Chi tiết văn bản
1028/QĐ-UBND
V/v bổ nhiệm Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 05/05/2023
Người ký Võ Trọng Hải
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm   QD1028.signed.pdf
 Trở về trang trước