Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Show details for bb
Show details for Báo cáoBáo cáo
Show details for Báo cáoBáo cáo
Show details for cc
Show details for Chương trìnhChương trình
Show details for Chỉ thịChỉ thị
Show details for Chỉ thị Chỉ thị
Show details for Chỉ thị cá biệtChỉ thị cá biệt
Show details for Chỉ thị QPPLChỉ thị QPPL
Show details for Công vănCông văn
Show details for Công điệnCông điện
Show details for gg
Show details for Giây mờiGiây mời
Show details for Giấy mờiGiấy mời
Show details for Giấy mờitGiấy mờit
Show details for Giấy phépGiấy phép
Show details for GPGP
Show details for kk
Hide details for Kế hoạchKế hoạch
Attachment Icon348/KH-UBND9/10/2019Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
Attachment Icon342/TTr-UBND4/10/2019Về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
Attachment Icon341/TTr-UBND4/10/2019 Về việc đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ
Attachment Icon339/TTr-UBND3/10/2019V/v đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
Attachment Icon338/TTr-UBND3/10/2019Về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng
Attachment Icon364/KH-UBND2/10/2019Làm việc với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV
Attachment Icon333/KH-UBND1/10/2019Thực hiện Đề án "Tuyên truyền,phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023" trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon332/KH-UBND1/10/2019Thực hiện Đề án “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2025” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon330/KH-UBND30/9/2019Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon328/KH-UBND30/9/2019Thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon356/KH-UBND26/9/2019Đón và làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .