Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Quyết định QPPL
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 41/ 2017/QĐ-UBND
Ngày ký 01/09/2017
Người ký Đặng Ngọc Sơn
Trích yếu Ban hành Quy định tạm thời về định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá lập Báo cáo ĐTM, kế hoạch BVMT, đề án BVMT chi tiết, đề án BVMT đơn giản trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

QDQP41.signed.pdf 1772(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .