4992/UBND-VX
Chi tiết văn bản
4992/UBND-VX
V/v thực hiệu chỉ đạo của Bộ VHTTDL về tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội
Ngày ban hành 15/09/2023
Người ký Lê Ngọc Châu
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   cvan-giao-thuc-hien-chi-dao-cua-bo-VHTTDL-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-va-to-chuc-le-hoi-BH-.docx
  cvan-giao-thuc-hien-chi-dao-cua-bo-VHTTDL-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-va-to-chuc-le-hoi-BH-(15.09.2023_14h36p59)_signed.pdf
 Trở về trang trước