6467/UBND-VX
Chi tiết văn bản
6467/UBND-VX
V/v giao xem xét, tham mưu đề nghị cấp hỗ trợ kinh phí của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh
Ngày ban hành 15/11/2023
Người ký Trần Tuấn Nghĩa
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   cvan-tham-muu-de-nghi-cap-ho-tro-kinh-phi-cua-Lien-hiep-cac-Hoi-KH-KT-tinh-trantuannghia-BH-.docx
  cvan-tham-muu-de-nghi-cap-ho-tro-kinh-phi-cua-Lien-hiep-cac-Hoi-KH-KT-tinh-trantuannghia-BH-(15.11.2023_15h23p49)_signed.pdf
 Trở về trang trước