Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Phân loại văn bảnQuyết định
 

        Số/Kí hiệuNgày BHSorted descending, can be sorted ascendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon2172/QĐ-UBND19/7/2018UBND tỉnhVề việc Phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2018
Attachment Icon2173/QĐ-UBND19/7/2018UBND tỉnhPhê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán chăm sóc rừng trồng phòng hộ thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018 của Ban QL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ
Attachment Icon2174/QĐ-UBND19/7/2018UBND tỉnhVề việc phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán bảo vệ rừng Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018 Đơn vị: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và dịch vụ Chúc A.
Attachment Icon2164/QĐ-UBND18/7/2018UBND tỉnh Về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Hà Tĩnh
Attachment Icon2137/QĐ-UBND17/7/2018UBND tỉnhVề việc thay đổi thành viên Đoàn kiểm tra và chỉ đạo công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018
Attachment Icon2138/QĐ-UBND17/7/2018UBND tỉnhVề việc thay đổi thành viên Tiểu ban Báo tin động đất, cảnh báo sóng thần năm 2018
Attachment Icon2139/QĐ-UBND17/7/2018UBND tỉnhVề việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Dự án “Xây dựng xã hội thích ứng với thiên tai tại Việt Nam - Giai đoạn 2”, tỉnh Hà Tĩnh do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam
Attachment Icon2140/QĐ-UBND17/7/2018UBND tỉnhVề việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới
Attachment Icon2141/QĐ-UBND17/7/2018UBND tỉnhVề việc thay đổi Phó ban Ban Chỉ đạo giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng gắn với giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất lâm nghiệp
Attachment Icon2142/QĐ-UBND17/7/2018UBND tỉnhVề việc thay đổi thành viên Ban Chỉ huy Phòng,chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh năm 2018
Attachment Icon2143/QĐ-UBND17/7/2018UBND tỉnhVề việc cấp kinh phí trợ cấp một lần cho người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen năm 2018
Attachment Icon2156/QĐ-UBND17/7/2018UBND tỉnhV/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon2157/QĐ-UBND17/7/2018UBND tỉnhV/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon2158/QĐ-UBND17/7/2018UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018
Attachment Icon2159/QĐ-UBND17/7/2018UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018
Attachment Icon2161/QĐ-UBND17/7/2018UBND tỉnhV/v cử cán bộ, công chức tham gia khóa đào tạo
Attachment Icon2116/QĐ-UBND16/7/2018UBND tỉnhVề việc phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán bảo vệ rừng Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018 Đơn vị: Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh.
Attachment Icon2117/QĐ-UBND16/7/2018UBND tỉnhBan hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
Attachment Icon2119/QĐ-UBND16/7/2018UBND tỉnhVề việc phê duyệt Đề cương Đề án Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025
Attachment Icon2126/QĐ-UBND16/7/2018UBND tỉnhVề việc phê duyệt đơn giá cây giống lâm nghiệp phục vụ trồng rừng tập trung và trồng cây phân tán giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2127/QĐ-UBND16/7/2018UBND tỉnhV/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng nước trực tiếp có nguồn gốc từ rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2128/QĐ-UBND16/7/2018UBND tỉnhVề việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Nâng cấp đường vào Nhà máy xử lý rác thải, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon2129/QĐ-UBND16/7/2018UBND tỉnhVề việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Đường vào khu chăn nuôi tập trung phát triển kinh tế vùng Trà Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc
Attachment Icon2130/QĐ-UBND16/7/2018UBND tỉnhVề việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình Đường giao thông trục chính xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon2131/QĐ-UBND16/7/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương đầu tư Mở rộng mạng lưới nhà máy nước Bắc Thạch Hà cấp cho xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà
Attachment Icon2132/QĐ-UBND16/7/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương đầu tư Mở rộng mạng lưới nhà máy nước Bắc Thạch Hà cấp cho xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà
Attachment Icon2133/QĐ-UBND16/7/2018UBND tỉnhVề việc cho phép Cục Thống kê Hà Tĩnh khảo sát địa điểm, lập quy hoạch xây dựng Trụ sở Chi cục Thống kê huyện Hương Khê
Attachment Icon2134/QĐ-UBND16/7/2018UBND tỉnhVề việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc liên cơ quan các Hội và Ban
Attachment Icon2120/QĐ-UBND16/7/2018UBND tỉnhV/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án Xử lý ô nhiểm và cải tạo phục hồi môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại thôn Chiến Thắng, xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc
Attachment Icon2121/QĐ-UBND16/7/2018UBND tỉnhV/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Tiểu dự án 1 - Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hà Tĩnh thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)"

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .