6477/UBND-KT1
Chi tiết văn bản
6477/UBND-KT1
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển CN, TTCN theo Nghị quyết số 96/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Ngày ban hành 15/11/2023
Người ký Trần Nguyên Thọ
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   2023.11.15-VB-don-doc-day-nhanh-tien-do-thuc-hien-de-bo-tri-von-NQ96-BH-.docx
  2023.11.15-VB-don-doc-day-nhanh-tien-do-thuc-hien-de-bo-tri-von-NQ96-BH-(15.11.2023_17h32p54)_signed.pdf
 Trở về trang trước