6719/UBND-NL4
Chi tiết văn bản
6719/UBND-NL4
V/v giao tham mưu xây dựng Kế hoạch
Ngày ban hành 28/11/2023
Người ký Trần Công Thành
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   Giao-xay-dung-KH-phat-trien-rau-an-toan1_trancongthanh-28-11-2023_16h42p03.docx
  Giao-xay-dung-KH-phat-trien-rau-an-toan1_trancongthanh-28-11-2023_16h42p03(28.11.2023_17h10p19)_signed.pdf
 Trở về trang trước