6714/UBND-VX1
Chi tiết văn bản
6714/UBND-VX1
V/v giao tham mưu xử lý nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế Việt Nhật có Văn bản số 2111-2023/CV-VJM ngày 21/11/2023
Ngày ban hành 28/11/2023
Người ký Trần Tuấn Nghĩa
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   CV-giao-SYT-tham-muu-xu-ly-noi-dung-de-nghi-cua-Cong-ty-Co-phan-Dich-vu-Y-te-Viet-Nhat-BH.docx
  CV-giao-SYT-tham-muu-xu-ly-noi-dung-de-nghi-cua-Cong-ty-Co-phan-Dich-vu-Y-te-Viet-Nhat-BH(28.11.2023_16h32p02)_signed.pdf
 Trở về trang trước