Chi tiết văn bản
2231/UBND-VX2
V/v giao thực hiện Báo cáo số 1867/BC-BNV
Ngày ban hành 05/05/2023
Người ký Trần Tuấn Nghĩa
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   CV2231.signed.pdf
 Trở về trang trước