6713/UBND-TH6
Chi tiết văn bản
6713/UBND-TH6
V/v tổng kết năm 2023 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Ngày ban hành 28/11/2023
Người ký Võ Trọng Hải
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   11.28-V.v-tong-ket-nam-2023.docx
  11.28-V.v-tong-ket-nam-2023(28.11.2023_16h30p50)_signed.pdf
 Trở về trang trước