6723/UBND-NL1
Chi tiết văn bản
6723/UBND-NL1
V/v cắt xẻ đê La Giang để thi công các cống Đức Diên, Quy Vượng và cống Lam Hồng dự án thành phần số 14: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 28/11/2023
Người ký Nguyễn Hồng Lĩnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   28.11.2023.-Cap-phep-cat-xe-de-La-Giang.doc
  28.11.2023.-Cap-phep-cat-xe-de-La-Giang(28.11.2023_17h33p16)_signed.pdf
 Trở về trang trước