Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết VĂn phòng UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Show details for Báo cáoBáo cáo
Show details for Báo cáoBáo cáo
Show details for Công vănCông văn
Hide details for Giấy mờiGiấy mời
Attachment Icon6/GM-TCD11/6/2018Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018
Attachment Icon5/GM-TCD11/5/2018Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 5/2018
Attachment Icon4/GM-TCD11/4/2018Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018
Attachment Icon14/GM-TCD10/11/2017Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 11/2017
Attachment Icon289/VP-CNTT28/9/2017Sử dụng một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tại các huyện, thành phố, thị xã (Lịch chi tiết được đăng tải trên trang http://hscv.hatinh.gov.vn)
Attachment Icon12/GM-TCD11/9/2017Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 9/2017
Attachment Icon11/GM-TCD10/8/2017Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 8/2017
Attachment Icon10/GM-TCD10/7/2017Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 7/2017
Attachment Icon9/GM-TCD9/6/2017Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 6/2017
Attachment Icon6/GM-TCD11/5/2017Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 5/2017
Attachment Icon5/GM-TCD11/4/2017Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 4/2017
Attachment Icon59/GM-VP14/3/2017Họp các ngành liên quan về tiếp nhận tài sản; thực hiện việc cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc của Trung tâm
Attachment Icon4/GM-TCD13/3/2017Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 3/2017
Attachment Icon1/GM-TCD11/1/2017Tiếp dân định kỳ tháng 01/2017
Attachment Icon294/GM-UBND19/12/2016Làm việc với Hội đồng thẩm định cải cách hành chính năm 2016
Attachment Icon12/GM-TCD13/12/2016Tiếp công dân định kỳ tháng 12/2016
Attachment Icon264/GM-UBND5/12/2016Họp các ngành liên quan về Nhà khách Hương Sen
Attachment Icon7/GM-TCD11/7/2016Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 7/2016
Attachment Icon6/GM-TCD9/6/2016Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 6/2016
Attachment Icon88/GM-VP27/5/2016Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công cấp tỉnh, cấp sở
Attachment Icon74/GM-VP16/5/2016Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công cấp tỉnh, cấp sở
Attachment Icon4/GM-TCD8/4/2016Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 4/2016
Attachment Icon301/GM-UBND16/11/2015Làm việc với xã Cẩm Quang về công tác đỡ đầu xây dựng NTM
Attachment Icon29/GM-VPUB22/1/2015Hội nghị tập huấn công tác phòng cháy và chữa cháy
Attachment Icon342/GM-VPUB25/12/2014Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với BCH Đảng bộ, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
Attachment Icon340/GM-VPUB24/12/2014Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuyên môn, đoàn thể năm 2014; Triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .