Chi tiết văn bản
2237/UBND-NC3
V/v tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động luật sư
Ngày ban hành 05/05/2023
Người ký Nguyễn Hồng Lĩnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   CV2237.signed.pdf
 Trở về trang trước