Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết VĂn phòng UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon71/BC-VP13/5/2016Công tác dân tộc giai đoạn 2010-2015
Attachment Icon296/BC-VPUB9/11/2015Đánh giá việc nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh
Attachment Icon292/BC-VPUB4/11/2015Đáng giá nâng cao chất lượng, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo với UBND tỉnh và Bộ ngành Trung ương
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon347/BC-VPUB27/11/2017Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2017
Attachment Icon8/BC-BTCD10/8/2017Tài liệu tiếp công dân định kỳ
Attachment Icon285/BC-VPUB22/10/2015Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 3713
Attachment Icon243/BC-VPUB29/9/2014Kết quả thực hiện công tác dân tộc 9 tháng năm 2014
Attachment Icon149/BC-VP12/6/2014Công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XVI
Attachment Icon204/BC-VP5/6/2014Kết quả triển khai nhiệm vụ theo Thông báo kết luận số 207/TB-VPCP ngày 20/5/2014 và số 210/TB-VPCP ngày 23/5/2014 của Văn phòng Chính phủ (báo cáo đến ngày 04/6/2014)
Attachment Icon4/BC-VPUB3/1/2014Kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2013
Attachment Icon1/BC-VPUB1/1/2014Kết quả thực hiện Mô hình thí điểm bình đẳng giới năm 2013
Attachment Icon271/BC-VP19/11/2013Tóm tắt tiến độ triển khai các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVI (tính đến 11h ngày 19/11)
Hide details for Công vănCông văn
Attachment Icon14/VP-KSTT112/1/2018V/v cung cấp danh sách cán bộ để điều tra xã hội học
Attachment Icon349/VP-KSTT28/11/2017V/v chấm điểm, đánh giá lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính đối với các đơn vị, địa phương phục vụ việc thẩm định, xác định Chỉ số CCHC năm 2017
Attachment Icon335/VP-KSTT17/11/2017V/v xây dựng Kế hoạch cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2017
Attachment Icon334/VP-KSTT17/11/2017V/v đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để đưa vào Đề án cải cách hành chính
Attachment Icon331/VPUB-TC15/11/2017V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quy định Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
Attachment Icon323/VP-TH8/11/2017V/v phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII (kỳ cuối năm 2017)
Attachment Icon6948/UBND-NL16/11/2017 V/v xử lý kiến nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT
Attachment Icon314/UBND-KSTT27/10/2017V/v hướng dẫn hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo
Attachment Icon301/VPUB-NL417/10/2017V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định xã, thôn bản hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon6206/UBND-NL13/10/2017 V/v xử lý kiến nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh
Attachment Icon242/TB-VP4/8/2017Về việc Hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết
Attachment Icon240/UBND-VP3/8/2017Thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh phiên bản 1.0 giai đoạn 2017-2020
Attachment Icon4462/UBND-KT119/7/2017V/v cung cấp hồ sơ, tài liệu để thẩm định khả năng trả nợ của ngân sách địa phương đối với Dự án Ả rập Xê út
Attachment Icon204/VPUB-NC15/7/2017V/v phối hợp đón tiếp đại biểu về dự Lễ khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh
Attachment Icon181/VP-CNTT4/7/2017Sử dụng phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tại trung tâm Hành chính công tỉnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .