4995/UBND-NL5
Chi tiết văn bản
4995/UBND-NL5
V/v triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2/2023.
Ngày ban hành 15/09/2023
Người ký Nguyễn Hồng Lĩnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   VB-chi-dao-ve-tieu-doc-khu-trung-trong-chan-nuoi.doc
  VB-chi-dao-ve-tieu-doc-khu-trung-trong-chan-nuoi(15.09.2023_16h58p49)_signed.pdf
 Trở về trang trước