Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Phân loại văn bảnQuyết định
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon3450/QĐ-UBND15/11/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt Kế hoạch hoạt động và Ngân sách điều chỉnh năm 2018 Dự án "Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3448/QĐ-UBND15/11/2018UBND tỉnhV/v điều chuyển tài sản công
Attachment Icon3444/QĐ-UBND14/11/2018UBND tỉnhVề việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia
Attachment Icon3443/QĐ-UBND14/11/2018UBND tỉnhVề việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm trang thiết bị, nâng cấp Báo Hà Tĩnh điện tử
Attachment Icon3442/QĐ-UBND13/11/2018UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Attachment Icon3440/QĐ-UBND13/11/2018UBND tỉnh Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Attachment Icon3439/QĐ-UBND13/11/2018UBND tỉnhV/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon3438/QĐ-UBND13/11/2018UBND tỉnh Về việc kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh
Attachment Icon3436/QĐ-UBND13/11/2018UBND tỉnhVề việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cầu Thó, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc
Attachment Icon3435/QĐ-UBND13/11/2018UBND tỉnhVề việc cho phép Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khảo sát, lập quy hoạch xây dựng Trường bắn, thao trường huấn luyện quân sự huyện Nghi Xuân
Attachment Icon3434/QĐ-UBND13/11/2018UBND tỉnhVề việc phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3432/QĐ-UBND13/11/2018UBND tỉnhV/v Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hệ thống kênh tiêu úng phường Trung Lương (T1+T2), thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon3431/QĐ-UBND13/11/2018UBND tỉnhVề việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Kênh tiêu Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon3430/QĐ-UBND13/11/2018UBND tỉnh V/v phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Trạm thu, phát sóng truyền hình huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3429/QĐ-UBND13/11/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Xây dựng Trạm thu, phát sóng truyền hình thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3428/QĐ-UBND13/11/2018UBND tỉnhVề việc đính chính Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm Dịch vụ thể thao, vui chơi giải trí huyện Nghi Xuân
Attachment Icon3427/QĐ-UBND13/11/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị hỗn hợp phía Bắc đường 46m, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỷ lệ 1/500
Attachment Icon3426/QĐ-UBND13/11/2018UBND tỉnh Về việc tiếp nhận công chức không qua thi
Attachment Icon3425/QĐ-UBND13/11/2018UBND tỉnhVề việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu Dự án “Dự án Cấp điện Nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018-2020, nguồn vốn EU tài trợ”
Attachment Icon3424/QĐ-UBND13/11/2018UBND tỉnhVề việc cấp hỗ trợ kinh phí thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2018
Attachment Icon3423/QĐ-UBND13/11/2018UBND tỉnhVề việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Attachment Icon3422/QĐ-UBND13/11/2018UBND tỉnhVề việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Attachment Icon3417/QĐ-UBND13/11/2018UBND tỉnhVề việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp các tuyến kênh do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh quản lý năm 2018
Attachment Icon3416/QĐ-UBND12/11/2018UBND tỉnhV/v thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Phát triển đất và Quỹ Bảo vệ môi trường và Hội đồng quản lý các Quỹ nhận ủy thác
Attachment Icon3399/QĐ-UBND12/11/2018UBND tỉnhV/v điều chỉnh Phụ lục 05 Quyết định 3452/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh
Attachment Icon3397/QĐ-UBND12/11/2018UBND tỉnhVề việc phê duyệt Phương án điều chỉnh mức vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh
Attachment Icon3396/QĐ-UBND12/11/2018UBND tỉnhVề việc phê chuẩn kết quả Đại hội của Đoàn Luật sư tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Attachment Icon3395/QĐ-UBND12/11/2018UBND tỉnhVề việc cử công chức đi bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp
Attachment Icon3394/QĐ-UBND12/11/2018UBND tỉnhVề việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa nhà làm việc Sở Khoa học và Công nghệ
Attachment Icon3387/QĐ-UBND8/11/2018UBND tỉnh Về việc thôi kiêm nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Tĩnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .