019UBND tỉnhVề việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ
Attachment Icon2709/QĐ-UBND12/8/2019UBND tỉnhVề việc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon2708/QĐ-UBND12/8/2019UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giao thông vận tải áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2707/QĐ-UBND12/8/2019UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giao thông vận tải áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2705/QĐ-UBND12/8/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
Attachment Icon2704/QĐ-UBND12/8/2019UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019
Attachment Icon2703/QĐ-UBND12/8/2019UBND tỉnhVề việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon2702/QĐ-UBND12/8/2019UBND tỉnhVề việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nông thôn xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, thuộc Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vùng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”
Attachment Icon2701/QĐ-UBND12/8/2019UBND tỉnhVề việc phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
Attachment Icon2699/QĐ-UBND12/8/2019UBND tỉnhVề việc thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ
Attachment Icon2693/QĐ-UBND12/8/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hương Khê năm 2019
Attachment Icon2692/QĐ-UBND12/8/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Vũ Quang năm 2019
Attachment Icon2691/QĐ-UBND12/8/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hương Sơn năm 2019
Attachment Icon2690/QĐ-UBND12/8/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kỳ Anh năm 2019
Attachment Icon2688/QĐ-UBND9/8/2019UBND tỉnhVề việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa tuyến đê Hữu Phủ (từ K2+350 đến K3+480,8), đoạn qua thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon2686/QĐ-UBND9/8/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường và bổ sung rãnh thoát nước tuyến đường tỉnh ĐT.554 đoạn Km0+400 ÷ Km2+200, huyện Đức Thọ
Attachment Icon2685/QĐ-UBND9/8/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa cầu Thạch Đồng tại Km5+582 và sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường tuyến đường tỉnh ĐT.550 đoạn Km3+650 ÷ Km4+320, huyện Thạch Hà
Attachment Icon2684/QĐ-UBND9/8/2019UBND tỉnhV/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng mặt đường, bổ sung rãnh thoát nước tuyến đường tỉnh ĐT.555 đoạn Km5+300 ÷ Km8+300, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon2683/QĐ-UBND9/8/2019UBND tỉnhVề việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Đường vào Trung tâm xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà
Attachment Icon2678/QĐ-UBND9/8/2019UBND tỉnh Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .