4985/UBND-VX1
Chi tiết văn bản
4985/UBND-VX1
V/v giao tham mưu xử lý nội dung đề nghị của Sở Y tế về bảo dưỡng, sửa chữa các bệnh viện
Ngày ban hành 15/09/2023
Người ký Trần Tuấn Nghĩa
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   Cv-giao-STC-tham-muu-xu-ly-ND-de-nghi-cua-SYT-ve-bao-duong-sua-chua-cac-benh-vien-trantuannghia-BH-372.docx
  Cv-giao-STC-tham-muu-xu-ly-ND-de-nghi-cua-SYT-ve-bao-duong-sua-chua-cac-benh-vien-trantuannghia-BH-372(15.09.2023_11h00p02)_signed.pdf
 Trở về trang trước