6480/UBND-VX
Chi tiết văn bản
6480/UBND-VX
V/v giao thực hiện chỉ đạo của Bộ VHTTDL về tăng cường công tác quản lý lĩnh vực du lịch
Ngày ban hành 15/11/2023
Người ký Lê Ngọc Châu
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   cvan-giao-thuc-hien-chi-dao-cua-Bo-VHTTDL-ve-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-linh-vuc-du-lich-trantuannghia-BH-.docx
  cvan-giao-thuc-hien-chi-dao-cua-Bo-VHTTDL-ve-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-linh-vuc-du-lich-trantuannghia-BH-(15.11.2023_17h35p31)_signed.pdf
 Trở về trang trước