5001/UBND-KT1
Chi tiết văn bản
5001/UBND-KT1
V/v góp ý Dự thảo Thông tư của Bộ Công Thương
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Trần Nguyên Thọ
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   17.9.23_CV-gop-y-Thong-tu-cua-BCT-ve-khi-nha-kinh-nganh-CT.docx
  17.9.23_CV-gop-y-Thong-tu-cua-BCT-ve-khi-nha-kinh-nganh-CT(18.09.2023_08h37p31)_signed.pdf
 Trở về trang trước