6720/UBND-TH1
Chi tiết văn bản
6720/UBND-TH1
V/v giao kiểm tra, tham mưu phương án giải quyết đề nghị của Công an tỉnh
Ngày ban hành 28/11/2023
Người ký Lương Quốc Tuấn
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   Cong-an-tinh.docx
  Cong-an-tinh(28.11.2023_17h12p08)_signed.pdf
 Trở về trang trước