6705/UBND-VX1
Chi tiết văn bản
6705/UBND-VX1
V/v giao tham mưu xử lý nội dung đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành 28/11/2023
Người ký Trần Tuấn Nghĩa
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   CV-giao-STC-tham-muu-xu-ly-de-nghi-cua-LDTBXH-BH(28.11.2023_13h57p05)_signed.pdf
 Trở về trang trước