6479/UBND-VX
Chi tiết văn bản
6479/UBND-VX
Về việc xử lý kiến nghị của doanh nghiệp tại cụm Pano quảng cáo
Ngày ban hành 15/11/2023
Người ký Lê Ngọc Châu
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   cvan-ve-viec-xu-ly-ket-qua-kiem-tra-cum-pa-no-tuyen-truyen-ket-hop-quang-cao-tai-thanh-pho-Ha-Tinh-trantuannghia-BH-271.docx
  cvan-ve-viec-xu-ly-ket-qua-kiem-tra-cum-pa-no-tuyen-truyen-ket-hop-quang-cao-tai-thanh-pho-Ha-Tinh-trantuannghia-BH-271(15.11.2023_17h34p41)_signed.pdf
 Trở về trang trước