Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết VĂn phòng UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for bb
Attachment Icon7/BC-BTCD13/7/2017Thực hiện kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018, tiếp công dân thường xuyên và tiếp nhận xử lý đơn thư tháng 7 năm 2018 (số liệu từ ngày 15/6/2018 đến ngày 12/7/2018)
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon71/BC-VP13/5/2016Công tác dân tộc giai đoạn 2010-2015
Attachment Icon296/BC-VPUB9/11/2015Đánh giá việc nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh
Attachment Icon292/BC-VPUB4/11/2015Đáng giá nâng cao chất lượng, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo với UBND tỉnh và Bộ ngành Trung ương
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon235/BC-VPUB12/9/2018Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính Quý 3 năm 2018
Attachment Icon63/BC-VPUB7/3/2018Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính Quý 1 năm 2018
Attachment Icon347/BC-VPUB27/11/2017Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2017
Attachment Icon8/BC-BTCD10/8/2017Tài liệu tiếp công dân định kỳ
Attachment Icon285/BC-VPUB22/10/2015Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 3713
Attachment Icon243/BC-VPUB29/9/2014Kết quả thực hiện công tác dân tộc 9 tháng năm 2014
Attachment Icon149/BC-VP12/6/2014Công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XVI
Attachment Icon204/BC-VP5/6/2014Kết quả triển khai nhiệm vụ theo Thông báo kết luận số 207/TB-VPCP ngày 20/5/2014 và số 210/TB-VPCP ngày 23/5/2014 của Văn phòng Chính phủ (báo cáo đến ngày 04/6/2014)
Attachment Icon4/BC-VPUB3/1/2014Kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2013
Attachment Icon1/BC-VPUB1/1/2014Kết quả thực hiện Mô hình thí điểm bình đẳng giới năm 2013
Attachment Icon271/BC-VP19/11/2013Tóm tắt tiến độ triển khai các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVI (tính đến 11h ngày 19/11)
Hide details for Công vănCông văn
Attachment Icon240/VPUB-KSTT119/9/2018V/v đề nghị thẩm định các dự thảo Quyết định QPPL liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC
Attachment Icon212/UBND-KSTT115/8/2018 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính
Attachment Icon4534/UBND-TCD2/8/2018V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Huy, xã Hà Linh, huyện Hương Khê
Attachment Icon191/VP-KSTT18/7/2018 V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Trung tâm HCC cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã
Attachment Icon3511/UBND-TH18/6/2018V/v báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng tháng
Attachment Icon3359/UBND-GT11/6/2018 V/v phương án vận chuyển và sử dụng xỉ đáy lò Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1
Attachment Icon2948/UBND-NL24/5/2018 V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT về rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể Khu nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2030
Attachment Icon137/TB-UBND10/5/2018V/v thông báo về việc giải quyết hồ sơ một cửa
Attachment Icon136/VP-KSTT9/5/2018V/v báo cáo trả lời kiến nghị của một số Trung tâm hành chính công cấp huyện
Attachment Icon29/BTC2/4/2018V/v hướng dẫn một số nội dung vòng thi chung kết Cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu
Attachment Icon66/VP-NL38/3/2018 V/v báo cáo hộ nghèo, khẩu nghèo thuộc vùng khó khăn năm 2018

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .