Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Show details for bb
Show details for Báo cáoBáo cáo
Show details for Báo cáoBáo cáo
Show details for cc
Show details for Chương trìnhChương trình
Show details for Chỉ thịChỉ thị
Show details for Chỉ thị Chỉ thị
Show details for Chỉ thị cá biệtChỉ thị cá biệt
Show details for Chỉ thị QPPLChỉ thị QPPL
Show details for Công vănCông văn
Show details for Công điệnCông điện
Show details for gg
Show details for Giây mờiGiây mời
Show details for Giấy mờiGiấy mời
Show details for Giấy mờitGiấy mờit
Hide details for Giấy phépGiấy phép
Attachment Icon3101/GP-UBND18/9/2019Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon3028/GP-UBND12/9/2019Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon2918/GP-UBND30/8/2019Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon2644/GP-UBND8/8/2019Giấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon2319/GP-UBND10/7/2019Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon1737/GP-UBND12/6/2019Giấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon1292/GP-UBND7/5/2019Hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Attachment Icon1145/GP-UBND19/4/2019Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon269/GP-UBND 22/1/2019Xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
Attachment Icon3858/GP-UBND 18/12/2018Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon3851/GP-UBND 18/12/2018Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon3813/GP-UBND 14/12/2018Giấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon2113/GP-UBND 13/7/2018Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Attachment Icon1961/GP-UBND 29/6/2018Giấy phép khai thác khoáng sản

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .