Chi tiết văn bản
1033/QĐ-UBND
Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2022
Ngày ban hành 08/05/2023
Người ký Võ Trọng Hải
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm   QD1033.signed.pdf
 Trở về trang trước