Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết VĂn phòng UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Show details for Báo cáoBáo cáo
Show details for Báo cáoBáo cáo
Hide details for Công vănCông văn
Attachment Icon14/VP-KSTT112/1/2018V/v cung cấp danh sách cán bộ để điều tra xã hội học
Attachment Icon349/VP-KSTT28/11/2017V/v chấm điểm, đánh giá lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính đối với các đơn vị, địa phương phục vụ việc thẩm định, xác định Chỉ số CCHC năm 2017
Attachment Icon335/VP-KSTT17/11/2017V/v xây dựng Kế hoạch cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2017
Attachment Icon334/VP-KSTT17/11/2017V/v đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để đưa vào Đề án cải cách hành chính
Attachment Icon331/VPUB-TC15/11/2017V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quy định Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
Attachment Icon323/VP-TH8/11/2017V/v phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII (kỳ cuối năm 2017)
Attachment Icon6948/UBND-NL16/11/2017 V/v xử lý kiến nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT
Attachment Icon314/UBND-KSTT27/10/2017V/v hướng dẫn hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo
Attachment Icon301/VPUB-NL417/10/2017V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định xã, thôn bản hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon6206/UBND-NL13/10/2017 V/v xử lý kiến nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh
Attachment Icon242/TB-VP4/8/2017Về việc Hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết
Attachment Icon240/UBND-VP3/8/2017Thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh phiên bản 1.0 giai đoạn 2017-2020
Attachment Icon4462/UBND-KT119/7/2017V/v cung cấp hồ sơ, tài liệu để thẩm định khả năng trả nợ của ngân sách địa phương đối với Dự án Ả rập Xê út
Attachment Icon204/VPUB-NC15/7/2017V/v phối hợp đón tiếp đại biểu về dự Lễ khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh
Attachment Icon181/VP-CNTT4/7/2017Sử dụng phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tại trung tâm Hành chính công tỉnh
Attachment Icon153/VP-TH6/6/2017V/v phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII (kỳ giữa năm 2017)
Attachment Icon105/VP-DT20/4/2017 V/v góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ
Attachment Icon100/VP-DT14/4/2017V/v thống kê nhu cầu vốn trả nợ, chuyển tiếp, khởi công mới các công trình thuộc Chương trình 135 năm 2017
Attachment Icon89/VP-XD5/4/2017V/v giải ngân nguồn vốn thực hiện dự án
Attachment Icon86/VP-NC129/3/2017V/v thẩm định dự thảo Quy chế làm việc của UBND tỉnh
Attachment Icon84/VP-DT27/3/2017V/v báo cáo hộ nghèo, khẩu nghèo vùng khó khăn năm 2017
Attachment Icon54/VPUB-NC13/3/2017V/v đề nghị cấp giấy miễn phí đường bộ toàn quốc và còi, đèn tín hiệu ưu tiên
Attachment Icon8/VP-QLDA13/1/2017V/v đề nghị cấp kinh phí thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp trụ sở trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm HTPTDN và XTĐT tỉnh
Attachment Icon312/VP-XD28/12/2016V/v đề nghị cử cán bộ tham gia BQL dự án cải tạo sửa chữa công trình
310/VP-DT27/12/2016V/v tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành quy định cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon262/VP-DT30/11/2016V/v tham mưu dự thảo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CT135) giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon225/UBND-NC24/11/2016V/v đăng ký cắm biển cấm

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .