6724/UBND-NC
Chi tiết văn bản
6724/UBND-NC
V/v tham mưu về nội dung đề nghị của Hội Người cao tuổi tỉnh
Ngày ban hành 28/11/2023
Người ký Trần Công Thành
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   27.-Tham-muu-khen-Hoi-Nguoi-cao-tuoi-tinh_levanhoa-28-11-2023_16h56p33.docx
  27.-Tham-muu-khen-Hoi-Nguoi-cao-tuoi-tinh_levanhoa-28-11-2023_16h56p33(28.11.2023_17h34p05)_signed.pdf
 Trở về trang trước