Chi tiết văn bản
985/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Trụ sở làm việc Công an 15 xã, thị trấn tại các huyện: Thạch Hà, Lộc Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh”
Ngày ban hành 28/04/2023
Người ký Nguyễn Hồng Lĩnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm   QD985.signed.pdf
 Trở về trang trước