6707/UBND-VX1
Chi tiết văn bản
6707/UBND-VX1
V/v giao báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030
Ngày ban hành 28/11/2023
Người ký Trần Tuấn Nghĩa
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   Cong-van-giao-So-KH-CN-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-QD-1322-cua-CP-nam-2023-trantuannghia-.docx
  Cong-van-giao-So-KH-CN-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-QD-1322-cua-CP-nam-2023-trantuannghia-(28.11.2023_14h12p42)_signed.pdf
 Trở về trang trước